Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của siêu thị Thuận Thành trên địa bàn thành phố Huế

143 31 0
  • Loading ...
Loading...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 08:03

Khóa luận tốt nghiệp Giảng viên hướng dẫn: ThS Lê Thị Phương Thanh Lý chọn đề tài tế H Trong môi trường cạnh tranh ngày khốc liệt, doanh nghiệp cố uế PHẦN I – ĐẶT VẤN ĐỀ gắng phát huy trì lợi cạnh tranh thị trường Gia nhập WTO khiến cho áp lực cạnh tranh ngày tăng mạnh xuất nhiều doanh nghiệp nước mạnh tài kinh nghiệm Áp lực đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm cách giữ vững thị phần, tăng doanh thu lợi nhuận không bị đào thải h khỏi sân chơi cách tất yếu in Cùng với tốc độ phát triển kinh tế thị trường giới nói chung thị trường Việt Nam nói riêng vấn đề vấn đề quan tâm hàng đầu doanh nghiệp cK Việt Nam phải bán hàng để thỏa mãn cách tối đa nhu cầu khách hàng Điều đặt yêu cầu cho doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp thương mại: để đẩy mạnh nâng cao hiệu hoạt động bán hàng, họ nhằm trì gia tăng lợi nhuận, giữ vững ổn định tăng trưởng đảm bảo tồn lâu dài Siêu thị Thuận Thành nằm hệ thống siêu thị, xuất sớm Đ ại chiếm thị phần chủ yếu nhiều năm qua thị trường thành phố Huế Tuy nhiên cạnh tranh thị trường bán lẻ ngày tăng xuất siêu thị địa bàn Sự phát triển hệ thông siêu thị làm thay đổi phong cách mua sắm người dân, góp phần làm cho hoạt động thương mại thêm đa dạng, phong phú ng nâng cao tính văn minh lĩnh vực thương mại Trong bối cảnh đặt nhiều vấn đề phát triển siêu thị Thuận Thành thời gian tới, vấn đề quan tâm yếu tố ảnh hưởng đến khả hiệu hoạt động ườ bán hàng Tuy vậy, siêu thị chưa có quan tâm mức đến vấn đề Xuất phát từ tình hình trên, trình thực tập siêu thị Thuận Thành chọn đề tài: “Nâng cao hiệu hoạt động bán hàng siêu thị Thuận Thành địa bàn Tr thành phố Huế” làm đề tài tốt nghiệp Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Mùi _ K43QTTM Formatted: Font: Times New Roman Khóa luận tốt nghiệp Giảng viên hướng dẫn: ThS Lê Thị Phương Thanh Phân tích thực trạng, xác định nhân tố tác động đến hoạt động bán hàng tế H siêu thị Thuận Thành Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định khách hàng uế Mục tiêu nghiên cứu chọn mua sản phẩm siêu thị, từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động bán hàng siêu thị Để đạt mục tiêu đó, đề tài trọng trả lời câu hỏi sau: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động bán hàng h doanh nghiệp thương mại? kết hoạt động kinh doanh tiêu thống kê? in - Phân tích, đánh giá tình hình bán hàng siêu thị Thuận Thành thông qua sản phẩm siêu thị Thuận Thành? cK - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định khách hàng chọn mua - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động bán hàng siêu thị Thuận Thành thời gian tới? họ Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: hoạt động bán hàng siêu thị Thuận Thành Phạm vi nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc Đ ại lựa chọn siêu thị thuận thành để mua sắm đối tượng khách hàng cá nhân Phạm vi không gian: tập trung nghiên cứu vấn đề phận bán hàng siêu thị Thuận Thành địa bàn TP Huế Phạm vi thời gian: số liệu thứ cấp thu thập khoảng thời gian từ năm ng 2010 đến năm 2012 Số liệu sơ cấp tiến hành thu thập khoảng thời gian từ tháng đến ườ tháng năm 2013 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập liệu Tr Dữ liệu thứ cấp: Đề tài thu thập số liệu thứ cấp bao gồm thông tin liên quan đến vấn đề lý luận bán hàng, nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng, thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh siêu thị Thuận Thành Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Mùi _ K43QTTM Formatted: Font: Times New Roman Khóa luận tốt nghiệp Giảng viên hướng dẫn: ThS Lê Thị Phương Thanh Thu thập vấn đề lý luận, tài liệu liên quan từ báo chí, Internet, khóa Dữ liệu sơ cấp: tế H Dữ liệu sơ cấp thu thập “phiếu thăm dò ý kiến” thông qua hai bước uế luận tốt nghiệp đại học cao học nghiên cứu sơ nhằm hoàn thiện bẳng hỏi nghiên cứu thức nhằm thu thập, phân tích liệu thăm dò mô hình phân tích với số mẫu điều tra thức 170 mẫu Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, so sánh để xử lý nguồn liệu thứ cấp Dữ liệu sơ cấp làm xử lý phần mềm SPSS 16.0 h Thu thập thông tin, phân tích liệu: dựa kết giai đoạn trên, bảng in hỏi thiết kế để đo lường mức độ quan trọng yếu tố Mỗi câu hỏi phát biểu tiêu chí xem sở để bán hàng hiệu cK Thiết kế bảng hỏi: Thang đo sử dụng thang đo Likert năm mức độ từ đến 5, điểm – thể mức độ Rất không đông ý, đến điểm – thể mức độ Rất đồng ý Cơ cấu bảng hỏi gồm ba phần: thông tin chung, thông tin đánh giá khách hàng họ mức độ quan trọng nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàngcủa siêu thị Thuận Thành phần thông tin cá nhân Bảng hỏi sơ điều chỉnh thông qua vấn 20 khách hàng xem họ Đ ại có hiểu từ ngữ, ý nghĩa mục đích câu hỏi không, họ có đồng ý cung cấp thông tin hỏi không Sau điều chỉnh bước này, bảng hỏi sử dụng cho công việc vấn thức ng Phương pháp chọn mẫu Quá trình vấn tiến hành thông qua phương pháp lấy mẫu ngẫu ườ nhiên thực địa Theo công thức k= Với N số lượng khách hàng trung bình siêu thị ngày siêu thị Thuận Tr Thành, theo quan sát ước tính ngày có trung bình 300 khách hàng n số Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Mùi _ K43QTTM Formatted: Font: Times New Roman Khóa luận tốt nghiệp Giảng viên hướng dẫn: ThS Lê Thị Phương Thanh lượng mẫu để điều tra ngày Với 176 mẫu tiến hành điều tra Thời điểm từ 8h đến 10h30’ sáng 14h đến 17h chiều hàng ngày Phỏng tế H vấn ngẫu nhiên khách hàng đầu tiên, lấy bước nhảy k= 12 để vấn khách uế ngày Thì ngày điều tra 25 người Khi k= 12 hàng Quá trình vấn thực mẫu đạt yêu cầu Xác định kích cỡ mẫu: Cách 1: Để xác định cỡ mẫu điều tra đảm bảo đại diện cho tổng thể nghiên cứu, công thức William G Cochran (1977) tổng thể vô hạn (William G Cochran in h 1977 Sampling techniques, 3rd Edito) sử dụng với giá trị lựa chọn sau: cK Với ss cỡ mẫu tổng thể; Z giá trị tương ứng miền thống kê Với mức ý nghĩa α= 5%, Z= 1.96, p(1-p) phương sai phương thức thay phiên Do tính chất p  q  , p.q lớn p  q  0, nên p q  0, 25 sai số cho họ phép e  5% đến 10% Do cỡ mẫu tối đa 384 mẫu tối thiểu 96 mẫu Đồng thời cỡ mẫu (số quan sát) phải đến lần số biến bảng câu hỏi để kết điều tra có ý nghĩa (Nguyễn Đình Thọ- Nguyễn Thị Mai Trang, Nghiên cứu khoa học marketing, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM) Với số lượng 44 Đ ại biến quan sát phải đảm bảo tính phân phối chuẩn, dựa theo thời gian nguồn lực chọn vấn 176 mẫu điều tra (do thời gian nguồn lực hạn chế) Trong trình vấn khôngthể tránh khỏi sai sót ước lượng thêm tỷ lệ hồi đáp Với nghiên cứu trước phương pháp điều tra ng vấn trực tiếp bảng hỏi ước lượng tỷ lệ hồi đáp 95% Phương pháp thu thập thông tin: trình thu thập thông tin tiến hành ườ bảng hỏi thông qua trình vấn trực tiếp khách hàng Như kích cỡ mẫu thực tế phải là: = =185 (mẫu) Tr na = Địa điểm điều tra: 92 Đinh Tiên Hoàng (cơ sở Thuận Thành 1) ngày khu quy hoạch Kiểm Huệ II, đường Tố Hữu (cơ sở Thuận Thành 2) ngày (do sở Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Mùi _ K43QTTM Formatted: Font: Times New Roman Khóa luận tốt nghiệp Giảng viên hướng dẫn: ThS Lê Thị Phương Thanh thuận thàn có lượng khách trung bình nhiều Với bước nhảy k =12, trình  Lưu ý cách thức chọn mẫu: tế H Hiện tại, siêu thị Thuận Thành có sở kinh doanh với đầy đủ mặt uế điều tra tiếp diễn vấn đủ 185 mẫu điều tra hàng chủng loại sản phẩm phục vụ tất đối tượng khách hàng địa bàn TP Huế nên tiến hành nghiên cứu hoạt động bán hàng sở Ngoài hệ thống siêu thị Thuận Thành có siêu thị Mini trường Đại học Y Khoa Đại học Ngoại Ngữ Huế kinh doanh quy mô nhỏ với đối tượng khách hàng sinh viên diện mẫu, thông tin bị sai lệch nhiều 4.2 Phương pháp xử lý phân tích số liệu cK Nguồn liệu thứ cấp in h giáo viên trường nên không tiến hành nghiên cứu không mang tính đại - Sử dụng phương pháp thống kê mô tả theo tiêu thức khác số tương đối, số tuyệt đối, tốc độ phát triển liên hoàn thực tế theo tương giai đoạn thời gian Nguồn liệu thứ cấp họ - Sử dụng phương pháp so sánh để đánh giá tốc độ phát triển số liệu Trong nghiên cứu này, phần mềm SPSS 16.0 sử dụng để làm xử lý số liệu Đ ại  Kiểm định thang đo Độ tin cậy thang đo kiểm định thông qua hệ số Cronbach’s Alpha phương pháp phân tích nhân tố khám phá Hệ số Cronbach’s Alpha sử dụng trước nhằm loại bỏ biến không phù hợp ng Theo nhiều nhà nghiên cứu thì: : Thang đo lường tốt 0,7 Cronbach’s Alpha 0,8 : Thang đo lường dùng ườ 0,8 Cronbach’s Alpha 0,6 Cronbach’s Alpha 0,7 : Có thể dùng trường hợp khái niệm nghiên cứu mới người trả lời bối cảnh nghiên cứu Tr Trong nghiên cứu này, biến có Cronbach’s Alpha lớn 0,6 xem đáng tin cậy giữ lại Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Mùi _ K43QTTM Formatted: Font: Times New Roman Khóa luận tốt nghiệp Giảng viên hướng dẫn: ThS Lê Thị Phương Thanh Đồng thời, biến có hệ số tương quan biến tổng nhỏ 0,3 coi biến  Phân tích nhân tố khám phá EFA tế H Phân tích nhân tố khám phá nhằm rút gọn tập hợp nhiều biến thành số biến uế rác bị loại khỏi thang đo tương đối hơn, giúp cho nghiên cứu có biến có ý nghĩa Đồng thời, kiểm tra độ tin cậy biến thang đo  Phân tích hồi quy tuyến tính bội Phân tích hồi quy thực phương pháp hồi quy bước h Stepwise với phần mềm SPSS 16.0 in Mô hình hồi quy: Y = B0 + B1*X1+ B2*X2 +… + Bi*Xi cK Trong : Y : Hoạt động bán hàng B0 : số Bi : hệ số hồi quy ( i>0) họ  Kiểm định độ phù hợp mô hình hồi quy Mức độ phù hợp mô hình hồi quy đánh giá thông qua hệ số R2 điều chỉnh Kiểm định ANOVA sử dụng để kiểm định độ phù hợp mô hình hồi quy Đ ại tương quan, tức có hay không mối quan hệ biến độc lập biến phụ thuộc Cặp giả thuyết: H0: Không có mối quan hệ biến độc lập biến phụ thuộc H1: Tồn mối quan hệ biến độc lập biến phụ thuộc ng Mức ý nghĩa kiểm định 95% Nguyên tắc chấp nhận giả thuyết: Nếu Sig < 0,05: bác bỏ giả thuyết H0 0,05: chưa đủ sở bác bỏ giả thuyết H0 ườ Nếu Sig Cặp giả thuyết: Tr Giả thuyết H0: = giá trị kiểm định (Test value) Giả thuyết H1: # giá trị kiểm định (Test value) Mức ý nghĩa kiểm định 95% Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Mùi _ K43QTTM Formatted: Font: Times New Roman Khóa luận tốt nghiệp Giảng viên hướng dẫn: ThS Lê Thị Phương Thanh Nguyên tắc chấp nhận giả thuyết Nếu Sig 0,05: chưa đủ sở bác bỏ giả thuyết H0 tế H  Kiểm định Independent Sample T Test One way ANOVA: sử uế Nếu Sig < 0,05: bác bỏ giả thuyết H0 dụng để kiểm định có hay không khác đánh giá khách hàng có đặc điểm giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp tần suất mua sắm Với mức ý nghĩa α = 5% ta có giả thuyết sau: Ho: Không có khác biệt yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng h siêu thị nhóm đối tượng khác thị nhóm đối tượng khác Nếu Sig < 0,05: bác bỏ giả thiết Ho cK Nếu Sig > 0,05: chưa có sở bác bỏ giả thiết Ho in H1: Có khác yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng củasiêu Bố cục đề tài Phần I: Đặt Vấn đề họ Phần II: Nội dung nghiên cứu Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu Chương 2: Hoạt động bán hàng siêu thị Thuận Thành địa bàn Tp Huế Đ ại Chương 3: Định hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động bán hàng siêu thị Thuận Thành địa bàn Tp Huế Tr ườ ng Phần III: Kết luận kiến nghị Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Mùi _ K43QTTM Formatted: Font: Times New Roman Khóa luận tốt nghiệp Giảng viên hướng dẫn: ThS Lê Thị Phương Thanh PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU uế Chương tế H TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm bán hàng Trong nhiều tài liệu kinh tế thực tiễn kinh doanh, thuật ngữ “bán hàng” sử dụng phổ biến Song, tùy theo mục tiêu, nhu cầu, góc độ tiếp h nhận, đối tượng nghiên cứu, ứng dụng mà thuật ngữ hàm chứa nhiều nội dung  Bán hàng coi phạm trù kinh tế in khác nhau, khái quát khái niệm khác bán hàng sau: cK Dưới góc độ phạm trù kinh tế kinh tế hàng hóa, bán hàng hoạt động nhằm thực giá trị sản phẩm hàng hóa (thay đổi hình thái từ hàng thành tiền) sở thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng mặt giả trị sử dụng, nhờ đó, người sản xuất hay người bán đạt mục tiêu họ  Dưới góc độ mắt xích chu kỳ kinh doanh doanh nghiệp, “bán hàng việc chuyển dịch quyền sở hữu hàng hóa cho người mua đồng thời thu tiền hàng có quyền thu tiền hàng” Hay nói cách khác, bán hàng mặt hành vi Đ ại thương mại- mua bán hàng hóa- theo người bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho người mua nhận tiền quyền thu tiền bán hàng (bán chịu), người mua có nghĩa vụ trả tiền cho người bán nhận hàng theo thỏa thuận hai bên  Với tư cách chức (chức tiêu thụ sản phẩm) bán hàng ng phận hữu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Các chức chủ yếu doanh nghiệp thương mại (chức thương mại): ườ  Chức mua hàng  Chức dự trữ  Chức bán hàng Tr Ở đây, bán hàng khâu hệ thống kinh doanh có nhiệm vụ có có yếu tố tổ chức tương đối độc lập liên quan chặt chẽ với chức khác Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Mùi _ K43QTTM Formatted: Font: Times New Roman Khóa luận tốt nghiệp Giảng viên hướng dẫn: ThS Lê Thị Phương Thanh Là chức năng, công việc bán hàng tổ chức trình từ việc thiết lập  Với tư cách hoạt động cá nhân bán hàng “là trình (mang tính ước muốn người mua để đáp ứng quyền lợi thỏa đáng, dài lâu hai bên” tế H cá nhân), người bán tìm hiểu, khám phá, gợi tạo thỏa mãn nhu cầu hay uế mục tiêu bán hàng đến việc thực biện pháp để đạt mục tiêu  Bán hàng trình tực nghiệp vụ, kỹ thuật bán hàng Theo quan niệm này, hoạt động bán hàng xem xét trình kinh tế bao gồm Phân phối hàng hóa vào kênh bán Quảng cáo xúc tiễn bán hàng Bán hàng cửa hàng Đánh giá điều chỉnh in Lựa chọn kênh, hình thức phương thức bán hàng cK Nghiên cứu hành vi mua sắm khách hàng h công việc có liên quan tới thực phận doanh nghiệp họ Sơ đồ 1.1 Quan niệm bán hàng Quan niệm bàn hàng trình thực nghiệp vụ, kỹ thuật bán hàng đòi hỏi người quản trị phải có quan điểm thay thế, quan điểm hệ thống để giải tốt Đ ại khâu trình Dưới góc độ nghiên cứu khác cho khái niệm khác bán hàng Dưới góc độ quản trị doanh nghiệp thương mại, bán hàng “là việc tạo nên ảnh hưởng định đến người nhằm mục đích thuyết phục người ng mua sản phẩm hay dịch vụ” Như bán hàng trình giao tiếp chủ động mà người mua phải hiểu ưu điểm sản phẩm hay dịch vụ cung cấp, sở đồng ý ườ chấp nhận mua hàng 1.1.2 Vai trò đặc điểm hoạt động bán hàng Tr 1.1.2.1 Vai trò hoạt động bán hàng Thứ nhất, bán hàng giúp cho hàng hóa lưu chuyển từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng Xã hội bán hàng sản xuất bị ngưng trệ, doanh Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Mùi _ K43QTTM Formatted: Font: Times New Roman Khóa luận tốt nghiệp Giảng viên hướng dẫn: ThS Lê Thị Phương Thanh nghiệp sản xuất tiêu thụ, người tiêu dùng có nhu cầu sản phẩm công ty, hoạt động bán hàng dẫn đến sản xuất dư thừa, dẫn đến thua lỗ tế H Do bán hàng sản xuất chắn gặp nhiều khó khăn, uế lấy từ đâu Hoạt động bán hàng ảnh hưởng đến hoạt động khác kinh tế bị suy thoái khủng hoảng cung cầu, xã hội Thứ hai, bán hàng đóng vai trò lưu thông tiền tệ guồng máy kinh tế Doanh nghiệp sản xuất hàng hóa hay dịch vụ, bán cho người có nhu cầu để thu lợi nhuận Thu tiền từ hoạt động bán hàng tiếp tục đưa vào sản xuất để tiếp tục sinh lợi h cho đợt bán hàng Cứ hoạt động bán hàng giúp cho lượng tiền quay vòng từ in tay người mua sang tay nguời bán lại quay tay người mua cách liên tục Thứ ba, bán hàng giúp luân chuyển hàng hóa từ nơi dư thừa sang nơi có nhu cK cầu Theo quy luật cung cầu, nơi dư thừa hàng hóa giá thấp, ngược lại nơi khan hàng hóa giá cao, việc bán hàng nơi khan hàng hóa thu lợi nhuận cao nơi hàng hóa dư thừa Do bán hàng đóng vai trò quan trọng cân nhu cầu xã hội họ Thứ 4, bán hàng mang lại lợi ích cho cá nhân người mua lẫn người bán Đối với người mua, lợi ích họ có sản phẩm; người bán, lợi nhuận từ kinh doanh Mỗi vòng bán hàng phát sinh lợi ích cho hai bên Đ ại Từ việc phân tích trên, ta thấy tầm quan trọng hoạt động bán hàng kinh tế xã hội toàn giới Do thúc đẩy phát triển hoạt động bán hàng khuyến khích cho xã hội phát triển, mang lại phồn thịnh cho quốc gia, nâng cao mức sống cho người, thỏa mãn nhu cầu cho tất ng người xã hội 1.1.2.2 Đặc điểm hoạt động bán hàng ườ Trong kinh tế kế hoạch hóa tập trung, nhà nước can thiệp sâu vào sản xuất kinh doanh doanh doanh nghiệp Các doanh nghiệp chủ yếu thực chức sản xuất kinh doanh, đảm bảo yếu tố đầu vào nguyên vật liệu…được cấp Tr bao cấp theo tiêu cấp phát Hoạt động tiêu thụ sản phẩm thời kỳ chủ yếu giao nộp sản xuất theo địa giá phải nhà nước định sẵn Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Mùi _ K43QTTM Formatted: Font: Times New Roman 10 Khóa luận tốt nghiệp Formatted: Border: Bottom: (No border), Tab stops: 7,09 cm, Left + Not at 8,25 cm + 16,51 cm Giảng viên hướng dẫn: ThS Lê Thị Phương Thanh ST Thuận Thành 565555 595858 tế H Bảng 2.14: Kiểm định đánh giá khách hàng nhân viên siêu thị .595858 uế 2.2.2.2.8 Đánh giá khách hàng nhân viên siêu thị siêu thị Thuận Thành ST Thuận Thành 595858 Bảng 2.15: Kiểm định đánh giá khách hàng hoạt động bán hàng Siêu thị Thuận Thành 605959 Bảng 2.16 : Kiểm tra độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha .616060 h Bảng 2.17: Bảng KMO kiểm định Bartlett sau EFA lần .626161 in Bảng 2.18: Phân tích nhân tố khám phá EFA lần 636262 Bảng 2.19: Kiểm định phân phối chuẩn 686767 cK Bảng 2.20: Kiểm định độ tin cậy nhân tố 686767 Bảng 2.21: Bảng KMO kiểm định Bartlett sau EFA biến phụ thuộc 696868 Bảng 2.22: Kết phân tích nhân tố biến phụ thuộc 696868 Sơ đồ 2.2 : Mô hình hồi quy điều chỉnh 706969 họ Bảng 2.23: Hệ số tương quan biến 717070 Bảng 2.24: Tóm tắt mô hình phương pháp chọn bước Stepwise 727171 Bảng 2.25: Kiểm định ANOVA độ phù hợp mô hình hồi quy 737272 Đ ại Bảng 2.26: Kiểm định hệ số tương quan mô hình hồi quy 737272 Biểu đồ 2.4: Biểu đồ tần số phần dư chuẩn hóa 7473 Bảng 2.27: Kết kiểm định Independent Samples Test khác đánh giá nam nữ 767575 ng Bảng 2.28: Kết kiểm định One way ANOVA khác đánh giá nhóm đối tượng .777676 ườ Bảng 2.29: Kết kiểm định Post Hoc đánh giá khách hàng theo nghề nghiệp đối tượng .787777 Biểu đố 2.5: Bình quân số lần khách hàng đến siêu thị Thuận Thành tháng 7978 Tr Bảng 2.30: Kết kiểm định One way ANOVA khác đánh giá nhóm đối tượng .807979 Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Mùi _ K43QTTM Formatted: Border: Top: (No border) 99 Khóa luận tốt nghiệp Formatted: Border: Bottom: (No border), Tab stops: 7,09 cm, Left + Not at 8,25 cm + 16,51 cm Giảng viên hướng dẫn: ThS Lê Thị Phương Thanh Bảng 2.31: Kết kiểm định Post Hoc đánh giá khách hàng theo tần suất Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế mua sắm siêu thị Thuận Thành .807979 Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Mùi _ K43QTTM Formatted: Border: Top: (No border) 99 Page 35: [1] Formatted Thanh An 5/17/2013 10:46:00 AM Indent: Left: -0,1 cm, Right: -0,1 cm, Line spacing: 1,5 lines Page 35: [2] Formatted Thanh An 5/17/2013 10:46:00 AM Left, Indent: Left: -0,1 cm, Right: -0,1 cm, Line spacing: 1,5 lines Thanh An 5/17/2013 10:46:00 AM uế Page 35: [3] Formatted Page 35: [4] Formatted tế H Left, Indent: Left: -0,1 cm, Right: -0,1 cm, Line spacing: 1,5 lines Thanh An 5/17/2013 10:46:00 AM Indent: Left: -0,1 cm, Right: -0,1 cm, Line spacing: 1,5 lines Page 35: [5] Formatted Thanh An 5/17/2013 10:46:00 AM Thanh An in Page 35: [6] Formatted h Left, Indent: Left: -0,1 cm, Right: -0,1 cm, Line spacing: 1,5 lines 5/17/2013 10:46:00 AM cK Left, Indent: Left: -0,1 cm, Right: -0,1 cm, Line spacing: 1,5 lines Page 35: [7] Formatted Thanh An 5/17/2013 10:46:00 AM Left, Indent: Left: -0,1 cm, Right: -0,1 cm, Line spacing: 1,5 lines Thanh An họ Page 35: [8] Formatted 5/17/2013 10:46:00 AM Left, Indent: Left: -0,1 cm, Right: -0,1 cm, Line spacing: 1,5 lines Page 35: [9] Formatted Thanh An 5/17/2013 10:45:00 AM Đ Page 35: [10] Formatted ại Indent: Left: -0,1 cm, Right: -0,1 cm, Space Before: pt, After: 10 pt, Line spacing: Multiple 1,15 li Thanh An 5/17/2013 10:45:00 AM Thanh An 5/17/2013 9:08:00 AM g Indent: Left: -0,1 cm, Right: -0,1 cm Page 101: [11] Formatted ờn Border: Bottom: (No border), Tab stops: 7,09 cm, Left + Not at 8,25 cm + 16,51 cm Page 101: [12] Formatted Thanh An Tr Border: Top: (No border) Page 122: [13] Change Unknown Field Code Changed Page 122: [14] Change Field Code Changed Unknown 5/17/2013 9:08:00 AM Page 122: [15] Change Unknown Field Code Changed Page 122: [16] Change Unknown Field Code Changed Unknown uế Page 122: [17] Change Page 122: [18] Change tế H Field Code Changed Unknown Field Code Changed Page 122: [19] Change Unknown Unknown cK Field Code Changed Page 122: [21] Change Unknown Field Code Changed Unknown họ Page 122: [22] Change Field Code Changed g Field Code Changed Đ Page 122: [24] Change Unknown ại Page 122: [23] Change Field Code Changed Page 122: [25] Change Unknown Unknown ờn Field Code Changed Page 122: [26] Change Unknown Tr Field Code Changed Page 122: [27] Change Unknown Field Code Changed Page 122: [28] Change Field Code Changed in Page 122: [20] Change h Field Code Changed Unknown Page 122: [29] Change Unknown Field Code Changed Page 122: [30] Change Unknown Field Code Changed Unknown uế Page 122: [31] Change Page 122: [32] Change tế H Field Code Changed Unknown Field Code Changed Page 123: [33] Formatted Thanh An 5/17/2013 9:11:00 AM Thanh An cK Font: Bold Page 122: [34] Change Unknown Field Code Changed Unknown họ Page 122: [35] Change Field Code Changed g Field Code Changed Đ Page 122: [37] Change Unknown ại Page 122: [36] Change Field Code Changed Page 122: [38] Change Unknown Unknown ờn Field Code Changed Page 122: [39] Change Unknown Tr Field Code Changed Page 122: [40] Change Unknown Field Code Changed Page 122: [41] Change Field Code Changed in Page 123: [33] Formatted h Font: Bold Unknown 5/17/2013 9:11:00 AM Page 122: [42] Change Unknown Field Code Changed Page 122: [43] Change Unknown Field Code Changed Unknown uế Page 122: [44] Change Page 122: [45] Change tế H Field Code Changed Unknown Field Code Changed Page 122: [46] Change Unknown Unknown cK Field Code Changed Page 122: [48] Change Unknown Field Code Changed Unknown họ Page 122: [49] Change Field Code Changed g Field Code Changed Đ Page 122: [51] Change Unknown ại Page 122: [50] Change Field Code Changed Page 122: [52] Change Unknown Unknown ờn Field Code Changed Page 122: [53] Change Unknown Tr Field Code Changed Page 122: [54] Change Unknown Field Code Changed Page 122: [55] Change Field Code Changed in Page 122: [47] Change h Field Code Changed Unknown Page 122: [56] Change Unknown Field Code Changed Page 122: [57] Change Unknown Field Code Changed Unknown uế Page 122: [58] Change Page 122: [59] Change tế H Field Code Changed Unknown Field Code Changed Page 122: [60] Change Unknown Unknown cK Field Code Changed Page 122: [62] Change Unknown Field Code Changed Unknown họ Page 122: [63] Change Field Code Changed g Field Code Changed Đ Page 122: [65] Change Unknown ại Page 122: [64] Change Field Code Changed Page 122: [66] Change in Page 122: [61] Change h Field Code Changed Unknown Unknown ờn Field Code Changed Page 122: [67] Change Unknown Tr Field Code Changed Page 101: [68] Formatted Thanh An 5/17/2013 9:08:00 AM Border: Bottom: (No border), Tab stops: 7,09 cm, Left + Not at 8,25 cm + 16,51 cm Page 101: [69] Formatted Border: Top: (No border) Thanh An 5/17/2013 9:08:00 AM Page 122: [70] Change Unknown Field Code Changed Page 122: [71] Change Unknown Field Code Changed Unknown uế Page 122: [72] Change Page 122: [73] Change tế H Field Code Changed Unknown Field Code Changed Page 122: [74] Change Unknown Unknown cK Field Code Changed Page 122: [76] Change Unknown Field Code Changed Unknown họ Page 122: [77] Change Field Code Changed g Field Code Changed Đ Page 122: [79] Change Unknown ại Page 122: [78] Change Field Code Changed Page 122: [80] Change Unknown Unknown ờn Field Code Changed Page 122: [81] Change Unknown Tr Field Code Changed Page 122: [82] Change Unknown Field Code Changed Page 122: [83] Change Field Code Changed in Page 122: [75] Change h Field Code Changed Unknown Page 122: [84] Change Unknown Field Code Changed Page 122: [85] Change Unknown Field Code Changed Unknown uế Page 122: [86] Change Page 122: [87] Change tế H Field Code Changed Unknown Field Code Changed Page 122: [88] Change Unknown Unknown cK Field Code Changed Page 122: [90] Change Unknown Field Code Changed Unknown họ Page 122: [91] Change Field Code Changed g Field Code Changed Đ Page 122: [93] Change Unknown ại Page 122: [92] Change Field Code Changed Page 122: [94] Change Unknown Unknown ờn Field Code Changed Page 122: [95] Change Unknown Tr Field Code Changed Page 122: [96] Change Unknown Field Code Changed Page 122: [97] Change Field Code Changed in Page 122: [89] Change h Field Code Changed Unknown Page 122: [98] Change Unknown Field Code Changed Page 122: [99] Change Unknown Field Code Changed Unknown uế Page 122: [100] Change Page 122: [101] Change tế H Field Code Changed Unknown Field Code Changed Page 122: [102] Change Unknown Unknown cK Field Code Changed Page 122: [104] Change Unknown Field Code Changed Unknown họ Page 122: [105] Change Field Code Changed g Field Code Changed Đ Page 122: [107] Change Unknown ại Page 122: [106] Change Field Code Changed Page 122: [108] Change Unknown Unknown ờn Field Code Changed Page 122: [109] Change Unknown Tr Field Code Changed Page 122: [110] Change Unknown Field Code Changed Page 122: [111] Change Field Code Changed in Page 122: [103] Change h Field Code Changed Unknown Page 122: [112] Change Unknown Field Code Changed Page 122: [113] Change Unknown Field Code Changed Unknown uế Page 122: [114] Change Page 122: [115] Change tế H Field Code Changed Unknown Field Code Changed Page 122: [116] Change Unknown Unknown cK Field Code Changed Page 122: [118] Change Unknown Field Code Changed Unknown họ Page 122: [119] Change Field Code Changed g Field Code Changed Đ Page 122: [121] Change Unknown ại Page 122: [120] Change Field Code Changed Page 122: [122] Change Unknown Unknown ờn Field Code Changed Page 122: [123] Change Unknown Tr Field Code Changed Page 122: [124] Change Unknown Field Code Changed Page 122: [125] Change Field Code Changed in Page 122: [117] Change h Field Code Changed Unknown Page 101: [126] Formatted Thanh An 5/17/2013 9:08:00 AM Border: Bottom: (No border), Tab stops: 7,09 cm, Left + Not at 8,25 cm + 16,51 cm Page 101: [127] Formatted Thanh An 5/17/2013 9:08:00 AM Border: Top: (No border) Unknown uế Page 122: [128] Change Page 122: [129] Change tế H Field Code Changed Unknown Field Code Changed Page 122: [130] Change Unknown Unknown cK Field Code Changed Page 122: [132] Change Unknown Field Code Changed Unknown họ Page 122: [133] Change Field Code Changed g Field Code Changed Đ Page 122: [135] Change Unknown ại Page 122: [134] Change Field Code Changed Page 122: [136] Change in Page 122: [131] Change h Field Code Changed Unknown Unknown ờn Field Code Changed Page 122: [137] Change Unknown Tr Field Code Changed Page 125: [138] Formatted Thanh An 5/17/2013 9:11:00 AM Thanh An 5/17/2013 9:11:00 AM Font: Bold Page 125: [138] Formatted Font: Bold Page 125: [138] Formatted Thanh An 5/17/2013 9:11:00 AM Thanh An 5/17/2013 9:11:00 AM Font: Bold Page 125: [138] Formatted Font: Bold Unknown uế Page 122: [139] Change Page 122: [140] Change tế H Field Code Changed Unknown Field Code Changed Page 122: [141] Change Unknown Unknown cK Field Code Changed Page 122: [143] Change Unknown Field Code Changed Unknown họ Page 122: [144] Change Field Code Changed g Field Code Changed Đ Page 122: [146] Change Unknown ại Page 122: [145] Change Field Code Changed Page 122: [147] Change Unknown Unknown ờn Field Code Changed Page 122: [148] Change Unknown Tr Field Code Changed Page 122: [149] Change Unknown Field Code Changed Page 122: [150] Change Field Code Changed in Page 122: [142] Change h Field Code Changed Unknown Page 122: [151] Change Unknown Field Code Changed Page 122: [152] Change Unknown Field Code Changed Unknown uế Page 122: [153] Change Page 122: [154] Change tế H Field Code Changed Unknown Field Code Changed Page 122: [155] Change Unknown Unknown cK Field Code Changed Page 122: [157] Change Unknown Field Code Changed Unknown họ Page 122: [158] Change Field Code Changed Đ Page 125: [159] Formatted ại Page 125: [159] Formatted Font: Bold g Font: Bold Page 122: [160] Change Thanh An 5/17/2013 9:11:00 AM Thanh An 5/17/2013 9:11:00 AM Unknown ờn Field Code Changed Page 122: [161] Change Unknown Tr Field Code Changed Page 122: [162] Change Unknown Field Code Changed Page 122: [163] Change Field Code Changed in Page 122: [156] Change h Field Code Changed Unknown Page 122: [164] Change Unknown Field Code Changed Page 122: [165] Change Unknown Field Code Changed Unknown uế Page 122: [166] Change Page 122: [167] Change tế H Field Code Changed Unknown Field Code Changed Page 122: [168] Change Unknown Unknown cK Field Code Changed in Page 122: [169] Change h Field Code Changed Page 125: [170] Formatted Font: Bold 5/17/2013 9:11:00 AM Thanh An 5/17/2013 9:11:00 AM Thanh An 5/17/2013 9:12:00 AM họ Page 125: [171] Formatted Thanh An Font: Times New Roman, 13 pt, Bold Page 125: [172] Formatted Đ ại Normal, Left, Line spacing: Multiple 1,4 li, Tab stops: Not at 0,44 cm + 0,86 cm + 1,11 cm + 1,38 cm + 15,98 cm Page 125: [173] Formatted Thanh An 5/17/2013 9:11:00 AM Thanh An 5/17/2013 9:12:00 AM g Font: Bold, Check spelling and grammar ờn Page 125: [174] Formatted Tr Line spacing: Multiple 1,4 li
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của siêu thị Thuận Thành trên địa bàn thành phố Huế, Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của siêu thị Thuận Thành trên địa bàn thành phố Huế, Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của siêu thị Thuận Thành trên địa bàn thành phố Huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập