bài 13: Giun Đũa

19 587 5 Gửi tin nhắn cho Nguyễn Văn Cừ
Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Văn Cừ

Tải lên: 11,481 tài liệu

  • Loading...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2013, 01:25

Bài 13. GIUN ĐŨA I.-CẤU TẠO NGOÀI II.-CẤU TẠO TRONG VÀ DI CHUYỂN III.-DINH DƯỠNG IV.-SINH SẢN 1.Cơ quan sinh dục 2.Vòng đời giun đũa Bài 13. GIUN ĐŨA Bài 13. GIUN ĐŨA I.Cấu tạo ngoài II.Cấu tạo trong và di chuyển II.Dinh dưỡng III.Sinh sản 1.Cơ quan sinh dục 2.Vòng đời Chú ý Kí hiệu (?) ở đầu dòng là câu hỏi mà các em phải trả lời Kí hiệu bàn tay cầm bút () là nội dung bắt buộc các em phải ghi vào vở Kí hiệu bàn tay cầm bút () là nội dung bắt buộc các em phải ghi vào vở Bài 13. GIUN ĐŨA Bài 13. GIUN ĐŨA I.Cấu tạo ngoài II.Cấu tạo trong và di chuyển II.Dinh dưỡng III.Sinh sản 1.Cơ quan sinh dục 2.Vòng đời Chú ý Hình ảnh về hình dạng ngoài của giun đũa. Bài 13. GIUN ĐŨA Bài 13. GIUN ĐŨA I.Cấu tạo ngoài II.Cấu tạo trong và di chuyển II.Dinh dưỡng III.Sinh sản 1.Cơ quan sinh dục 2.Vòng đời Chú ý Bài 13. GIUN ĐŨA Bài 13. GIUN ĐŨA I.Cấu tạo ngoài II.Cấu tạo trong và di chuyển II.Dinh dưỡng III.Sinh sản 1.Cơ quan sinh dục 2.Vòng đời Chú ý (?)Dựa trên hình ảnh vừa quan sát, các em hãy mô tả đặc điểm chung về hình dạng bên ngoài của giun đũa? Bài 13. GIUN ĐŨA Bài 13. GIUN ĐŨA I.Cấu tạo ngoài II.Cấu tạo trong và di chuyển II.Dinh dưỡng III.Sinh sản 1.Cơ quan sinh dục 2.Vòng đời Chú ý () -Cơ thể giun đũa dài bằng chiếc đũa (khoảng 25 cm). () -Cơ thể hình ống. (?)Bao ngoài cơ thể chúng là lớp vỏ cuticun. Theo các em lớp vỏ này có vai trò gì? () -Lớp vỏ cuticun bọc ngoài luôn căng tròn, có tác dụng như bộ giáp, giúp giun không bị tiêu hủy bởi các dịch tiêu hóa trong ruột non người. Bài 13. GIUN ĐŨA Bài 13. GIUN ĐŨA I.Cấu tạo ngoài II.Cấu tạo trong và di chuyển II.Dinh dưỡng III.Sinh sản 1.Cơ quan sinh dục 2.Vòng đời Chú ý Hình vẽ cấu tạo trong của giun. Bài 13. GIUN ĐŨA Bài 13. GIUN ĐŨA I.Cấu tạo ngoài II.Cấu tạo trong và di chuyển II.Dinh dưỡng III.Sinh sản 1.Cơ quan sinh dục 2.Vòng đời Chú ý (?)Đặc điểm chung về cấu tạo thành cơ thể của giun đũa thể hiện như thế nào? () -Thành cơ thể có lớp biểu bì và lớp cơ dọc phát triển. () -Khoang cơ thể chưa chính thức. Trong khoang có ống tiêu hóa bắt đầu từ lỗ miệng ở phía trước cơ thể giữa ba môi bé, kết thúc ở lỗ hậu môn. (?)Tuyến sinh dục của giun đũa phát triển mạnh hay kém? Điều này có ý nghĩa như thế nào với đời sống của chúng? () -Các tuyến sinh dục dài và cuộn khúc như búi chỉ trắng ở xung quanh ruột. Bài 13. GIUN ĐŨA Bài 13. GIUN ĐŨA I.Cấu tạo ngoài II.Cấu tạo trong và di chuyển II.Dinh dưỡng III.Sinh sản 1.Cơ quan sinh dục 2.Vòng đời Chú ý Hãy tưởng tượng về cách di chuyển của giun đũa. (?)Nhận xét chung về cách di chuyển của giun đũa? Dựa vào cấu tạo cơ của thành cơ thể, hãy giải thích tại sao chúng lại di chuyển theo cách đó? Bài 13. GIUN ĐŨA Bài 13. GIUN ĐŨA I.Cấu tạo ngoài II.Cấu tạo trong và di chuyển II.Dinh dưỡng III.Sinh sản 1.Cơ quan sinh dục 2.Vòng đời Chú ý () -Di chuyển: rất hạn chế (chỉ cong cơ thể lại và duỗi ra), vì cơ thể chỉ có cơ dọc phát triển. (?)Hình thức di chuyển như vậy có ý nghĩa như thế nào với đời sống kí sinh? () ⇒Di chuyển như vậy thích hợp với động tác chui rúc trong môi trường kí sinh. [...]... điểm chung về hình dạng bên ngoài của giun đũa? Bài 13. GIUN ĐŨAI CẤU TẠO NGOÀIII CẤU TẠO TRONG VÀ DI CHUYỂNIII DINH DƯỠNGIV SINH SẢN1.Cơ quan sinh dục2.Vòng đời giun đũa Bài 13. GIUN ĐŨA Bài 13. GIUN ĐŨAI.Cấu tạo ngoàiII.Cấu tạo trong và di chuyểnII.Dinh dưỡngIII.Sinh sản1.Cơ quan sinh dục2.Vòng đời Chú ý() -Cơ thể giun đũa dài bằng chiếc đũa (khoảng 25 cm).() -Cơ thể hình... Bài 13. GIUN ĐŨA Bài 13. GIUN ĐŨAI.Cấu tạo ngoàiII.Cấu tạo trong và di chuyểnII.Dinh dưỡngIII.Sinh sản1.Cơ quan sinh dục2.Vòng đời Chú ý(?)Dựa vào hình vẽ hãy mô tả con đường đi của ấu trùng giun đũa? Bài 13. GIUN ĐŨA Bài 13. GIUN ĐŨAI.Cấu tạo ngoàiII.Cấu tạo trong và di chuyểnII.Dinh dưỡngIII.Sinh sản1.Cơ quan sinh dục2.Vòng đời Chú ýHình vẽ cấu tạo trong của giun. ... bị giun đũa kí sinh. (?)Dựa vào sơ đồ vòng đời giun đũa, hãy đưa ra các cảnh báo để tránh bị nhiễm giun đũa? Bài 13. GIUN ĐŨA Bài 13. GIUN ĐŨAI.Cấu tạo ngoàiII.Cấu tạo trong và di chuyểnII.Dinh dưỡngIII.Sinh sản1.Cơ quan sinh dục2.Vòng đời Chú ý Bài 13. GIUN ĐŨA Bài 13. GIUN ĐŨAI.Cấu tạo ngoàiII.Cấu tạo trong và di chuyểnII.Dinh dưỡngIII.Sinh sản1.Cơ quan sinh dục2.Vòng... chuyểnII.Dinh dưỡngIII.Sinh sản1.Cơ quan sinh dục2.Vòng đời Chú ýHình vẽ cấu tạo trong của giun. Bài 13. GIUN ĐŨA Bài 13. GIUN ĐŨAI.Cấu tạo ngoàiII.Cấu tạo trong và di chuyểnII.Dinh dưỡngIII.Sinh sản1.Cơ quan sinh dục2.Vòng đời Chú ýẤu trùng trong trứng Bài 13. GIUN ĐŨA Bài 13. GIUN ĐŨAI.Cấu tạo ngoàiII.Cấu tạo trong và di chuyểnII.Dinh dưỡngIII.Sinh sản1.Cơ quan sinh... Bài 13. GIUN ĐŨA Bài 13. GIUN ĐŨAI.Cấu tạo ngoàiII.Cấu tạo trong và di chuyểnII.Dinh dưỡngIII.Sinh sản1.Cơ quan sinh dục2.Vòng đời Chú ý() * Phải rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh và trước khi ăn, không ăn rau sống khi chưa rửa thật sạch, vệ sinh nước uống, thức ăn, vệ sinh môi trường sống thường xuyên để tránh nguy cơ bị giun đũa kí sinh. (?)Dựa vào sơ đồ vòng đời giun đũa, ... ngoài cơ thể chúng là lớp vỏ cuticun. Theo các em lớp vỏ này có vai trò gì?() -Lớp vỏ cuticun bọc ngoài luôn căng tròn, có tác dụng như bộ giáp, giúp giun không bị tiêu hủy bởi các dịch tiêu hóa trong ruột non người. Bài 13. GIUN ĐŨA Bài 13. GIUN ĐŨAI.Cấu tạo ngoàiII.Cấu tạo trong và di chuyểnII.Dinh dưỡngIII.Sinh sản1.Cơ quan sinh dục2.Vòng đời Chú ý() -Di chuyển: rất hạn chế (chỉ . của giun đũa, hãy cho biết khả năng phát tán của giun đũa? (?)Điều gì sẽ xảy ra nếu như giun đũa thụ tinh ngoài? Tại sao? Bài 13. GIUN ĐŨA Bài 13. GIUN ĐŨA. nguy cơ bị giun đũa kí sinh. (?)Dựa vào sơ đồ vòng đời giun đũa, hãy đưa ra các cảnh báo để tránh bị nhiễm giun đũa? Bài 13. GIUN ĐŨA Bài 13. GIUN ĐŨA I.Cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 13: Giun Đũa, bài 13: Giun Đũa, bài 13: Giun Đũa

Bình luận về tài liệu bai-13-giun-dua

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP