thiết kế nhà máy sản xuất kem que

90 11 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 09:54

TH Thiết Kế Nhà Máy GVHD: Ths: Vũ Thị Hoan TR Ư Ờ NG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM BỘ MÔN : THỰC HÀNH THIẾT KẾ NHÀ MÁY oOo Nhóm Tổ DHTP4 TH Thiết Kế Nhà Máy GVHD: Ths: Vũ Thị Hoan TP.Hô Chi Minh , thang ́ 09 năm 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM BỘ MÔN : THỰC HÀNH THIẾT KẾ NHÀ MÁY oOo Nhóm Tổ DHTP4 TH Thiết Kế Nhà Máy GVHD: Ths: Vũ Thị Hoan TP.Hô Chi Minh , thang ́ 09 năm 2011 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành báo cáo này, tập thể nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Trường đại học Công Nghiệp thành phố Hô Chi Minh với Viện công nghệ sinh học thực phẩm tạo môi trường học tập có sở vật chất tốt cho chúng em học hỏi nghiên cứu Thư viện trường đại học Công Nghiệp cung cấp cho chúng em tài liệu tham khảo quý báu với phòng họp nhóm đại Sau cùng, Nhóm chúng em xin gởi lời cám ơn chân thành đến cô tận tình bảo chúng em trình hoàn thành đề tài Mặc dù cố gắng nhiều, khả năng, thời gian khuôn khổ trang giấy có hạn nên tránh sai sót Chúng em mong nhận ý kiến đóng góp cô để tiểu luận hoàn thiện để chúng em rút kinh nghiệm cho báo cáo sau Tp Hô Chi Minh, tháng 10 năm 2011 Nhóm Tổ DHTP4 TH Thiết Kế Nhà Máy GVHD: Ths: Vũ Thị Hoan BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ Chương 3, Chương 5, Chương Nhóm Tổ DHTP4 TH Thiết Kế Nhà Máy GVHD: Ths: Vũ Thị Hoan Tổng hợp Word, Power Point Chương 3, Chương 5, Chương Chương 1, Chương Chương 4, Chương Chương 4, Chương MỤC LỤC Chương 1: Lập luận kinh tế 12 1.1 LÝ DO LỰA CHỌN SẢN PHẨM 12 1.2 LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG PHÂN XƯỞNG 13 1.2.1 Mục đích xây dựng nhà máy 13 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến Việc xây dựng nhà máy 14 1.2.2.1 Vị trí địa lý 14 1.2.2.2 Cơ xở hạ tầng 15 1.2.2.3 Đặc điểm khu đất 15 1.2.2.4 Nguồn lao động 16 1.2.2.5 Giao thông 16 1.2.2.6 Nhà máy lân cận 16 1.3 ĐỊA ĐIỂM ĐẶT PX VÀ TT CHI TIẾT VỀ KCN CHỌN 16 1.4 Thiết kế tổng thể mặt nhà máy kem 30 1.4.1 Yêu cầu Việc thiết kế mặt tổng thể 30 Nhóm Tổ DHTP4 TH Thiết Kế Nhà Máy GVHD: Ths: Vũ Thị Hoan 1.4.2 Bảng thiết kế mặt tổng thể 30 Chương 2: Quy trình công nghệ 31 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU 31 2.1.1 Nguyên liệu 31 2.1.1.1 Sữa 31 2.1.1.2 Bột sữa gầy 32 2.1.1.3 Cream 32 2.1.1.4 Đường 32 2.1.1.5 Chất béo 33 2.1.2 Nguyên liệu phụ 33 2.1.2.1 Chất nhũ hóa 33 2.1.2.2 Chất ổn định 34 2.1.2.3 Chất tạo hương 34 2.1.2.4 Chất màu 34 2.1.2.5 Nguyên liệu khác 35 2.2 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 37 2.2.1 Sơ đồ quy trình công nghệ 37 2.2.2 Thuyết minh quy trình công nghệ 38 2.2.2.1 Chuẩn bị nguyên liệu 38 2.2.2.2 Phối trộn 38 2.2.2.3 Đồng hoá 38 2.2.2.4 Thanh trùng 38 2.2.2.5 Ủ chín 39 2.2.2.6 Lạnh đông sơ 39 Nhóm Tổ DHTP4 TH Thiết Kế Nhà Máy GVHD: Ths: Vũ Thị Hoan 2.2.2.7 Kem que 40 Chương 3: Tính cân Vật chất 41 3.1 TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT 41 3.1.1 Thành phần nguyên liệu Và sản phẩm 41 3.1.1.2 Chọn thành phần sản phẩm 41 3.1.1.3 Ước lượng tổn thất qua công đoạn 42 3.1.2 Tính toán cân Vật chất cho 100 kg nguyên liệu 42 3.1.3 Tính lượng h nguyên liệu qua công đoạn QTSX 44 3.1.4 Tính lượng nguyên liệu đầu Vào QTSX 44 3.1.5 Bảng phân phối lượng nguyên liệu cho ca, ngày sản xuất 45 Chương 4: Tính chọn thiết bị 46 4.1 TÍNH TOÁN LỰA CHỌN THIẾT BỊ 46 4.1.1 Tính chọn thiết bị 46 4.1.1.1 Thiết bị phối trộn 46 4.1.1.2 Thiết bị gia nhiệt cho trình trộn nguyên liệu 47 4.1.1.3 Thiết bị đồng hoá 48 4.1.1.4 Thiết bị trùng 50 4.1.1.5 Thiết bị ủ chín 51 4.1.1.6 Thiết bị lạnh đông sơ 51 4.1.1.7 Thiết bị sản xuất kem que 52 4.1.2 Tính chọn thiết bị phụ 53 4.1.2.1 Bồn bảo quản sữa tươi 53 4.1.2.2 Bồn bảo quản cream 53 4.1.2.3 Thiết bị CIP 54 Nhóm Tổ DHTP4 TH Thiết Kế Nhà Máy GVHD: Ths: Vũ Thị Hoan 4.1.2.4 Bố trí lịch làm Việc cho thiết bị 55 4.2 BỐ TRÍ THIẾT BỊ VÀO PHÂN XƯỞNG 55 4.2.1 Bố trí thiết bị 55 4.2.2 Tính diện tích mặt phân xưởng 55 Chương Tính điện – nước – 56 5.1 TÍNH NĂNG LƯỢNG 56 5.1.1 Gia nhiệt trình phối trộn 56 5.1.2 Gia nhiệt cream 56 5.1.3 Thanh trùng 56 5.1.4 Hơi cho thiết bị CIP 57 5.1.5 Chọn nồi 59 5.2 TÍNH LẠNH 60 5.2.1 Làm lạnh sữa tươi 60 5.2.2 Làm lạnh cream 60 5.2.3 Làm lạnh hỗn hợp sau trình trùng 60 5.2.4 Lạnh đông kem 61 5.2.5 Bảo quản lạnh 61 5.2.6 Chọn máy nén lạnh 61 5.3 TÍNH NƯỚC 62 5.3.1.Tính nước 62 5.3.2.Chọn bể nước 63 5.3.3.Chọn đài nước 63 5.4 TÍNH ĐIỆN 63 5.4.1 Điện động lực 63 Nhóm Tổ DHTP4 TH Thiết Kế Nhà Máy GVHD: Ths: Vũ Thị Hoan 5.4.2 Điện dân dụng 64 5.4.4 Chọn máy biến áp 64 Chương Tính tổ chức – xây dựng 65 6.1.TÍNH TỔ CHỨC 65 6.1.1 Sơ đồ tổ chức 65 6.1.2.Tính nhân lực 65 6.2.TÍNH XÂY DỰNG 66 6.2.1 Phân xưởng sản xuất 66 6.2.2 Phòng thường trực bảo Vệ 67 6.2.3 Khu hành 67 6.2.4.Nhà ăn 68 6.2.5 Nhà Vệ sinh, phòng giặt là, phòng phát áo quần - bảo hộ lao động 68 6.2.6.Kho nguyên Vật liệu 69 6.2.7 Kho thành phẩm 72 6.2.8 Trạm biến áp 72 6.2.9 khu xử lí nước thải 72 6.2.10 Phân xưởng điện 72 6.2.11 Nhà nồi 72 6.2.12 Nhà đặt máy phát điện 72 6.2.13 Lạnh trung tâm 73 6.2.14 Khu cung cấp nước Và xử lí nước 73 6.2.15 Tháp nước 73 6.2.16 Nhà để xe 73 6.3 TÍNH KHU ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ MÁY 75 Nhóm Tổ DHTP4 TH Thiết Kế Nhà Máy GVHD: Ths: Vũ Thị Hoan 6.3.1 Diện tích khu đất 75 6.3.2.Tính hệ số sử dụng Ksd 75 Chương Tính toán kinh tế 77 7.1 VỐN DẦU TƯ CHO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 77 7.1.1 Vốn xây dựng nhà máy 77 7.1.2 Vốn đầu tư cho máy móc , thiết bị 79 7.1.3 Vốn đầu tư cho tài sản cố định 80 7.2 TÍNH LƯƠNG 80 7.3.TÍNH CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NĂM 81 7.3.1 Chi phí nhiên liêu, lượng sử dụng chung 81 7.3.2 Chi phí nguyên Vật liệu Và phụ dây chuyền sản xuất 82 7.4.TÍNH GIÁ THÀNH CHO ĐƠN VỊ SẢN PHẨM 83 7.4.1.Tính giá thành kem 83 7.5 TÍNH HIỆU QUẢ KINH TẾ 85 7.5.1 Tổng chi phí sản xuất mặt hàng 85 7.5.2.Tính lãi Vay ngân hàng năm 85 7.5.3 Tính tổng Vốn đầu tư 85 7.5.4 Tính doanh thu ( thuế VAT) 85 7.5.5 Thuế doanh thu 86 7.5.6 Lợi nhuận tối đa sau thuế 86 7.5.7.Thời gian hoàn Vốn dự án 86 Nhóm Tổ DHTP4 10 Trong :Kxd Ksd = Fcx : diện=tich 0, 65 trông xanh Fhl : diện tich hành lang Fgt : diện tich đất giao thông Fcx = 0,4.Fxd = 0,4 1253= 501 ( m ) Fgt = 0,26.Fxd = 0,26 1253= 325.8 ( m ) Fhl = 0,2.Fxd = 0,2 1253= 250.6 ( m ) Fsd = 501 + 325.8 + 250.6 + 1253 = 2330.5 ( m ) Nhóm Tổ DHTP4 TH Thiết Kế Nhà Máy 76 GVHD: Ths: Vũ Thị Hoan 2330.5 3580 Chọn khu đất xây dựng có kich thước : 90 x 40 ( m ) Chương Tính toán kinh tế 7.1 VỐN DẦU TƯ CHO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Nhóm Tổ DHTP4 TH Thiết Kế Nhà Máy 77 GVHD: Ths: Vũ Thị Hoan 7.1.1 Vốn xây dựng nhà máy ¬ Vốn xây dựng công trình chinh: STT Tên công trình kĩ thuật) Diện 16tich (m ) Đơn giá ( 10 đ/m ) (10 đ ) 384 2304 12(x2) 48 Thành tiền Phân xưởng sản xuất chinh Phòng bảo vệ (2 ) Khu hành chinh 216 1728 Nhà ăn 81 162 Kho thành phẩm 16 64 Kho nguyên vật liệu 16 64 Trạm biến áp 16 48 Khu xử li nước thải 72 144 Phân xưởng điện 54 216 48 10 Kho hóa chất,nhiên liệu (vật tư 11 Nhà nôi 54 108 12 Nhà phát điện dự phòng 36 72 72 144 13 Lạnh trung tâm (phân xưởng 72 nước 15 Đài nước 12,56 25.2 16 Nhà xe (2 ) 40(x2) 80 147 17 Nhà vệ sinh,giặt là,phát áo Nhóm Tổ DHTP4 78 TH Thiết Kế Nhà Máy GVHD: Ths: Vũ Thị Hoan Tổng V1 = 5474 ¬ Vốn đầu tư xây dựng công trình phụ: Tường bao + hè, đường + cống rãnh = 30 % V1 ¬ Chi phi thăm dò thiết kế: lấy 10% V1 ¬ Tổng vốn đầu tư xây dựng nhà máy : 14 V’ = V1 + 0,3.V1 + 0,1.V1 = 1,4.V136= 1,4 5474.10 đọng lực) = 7663.6x10 (Vnđ) Khu cung cấp nước xử li ¬ Khấu hao xây dựng: lấy 5% V’ 6 Hxd = 0.05 x 7663.6.10 = 383.18.10 ( đ ) quần-bảo hộ lao động 49 7.1.2 Vốn đầu tư cho máy móc , thiết bị: ¬ Vốn mua thiết bị chinh: STT Tên thiết bị Số lượng Đơn giá (10 đ/cái) Thành tiền (10 đ) Thiết bị phối trộn 1200 1200 Cân định lượng 50 50 Thiết bị gia nhiệt 300 300 Nhóm Tổ DHTP4 TH Thiết Kế Nhà Máy 79 GVHD: Ths: Vũ Thị Hoan Thiết bị đông hoá 800 800 Thiết bị trùng 1300 1300 Thiết bị lạnh đông sơ 400 400 Thiết bị sản xuất kem que 1500 1500 Thiết bị gia nhiệt làm lạnh 300 600 Thùng bảo quản sữa tươi 10 10 10 Thùng bảo quản cream 10 10 11 Thiết bị CIP 800 800 12 Máy phát điện 1000 1000 13 Máy biến áp 200 200 14 Lò 1100 1100 15 Bơm 10 80 16 Hệ thống lạnh 3000 3000 37 Máy móc phòng thi nghiệm 2000 1000 Tổng V2 = 13350 ¬ Chi phi lắp đặt:lấy 25% V2 ¬ Chi phi vận chuyển: lấy 5% V2 ¬ Tiền mua thiết bị phụ, dụng cụ sản xuất, sinh hoạt: 30% V2 ¬ Tổng vốn đầu tư cho thiết bị: V’2 = V2 + 0.25.V2 + 0.05.V2 + 0,3.V2 =1,55.V2 = 20692.10 ( đ ) ¬ Tiền khấu hao máy móc thiết bị: lấy 10% V’2 Htb = 0,1 24508,6= 2069 ( đ/năm ) 7.1.3 Vốn đầu tư cho tài sản cố định: V3 = V’1 + V’2 = 7663.6x10 + 20692 10 Nhóm Tổ DHTP4 TH Thiết Kế Nhà Máy 80 GVHD: Ths: Vũ Thị Hoan = 28455.10 ( đ ) 7.2 TÍNH LƯƠNG: Quỹ lương nhà máy bao gôm lương trả cho lao động trực tiếp lao động gián tiếp Tùy theo công việc chức vụ mà mức lương khác Các mức lương cụ thể sau: - Lao động trực tiếp: 2.5.10 đ/ tháng - Nhân viên bảo vệ, nhà ăn, vệ sinh: 2.10 đ/ tháng - Nhân viên hành chinh, quản li ca: 3.10 đ/ tháng - Quản đốc phân xưởng: 4.5.10 đ/ tháng - Phó giám đốc: 6.10 đ/ tháng - Giám đốc: 8.10 đ/ tháng 6 6 Tổng lương cán công nhân viên tháng (2.5x56+2x13+3x13+4,5+6x2+8) 10 = 230 (đ/ tháng) * Tổng lương cán công nhân viên năm 6 L1 = 12x230 10 = 2760 10 (đ/ năm) * Tiền bảo hiểm xã hội: 16 %L1 * Tiến bảo hiểm y tế:4.5 % L1 * Kinh phi công đoàn: %L1 * Phụ cấp:10% L1 * Bảo hiểm thất nghiệp:1% L1 * Quỹ lương nhà máy năm: Nhóm Tổ DHTP4 TH Thiết Kế Nhà Máy 81 GVHD: Ths: Vũ Thị Hoan L’1 = ( 1+0,16+0,045+0,02+0,1+0.01) L1 =1,335 L1 = 3684.6 10 (đ/ năm) 7.3.TÍNH CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NĂM: 7.3.1 Chi phí nhiên liêu, lượng sử dụng chung: Đơn giá STT Danh mục Đơn vị 3 (10 đ ) Thành tiền Số lượng (10 đ ) Nước m 4.820 38680.8 186.45 Điện Kw 1524 159880 243.65 Tổng N1= 430.1 7.3.2 Chi phí nguyên Vật liệu Và phụ dây chuyền sản xuất: ¬ Chi phi nguyên vật liệu dây chuyền kem: ¬ Đơn giá STT Danh mục Đơn vị (10 đ ) Thành tiền Số lượng (10 đ ) Sữa bột gầy kg 78 43366.8 3382.6 Đường RE kg 26 127800 3322.8 Sữa tươi lit 3.36 379821.6 1276.2 Cream kg 60 295047.6 17702.8 Nhóm Tổ DHTP4 TH Thiết Kế Nhà Máy 82 GVHD: Ths: Vũ Thị Hoan Chất ổn định kg 200 3408 681.6 Hương lit 180 2556 460 Lecithin kg 52 3408 177 Tổng N2= 27003 7.4.TÍNH GIÁ THÀNH CHO ĐƠN VỊ SẢN PHẨM Giá thành sở để doanh nghiệp hoạch định giá bán lợi nhuận Từ tìm cách giảm bớt chi phi sản xuất tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp Giá thành sản phẩm bao gôm: ¬ Chi phi nguyên vật liệu trực tiếp ¬ Chi phi nhân công ¬ Chi phi sản xuất chung Phương pháp tinh sử dụng hoạch định giá thành theo khoản mục Các khoản mục dùng chung phân bổ theo tỉ lệ thành phẩm theo tỉ lệ thời gian lao động , tùy thuộc vào khoản mục 7.4.1.Tính giá thành kem Ta tinh chi phi khoản mục  Chi phi nguyên vật liệu trực tiếp: Bao gôm: ¬ Chi phi nguyên vật liệu chinh phụ: N2= 27003.10 ( đ/năm ) ¬ Chi phi lượng- nhiên liệu: 0,55xN1 = 0,55x430.1 = 236.5 10 ( đ/năm) Tổng chi phi nguyên vật liệu trực tiếp: 6 NT = 27003x10 + 236.5x 10 = 27239.10 ( đ/năm) Nhóm Tổ DHTP4 TH Thiết Kế Nhà Máy 83 GVHD: Ths: Vũ Thị Hoan  Chi phi trả lương nhân công: Phương pháp tinh phân bổ chi phi theo thời gian lao động 6 LT = 0,52xL’1 =0,52x 3684.6 10 =1915.7x10 ( đ/năm)  Chi phi sản xuất chung Nội dung gôm: + Tiền khấu hao tài sản cố định + Chi phi bảo dưỡng-sữa chữa-tu bổ máy móc thiết bị nhà xưởng + Tiền mua bảo hộ lao động + Chi phi khác tiền (chi phi quản li xi nghiệp, chi phi phân xưởng, chi phi sản xuất ) Trước hết , tinh chi phi sản xuất chung cho mặt hàng , sau nhân với hệ số phân bổ chi phi sản xuất chung mặt hàng ¬ Khấu hao tài sản cố định: 6 H = Hxd + Htb = 383.2x10 + 2069x10 = 2452.2x10 ( đ/năm) ¬ Chi phi bảo dưỡng máy móc thiết bị ,sơn sữa công trình xây dựng: + Chi phi bão dưỡng thiết bị: ( lấy 10 % vốn đầu tư cho thiết bị) 10%xV’2 = 2069 10 ( đ/năm) + Chi phi sơn sữa công trình xây dựng: (lấy 10% vốn đầu tư cho xây dựng) 6 10%xV’1 = 7663.6x10 x0.1= 766.36 10 ( đ/năm) ¬ Tiền mua bảo hộ lao động: tinh 200000 đ/1người/năm 60x200000 = 12x 10 ( đ/năm) ¬ Chi phi khác tiền: lấy 30% chi phi trả lương nhân công Nhóm Tổ TH Thiết Kế Nhà Máy DHTP4 84 GVHD: Ths: Vũ Thị Hoan 0,3x2760 = 828 10 ( đ/năm) * Tổng chi phi sản xuất chung : M = ( 2452.2 + 2069 + 766.36 + 12 + 828).10 6 = 6127.5x10 ( đ/năm) * Các khoản mục phân bổ theo tỉ lệ sản lượng thành phẩm phi sản xuất chung tinh riêng cho dây chuyền 6 MT = 0,55x M = 0,55x6127.5.10 = 3370 10 (đ/năm)  Tổng chi phi sản xuất dây chuyền năm: 6 FT = NT + LT + MT = 27239.10 +1915.7x10 + 3370 10 = 32524.7 10 ( đ/năm) ↓ Giá thành cho đơn vị sản phẩm sữa tươi: Kem bao gói 100ml = 0,1 lit FT QT Giá thành: GT = Trong đó: - QT : suất dây chuyền sữa tươi , Q = 1.547x10 lit/năm - FT :tổng chi phi sản xuất tinh cho sữa tươi (đ), FT = 32524.7 10 đ 32524.7x10 5450 GT = = 21013 (đ/lit kem) 21013 0,1 = 2101.3 (đ / que kem 100 ml ) GT = Nhóm Tổ DHTP4 TH Thiết Kế Nhà Máy 85 GVHD: Ths: Vũ Thị Hoan 7.5 TÍNH HIỆU QUẢ KINH TẾ 7.5.1 Tổng chi phí sản xuất mặt hàng: F = FT = 32524.7x 10 (đ/năm) 7.5.2.Tính lãi Vay ngân hàng năm: chọn lãi suất 15% / năm ( ngành công nghiệp nhẹ) Lãi vay vốn cố định: ¬ 6 0,15xV3 = 0.15x28455.10 =4268.3x10 (đ/năm) Lãi vay vốn cho chi phi sản xuất: ¬ 0,15x F = 0,15x32524.7 10 6 = 4878.7x10 (đ/năm) Tổng lãi vay ngân hàng: ¬ 6 NH = 4268.3x10 + 4878.7.10 = 9147x 10 (đ/năm) 7.5.3 Tính tổng Vốn đầu tư: ¬ Vốn lưu động: VLĐ = F = 32524.7 10 (đ) ¬ Tổng vốn đầu tư: VT = VCĐ + VlĐ = 28455.10 + 32524.7 x10 6 =60979.7x10 (đ) 7.5.4 Tính doanh thu ( thuế VAT): doanh thu/năm = giá bán x doanh số/năm Ta có bảng sau Nhóm Tổ DHTP4 TH Thiết Kế Nhà Máy 86 STT mặt hàng Dung Năng suất Giá Giá bán Doanh thu (10 l/năm tich (que/năm) thành (đ/que) (10 đ/năm) ) que(ml) 1.547 100 4000 59388 Năng suất kem GVHD: Ths: Vũ Thị Hoan (đ/que) 15478000 2101.3 7.5.5 Thuế doanh thu: lấy 10% doanh thu TDT =0,1x59388 = 5938.8.10 (đ) 7.5.6 Lợi nhuận tối đa sau thuế: LN = (doanh thu - thuế doanh thu - chi phi sản xuất - lãi ngân hàng) LN = (59388-5938.8-32524.7-9147).10 6 = 11777.10 (đ/năm) 7.5.7.Thời gian hoàn Vốn: Tinh theo phương pháp thời gian hoàn vốn không chiết khấu: PP ( Payback Periord) PP = ”thời gian cần thiết để thu hôi số vốn đầu tư bỏ khoản tich lũy hoàn vốn” n Cách tinh: I = tt t=1 Trong đó: - I: vốn đầu tư - NPt: lợi nhuận sau thuế vào năn t - Dt : khoản khấu hao năm - NPt + Dt : tich lũy hoàn vốn Nhóm Tổ DHTP4 TH Thiết Kế Nhà Máy 87 GVHD: Ths: Vũ Thị Hoan Coi lơi nhuận năm đầu Ta có bảng sau: Đơn vị tinh: 10 (đông Việt Nam/năm) Năm thực dự án Vốn đầu Lợi nhuận tư (It) sau thuế (NPt) Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Xây dựng 60979.7 11777 hoạt động 11777 hoạt động 11777 hoạt động 11777 (NP + D ) hoạt động ∑ 11777 hoạt động 11777 hoạt động 11777 khấu hao năm vốn lại ( (Dt) – (NPt+Dt) ) 2452.2 2452.2 2452.2 2452.2 2452.2 2452.2 49202.7 39877.9 30553.1 21228.3 11903.5 2578.7 -6746.1 Lợi nhuận 11777.10 đông thời gian 12 tháng 2578.7 đông 2.627 tháng =79 ngày Vậy thời gian hoàn vốn không chiết khấu dự án đầu tư là: PP = năm 79 ngày ∑ I t TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình thiết kế nhà máy Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM Trần Thế Truyền, sở thiết kế nhà máy thực phẩm Đại học bách khoa năm 1999 Cơ sở trình thiết bị công nghệ hoá học Tập - Nhà xuất đại học trung học chuyên nghiệp 1982 Nhóm Tổ DHTP4 TH Thiết Kế Nhà Máy 88 GVHD: Ths: Vũ Thị Hoan Nguyễn Viết Sum- Sổ tay thiết bị điện -Nhà xuất Hà Nội 1983 Lê Bạch Tuyết – Các trình công nghệ sản xuất thực phẩm, khoa hóa thực phẩm công nghệ sinh học trường ĐH Bách Khoa Hà Nội Bùi Đức Hợi, Nguyễn Như Thung, Mai Văn Lề Công nghệ máy chế biến lương thực Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Phạm Văn Bôn người khác Quá trình thiết bị công nghệ hóa học, tập2, 5, 10 Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Bùi Đức Hợi, Mai Văn Lề người khác Chế biến lương thực, tập 1, tập 2, tập Đại Học Bách Khoa Hà Nội, 1985 http://www.dongnai.gov.vn/doanh-nghiep/cackhu_congnghiep/kcn_amata/trang_dan Nhóm Tổ DHTP4 89 [...]... tiêu thụ 20 lit kem ăn một năm Theo thống Nhóm 3 Tổ 3 DHTP4 11 TH Thiết Kế Nhà Máy GVHD: Ths: Vũ Thị Hoan kê của các Hiệp hội sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa, Mỹ là quốc gia sản xuất kem ăn lớn nhất thế giới với 61.3 triệu hectolit/năm, kế đến là Trung Quốc 23.6 triệu hectolit/năm Tuy nhiên, New Zealand lại là nước tiêu thụ kem mạnh mẽ nhất trên thế giới với 26.3 triệu hectolit/năm kế đến là Mỹ 22.5... liệu cho nhà máy hoạt động liên tục Tuy nhiên, đối với nhà máy kem thì nguyên liệu là sản phẩm của các nghành khác nên vị tri thich hợp là gần các nhà máy sản xuất ra nguyên liệu hoặc ở gần cảng là thich hợp Vị tri so với thị trường tiêu thụ: nếu nhà máy đặt quá xa vùng tiêu thụ sản phẩm, sẽ tốn chi phi vận chuyển hàng đến nơi tiêu thụ, đôi khi thời gian vận chuyển dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm... 3 DHTP4 13 TH Thiết Kế Nhà Máy GVHD: Ths: Vũ Thị Hoan 1.2.1 Mục đích xây dựng nhà máy Việc chọn được một địa điểm để xây dựng nhà máy cho phù hợp là một phần rất quan trọng, mang tinh thuyết phục và quyết định sự sống còn của nhà máy Xây dựng nhà máy ở một địa điểm hợp lý sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhờ thỏa mãn tốt hơn, nhanh hơn, rẻ hơn các sản phẩm và dịch... nguyên liệu để sản xuất kem, các tinh thể đá xuất hiện sẽ có kich thước nhỏ, kem trở nên đông nhất Nhóm 3 Tổ 3 DHTP4 TH Thiết Kế Nhà Máy 32 GVHD: Ths: Vũ Thị Hoan Chất ổn định dùng cho sản xuất kem thường có bản chất protein như gelatin, casein, albumin, globuline… hay cacbohydrat như agar, gum arabic, CMC (carboxy methyl cellulose),… 2.1.2.3 Chất tạo hương Chúng ta có thể cho ra bất kì loại kem chuyên... nay, trong thị trường hàng trăm tỷ đông này, loại kem có tên tuổi của các hãng lớn chỉ chiếm khoảng 1/3 tổng doanh thu, còn lại là phần của các loại kem rẻ tiền, kem của các cơ sở nhỏ, kem không tên tuổi Do dây chuyền sản xuất không khép kin Nhóm 3 Tổ 3 DHTP4 12 TH Thiết Kế Nhà Máy GVHD: Ths: Vũ Thị Hoan nên loại kem này thường không đảm bảo vệ sinh Kem sạch, vì thế, hiện đang là vấn đề rất đáng quan... một điều cần thiết và phù hợp để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ kem trong nước và xuất khẩu Trên cơ sở đó, nhóm tiểu luận đã chọn đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất kem Chương 1: Lập luận kinh tế 1.1 LÝ DO LỰA CHỌN SẢN PHẨM Theo kết quả khảo sát từ một công ty nghiên cứu thị trường Singapore, năm 2009, tổng doanh số của thị trường kem Việt Nam là 667 tỷ đông và tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt khoảng 15 -... yếu trong việc chuyên chở nguyên liệu và sản phẩm Nên chọn ở những nơi có đường lớn để thuận tiện cho việc vận chuyển Đường thủy: chọn địa điểm gần cảng để nhập nguyên liệu và xuất sản phẩm ra thị trường một cách linh hoạt hơn 1.2.2.6 Nhà máy lân cận Nên chọn các khu công nghiệp, để có thể hợp tác hóa với nhiều nhà máy khác Nhóm 3 Tổ 3 DHTP4 16 TH Thiết Kế Nhà Máy GVHD: Ths: Vũ Thị Hoan 1.3 Địa điểm... từ nhà máy điện Amata công suất 20 MVA và mạng lưới điện quốc gia qua trạm biến áp 40 MVA Nhóm 3 Tổ 3 DHTP4 TH Thiết Kế Nhà Máy 25 GVHD: Ths: Vũ Thị Hoan 3 - Cấp nước: đáp ứng đủ nhu cầu cung cấp 2000 m /ngày - Thông tin liên lạc: thuận tiện trong và ngoài nước - Xử lý nước thải: Nước thải được xử lý tại Nhà máy nước thải tập trung KCN Công 3 3 suất nhà máy xử li nước thải: 1000 m /ngày (công suất thiết. .. quốc tế Tân Sơn Nhất 32 km 1.4 Thiết kế tổng thể mặt bằng nhà máy kem 1.4.1 Yêu cầu của Việc thiết kế mặt bằng tổng thể  Đảm bảo đường đi của dây chuyền công nghệ là ngắn nhất  Đảm bảo sự hợp tác trong việc sử dụng nguyên liệu giữa các phân xưởng  Có mối liên hệ chặt chẽ giữa các phân xưởng sản xuất với nhau  Đảm bảo phù hợp với địa hình, địa chất ở khu vực nhà máy  Đảm bảo khoảng cách giữa các... nước Kem là loại thức ăn tráng miệng phổ biến, là một nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng Đông thời với xu thế hiện nay, việc triển khai và xay dựng một nhà máy kem cũng là một điều khả thi đối với thị trường Việt Nam Xây dựng nhà máy kem giúp giải quyết việc làm, đa dạng hóa sản phẩm,đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong thời đại mới 1.2.2 Các nhân tố chính ảnh hưởng đến Việc xây dựng nhà máy
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế nhà máy sản xuất kem que, thiết kế nhà máy sản xuất kem que, thiết kế nhà máy sản xuất kem que

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập