Đồ án tốt nghiệp hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần thương mại xây dựng sóc sơn

72 15 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 09:59

Lời mở đầu Vốn tiền sở, tiền đề cho doanh nghiệp hình thành tồn tại, điều kiện để doanh nghiệp hoàn thành nh thực trình sản xuất kinh doanh Trong điều kiện phạm vi hoạt động doang nghiệp không bị giới hạn nớc mà đợc mở rộng, tăng cờng hợp tác với nhiều nớc giới Do đó, quy mô kết cấu vốn tiền lớn phức tạp, việc sử dụng quản lý chúng có ảnh hởng lớn đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Mặt khác, kế toán công cụ để điều hành quản lý hoạt động tính toán kinh tế kiểm tra việc bảo vệ tài sản, sử dụng tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong công tác kế toán doanh nghiệp chia làm nhiều khâu, nhiều phần hành nhng chúng có mối quan hệ hữu gắn bó tạo thành hệ thống quản lý thực có hiệu cao Thông tin kế toán thông tin tính hai mặt tợng, trình : Vốn nguồn, tăng giảm Mỗi thông tin thu đợc kết trình có tính hai năm: thông tin kiểm tra Do đó, việc tổ chức hạch toán vốn tiền nhằm đa thông tin đầy đủ nhất, xác thực trạng cấu vốn tiền, nguồn thu chi tiêu chúng trình kinh doanh để nhà quảnlý nắm bắt đợc thông tin kinh tế cần thiết, đa định tối u đầu t, chi tiêu tơng lai nh Bên cạnh nhiệm vụ kiểm tra chứng từ, sổ sách tình hình lu chuyển tiền tệ, qua biết đơc hiệu kinh tế đơn vị Thực tế nớc ta thời gian qua cho thấy doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhà nớc, hiệu sử dụng vốn đầu t nói chung vốn tiền nói riêng thấp , cha khai thác hết hiệu tiềm sử dụng chúng kinh tế thị trờng để phục vụ sản xuất kinh doanh, công tác hạch toán bị buông lỏng kéo dài Xuất phát từ vần đề thông qua thời gian thực tập em xin chọn đề tài sau để sâu vào nghiên cứu viết báo cáo:Hạch toán kế toán vốn tiền công ty cổ phân thơng mại-xây dựng Sóc Sơn Báo cáo gồm ba phần: Chơng I : Một số vần đề lý luận hạch toán kế toán vốn tiền Chơng II : Thực trạng công tác kế toán vốn tiền tạI Công ty cổ phần thơng mại-xây dựng Sóc Sơn Chơng III : Một số phơng pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn tiền Công ty cổ phần thơng mại xây dựng Sóc Sơn Chơng I Một số vấn đề lý luận hạch toán kế toán vốn tiền I Tổng quát vốn tiền: Khái niệm phân loại vốn tiền: Vốn tiền toàn hình thức tiền tệ thực đơn vị sở hữu, tồn dới hình thái giá trị thực chức phơng tiện toán trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vốn tiền loại tài sản mà doanh nghiệp có sử dụng Theo hình thức tồn vốn tiền doanh nghiệp đợc chia thành: - Tiền Việt Nam: loại tiền phù hiệu Đây loại giấy bạc Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam phát hành đợc sử dụng làm phơng tiện giao dịch thức toàn hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Ngoại tệ: Là loại tiền phù hiệu Đây loại giấy bạc Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam phát hành nhng đợc phép lu hành thức thị tròng Việt nam nh đồng: đô Mỹ (USD), bảng Anh (GBP), phrăng Pháp ( FFr), yên Nhật ( JPY), đô Hồng Kông ( HKD), mác Đức ( DM) - Vàng bạc, kim khí quý, đá quý: tiền thực chất, nhiên đợc lu trữ chủ yếu mục tiêu an toàn mục đích bất thờng khác mục đích toán kinh doanh - Nếu phân loại theo trạng thái tồn ,vốn tiền doanh nghiệp bao gồm: - Tiền quỹ: gồm giấy bạc Việt Nam, ngoại tệ ,bạc vàng, kim khí quý, đá quý, ngân phiếu đợc giữ két doanh nghiệp để phục vụ nhu cầu chi tiêu trực tiếp hàng ngày sản xuất kinh doanh - Tiền gửi ngân hàng: tiền Việt Nam, ngoại tệ , vàng, bạc, kim khí quý đá quý mà doanh nghiệp gửitại tài khoản doanh nghiệp Ngân hàng - Tiền chuyển: tiền trình vần động để hoàn thành chức phơng tiện toán trình vận động từ trạng thái sang trạng thái khác Đặc điểm vốn tiền nhiệm vụ, nguyên tắc hạch toán: Đặc điểm vốn tiền Trong trình sản xuất kinh doanh vốn tiền vừa đợc sử dụng để đáp ứng nhu cầu toán khoản nợ doanh nghiệp mua sắm vật t, hàng hoá sản xuất kinh doanh, vừa kết việc mua bán thu hồi khoản nợ Chính vậy, quy mô vốn tiền loại vốn đói hỏi doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ vốn tiền có tính luân chuyển cao nên đối tợng gian lận ăn cắp Vì trình hạch toán vốn tiền, thủ tục nhằm bảo vệ vốn tiền khỏi ăn cắp lạm dụng quan trọng, đòi hỏi việc sử dụng vốn tiền cần phải tuân thủ nguyên tắc chế độ quản lý tiền tệ thống Nhà nớc Chẳng hạn tiền mặt quỹ doanh nghiệp dùng để chi tiêu hàng ngày không đợc vợt mức tồn quỹ mà doanh nghiệp Ngân hàng thoả thuận theo hợp dồng thơng mại, có tiền thu bán hàng phải nộp cho Ngân hàng Nhiệm vụ Xuất phát từ đặc điểm nêu trên, hạch toán vốn tiền phải thực nhiệm vụ sau: - Theo dõi tình hình thu, chi, tăng, giảm, thừa, thiếu số có loại vốn tiền - Giám đốc thờng xuyên tình hình thực chế độ quản lý tiền mặt, kỷ luật toán, kỷ luật tín dụng - Hớng dẫn kiểm tra việc ghi chép thủ quỹ, thờng xuyên kiểm tra đối chiếu số liệu thủ quỹ kế toán tiền mặt - Tham gia vào công tác kiểm kê quỹ tiền mặt, phản ánh kết kiểm kê kịp thời Nguyên tắc hạch toán vốn tiền mặt bao gồm : - Hạch toán kế toán phải sử dụng thống đơn vị giá trị đồng Việt nam để phản ánh tổng hợp loại vốn tiền - Nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngoại tệ phải quy đổi đồng Việt Nam để ghi sổ kế toán Đồng thời phải theo dõi nguyên tệ loại ngoại tệ - Đối với vàng bạc, kim khí quý đá quý phản ánh tài khoản vốn tiền áp dụng cho doanh nghiệp không kinh doanh vàng bạc, kim khí quý đá quý phải theo dõi số lợng trọng lợng, quy cách phẩm chất giá trị loại, thứ Giá nhập vào kỳ đợc tính theo giá thực tế, giá xuất đợc tính theo phơng pháp sau: + Phơng pháp giá thực tế bình quân gia quyền giá đầu kỳ giá lần nhập kỳ + Phơng pháp giá thực tế nhập trớc, xuất trớc + Phơng pháp giá thực tế nhập sau, xuất trớc - Phải mở sổ chi tiết cho loại ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý theo đối tợng, chất lợng Cuối kỳ hạch toán phải điều chỉnh lại giá trị ngoại tệ vàng bạc, kim khí quý, đá quý theo giá vào thời điểm tính toán để có đợc giá trị thực tế xác Nếu thực nhiệm vụ nguyên tắc hạch toán vốn tiền giúp cho doanh nghệp quản lý tốt vốn tiền, chủ động việc thực kế hoạch thu chi sử dụng vốn có hiệu cao II Tổ chức công tác kế toán vốn tiền: Luân chuyển chứng từ: Để thu thập thông tin đầy đủ xác trạng thái biến động tài sản cụ thể nhằm phục vụ kịp thời ban lãnh đạo, đạo điều hành kinh doanh doanh nghiệp làm ghi sổ kế toán, cần thiết phải sử dụng chứng từ kế toán Chứng từ kế toán phơng tiện chứng minh văn cụ thể tính hợp pháp nghiệp vụ kinh tế phát sinh Mọi hoạt động kinh tế tài doanh nghiệp phải lập chứng từ hợp lệ chứng minh theo mẫu phơng pháp tính toán, nội dung ghi chép quy định Một chứng từ hợp lệ cần chứa đựng tất tiêu đặc trng cho nghiệp vụ kinh tế nội dung, quy mô, thời gian địa điểm xảy nghiệp vụ nh ngời chịu trách nhiệm nghiệp vụ, ngời lập chứng từ Cũng nh loại chứng từ phát sinh khác, chứng từ theo dõi biến động vốn tiền thờng xuyên vận động, vận động hay luân chuyển đợc xác định khâu sau: - Tạo lập chứng từ : Do hoạt động kinh tế diễn thờng xuyên đa dạng nên chứng từ sử dụng để phản ánh mang nhiều nội dung, đặc điểm khác Bởi vậy, tuỳ theo nội dung kinh tế, theo yêu cầu quản lý phiếu thu, chi hay hợp đồng mà sử dụng chứng từ thích hợp Chứng từ phải lập theo mẫu nhà nớc quy định có đầy đủ chữ ký ngời có liên quan - Kiểm tra chứng từ : Khi nhận đợc chứng từ phải kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, hợp lý chứng từ : Các yếu tố phát sinh chứng từ, chữ ký ngời có liên quan, tính xác số liệu chứng từ Chỉ sau chứng từ đợc kiểm tra đợc sử dụng làm để ghi sổ kế toán - Sử dụng chứng từ cho kế toán nghiệp vụ ghi sổ kế toán: cung cấp nhanh thông tin cho ngời quản lý phần hành này: + Phân loại chứng từ theo loại tiền, tính chất, địa điểm phát sinh phù hợp với yêu cầu ghi sổ kế toán + Lập định khoản ghi sổ kế toán chứng từ - Bảo quản sử dụng lại chứng từ kỳ hạch toán: kỳ hạch toán, chứng từ sau ghi sổ kế toán phải đợc bảo quản tái sử dụng để kiểm tra, đối chiếu số liệu sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết - Lu trữ chứng từ : Chứng từ vừa pháp lý để ghi sổ kế toán, vừa tài liệu lịch sử kinh tế doanh nghiệp Vì vậy, sau ghi sổ kết thúc kỳ hạch toán, chứng từ đợc chuyển sang lu trữ theo nguyên tắc + Chứng từ không bị + Khi cần tìm lại đợc nhanh chóng + Khi hết thời hạn lu trữ, chứng từ đợc đa huỷ Hạch toán tiền mặt quỹ: Mỗi doanh nghiệp có lợng tiền mặt quỹ để phục vụ cho nhu cầu chi tiêu trực tiếp hàng ngày sản xuất kinh doanh Thông thờng tiền giữ doanh nghiệp bao gồm : giấy bạc ngân hàng VIệt Nam, loại ngoại tệ , ngân phiếu, vàng bạc, kim loại quý đá quý Để hạch toán xác tiền mặt, tiền mặt doanh nghiệp đợc tập trung quỹ Mọi nghiệp vụ có liên quan đến thu, chi tiền mặt, quản lý bảo quản tiền mặt so thủ quỹ chịu trách nhiệm thực Pháp lệnh kế toán, thống kê nghiêm cấm thủ quỹ không đợc trực tiếp mua, bán hàng hoá, vật t, kiêm nhiệm công việc tiếp liệu tiếp nhiệm công việc kế toán 2.1 Chứng từ sử dụng để hạch toán tiền mặt: Việc thu chi tiền mặt quỹ phải có lệnh thu chi Lệnh thu, chi phải có chữ ký giám đốc (hoặc ngời có uỷ quyền) kế toán trởng Trên sở lệnh thu chi kế toán tiến hành lập phiếu thu - chi Thủ quỹ sau nhận đợc phiếu thu - chi tiến hành thu chi theo chứng từ Sau thực xong việc thu - chi thủ quỹ ký tên đóng dấu Đã thu tiền Đã chi tiền phiếu đó, đồng thời sử dụng phiếu thu phiếu chi để ghi vào sổ quỹ tiền mặt kiêm báo caó quỹ Cuối ngày thủ quỹ kiểm tra lại tiền quỹ, đối chiếu với báo cáo quỹ nộp báo cáo quỹ chứng từ cho kế toán Ngoài phiếu chi, phiếu thu để hạch toán vào tài khoản 111 cần chứng từ gốc có liên quan khác kèm vào phiếu thu phiếu chi nh : Giấy đề nghị tạm ứng, giấy toán tiền tiền tạm ứng, hoá đơn bán hàng, biên lai thu tiền Ta có phiếu thu, phiếu chi sổ quỹ tiền mặt nh sau: Đơn vị: Phiếu thu Ngày Nợ Có Số Mẫu 01-TT QĐ số 1141 TC/ CĐKT Ngày 1/ 11/ 1995 BTC Họ tên ngời nộp : Địa : Lý nộp : Số tiền : (Viết chữ) Kèm theo chứng từ gốc Ngày tháng năm Thủ trởng đơn vị Kế toán Ngời lập trởng biểu Ngời nộp Thủ quỹ Đơn vị: Số: .KT/ KR Ngày: Phiếu chi TK Nợ Trả cho: Do ông (bà) CMT cấp ngày ký nhận Diễn giải: đ Kèm chứng từ gốc Ngày Năm Ngày Ngời nhận ký tên: Trởng phòng kế toán Kiểm soát Tháng Thủ Ngời lập quỹ phiếu Sổ quỹ tiền mặt (Kiêm báo cáo quỹ) Ngày tháng .năm Số hiệu chứng từ Thu Chi Diễn giải Số d đầu ngày Phát sinh ngày Cộng phát sinh Số d cuối ngày Thu Số tiền Chi Kèm theo chứng từ thu chứng từ chi Ngày tháng năm Thủ quỹ ký 2.2 Tài khoản sử dụng nguyên tắc hạch toán: Tài khoản để sử dụng để hạch toán tiền mặt quỹ TK 111 Tiền mặt Kết cấu nội dung phản ánh tài khoản bao gồm: Bên nợ: + Các khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý nhập quỹ, nhập kho 10 Công ty CPTM-XD Sóc Sơn trích sổ cái- ctgs Tên TK: Tiền gửi ngân hàg SHTK: 112 Đơn vị tính: VN Tt Chứng từ SH Diễn giải NT TK ĐƯ Số d đầu kỳ Số tiền Nợ Có 1.269.903.90 5/10 Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ 111 670.000.00 10/1 Trả tiền mua hàng hoá tháng trớc 331 15.960.000 11/10 Chi tạm ứng 141 12.000.000 12/1 Công ty cổ phần-xd Thuỷ Lợi II toán nợ kỳ trớc 131 48.798.000 15/1 Bán xăng 511 48.283.750 333 4.828.375 21/1 Thu từ quỹ ký cợc ngắn hạn 144 16.000.000 26/1 Rút tiền mặt đem gửi ngân hàng 111 250.000.000 29/1 Lãi tiền gửi ngân hàng 711 18.500.000 Cộng phát sinh kỳ 386.410.125 Số d cuối kỳ 958.354.025 Công ty CP TMXD Sóc Sơn 697.960.00 sổ tiền gửi ngân hàng Trang số 58 Chứng từ Số NT Diễn giải TK ĐƯ Gửi vào Số d đầu kỳ 5/10 10/1 11/1 12/1 15/1 21/1 26/1 29/1 Nhập quỹ tiền 111 mặt Trả tiền mua 331 hàng hoá Tạm ứng 141 Số tiền Rút Còn lại 1.269.903.90 670.000.00 599.903.900 15.960.000 583.943.900 12.000.000 571.943.900 Côg ty CP-XD 131 48.798.000 Thuỷ Lợi II Thanh toán Bán xăng 511 53.112.500 333 thu quỹ ký cợc 144 16.000.000 ngắn hạn Đem tiền mặt gửi 111 250.000.00 ngân hàng Thu lãi TGNH 711 18.500.000 620.741.900 Cộng 958.354.025 673.854.400 689.854.400 939.854.400 958.354.025 2- Đối chiếu điều chỉnh sổ sách Toàn hệ thống sổ sách, báo cáo kế toán công ty sau đợc lập hoàn chỉch, đợc lu trữ máy vi tính, nhờ giảm bớt số lợng sổ sách cần lu trữ nh tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm, đối chiếu, kiểm tra, điều chỉnh sổ sách Theo định kỳ hàng tháng, kế toán chi tiết vốn tiền tiến hành in sổ cho tài khoản để chuyển cho phó phòng kế toán, kế toán tổng hợp phận có liên quan đối chiếu lập báo cáo kế toán cần thiết phục vụ cho nhu cầu quản lý 59 2.1 Đối chiếu, kiển tra điều chỉnh nghiệp vụ phát sinh tiền mặt quỹ Việc quản lý tiền mặt két bạc tốt hạn chế đ ợc mát thiếu hụt, chênh lệch với sổ sách Song, cho dù thủ quỹ có cẩn thận việc thừa hay thiếu tiền mặt xảy Những nguyên nhân dẫn đến chênh lệch tiền mặt sách thực tế là: - Khi nhận chi tiền, thông thờng số lợng tiền phát sinh nhiều, thủ quỹ không kiểm soát đợc cách chặt chẽ số lợng tiền mà nhận chi nh : Không đếm hết đợc không kiểm soát đợc số nghiệp vụ phát sinh có chênh lệch qua nghiệp vụ mà số phát sinh lại nhiều - Do nguyên nhân mặt kỹ thuật nh máy đếm tiền, bị trục trặc không phân biệt đợc tờ tiền khác chủng loại - Do kế toán chi tiết vốn tiền không phản ánh hết tất nghiệp vụ phát sinh ngày, bị nhầm lẫn số liệu phản ánh nghiệp vụ phát sinh mà cha phát đợc kịp thời Chính viêc kiểm tra, đối chiếu số tiền thực tế tồn quỹ sổ sách hai bên nhân viên kế toán thủ quỹ cần thiết Có nh có khả phát kịp thời chênh lệch sai sót xảy Khi xảy tình trạng chênh lệch nhân viên kế toán phải kiểm tra lại số phát sinh nghiệp vụ sổ sách kỳ, sau hai bên đối chiếu với để đến thống Khi tuỳ vào sai lệch khâu nào, ng ời có trách nhiệm điều chỉnh lại sổ sách Nếu sai sót thuộc thủ quỹ thủ quỹ phải điều chỉnh lại số liệu sổ quỹ cho với thực tế Nếu sai sót thuộc nhân viên kế toán nhân viên phải điều chỉnh lại số liệu sổ kế toán chi tiết ,chứng từ ghi sổ,sổ đăng ký chứng từ ghi sổ tơng ứng để máy điều chỉnh lại số liệu sổ 60 kế toán mà máy tự động trích Nếu có chứng từ, sổ sách mà nhân viên kế toán chuyển nơi khác tiến hành lập biên bản, lập chứng từ ghi sổ mới,đăng ký chứng từ ghi sổ điều chỉnh lại sổ cũ Trờng hợp hai bên sổ sách thống số liệu với nhng chênh lệch với số tiền thực tế tồn quỹ kiểm kê, hai bên lập biên với số chênh lệch nhân viên kế toán có trách nhiệm phản ánh số chênh lệch vào sổ kế toán Nếu chênh lệch thực tế tăng so với sổ sách kế toán ghi : Nợ TK : 111.1 Có TK : 338.1 Nếu chênh lệch thực tế giảm so với sổ sách, kế toán ghi: Nợ TK : 138.1 Có TK : 111.1 Sau trình lên cấp để tìm nguyên nhân biện pháp giải Trờng hợp sổ sách kế toán thủ quỹ thống với số liệu với thực tế tồn két bạc, để đảm bảo kế toán thủ quỹ cần xem xét lại nghiệp vụ phát sinh kỳ để tìm thâý sai sót chênh lệch đáng tiếc Khi phát chênh lệch sổ sách phản ánh thực tế phát sinh mà sổ sách thực tế tồn quỹ đồng nhất, kế toán điều chỉnh lại nghiệp vụ ghi sổ đồng thời phản ánh số chênh lệch nh (tuỳ vào trờng hợp cụ thể) 2.2.Đối chiếu, kiểm tra điều chỉnh nghiệp vụ phát sinh TGNH VIệc kiểm tra , đối chiếu điều chỉnh tài khoản TGNH nhằm đảm bảo thống số tiền phát sinh d tài khoản tiền gửi sổ sách NH sổ sách nhân viên kế toán công ty Thông thờng nhận đợc giấy báo NH nghiệp vụ phát sinh tài khoản TGNH công ty, nhân viên kế toán đối chiếu chứng từ, sổ sách với sổ sách NH số phát sinh, số d tài khoản Do hai bên quản lý số 61 liệu phát sinh tài khoản thông qua hệ thống sổ sách khác nên hai cố gắng không để tình trạng chênh lệch xảy thực tế công ty cha xảy tình trạng Tuy nhiên dù cẩn thận công tác hạch toán nh việc ghi sổ hệ thống kiểm soát có hiệu NH đơn vị mở tài khoản, song công việc nghiệp vụ phát sinh nhiều tình trạng nhầm lẫn xảy Khi có chênh lệch, nguyên nhân gì, phát sinh khâu hai bên cần có đối chiếu, kiểm tra sổ sách để tiến tới thống số phát sinh nh số d thực tế đơn vị , từ điều chỉnh kịp thời sổ sách bên Nếu cha kịp thời tìm nguyên nhân dẫn đến chênh lệch mà kỳ toán đến nhân viên kế toán phải tạm thời theo số liệu NH để phản ánh vào TK 112 Số chênh lệch đợc phản ánh nh sau Nếu sổ sách nhân viên kế toán phản ánh thừa so với sổ sách NH, kế toán ghi: Nợ TK 138.1 Có TK 112 Nếu sổ sách kế toán thiếu so với sổ sách NH, kế toán ghi: Nợ TK112 Có TK 338.1 Sang kỳ sau kế toán phải tiếp tục tìm nguyên nhân chênh lệch kiến nghị biện pháp điều hoà chênh lệch hai hệ thống sổ sách với cấp 62 Chơng III Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán vốn tiền công ty cổ phần thơng mại-xây dựng sóc sơn I Nhận xét chung công tác kế toán công ty phần thơng mại-xây dựng Sóc Sơn Đánh giá chung: Từ đợc thành lập lại đến nay, Công ty CPTM-XD Sóc Sơn phải đối đầu với hàng loạt khó khăn, đặc biệt cạnh tranh gay gắt đơn vị, tổ chức kinh tế khác, nhng Công ty CPTM-XD Sóc Sơn có cố gắng đáng ghi nhận việc tổ chức máy quản lý nhằm đáp ứng đợc nhu cầu thị trờng Là doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập với quy mô kinh doanh vừa công ty phải tìm cho máy quản lý, phơng thức kinh doanh cho có hiệu Song, bên cạnh yếu tố trên, tình thần đoàn kết đóng vai trò quan trọng bớc đờng tự khẳng định Ban lãnh đạo công ty quan tâm động viên cán công ty rèn luyện đạo đức, tinh thần nh kỹ nghiệp vụ, khuyến khích họ đoàn kết phấn 63 đấu lên Công tác quản lý hạch toán kinh doanh nói chung công tác kế toán nói riêng không ngừng đợc củng cố hoàn thiện, thực trở thành công cụ đắc lực phục vụ cho trình quản lý sản xuất kinh doanh công ty Hiện nay,Công ty cổ phần thơng mại Sóc Sơn sử dụng hệ thống tài khoản kế toán thống nhât, đồng thời áp dụng hình thức tổ chức sổ kế toán Chứng từ ghi sổ Bộ máy kế toán công ty đợc tổ chức tơng đối gọn nhẹ, kế toán viên đợc phân công công việc rõ ràng Trình độ nhân viên không ngừng đợc nâng cao thờng xuyên đợc đào tạo bồi dỡng nghiệp vụ chuyên môn, biết vận dụng khéo léo nhịp nhàng lý thuyết thực tế công ty, biết áp dụng phơng pháp hạch toán phù hợp với thực tế phát sinh đồng thời giảm đợc khối lợng công việc ghi chép thừa để đạt đợc hiệu cao Mỗi nhân viên kế toán sử dụng đ ợc máy vi tính nên công việc kế toán đợc thực nhanh chóng, số liệu xác Do địa bàn kinh doanh rộng lớn nên công ty áp dụng kiểu vừa tập trung vừa phân tán để thực công tác kế toán Đây lựa chọn phù hợp, đảm bảo tính thống nhất, tổng hợp việc cung cấp thông tin cho lãnh đạo công ty Với việc tổ chức máy kế toán hợp lý lựa chọn hình thức sổ kế toán phù hợp góp phần nâng cao suất hiệu công tác kế toán nh công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Nh phân tích rõ phần trớc, công tác hạch toán kế toán Công ty hạch toán vốn tiền khâu vô quan trọng Nhờ nhận thức rõ điều này, công ty có biện pháp tốt việc tổ chức hạch toán nh quản lý sử dụng vốn tiền Việc giữ gìn bảo quản tiền mặt két đợc đảm bảo tính an toàn cao Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đợc cập nhật hàng ngày nên thông tin kinh tế mang tính liên tục xác Công tác kế toán tổng hợp đợc đơn giản hoá tới mức tối đa, cho phép ghi chép kịp thời cách tổng hợp tợng kinh tế có liên quan đến tình trạng biến động vốn tiền 64 Hệ thống tài khoản áp dụng để theo dõi biến động vốn tiền hoàn toàn tuân thủ theo quy định đ ợc chi tiết tối đa cho loại tiền Sự chi tiết cho phép ban lãnh đạo nắm bắt đợc số liệu cụ thể chi tiết vốn tiền , từ định cách xác hợp lý Sổ sách kế toán đợc lập ghi chép rõ ràng, rành mạch Việc lu trữ thông tin lập sổ sách đợc thực máy vi tính in với lựa chọn sổ sách cần thiết phục vụ cho kinh doanh , quản lý Nên doanh nghiệp trực tiếp giảm đợc phần chi phí, đồng thời giảm đợc số lợng chứng từ sổ lu trữ kho Trên số nhận xét u điểm Công ty cổ phần thơng mại xây dựng Sóc Sơn nói chung phòng kế toán nói riêng việc tìm đờng có tính hiệu cho kinh doanh 2.Một số tồn tại: Do địa bàn hoạt động rộng nên việc tập hợp số liệu chứng từ sổ sách chậm chạp, dẫn đến việc lập báo cáo kế toán định kỳ thờng không thời hạn gây chậm trễ việc định nhà quản lý Báo cáo lu chuyển tiền tệ báo cáo tài phản ánh khoản thu chi tiền kỳ doanh nghiệp theo hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu t hoạt động tài Thông qua chủ doanh nghiệp dự đoán đợc lợng tiền mang lại từ hoạt động tơng lai Nhà quản lý thấy trớc đợc khả toán ký hoạt động tới Vì quan trọng mà hầu hết doanh nghiệp lập báo cáo lu chuyển tiền tệ Nhng Công ty XDCT 54 cha sử dụng vai trò báo cáo Hiện công ty sử dụng máy vi tính để l u trữ số liệu sổ sách nhng thực phần mềm thông thờng nh: Word, Excel cha có phần mềm riêng biệt để phục vụ công tác kế toán nên doanh nghiệp cha thực phát huy hết vai trò máy tính công tác hạch toán kế toán, cha tiết kiệm đợc lao động nhân viên kế toán thời gian lập, ghi chép , tổng hợp số liệu chuyển sổ 65 II Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn tiền Công ty cổ phần thơng mại-xây dựng Sóc Sơn Hiện nay, Công ty không ngừng đẩy mạnh mối quan hệ không với tổ chức nớc mà với tổ chức quốc tế Do yêu cầu toán ngoại tệ quan trọng Trong công ty có tài khoản 112.2: Tiền gửi Ngân hàng ngoại tệ dùng để phản ánh tình hình tăng giảm ngoại tệ đơn vị Ngân hàng mà không đăng ký sử dụng TK 111.1 Tiền măt quỹ ngoại tệ Điều gây nên khó khăn Giả sử khách hàng đến toán ngoại tệ đơn vị lại nhập quỹ mà phải cử ngời đổi lấy đồng Việt Nam đem gửi vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ Ngân hàng Đây lãng phí thời gian nhân công cách vô lý Vì theo em doanh nghiệp nên đăng ký sử dụng thêm tài khoản 111.2 Tiền mặt quỹ ngoại tệ để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh đợc thuận lợi - Công ty có tài khoản TGNH NH nh : NH Công thơng Đống Đa, Đông Anh,Gia Lâm, nên việc ghi chép chi tiết NH cần thiết, giúp cho trình kiểm tra sổ sách đợc dễ dàng Công ty tiến hành ghi chi tiết nhng theo em cần phải ghi chi tiết NH nghiệp vụ phát sinh - Công ty cần trang bị thêm máy vi tính cho phòng kế toán đồng thời phải tổ chức đào tạo để nâng cao trình độ cho nhân viên kế toán chơng trình kế toán máy nhằm quản lý xác đợc số Bên cạnh Công ty cần phải xây dựng chơng trình kế toán thống máy vi tính nhằm tự động hoá mức độ cao công tác hạch toán nói chung công tác hạch toán vốn tiền nói riêng - Công ty nên tiến hành lập báo cáo lu chuyển tiền tệ nhằm giúp cho nhà quản lý có đợc định cách nhanh chóng xác 66 - Do đơn vị cha có định mức tiền mặt tồn quỹ cụ thể nh kế hoạch toán tiền công nợ thống nên dẫn đến tình trạng số tiền mặt có quỹ đơn vị không ổn định, có lúc có lúc nhiều Điều dễ gây nên khó khăn cho Công ty việc chi tiêu tiền mặt phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh gây ứ đọng nhiều tiền làm vòng quay vốn bị chậm lại Để khắc phục nhợc điểm này, theo em Công ty nên xây dựng định mức tiền mặt tồn quỹ cụ thể kỳ hạch toán vào kế hoạch thu chi tiền mặt kỳ Định mức đ ợc xê dịch kỳ hạch toán, nhng không đợc phép tăng cao thấp gây tình trạng bất ổn quỹ tiền mặt doanh nghiệp Bên cạnh Công ty cần lập kế hoạch thu hồi toán công nợ cho số tiền phải trả nợ nh số tiền nợ thu hồi cân đối nhau, đảm bảo đợc nhu cầu thu , chi tiền mặt Công ty 67 Kết luận Qua thời gian thực tập, kết hợp với nghiên cứu lý luận thực tiễn, em nhận thấy công tác kế toán vốn tiền vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tế cao Để kế toán phát huy đợc vai trò quản lý kinh tế thông qua việc phản ánh với giám đốc cách chăt chẽ, toàn vẹn tài sản tiền vốn công ty khâu trình tái sản xuất nhằm cung cấp thông tin xác hợp lý phục vụ cho việc lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Do việc hoàn thiện công tác kế toán công ty tất yếu, trình chuyển đổi kinh tế sang chế thị trờng có quản lý Nhà nớc Vốn tiền trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu doanh nghiệp nh nhà quản lý việc hạch toán vốn tiền đòi hỏi phải đợc kiện toàn Do hạn chế hiểu biết lý luận thực tiễn, thời gian thực tập công ty có hạn nên trình nghiên cứu trình bày viết không tránh khỏi sai sót hạn chế Em mong có đợc đóng góp giúp đỡ thầy cô cán phòng kế toán Công ty cổ phần thơng mại xây dựng Sóc Sơn Em xin chân thành cảm ơn cô Phùng Thị Lan Hơng cô Công ty tận tình giúp đỡ em hoàn thành báo cáo thực tập nà Sinh viên Trần Hồng Mai 68 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độp lập-Tự do-Hạnh phúc ******** NHận xét báo cáo chuyên đề giáo viên hớng dẫn Đề bài: Tổ chức công tác kế toán vốn tiền Công ty cổ phần thơng mại-xây dựng Sóc Sơn Giáo viên hớng dẫn: Phùng Thị Lan H- Sinh viên: Trần Hồng Mai Lớp/khoá : K10B-GTVT ơng Nhận xét đánh giá: Hà Nội ,ngày tháng năm 2004 Giáo viên hớng dẫn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độp lập-Tự do-Hạnh phúc ******** 69 NHận xét báo cáo chuyên đề công ty cổ phần thơng mại xây dựng sóc sơn Đề bài: Tổ chức công tác kế toán vốn bằn tiền Công ty cổ phần thơng mại-xây dựng Sóc Sơn Ngời nhận xét: Chức vụ: Sinh viên: Trần Hồng Mai Lớp/khoá : K10B-GTVT Nhận xét đánh giá: Hà Nội ,ngày tháng năm 2004 Ngời nhận xét mục lục Trang Lời nói đầu Chơng I: Một số lý luận hạch toán vốn tiền I.Khái quát vốn tiền 1.Khái niệm phân loại vốn 2.Đặc điểm vốn tiền,nhiệm vụ nguyên tắc hạch toán II.Tổ chức công tác kế toán 3 70 1.Luân chuyển chứng từ 2.Hạch toán tiền mặt quỹ 2.1.Chứng từ sử dụng để hạch toán tiền mặt 2.2.Tài khoản sử dụng nguyên tắc hạch toán 2.2.1.Kế toán khoản thu,chi tiền mặt 2.2.2.Kế toán khoản thu,chi ngoại tệ 3.Kế toán tiền gửi ngân hàng 3.1.Chứng từ để hạch toán TGNH 3.2.Tài khoản sử dụngvà nguyên tắc hạch toán 3.3.Trình tự hạch toán TGNH 4.Hạch toán tiền chuyển 4.1.Chứng từ sử dụng 4.2.Tài khoản sử dụng 4.3.Trình tự hạch toán 5.Hình thức sổ kế toán 5.1.Nhật ký sổ 5.2.Chứng từ ghi sổ 5.3.Nhật ký chứng từ 5.4.Nhật ký chung Chơng II:Thực trạng công tác kế toán vốn tiền công ty cổ phần thơng mại xây dựng Sóc Sơn I.Đặc điểm tình hình chung 1.Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần thơng mại xây dựng Sóc Sơn 7 11 12 13 20 20 20 21 23 23 23 24 24 25 26 26 27 28 1.1.Quá trình hình thành 1.2.Sự phát triển công ty 2.Cơ cấu máy quản lýkinh doanh Công ty 3.Môi trờng kinh doanh 4.Tổ chức công tác kế toán 5.Tình hình luân chuyển chứng từ 6.Đặc điểm thu,chi vốn băng tiền công ty II.Thực trạng công tác kế toán vốn tiền Công ty cổ phần thơng mại xây dựng Sóc Sơn 1.Nội dung phản ánh vốn tiền 1.1.Kế toán tiền mặt 1.2.Kế toán tiền gửi ngân hàng 28 29 30 32 33 37 38 38 28 28 38 38 51 71 2.Đối chiếu điều chỉnh sổ sách 2.1Đối chiếu kiểm tra điều chỉnh nghiệp vụ phát sinhtiền mặt quỹ 2.2.Đối chiếu , kiểm tra điều chỉnh nghiệp vụ phát sinhTGNH Chơng III:Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán vốn tiền Công ty cổ phần thơng mại xây dựng Sóc Sơn I.Nhận xét chung công tác kế toán công ty 1.Đánh giá chung 2.Một số tồn II.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán vốn tiền Công ty cổ phần thơng mại xây dựng Sóc Sơn 60 60 Kết luận 69 62 64 64 64 66 67 Nhận xét GVHD Nhận xét công ty 72 [...]... kế toán đều phải có sự kiểm tra phê duyệt của kế toán trởng và giám đốc công ty Tại công ty, bộ máy kế toán công ty đợc phân công với các chức năng nhiệm vụ rõ ràng để hoàn thành phần việc kế toán đã giao Bộ máy kế toán Công ty cổ phần TM-XD Sóc Sơn gồm có 5 ngời đảm nhiệm các phần kế toán khác nhau gồm : Kế toán trởng, 3 kế toán viên và 1 thủ quỹ mỗi ngời đảm nhiệm 1 phần hành kế toán cụ thể Sơ đồ. .. kế toán tại công ty Bộ máy kế toán công ty gồm 2 loại kế toán là: - Kế toán tại công ty - Kế toán tại các cửa hàng Kế toán tại các cửa hàng có nhiệm vụ tập hợp các chứng từ ban đầu và hạch toán ban đầu, ghi chép lập bảng kê chi tiết Sau đó chuyển cả các chứng từ có liên quan đến phòng tài chính kế toán công ty Kế toán công ty căn cứ vào các chứng từ này để ghi chép hàng ngày Sau đó kế toán lập các... khoản (111, 112, 113) 9 - Sổ kế toán chi tiết: Tơng tự nh các hình thức trên 27 Chơng II Thực trạng Công tác kế toán vốn Bằng tiền tại công ty cổ phần thơng mại xây dựng sóc sơn I Đặc điểm tình hình chung 1 Quá trình hình thành và phát triển 1.1 Quá trình hình thành của công ty Công ty CP TM-TH Sóc Sơn là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thơng mại ,công ty có bề dầylịch sử gắn liền... Nội cho phép công ty TNTH Sóc Sơn tiến hành cổ phần hoá 100% theo nghị định 44/CP-TT đây là DNNN đầu tiên của huyện đợc cổ phần hoá.Sau 7 tháng chuẩn bị các bớc tiến hành ngày 30/6/1999 UBND thành phố Hà Nội ra quyết định số 5673/QĐ-UB chính thức chuyển công ty TNTH Sóc Sơn thành Công ty cổ phân thơng mại xây dựng Sóc Sơn .Công ty chuyển sang công ty cổ phần 28 với só vốn điều lệ là 4tỷ đồng đợc chia... đồ bộ máy kế toán Trởng phòng kế toán 33 Kế toán công nợ Kế toán thuế kế toán lơng Thủ quỹ 1 Trởng phòng kế toán Phụ trách chung và điều hành toàn bộ công tác kế toán của đơn vị chịu trách nhiệm trớc Ban giám đốc và Nhà nớc về quản lý và sử dụng các loại lao động vật t tiền vốn trong sản xuất kinh doanh Tổ chức hạch toán các quá trình sản xuất kinh doanh theo quy định của Nhà nớc, xác định kết quả kinh... xuất, công ty đã quản lý và cung cấp một số chất chủ yếu cho các cửa hàng , đồng thời đảm bảo đầy đủ nhu cầu về tài chính cho công ty Các cửa hàng tự quyết định phơng án bán hàng, tổ chức bán hàng theo kế hoạch đề ra Mọi chứng từ thu chi tài chính đều phải đợc thống kê giao cho phòng kế toán tài vụ công ty để hạch toán chung toàn công ty + Phơng thức hạch toán: Công ty áp dụng phơng pháp hạch toán báo... thanh toán công nợ các loại vốn bằng tiền, vốn vay, hạch toán theo lơng khách hàng tạm ứng 3 Kế toán thuế : Hàng tháng lập kê khai thuế GTGT đầu ra, đầu vào, theo dõi tình hình nộp ngân sách Nhà nớc ,lập kế hoạch và quyết toán thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền nộp sử dụng vốn ngân sách Nhà nớc 4 Kế toán tiền lơng BHXH, BHYT, KPCĐ : Thanh toán số lơng phảI trả cho từng ngời trên cơ sở tiền lơng... thành 8000 cổ phiếu mỗi cổ phiếu trị giá 500 nghìn đòng trong đó cổ phần ban cho ngời lao động trong công ty là 58% tơng ứng 2320triệu đồng,bán cho đối tợng ngoài công ty là 42% tơng ứng 1680 triệu đồng Đây thực là bớc chuyển lớn trong lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần thơng mại xây dựng Sóc Sơn. Việc cổ phần hoá đã thay đổi hình thức sở hữu của công ty, nếu nh trớc đây công ty thuộc... huyện Sóc Sơn nhất là từ khi tiến hành cổ phần hoá thì mọi quyền lợi của mỗi cổ dông đều gắn liền với sự phát triển của công ty. Do vậy bộ máy lãnh đạo của công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh,việc phân phối lợi nhuận và điều lệ của công ty luôn quan tâm,khuyến khích và có chế độ dãi ngộ kịp thời đối với CBCNV Là một công ty Công ty cổ phần thơng mại xây dựng Sóc Sơn ,công ty là... qua .Công ty đợc thành lập trên cơ sở sát nhập bởi hai đơn vị là công ty bách hoá công nghệ phẩm và công ty thực phẩm Thực hiện đuờng lối dổi mới của Đảng và nhà nớc,do yêu cầu quản lý ngày 13/3/1993 uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định 653/QĐ-UB sát nhập hai công ty bách hoá công nghệ phẩm và công ty thực phẩm thành công ty thơng mại xây dựng Sóc Sơn đóng tại 124 khu B-thị trấn Sóc Sơn Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần thương mại xây dựng sóc sơn, Đồ án tốt nghiệp hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần thương mại xây dựng sóc sơn, Đồ án tốt nghiệp hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần thương mại xây dựng sóc sơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập