Đề thi Casio cấp tỉnh lớp 9 (Dự bị)

Luis Alvarez
Luis Alvarez(11355 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 864
34
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2013, 01:25

Mô tả: UBND TỈNH TUYÊN QUANG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO CẤP THCS NĂM HỌC 2008-2009 Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Chú ý: - Đề này có 03 trang. - Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này ĐIỂM TOÀN BÀI THI CÁC GIÁM KHẢO (Ký và ghi rõ họ, tên) SỐ PHÁCH (Do trưởng ban chấm thi ghi) Bằng số Bằng chữ Giám khảo 1 Giám khảo 2 Quy ước: - Các bài toán yêu cầu trình bày lời giải thì chỉ trình bày tóm tắt các bước giải và công thức áp dụng. - Các kết quả gần đúng thì ghi dưới dạng số thập phân với 4 chữ số sau dấu phẩy. Câu 1: Tính giá trị của các biểu thức sau: a) 2 3 2 2 2 3 5 1 1 3 (6 1) ( 9) 8 16 A x x x x= + - + ´ + tại 4x = Kết quả A = b) 2 0 3 0 '' 0 2 0 ' ' '' sin 10 os 10 10 tan50 cot 60 15 os1010 c B an c - + = + Kết quả B » Câu 2: Tìm số dư trong phép chia sau a) 6 45 cho 2009 Kết quả b) 12345678901234 cho 4567 Kết quả Câu 4: Tìm chữ số hàng chục của 2009 17 Lời giải ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- Kết quả Chữ số hàng chục là: ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- Câu 5: Tìm USCLN và BSCNN của 6 12 và 1872 Kết quả USCLN: BSCNN: Câu 6: Tìm nghiệm nguyên của phương trình sau 3 12345678 55x y= + (1) với 1000 < y < 100000 Lời giải ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ Kết quả (x; y) = Câu 7: Một xạ thủ thi bắn súng. Kết quả số lần bắn và điểm số được ghi như sau: Điểm 4 5 6 7 8 9 Lần bắn 8 14 3 12 9 13 Tính: Độ lệch tiêu chuẩn và phương sai của mỗi lần bắn Kết quả Độ lệch tiêu chuẩn: n xs » Phương sai: 2 n s » Câu 8: Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 12 cm. M, P lần lượt là trung điểm của AB, AD; 1 1 ; 4 4 BN BC QD AD= = . Tính chu vi và diện tích của tứ giác MNPQ. Lời giải ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ---------------------------------------- Kết quả Chu vi: Diện tích: Hình vẽ Câu 9: Tính gần đúng diện tích của tam giác ABC có các cạnh: AB = 7,5 m, AC = 8,2 m, BC = 10,4 m. Kết quả S » Câu 10: Cho dãy số với số hạng tổng quát được cho bởi công thức: (13 3) (13 3) 2 3 n n n U + - - = a) Tính U 1 , U 2 , U 3 , U 4 , U 5 , U 6 , U 7 , U 8 . Kết quả U 1 = ; U 2 = ; U 3 = U 4 = ; U 5 = ;U 6 = U 7 = ; U 8 = . b) Lập công thức truy hồi tính U n+1 theo U n và U n - 1 . Kết quả U n +1 = ----------------------------------------------------Hết -------------------------------------------------------- . UBND TỈNH TUYÊN QUANG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO CẤP THCS NĂM HỌC 2008-20 09 Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) . (không kể thời gian giao đề) Chú ý: - Đề này có 03 trang. - Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này ĐIỂM TOÀN BÀI THI CÁC GIÁM KHẢO (Ký và ghi rõ họ,

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề thi Casio cấp tỉnh lớp 9 (Dự bị), Đề thi Casio cấp tỉnh lớp 9 (Dự bị), Đề thi Casio cấp tỉnh lớp 9 (Dự bị)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-thi-casio-cap-tinh-lop-9-du-bi

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.192842006683 s. Memory usage = 18.42 MB