QUY TRÌNH GIAO DỊCH ĐÀM PHÁN KÝ KẾT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU SÁCH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY SÁCH VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

52 4 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 03:41

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ VẬN TẢI CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: QUY TRÌNH GIAO DỊCH ĐÀM PHÁN KÝ KẾT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU SÁCH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY SÁCH VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI GVHD SVTH LỚP MSSV : ThS LÊ VĂN HIỀN : TRẦN VĂN VINH : KT08B : 0854 TP.HCM, THÁNG NĂM 2012 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY SÁCH VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Chi nhánh Công ty - Tháng 10 năm 1954 thành lập với tên gọi: Chi sở Phát hành Sách Hà Nội trực thuộc Phát hành Sách Trung ương - Tháng năm 1960 đổi tên thành Quốc doanh Phát hành Sách Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa Hà Nội (Quyết định số: 1477QĐ/TCCB ngày 14/6/1960 UBHC Thành phố Hà Nội) - Tháng năm 1980 đổi tên thành Công ty Phát hành Sách Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội (Quyết định số: 3227/QĐ-TC ngày 08/8/1980 UBND Thành phố Hà Nội) - Tháng năm 1993 thành lập lại với tên gọi Công ty Phát hành Sách Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội (Quyết định số: 877QĐ/UB ngày 02 tháng năm 1993 UBND Thành phố Hà Nội) - Tháng năm 2004 tiếp nhận Công ty In tổng hợp Hà Nội sáp nhập vào (Quyết định số:4798 /QĐ-UB ngày 13 tháng năm 2004 UBND Thành phố Hà Nội) - Tháng 01 năm 2005 UBND Thành phố giao quản lý 51% vốn Nhà nước Công ty cổ phần Mỹ thuật Vật phẩm Văn hóa (Quyết định số: 176/QĐ-UB ngày 11 tháng 01 năm 2005 UBND Thành phố Hà Nội) - Tháng năm 2006 chuyển đổi thành Công ty TNHH Nhà nước thành viên Sách Hà Nội (Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND ngày 15 tháng năm 2006 UBND Thành phố Hà Nội) - Tháng 11 năm 2011 chuyển đổi thành Công ty TNHH thành viên Sách Thương mại Hà Nội (Căn vào Quyết định số 2773/QD- UBND ngày 17 tháng năm 2011 Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội ) - Tháng năm 2004, Cty Sách Thương mại Hà Nội khai trương Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - thị trường sôi động có sức cạnh tranh lớn Việt Nam  Thông tin VIETBOOK - Tên đăng kí: Chi Nhánh Công Ty Sách Và Thương Mại Hà Nội - Tên giao dịch: HANOI BOOK COMPANY - Tên viết tắt: VIETBOOK - Tên biểu tượng: - Trụ sở chính: 27 Phùng Khắc Khoan - Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: 84 3823 1670 - 84 35022414 - Fax: 84 38275079 - Email: hanoibook@gmail.com - Website: http://www.vietbookhn.com/vie/ - Mã số thuế: 0100109723020 1.2 Chức năng, nhiệm vụ - Kinh doanh làm đại lý phát hành xuất phẩm, văn phòng phẩm, thủ công mỹ nghệ sản phẩm văn hóa khác … nước thông qua bán buôn, bán lẻ tỉnh phía Nam - Xuất nhập trực tiếp ủy thác sách, báo, tạp chí, XBP, văn phòng phẩm, thủ công mỹ nghệ sản phẩm văn hoá khác - Tham gia dự án đấu thầu cung cấp XBP phạm vi toàn quốc - Tham gia hội chợ sách, triển lãm sách nước quốc tế - Liên doanh liên kết với tổ chức cá nhân nước để xuất phát hành XBP nước nước - Tổ chức cộng tác viên (tập thể cá nhân) để khai thác đề tài, thảo tỉnh phía Nam, tổ chức hợp đồng in gia công làm sách - Nhận hợp đồng in gia công để xuất nước ngoài, làm dịch vụ chuyển gửi hàng hoá cho đơn vị cá nhân 1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý chi nhánh công ty 1.3.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN KINH DOANH BỘ PHẬN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN BỘ PHẬN XUẤT NHẬP KHẨU BỘ PHẬN GIAO HÀNG 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phận  Giám đốc Là người điều hành trực tiếp hoạt động chi nhánh công ty, chịu trách nhiệm trực tiếp định có ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh chi nhánh công ty  Bộ phận kinh doanh Xây dựng kiểm soát kế hoạch kinh doanh, tham mưu cho tổng giám đốc vấn đề thuộc vấn đề chuyên môn phòng, chức khác tùy theo phân công tổng giám đốc tình hình thực tế công việc  Bộ phận tài kế toán Tham mưu giúp Giám đốc việc thực chức quản lý Nhà nước tài kế toán, hạch toán kế toán, thông tin kinh tế, phân tích hoạt động kinh tế, kiểm soát tài kế toán công ty Thực chức kiểm soát viên nhà nước công ty Quản lý sử dụng vốn ngân sách nguồn vốn công ty huy động  Bộ phận xuất nhập Nghiên cứu theo dõi chủ trương sách xuất nhập thuế nhà nước để tổ chức triển khai theo quy định Chịu trách nhiệm dự thảo lập hợp đồng thương mại, điều kiện hình thức toán Thực nghiệp vụ xuất nhập quy định theo dõi tình hình thực hợp đồng lý hợp đồng Thực cung cấp chứng từ xuất nhập khẩu, hóa đơn xuất nhập công ty  Bộ phận giao hàng Giao nhận hàng hóa đến tận nơi khách hàng yêu cầu giải đáp thắc mắc khách hàng việc giao hàng (nếu có) Lập kế họach giao hàng để tối ưu hóa thời giao giao hàng nhân viên giao hàng đảm bảo giao nhiều hàng ngày hạn Lập kế họach thu tiền hàng, nộp tiền hàng cho công ty đảm bảo tiền thu đầy đủ không xảy mát 1.4 Kết hoạt động kinh doanh Công ty giai đoạn 20102011 Đơn vị: VNĐ STT CHỈ TIÊU DOANH THU HĐKD CHI PHÍ HĐKD LỢI NHUẬN HĐKD NĂM 2010 NĂM 2011 SO SÁNH TƯƠNG TUYỆT ĐỐI ĐỐI(%) 15,238,342,220 16,356,980,324 1,118,638,104 107.34 15,205,256,120 16,321,143,450 1,115,887,330 107.34 33,086,100 35,836,874 2,750,774 Nhận xét:  Chi nhánh công ty thành lập chưa lâu, quy mô công ty chưa lớn nên thấy lợi nhuận công ty thấp  Qua báo cáo kết hoạt động kinh doanh ta thấy:  Doanh thu năm 2011 tăng 7.34% so với năm 2010, ứng với số tuyệt đối 1,118,638,104 VNĐ Doanh thu tăng năm 2011 Chi nhánh Công ty ký hợp đồng thêm nhà cung cấp nước nên giá trị nhập tăng lên, với doanh số bán hàng tăng  Chi phí năm 2011 tăng 7.34% so với năm 2010, ứng với số tuyệt đối 1,115,887,330 VNĐ Chi phí tăng lên năm 2011 Chi nhánh Công ty ký hợp đồng thêm với nhà cung cấp nước phí tăng  Lợi nhuận năm 2011tăng 8.31%, ứng với số tương đối 2,75,0774 VNĐ 1.5 Thuận lợi khó khăn Công ty giai đoạn 108.31 1.5.1 Thuận lợi Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm giúp việc tìm kiếm trì mối quan hệ với nhiều khách hàng Đội ngũ nhân viên giao nhận với nghiệp vụ cao, làm việc nhiệt tình, tích cực làm việc bên không lãng phí thời gian Công ty Hằng năm, công ty thu hút lượng sinh viên thực tập đông giữ lại nhân viên có khả động cho công ty 1.5.2 Khó khăn Sự đời ngày nhiều Công ty Sách tạo nên xu cạnh tranh lĩnh vực ngày gay gắt Công ty gặp khó khăn, đặt biệt việc giữ khách hàng 1.6 Định hướng phát triển Công ty - Công ty nên thành lập thêm văn phòng chi nhánh khác thị trường tiềm khu vực miền tây, miền trung tây nguyên - Công ty cần mở thêm nhà sách để giới thiệu, trưng bày bán loại sách, để ngày gần gũi thu hút khách hàng - Công ty cần tìm kiếm nhà cung cấp lớn giới để xuất phẩm Công ty ngày phong phú đa dạng, đáp ứng thị hiếu bạn đọc nhu cầu khách hàng CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH GIAO DỊCH, ĐÀM PHÁN, KÝ KẾT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU SÁCH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY SÁCH VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 2.1 Khái quát hợp đồng nhập 2.1.1 Khái niệm hợp đồng nhập Là hợp đồng mua bán quốc tế, thỏa thuận bên mua bán nước khác quy định bên bán phải cung cấp hàng hóa, chuyển giao chứng từ có liên quan đến hàng hóa quyền sở hữu hàng hóa, bên mua phải toán tiền hàng nhận hàng 2.1.2 Đặc điểm hợp đồng nhập - Chủ thể hợp đồng, người mua, người bán có sở kinh doanh đăng ký hai quốc gia khác Ở cần lưu ý quốc tịch yếu tố để phân biệt: dù người mua người bán có quốc tịch khác việc mua bán thực lãnh thỗ quốc gia hợp đồng mua bán không mang tính chất quốc tế - Ðồng tiền toán ngoại tệ hai bên hai bên - Hàng hóa đối tượng mua bán hợp đồng chuyển khỏi đất nước người bán trình thực hợp đồng 2.1.3 Các loại hợp đồng nhập  Xét thời gian thực hợp đồng - Hợp đồng ngắn hạn : thường ký kết thời gian tương đối ngắn sau hai bên hoàn thành nghĩa vụ quan hệ pháp lý hai bên hợp đồng kết thúc - Hợp đồng dài hạn :có thời gian thực lâu dài thời gian việc giao hàng tiến hành làm nhiều lần  Xét nội dung quan hệ kinh doanh - Hợp đồng xuất nhập - Hợp đồng tạm nhập - tái xuất - Hợp đồng tạm xuất - tái nhập - Hợp đồng gia công - Hợp đồng chuyển giao công nghệ, v.v  Xét hình thức hợp đồng - Hình thức văn - Hình thức miệng - Hình thức So với hình thức khác hợp đồng dạng văn có nhiều ưu điểm cả: an toàn hơn, toàn diện hơn, rõ ràng hơn, dễ kiểm tra Ở nước ta hình thức văn hợp đồng bắt buộc tất đơn vị xuất nhập quan hệ với nước 2.1.4 Các nguồn luật điều chỉnh hợp đồng nhập Pháp luật Việt Nam hành có sửa đổi quyền kinh doanh xuất nhập thương nhân: - Theo Nghị định số 33/CP Chính Phủ ngày 19/4/1994 quản lý nhà nước hoạt động xuất nhập khẩu, muốn kinh doanh xuất nhập thể nhân pháp nhân phải có Giấy phép kinh doanh xuất nhập Bộ thương mại cấp  Tiêu thức 8: Điền số hợp đồng ngày tháng năm ký hợp đồng (dựa vào hợp đồng ngoại thương)  Tiêu thức 9: Điền số vận tải đơn, ngày phát hành vận đơn (dựa vào vận đơn đường biển vận đơn đường hàng không)  Tiêu thức 10: Điền cảng địa điểm xếp hàng (dựa vào vận tải đơn)  Tiêu thức 11: Cảng, địa điểm dỡ hàng (hàng cảng điền cảng vào)  Tiêu thức 12: Điền phương tiện vận tải, tên phương tiện vận tải  Tiêu thức 13: Điền tên mã nước xuất  Tiêu thức 14: Điều kiện giao hàng ,dựa vào hợp đồng ngoại thương điền vào  Tiêu thức 15: Thanh toán theo phương thức điền vào  Tiêu thức 16: Đồng tiền toán, điền đồng tiền cần toán vào  Tiêu thức 17: Tỉ giá tính thuế tỷ giá liên ngân hàng thời điểm mở tờ khai (vào google gõ DNCUSTOMS, chọn mục tỉ giá)  Tiêu thức 18: Kết phân luồng hướng dẫn làm thủ tục hải quan  Tiêu thức 19: Chứng từ hải quan trước (nếu có)  Tiêu thức 20: Tên hàng quy cách phẩm chất,với lô hàng có mặt hàng, nhân viên giao nhận phải làm thêm phụ lục tờ khai hải quan  Tiêu thức 21: Mã số hàng hóa - mã HS, nhân viên giao nhận dựa vào tên hàng hóa để áp mã cho (10 số), việc áp mã quan trọng, mã HS cho biết mặt hàng có thuế nhập %, thuế GTGT %  Tiêu thức 22: Xuất xứ, nhân viên giao nhận điền xuất xứ hàng hóa vào, dựa giấy chứng nhận xuất xứ thể chứng từ hợp đồng, hóa đơn thương mại, hay phiếu đóng gói hàng hóa  Tiêu thức 23,24: Số lượng, đơn vị tính lô hàng ( dựa vào hợp đồng hóa đơn thương mại)  Tiêu thức 25: Đơn giá nguyên tệ: tiêu thức tờ khai phép để trống kê khai chi tiết bên phần phụ lục tờ khai đính kèm lô hàng có nhiều mặt hàng thể hóa đơn thương mại  Tiêu thức 26: Trị giá nguyên tệ: tiêu thức tờ khai phép để trống kê khai chi tiết bên phần phụ lục tờ khai đính kèm lô hàng có nhiều mặt hàng.Trị giá nguyên tệ tổng trị giá loại mặt hàng thể hóa đơn thương mại  Trị giá nguyên tệ = giá trị tiêu thức 23 * giá trị tiêu thức 25  Tiêu thức 27: Thuế nhập tính sau: Tiền thuế nhập = thuế suất (%) * trị giá tính thuế nhập ( trị giá nguyên tệ lô hàng * tỷ giá tính thuế)  Tiêu thức 28: Thuế GTGT tính sau: Tiền thuế GTGT = thuế suất (%) * trị giá tính thuế GTGT ( trị giá tính thuế = tiền thuế nhập + trị giá tính thuế nhập khẩu) Tổng tiền thuế phải nộp vào ngân sách tiền thuế nhập khẩu+ tiền thuế GTGT  Tiêu thức 29: Thu khác  Tiêu thức 30: Tổng số tiền thu khác: tổng số tiền loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước trước nhập lô hàng Đây số tiền cộng từ ô 27+28+29 chữ số  Tiêu thức 31: Tổng trọng lượng, số hiệu kiện số container, tổng số container  Tiêu thức 33: Đây ô xác nhận trách nhiệm Giám Đốc Doanh nghiệp nhập thể cách ký tên đóng dấu vào ô ( ký tên, đóng dấu)  Dành cho kiểm tra hải quan  Tiêu thức 32: Ghi chép khác Hải quan  Tiêu thức 34: Xác nhận hàng qua khu vực giám sát Tiêu thức 35: Xác nhận giải phóng hàng, đưa hàng kho bảo quản, chuyển cửa  Tiêu thức 36: Xác nhận làm thủ tục hải quan ( ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)  Quy trình làm thủ tục hải quan hàng hóa nhập cảng  Đăng ký tờ khai  Bộ hồ sơ khai báo hải quan gồm có chứng từ như: - Phiếu tiếp nhận hồ sơ hải quan: - Tờ khai hải quan nhập khẩu: ( hải quan lưu-1 người khai hải quan lưu) - Phụ lục tờ khai hải quan (nếu có): - Tờ khai trị giá tính thuế hàng nhập GATT (Trị giá tính thuế): - Phụ lục tờ khai trị giá tính thuế hàng nhập GATT(đối với lô hàng có mặt hàng trở lên) - Giấy giới thiệu: - Hợp đồng thương mại - Sale contract :1 (sao y chính) - Hóa đơn thương mại - Commericial Invoice: - Phiếu đóng gói – Packing List:1 - Vận đơn đường biển - Bill of Lading:1 ( y chính) - Hóa đơn cước vận tải quốc tế:1 ( y chính) - Giấy phép nhập ( có)  Tiến hành mở tờ khai - Nhân viên giao nhận sau tiếp nhận số tiếp nhận, ghi lên phiếu tiếp nhận, bàn giao hồ sơ hải quan, liên hệ với công chức hải quan mở tờ khai Sau nhận hồ sơ.Trước tiên, công chức hải quan mở tờ khai kiểm tra doanh nghiệp có nợ thuế hay không cách nhập mã số thuế doanh nghiệp vào - Sau kiểm tra thấy doanh nghiệp không nợ thuế nên phép mở tờ khai ân hạn thuế, công chức hải quan đăng ký tiến hành nhập số tiếp nhận vào máy tính kiểm tra tính xác đầy đủ hồ sơ Nếu thông tin đầy đủ phù hợp chấp nhận việc đăng ký tờ khai, cập nhật kết kiểm tra vào hệ thống cấp sổ đăng ký phân luồng tờ khai cách đưa lệnh hình thức, mức độ kiểm tra - Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra gồm có mức: +Mức (1): miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, miễn tính thuế nhập khẩu( luồng xanh) + Mức (2): kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, tính thuế nhập khẩu( luồng vàng) + Mức (3): kiểm tra chi tiết hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, tính thuế nhập khẩu( luồng đỏ) - Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra thuộc mức(3) (luồng đỏ) có mức độ kiểm tra thực sau: + Mức (3a): kiểm tra toàn lô hàng + Mức (3b): kiểm tra thực tế 10% lô hàng, không phát vi phạm kết thúc kiểm tra, phát có vi phạm tiếp tục kiểm tra kết luận mức độ vi phạm + Mức(3c): kiểm tra thực tế 5% lô hàng, không phát vi phạm, kết thúc kiểm tra, phát có vi phạm tiếp tục kiểm tra kết luận mức độ vi phạm - Khi có số tờ khai, nhân viên giao nhận đóng lệ phí hải quan, nhân viên thu phí giữ lại biên lai màu xanh nhân viên giao nhận giữ lại biên lai- biên lai màu tím trả cho phận trả tờ khai, biên lai màu đỏ để lưu lại công ty, đồng thời nhân viên giao nhận chờ đợi công chức hải quan xác định lại việc phân luồng Sau đó, công chức hải quan chuyển hồ sơ hải quan với “ Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan” cho Lãnh đạo Chi cục để xem xét, định Sơ đồ Thủ tục nhận hàng: Lấy D/O Chuẩn bị chứng từ Hải Quan kiểm tra hồ sơ phân luồng Mức (luồng xanh) Mức (luồng vàng) Mức (luồng đỏ) Kiểm tra lại hồ sơ tính lại thuế Kiểm tra lại hồ sơ tính lại thuế Hải Quan kiểm hóa Bộ phận trả tờ khai (nhân viên nhận lại tờ khai) Phòng thuế (đóng thuế nhập khẩu) Thương vụ cảng (đối chiếu D/O) Kho hàng (thanh lý kho) Thanh lý cổng  Kiểm hóa  Đăng ký phiếu chuyển kiểm hóa Nhân viên giao nhận đến văn phòng kho để xin phiếu chuyển kiểm hóa.Sau nhân viên giao nhận mang phiếu đến kho đề nghị người quản lý xem thử hàng hóa nằm chỗ người quản lý kho điều động xe nâng chuyển hàng đên chỗ kiểm hóa  Kiểm hóa - Sau bảng điện tử kiểm hóa hiển thị số tờ khai tên người kiểm hóa, nhân viên giao nhận liên hệ với người phân công kiểm hóa để tiến hành kiểm hóa cho lô hàng Tùy đặc điểm, tính chất lô hàng mà kiểm tra toàn lô hàng kiểm tra xác suất 5%, 10% - Hải quan kiểm hóa kiểm tra thực tế hàng hóa ( hàng LCL) Sau kiểm hóa nhân viên giao nhận ký tên vào hồ sơ hải quan hàng hóa mà hải quan giữ 2.3.5 Nhận hàng  Nhận hàng chuyên chở đường biển - Nhân viên giao nhận cầm lệnh giao hàng ( D/O) liên hệ với phòng thương vụ cảng để lấy phiếu xuất kho Đóng phí liên quan (nếu có) - Nhân viên giao nhận liên hệ với hải quan kho để đối chiếu, hồ sơ gồm có: + Tờ khai hải quan: + Phụ lục tờ khai (nếu có): + Tờ khai trị giá tính thuế: + Giấy giới thiệu: + Vận đơn - Bill of Lading: + Lệnh giao hàng: Ngoài nhân viên giao nhận xuất trình phiếu xuất kho tờ khai hải quan - Sau hải quan kho đối chiếu xong, nhân viên giao nhận nhận lại tờ khai gốc phiếu xuất kho để liên hệ với kho nhận hàng - Nhân viên giao nhận nhận hàng kiểm tra lô hàng có không Nếu đạt tiêu chuẩn nhận hàng, ký tên vào phiếu xuất kho, trả cho nhân viên kho cảng lưu kho - Hải quan cổng ký tên đóng dấu vào phiếu xuất kho ( lưu bảo vệ cổng), nhân viên giao nhận nhận lại phiếu xuất kho hàng cảng - Sau lấy tờ khai nhân viên giao nhận thông báo cho công ty yêu cầu lập phiếu điều động gửi xuống kho công ty để điều động phương tiện đến cảng chở hàng kho - Khi phương tiện đến cảng nhân viên giao nhận mang lệnh giao hàng tờ khai thông quan cửa cảng làm thủ tục cho xe vào nhận hàng Khi hàng lên xe nhân viên giao nhận tiếp tục thực bước lý cửa cho xe - Thủ tục lý gồm có: lệnh giao hàng, tờ khai + phụ lục tờ khai có đóng dấu thông quan - Sau xem xét chứng từ ký nhận, hải quan cổng đóng dấu lên phiếu xuất kho cho phép xe khỏi cảng  Nhận hàng chuyên chở đường hàng không TCS (Công Ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hóa Tân Sơn Nhất)  Quy trình thực  Bước 1: Làm thủ tục cấp thẻ cổng bảo vệ số Để nhận thẻ, nhân viên giao nhận xuất trình cổng bảo vệ số giấy tờ sau: - Thư báo nhận hàng vận đơn số vận đơn - CMND giấy tờ tùy thân khác (có hình) - Giấy giới thiệu (khách hàng công ty) Nhân viên giao nhận phải trả thẻ cổng  Bước 2: Làm thủ tục nhận hàng khu vực làm thủ tục Nhân viên giao nhận cần xuất trình tài liệu sau:  Trường hợp nhận hàng qua đại lý: (đối với mặt hàng báo chí ngày) - Giấy ủy quyền đại lý - Giấy giới thiệu gửi đến Công ty TCS: nội dung cử nhân viên đến TCS nhận hàng nhận tài liệu - Chứng minh nhân dân hộ chiếu (còn hạn) người có tên giấy giới thiệu  Trường hợp tên người nhận hàng thể MAWB không qua đại lý: (đối với sách, tạp chí) - Thư mời nhận hàng TCS, không vận đơn (AWB) lô hàng số không vận đơn - Giấy giới thiệu gửi đến Công ty TCS : nội dung cử nhân viên đến TCS nhận hàng nhận tài liệu - Chứng minh nhân dân hộ chiếu (còn hạn) người có tên giấy giới thiệu  Bước Nhận hàng chờ kiểm tra Hải quan - Nhân viên giao nhận đăng ký quầy phát hàng TCS lô hàng nhận, nhận phiếu xuất kho hàng  Bước Nhân viên giao nhận thực kiểm tra Hải quan kho  Bước 5:Nhân viên giao nhận thực kiểm tra Hải quan cổng Hải quan Giám sát 2.3.6 Làm thủ tục toán Công ty thường sử dụng phương thức toán T/T  Quy trình toán Sau người xuất chuyển giao hàng chứng từ cho công ty sau kiểm tra hàng hoá (hoặc chứng từ hàng hoá), thấy phù hợp yêu cầu theo thoả thuận đôi bên, công ty lập thủ tục chuyển tiền gửi ngân hàng phục vụ mình.Ngân hàng chuyển tiền lập thủ tục chuyển tiền qua ngân hàng đại lý (hoặc chi nhánh)- ngân hàng trả tiền Cuối Ngân hàng trả tiền toán tiền cho người xuất 2.3.7 Thanh lý hợp đồng - Sau hoàn tất hợp đồng, bên thường lập văn để thức xác nhận hoàn tất vấn đề quyền lợi nghĩa vụ, không ràng buộc với - Kể từ thời điểm lập Biên này, hai bên xác nhận hoàn tất vấn đề liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ thỏa thuận hợp đồng Do nhiệm hay quyền lợi với cam kết không thắc mắc, khiếu nại vấn đề liên quan đến Hợp đồng ngoại thương ký trước CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Nhận xét chung 3.1.1Thuận lợi - Bộ phận xuất nhập công ty có tầm nhìn, giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu lý thuyết thực tế lĩnh vực ngoại thương, có kinh nghiệm nhiều năm lĩnh vực Fowarding - Công ty có dịch vụ đến nhiều cảng nên có quan hệ rộng rãi thân thiết với hãng tàu, điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động xuất nhập công ty 3.1.2 Khó khăn - Vì khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy nên Công ty bị ảnh hưởng đáng kể, số lượng hàng xuất, nhập có xu hướng giảm làm cho tình hình doanh thu công ty giảm theo - Công ty ngày mở rộng quy mô nên nguồn nhân phận xuất nhập không đủ đáp ứng nhu cầu công việc công ty 3.2 Kiến nghị 3.2.1 Đối với nhà nước Muốn kinh tế quốc gia phát triển không riêng công ty, doanh nghiệp tăng cường đẩy mạnh sản xuất mô hình kinh doanh chiến lược mà nhà nước phải có sách cải cách hợp lý với tình hình giới Cho nên: - Nhà nước tiếp tục thực việc cắt giảm thuế, thuế suất mặt hàng không hàng hóa Việt Nam dễ dàng thâm nhập vào thị trường giới - Xây dựng quy trình khai báo hải quan đơn giản hợp lý, có kết hợp chặt chẽ quán hải quan cảng nước - Tăng cường lực lượng hải quan để đáp ứng nhu cầu cấp bách doanh nghiệp việc khai hải quan tránh gây lãng phí thời gian doanh nghiệp - Nhà nước nên có biện pháp để việc khai hải quan trở nên đơn giản nhanh chóng, giảm chi phí lưu kho, lưu bãi cho doanh nghiệp vừa nhỏ để họ giảm bớt chi phí đáng kể - Thực tự động hóa thủ tục hải quan, tự động công tác kiểm tra, giám sát hải quan: camera, tăng nhanh khả thông quan hàng hóa, cải tiến, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành - Nhà nước nên có chế độ quản lý công nhân viên chức nhà nước: Các doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn quy trình thực xuất nhập lô hàng Muốn xuất nhập lô hàng cách nhanh chóng, nhân viên giao nhận phải tốn chi phí “ bôi trơn”, khoản chi phí không nhỏ Vì vậy, quản lý công nhân viên chức nhà nước góp phần giúp doanh nghiệp Việt Nam phát triển, giúp cho kinh tế phát triển Đồng thời xử lý nghiêm khắc vi phạm nhằm tránh phát sinh tiêu cực (chi phí “bôi trơn” cho hải quan…), góp phần làm đội ngũ hải quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp - Để vận chuyển hàng hóa Việt Nam nước thuận lợi nữa, nhà nước cần khẩn trương xây dựng cảng nước sâu phục vụ tốt cho công tác xuất nhập hàng hóa Vì nay, cảng biển Việt Nam chưa tiếp nhận tàu có trọng lượng lớn, tàu vào làm hàng mà phải thông qua tàu xà lan để đưa hàng đi, việc làm tăng chi phí trình vận chuyển hàng hóa từ làm trì hoãn trình giao nhận hàng hóa - Nhà nước nên đầu tư vào sở hạ tầng cho cảng, sân bay, hãng tàu: Hiện nay, nhà nước có sách mở cửa, kinh tế phát triển, trình xuất nhập công ty với sở hạ tầng cảng, sân bay gây khó khăn cho doanh nghiệp Do đó, đầu tư nâng cấp sở hạ tầng cho cảng, sân bay… điều cần thiết 3.2.2 Đối với công ty Do cạnh tranh doanh nghiệp ngày gay gắt, đời nhiều công ty nước Việt Nam ngày nhiều làm cho hoạt động công ty ngày khó khăn hơn, công ty vừa kinh doanh vừa thực dịch vụ giao nhận nên công ty cần phải đầu tư đội ngũ nhân viên  Về nhân viên - Công ty cần đầu tư nguồn nhân lực Nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên, ngoại ngữ Đặc biệt, công ty cần xây dựng đội ngũ nhân viên làm nhiệm vụ tư vấn chăm sóc khách hàng khâu quan trọng mang lại uy tín tin tưởng khách hàng công ty, khẳng định vị công ty thị trường - Công ty nên bố trí nhân viên hợp lý để phát huy hết khả nghiệp vụ  Về sách - Công ty cần quan tâm đến đời sống nhân viên, yếu tố quan trọng tác động đến thái độ làm việc suất lao động nhân viên - Công ty cần có thêm nhiều sách khen thưởng để khuyến khích, tạo điều kiện để nhân viên phát triển hết khả thân, điều giúp nhân viên gắn bó lâu dài với công ty - Công ty nên có biện pháp thu hút thêm vốn: tìm thêm nhà hợp tác, nhằm tạo nguồn vốn lớn để tham gia vào lĩnh vực đầu tư có giá trị Có vậy, công ty phát triển nhanh nâng cao uy tín khả cạnh tranh thương trường  Về khách hàng - Công ty cần đưa nhiều sách ưu đãi với khách hàng để thu hút lượng khách hàng đến với công ty - Công ty cần mở rộng phạm vi hoạt động để tìm kiếm khách hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY TRÌNH GIAO DỊCH ĐÀM PHÁN KÝ KẾT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU SÁCH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY SÁCH VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI, QUY TRÌNH GIAO DỊCH ĐÀM PHÁN KÝ KẾT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU SÁCH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY SÁCH VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI, QUY TRÌNH GIAO DỊCH ĐÀM PHÁN KÝ KẾT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU SÁCH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY SÁCH VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập