Chuyên đề ôn HSG môn Sinh Giới thiệu chung về thế giới sống

10 197 1
  • Loading ...
Loading...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 06:29

TIẾT 1,2,3 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG - Hệ thống sống hệ mở nghĩa trao đổi chất, lượng thông tin với môi trường xung quanh Hệ thống sống có tổ chức phức tạp theo nhiều cấp tương tác với tương tác với môi trường sống - Có cấp chính: Tế bào; thể; quần thể- loài; quần xã; hệ sinh thái- sinh I Cấp tế bào – Đơn vị tổ chức thể sống Tế bào xem đơn vị tổ chức giới sống cấu tạo, chức sinh lý di truyền theo nguyên lí sau - Tế bào tổ chức sống nhỏ nhất, đơn vị tổ chức thể sống - Tất thể sống cấu tạo từ nhiều tế bào Các trình chuyển hóa vật chất di truyền diễn tế bào - Tế bào sinh từ tế bào có trước cách phân bào Cấp phân tử - Phân tử vô cơ, ion khoáng: CO2, H2O, Na+, Cl-, - Phân tử hữu cơ: axitamin, axit béo, gliêrin, đường đơn, nuclêôtit Các đại phân tử - Gồm: prôtêin, axit nuclêic (chủ yếu), lipit, gluxit, - Chức năng: cấu tạo bào quan Bào quan - Cấu tạo từ phân tử, đại phân tử - Mỗi bào quan thực chức định - VD: Ribôxôm, gôngi, lưới nội chất, ty thể, lạp thể, - Bào quan -> tế bào -> mô -> quan -> hệ quan -> thể II Cấp thể - Đơn vị sống riêng lẻ Cơ thể cấp tổ chức sống riêng lẻ, có cấu tạo từ nhiều tế bào, tồn thích nghi với điều kiện sống định môi trường Cơ thể đơn bào - Cấu tạo từ tế bào thực đầy đủ chức thể sống - VD: vi khuẩn, trùng roi, tảo đơn bào, Cơ thể đa bào - Cấu tạo từ nhiều tế bào VD: người có khoảng 6x1013 tế bào - Các tế bào phân hoá tạo nên nhiều loại mô khác nhau, có chức khác hoạt động thống nhất, thích nghi với điều kiện sống - Cơ thể thể thống Cơ thể đa bào gồm nhiều cấp tổ chức tế bào, mô, quan, hệ quan hoạt động thống nhờ điều hòa đình chỉnh chung - VD: Tim, hệ tuần hoàn hoạt động có phối hợp điều chỉnh hệ quan III Cấp quần thể- loài, đơn vị sinh sản Các thể sống riêng lẻ gọi cá thể Trong tự nhiên các thể thuộc loài sống chung với vùng địa lí định tạo nên cấp tổ chức sống quần thể - Loài: cá thể giống hình thái, sinh lí, giao phối với cách li sinh sản với loài khác - Quần thể: + Tập hợp cá thể loài, sống không gian, thời gian định, có khả sinh hữu thụ + Là đơn vị sinh sản tiến hoá Sinh sản đặc tính quan trọng thể sống Để thực chức sinh sản, dù sinh sản vô tính hay hữu tính, cá thể phải sống chung thành quần thể Trong quần thể có nhóm cá thể đực, cái, non, trưởng thành… tập hợp với mối quan hệ sinh sản sở tiến hóa tác động chọn lọc tự nhiên IV Cấp quần xã - Mối quan hệ dinh dưỡng - Khái niệm: tổ chức gồm nhiều quần thể khác loài sống vùng địa lí - Quanh hệ quần xã: + Cá thể- cá thể: loài quan hệ chủ yếu sinh sản khác loài chủ yếu dinh dưỡng + Quần thể- quàn thể: Hỗ trợ cạnh tranh V Hệ sinh thái- sinh – Cấp tổ chức cao giới sống Hệ sinh thái: gồm sinh vật môi trường sống Sinh quyển: - Là khoảng không gian có sinh vật sinh sống - Là cấp tổ chức cao nhất, lớn hệ sống * Lưu ý: Các đặc điểm chung hệ sống: - Gồm tổ chức đa dạng hình thái, cấu tạo, hoạt động sống; tiến hoá từ thấp đến cao - Có thống cấu tạo chức - Là hệ thống mở: thường xuyên trao đổi chất với môi trường, làm thay đổi môi trường - Có xu hướng trì đặc điểm có (nhờ vật chất di truyền) tiến hoá (đột biến) GIỚI THIỆU CÁC GIỚI SINH VẬT I.Các giới sinh vật Giới (Regnum) xem đơn vị phân loại lớn nhất, bao gồm sinh vật có chung đặc điểm định Thế kỉ XVIII, chia sinh vật thành giới: Giới thực vật: gồm sinh vật mà tế bào chúng có thành cellulose, sống tự dưỡng quang hợp, sống cố định Giới động vật: gồm sinh vật mà tế bào chúng thành cellulose, sống dị dưỡng, có đời sống di chuyển Thế kỉ XIX, chia sinh vật thành giới: Giới nguyên sinh (VK, ĐVĐB, vi nấm), Giới thực vật, Giới động vật Đến kỉ XX Whittaker Magulis đề nghị xếp sinh vật vào 5: - Khởi sinh (Monera): Gồm ngành vi khuẩn; - Nguyên sinh (Protista): Động vật nguyên sinh (còn gọi động vật đơn bào) +Thực vật nguyên sinh (Tảo) +Nấm nhầy - Nấm(Fungi) - Thực vật (Plantae) - Động vật (Animalia) Đặc điểm chung giới: Giới Khởi sinh Nguyên sinh -Nhân sơ -Nhân thực Cấu tạo -Đơn bào -Đơn bào, hợp bào, đa bào -Dị dưỡng -Dị dưỡng Dinh dưỡng -Tự dưỡng -Tự dưỡng Nấm -Nhân thực -Đa bào Thực vật -Nhân thực -Đa bào phức tạp -Tự dưỡng quang hợp -Sống cố định Thực vật Động vật -Nhân thực -Đa bào phức tạp -Dị dưỡng -Sống chuyển động Động vật -Dị dưỡng hoại sinh -Sống cố định Các nhóm Vi khuẩn Động vật đơn bào, Nấm men, nấm điển hình tảo, nấm nhầy sợi, nấm đảm Những năm gần ánh sáng sinh học phân tử người ta đề nghị hệ thống phân loại gồm Lãnh giới (Domain) Tách giới Khởi sinhthành Lãnh giới riêng: - Lãnh giới Vi sinh vật cổ (Archaea) gồm giới Vi sinh vật cổ - Lãnh giới Vi khuẩn (Bacteria) gồm giới Vi khuẩn - Lãnh giới thứ Lãnh giới Sinh vật nhân thực (Eukarya): gồm giới (Nguyên sinh, Nấm, TV, ĐV) Về mặt tiến hoá giới Vi sinh vật cổ gần với Sinh vật nhân thực Vi khuẩn Vi sinh vật cổ có nhiều đặc điểm khác biệt với vi khuẩn cấu tạo thành tế bào, tổ chức gene Chúng sống điều kiện môi trường nhiệt độ khắc nghiệt (từ 0oC 100oC độ muối cao (20 – 25%) Về mặt tiến hoá, chúng tách thành nhóm riêng đứng gần với sinh vật nhân thực vi khuẩn II Các bậc phân loại giới Các giới sinh vật vô đa dạng Để nghiên cứu chúng, nhà khoa học phải dựa vào tiêu chí cấu tạo, dinh dưỡng, sinh sản … để xếp chúng vào bậc phân loại đặt tên Nguyên tắc phân loại: Sắp xếp theo bậc phân loại từ thấp đến cao Loài – chi (giống) - họ - - lớp – ngành - giới Bất kì sinh vật xếp vào loài định Nhiều loài thân thuộc → chi, nhiều chi thân thuộc → họ, nhiều họ thân thuộc → bộ, nhiều thân thuộc → lớp, nhiều lớp thân thuộc → ngành, nhiều ngành thân thuộc → giới Nguyên tắc đặt tên: Đặt tên loài theo nguyên tắc tên kép (theo tiếng Latinh) Tên thứ tên chi (viết hoa), tên thứ hai tên loài (viết thường) viết nghiêng Ví dụ: Loài người đặt tên Homo sapiens III Đa dạng sinh vật: Khoảng 30 triệu loài Các sinh vật xếp vào bậc phân loại từ thấp đến cao: loài – chi (giống) - họ - - lớp – ngành - giới Loài bậc phân loại thấp Giới bậc phân loại cao ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA MỖI GIỚI I GIỚI KHỞI SINH SINH (Monera): Vi khuẩn -Lịch sử xuất hiện: Là nhóm sinh vật cổ sơ xuất khoảng 3,5 tỉ năm trước -Tổ chức thể: Là tế bào nhân sơ, bé nhỏ, có kích thước hiển vi (từ - 3μm) -Phân bố: sống khắp nơi, đất, nước, không khí; -Phương thức dinh dưỡng: Rất đa dạng, gồm: hoá tự dưỡng, quang tự dưỡng, hoá dị dưỡng quang dị dưỡng Nhiều vi khuẩn sống kí sinh thể khác -Cấu tạo: Vi khuẩn lam có chứa nhiều sắc tố quang hợp có chlorophyll (chất diệp lục) nên có khả tự dưỡng quang hợp thực vật II GIỚI NGUYÊN SINH (Protista) Gồm sinh vật nhân thực, đơn bào đa bào, đa dạng cấu tạo phương thức dinh dưỡng Tuỳ theo phương thức dinh dưỡng chia thành: Đặc điểm Thực vật nguyên Động vật nguyên Nấm nhầy (Myxomycota) sinh - Tảo (Algae) sinh (Protozoa) VD -Tảo mắt, tảo sợi… -Trùng roi xanh, amip, Nấm nhầy trùng đế giầy -Đơn bào đa bào -Đơn bào -Đơn bào hợp bào (cộng bào) Tồn pha: Pha đơn bào giống Tổ chức thể trùng amip pha hợp bào khối chất nguyên sinh chứa nhiều nhân -Không có thành -Có thành cellulose -Không có thành cellulose Cấu tạo cellulose -Không có lục lạp -Không có lục lạp -Có lục lạp Hình thức dinh -Tự dưỡng -Tự dưỡng -Dị dưỡng, hoại sinh dưỡng -Dị dưỡng III GIỚI NẤM (Fungi) -Tổ chức thể: Thuộc dạng tế bào nhân thực, đơn bào đa bào dạng sợi, có thành chitin (trừ số có thành cellulose), lục lạp, lông roi -Hình thức dinh dưỡng: Sống dị dưỡng hoại sinh, kí sinh, cộng sinh (địa y) -Hình thức sinh sản: hữu tính vô tính bào tử -Các dạng điển hình: Gồm nấm men, nấm sợi nấm đảm Ngoài ra, người ta ghép địa y (là thể cộng sinh nấm với tảo vi khuẩn lam) vào giới nấm IV GIỚI THỰC VẬT Đặc điểm cấu tạo - Nhân thực, đa bào Các tế bào phân hoá thành mô quan khác - Tế bào có thành cellulose, nhiều tế bào chứa lục lạp Đặc điểm dinh dưỡng: Hoá tự dưỡng – Quang tổng hợp Tế bào có nhiều lục lạp chứa sắc tố chlorophyll → tự dưỡng nhờ trình quang hợp Thực vật sử dụng lượng ánh sáng để tổng hợp nên chất hữu từ chất vô cơ, cung cấp nguồn dinh dưỡng cho sinh vật khác Đời sống cố định tế bào có thành cellulose nên thân cành cứng chắc, vươn cao toả rộng tán lá, nhờ hấp thu nhiều ánh sáng cần cho quang hợp Đa số thực vật cạn nên có nhiều đặc điểm thích nghi với đời sống cạn (một số thực vật thuỷ sinh sống nước có số đặc điểm thích nghi với môi trường nước tượng thứ sinh): -Lớp cutin phủ bên có tác dụng chống nước, biểu bì có chứa khí khổng để trao đổi khí thoát nước -Phát triển hệ mạch dẫn để dẫn truyền nước, chất vô chất hữu -Thụ phấn nhờ gió, nước côn trùng Thụ tinh kép tạo hợp tử tạo nội nhũ để nuôi phôi phát triển -Sự tạo thành hạt để bảo vệ, nuôi phôi, phát tán trì tiếp nối hệ Các ngành thực vật Thực vật có nguồn gốc từ loài tảo lục đa bào nguyên thuỷ Thực vật đa dạng, phân bố khắp nơi Trái Đất, tuỳ theo mức độ tiến hoá cấu trúc thể đặc điểm thích nghi với đời sống cạn giới Thực vật với khoảng 290 nghìn loài chia thành ngành : Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín V ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA GIỚI ĐỘNG VẬT Đặc điểm cấu tạo Nhân thực, đa bào, phân hoá thành mô, quan hệ quan khác Đặc biệt động vật có hệ quan vận động hệ thần kinh Đặc điểm dinh dưỡng lối sống Không có khả quang hợp, sống dị dưỡng nhờ chất hữu sẵn có thể khác Động vật có hệ cơ, di chuyển tích cực để tìm kiếm thức ăn Động vật có hệ thần kinh phát triển (nhất động vật bậc cao) → phản ứng nhanh, điều chỉnh hoạt động thể, thích ứng cao với biến đổi môi trường sống Các ngành giới động vật Nguồn gốc từ tập đoàn đơn bào dạng trùng roi nguyên thuỷ Giới động vật đạt mức độ tiến hoá cao sinh giới giới phân bố khắp nơi đa dạng cá thể loài Trong tổng số khoảng 1,8 triệu loài sinh vật thống kê động vật chiếm triệu loài Nhiều loài động vật có số lượng cá thể lớn, ví dụ loài người có tỉ cá thể Có đàn châu chấu, đàn kiến đông đến hàng chục tỉ Có triệu loài chia thành hai nhóm: -Động vật không xương sống: Gồm ngành: Thân lỗ, Ruột khoang, Giun dẹp, Giun tròn, Giun đốt, Thân mềm, Chân khớp Da gai -Động vật có xương sống: Động vật có dây sống có ngành phân chia thành lớp: Nửa dây sống, Cá miệng tròn, Cá sụn, Cá xương, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú Một số câu hỏi ôn tập Câu 1.Trong hệ thống phân loại lãnh giới, vi sinh vật cổ vi khuẩn thuộc nhóm tế bào nhân sơ chúng xếp theo lãnh giới riêng Tại sao? 2.Tại kỉ XIX nấm xếp vào giới Thực vật, đến kỉ XX Whittaker Margulis lại xếp nấm vào giới riêng? Trả lời: 1.Trong hệ thống phân loại lãnh giới, vi sinh vật cổ vi khuẩn thuộc nhóm tế bào nhân sơ chúng xếp theo lãnh giới riêng Đặc điểm Vi khuẩn Vi sinh vật cổ Thành tế bào Chứa peptidoglican (murein) Hỗn hợp gồm polisaccarit, protein glycoprotein (pseudomurein) Hệ gen Không chứa intron Có chứa intron Điều kiện môi trường sống Ít khắc nghiệp Rất khắc nghiệt nhiệt độ, độ muối 2.Ở kỉ XIX nấm xếp vào giới thực vật, đến kỉ XX Whittaker Margulis lại xếp nấm vào giới riên - Ở kỉ XIX nấm xếp vào giới thực vật nấm có đặc điểm giống với thực vật: sinh vật nhân thực, đa bào, sống cố định có thành tế bào - Đến kỉ XX Whittaker Margulis lại xếp nấm vào mọt giới riêng nấm có đặc điểm khác với thực vật: chất dự trữ nấm glycogen, thành tế bào cấu tạo từ kitin chứa lục lạp Câu 2: Tại đáy biển sâu phong phú vi khuẩn hoa tự dưỡng lại vi khuẩn quang hợp? Vì vi khuẩn gây viêm loét dày không ưa axit sống dày có pH thấp (pH = 2-3)? nuôi hai chủng vi sinh vật A, B mọt môi trường tối thiểu thấy chúng sinh trưởng phát triển bình thường tách hai chủng A B nuôi riêng điều kiện môi trường tối thiể hai chủng không phát triển Hãy giải thích tượng Trả lời: - Nước biển giàu CO2 kẽ nứt từ đáy biển nơi thải nhiều Fe, S, CH4… nguồn cung cấp C lượng cho vi khuẩn hóa dưỡng phát triển - Ở đáy bieenrr sâu ánh sáng xuyên tới nên không thích hợp cho vi khuẩn quang hợp sinh sống Sống dày,vi khuẩn gắn vào tế bào tiết chất nhầy dày tiết enzim ureaza phân giải ure thành NH4+ nâng cao pH chỗ chúng ngự trị Mỗi chủng A B không sống môi truwowngftoois thiểu => Cả hai chngr A, B thuộc nhóm khuyết dưỡng - Khi nuôi chủng A B môi trường tối thiểu, chúng sinh trưởng phát triển bình thường => chủng A,B vi sinh vật đồng dưỡng + Giai thích: TH1: Chủng A sản xuất nhân tố sinh trưởng cung cấp cho củng B ngược lại chủng B sản xuất nhân tố sinh trưởng khác cung cấp cho chủng A TH2: Chủng A tổng hợp thành phần nhân tố sinh trưởng, chủng B tổng hợp thành phần lại nhân tố sinh trưởng Cả thành phần tham gia hình thành nhân tố sinh trưởng cần thiết cho chủng A B Câu Trong hệ thống phân loại lãnh giới, VSV cổ vi khuẩn thuộc nhóm tế bào nhân sơ chúng xếp theo lãnh giới riêng Tại sao? Tại thực vật hạt kín đa dạng số lượng loài phân bố rộng rãi tren Trái đất? Nêu đặc điểm khác virut vi khuẩn? Trả lời: 1.Vì chúng có khác nhau: Điểm khác biệt Vi khuẩn VSV cổ Thành tế bào peptidoglican Không phải peptidoglican Hệ gen Không chứa intron Có chứa intron 2.Thực vật hạt kín đa dạng số lượng phân bố rộng rãi trái đất vì: - Có lớp cutin  chống nước, biểu bì có khí khổng  trao đổi khis thoát nước - Hệ mạch phát triển  vận chuyenr nước, muối khoáng, chất hữu - Thụ phấn nhờ gió, nước, côn trùng - Thụ tinh kép tạo hợp tử tạo nội nhx để nôi phôi - Sự tạo thành hạt để bảo vệ nuoi phôi, phát tán, trì tiếp nối hệ Điểm khác virut vi khuẩn: Virut - Chưa có cấu tạo tế bào, thể gồm: vỏ protein lõi axit nucleic - Chỉ chữa AND ARN - Sống kí sinh bắt buộc tế bào chủ - Sinh sản nhờ hệ gen tế bào chủ Vi khuẩn - Có cấu tạo tế bào - Có chứa AND ARN - Có nhiều hình thức sống khác nhau: tự dưỡng quang tổng hợp hay hóa tổng hợp, dị dưỡng theo kiểu cộng sinh, kí sinh, hoại sinh - Sinh sản nhờ bào quan hệ gen Câu 4: 1.Thế VSV nguyên dưỡng, VSV khuyết dưỡng? Hãy giải thích có vi khuẩn khuyết dưỡng sống môi trường nuôi cấy tối thiểu nôi cấy chung với với chủng VSV nguyên dưỡng khác sinh trưởng phát triển bình thường? 2.Khi chiếu ánh qua lăng kính cào sợi tảo dài dung dịch có vi khuẩn hiếu khí, quan sát kính hiển vi thấy vi khuẩn tập trung hai đầu sợi tảo Hãy giải thích tượng trên? 3Trả lời ngắn gọn câu sau: a Tại vi rút thể ăn khuẩn thường dùng làm nghiên cứu thể sống? b Vì địa y không thuộc giới thực vật, mà xếp vào giới nấm không hoàn toàn xác? c Vì vi khuẩn lam vừa có khả quang hợp, lại vừa có khả cố định nitơ tự do? d Vì virut có vật chất di truyền ARN( ví dụ HIV) khó bị tiêu diệt hơn? e Vì khái niệm VSV không xem đơn vị phân loại? Trả lời: 1- VSV nguyên dưỡng vi khuẩn sinh trưởng, phát triển môi trường nuôi cấy tối thiểu - VSV khuyết dưỡng sống môi trường tối thiểu thiếu nhân tố sinh dưỡng mà chúng tổng hợp - Khi nuôi cấy chủng nguyên dưỡng khuyết dưỡng chung môi trường tối thiểu chủng nguyên dưỡng tổng hợp hợp chất xem nhân tố sinh dưỡng chủng thứ 2 Khi chiếu ánh sáng qua lăng kính, ánh sáng phâ thành màu: đỏ, da cam, lục, lam, chàm, tím Các tia sáng đơn sắc rơi sợi tảo theo thứ tự từ đỏ đến tím từ đầu đến đầu Như vậy, đầu sợi tảo hấp thụ ánh sáng đỏ, đầu hấp thụ ánh sáng tím hai đầu cuẩ sợi táo xảy quang hợp mạnh nhất, thải nhiều oxy vi khuẩn hiếu khí tập trung nhiều hai đầu sợi tảo a Vì virut thể ăn khuẩn cấu tạo đơn giản, tồn dạng tinh thể, dễ phân tích mặt thành phần hóa học Thể ăn khuẩn dùng làm thể truyền (vecto) kĩ thuật chuyển gen b Địa y dạng sống cộng sinh đặc biệt tế bào nấm sợi tảo lục đơn bào hay vi khuẩn lam có khả quang hợp Nhờ có cấu tạo đặc biệt mà địa y thường sống môi trường khó khăn, nghèo dinh dưỡng Địa y thực vật cấu tạo tế bào đặc trưng thực vaatj cấu trúc mô, quan thực vật đa bào bậc cao Địa y không đơn nấm cấu tạo tế baofsowij nấm có tế bào tảo lục hay vi khuẩn lam có chứa chất diệp lục c Vi khuẩn lam có khả quang hợp có tilacoit chứa diệp lục a, caroten, phicobilin chuỗi vận chuyển điện tử quang hợp Vi khuẩn lam có khả cố định nito tự tế bào dị hình có thành dày, không cho oxy xâm nhập, có máy cố định đạm: enzim nitrogenaza, điều kiện kị khí, có lực khử mạnh, có ATP d Vì ARN dễ phát sinh đột biến ADN nên tính chất kháng nguyên virut dễ thay đổi, nên không điều chế vacxin phòng tránh e Vì; - VSV để sinh vật có kích thước nhỏ - Các sinh vật nhóm VSV thuộc giới khác nhau: giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Nấm Câu 5: Trình bày đặc điểm ngành giới Thực vật? Tại phải bảo tồn đa dạng sinh học? Tại phải bảo vệ rừng? Trả lời: Đặc điểm ngành giới Thực vật: Các Rêu Quyết Hạt trần Hạt kín ngành Đặc điểm - Chưa có hệ - Có hệ mạch - Có hệ mạch - Có dệ mạch mạch - Tinh trùng có roi - Tinh trùng không - Tinh trùng không roi - Tinh trùng có - Thụ tinh nhờ roi - Thụ phấn nhờ gió, nước, roi nước - Thụ phấn nhờ gió côn trùng - Thụ tinh nhờ - Hạt không bảo - Thụ tinh kép nước vệ - Hạt bảo vệ Đại diện Rêu Dương xỉ Thông, tuế Một mầm: ngô Hai mầm: đậu Bảo tồn đa dạng sinh học vì: Thế giới sống tính thống nhaatsmaf có có tính đa dạng thể tất cấp tổ chức: + Đa dạng gen + Đa dạng loài + Đa dạng quần xã hệ sinh thái - Cần bảo vệ rừng vì: rừng tham gia tạo cân bawngfheej sinh thái, cung cấp chất din dưỡng, oxy, lượng cho hệ sinh thái Rừng có lợi ích cho sản xuất đời sống người: cung cấp thực phẩm, dược phẩm, nguyên vật liệu chóng sói mòn, điều chỉnh hệ sinh thái, làm môi trường sống Câu 6: Giới sinh vật gì? Ngoài cách phân loại có cách phân loại khác thời gian gần đây? Nêu cách đặt tên loài theo hệ thống kép? Bằng hiểu biết mình, em trình bày sơ lược đa dạng sinh học Việt Nam thực trạng khai thác bảo vệ nay? Trả lời: 1.* Giới sinh vật đơn vị phân loại lốn bao gồm ngành sinh vật có chung đặc điểm định * Những năm gần đay cacs nhà khoa học đề nghị hệ thống gồm lãnh giới (Domain) giới Tách giới Monera thành lãnh giới riêng: - Lãnh giới vi sinh vật cổ gồm giới Vi sinh vật cổ (Archaea) - Lãnh giới vi khuẩn (Bacteria) gồm giới vi khuẩn - Lãnh giới thứ lãnh giới sinh vật nhân thực (Eucarya) gồm giới : + Giới Nguyên sinh (Protista) + Giới Nấm (Fungi) + Giới Thực vật (Plantea) + Giới Động vật (Alimalia) * Cách đặt tên theo hệ thống tên kép: gồm có tên loài tên chi tên chi người ta dùng chữ in hoa viết phía trước, tên loài dùng chữ thường viết sau tên chi Đa dạng sinh học Việt Nam: Việt Nam nước có tài nguyên thiên nhiên phong phú độ đa dạng cao Rừng bao phủ gần 50% diện tích với hệ thực vật đa dạng phong phú, kéo theo hệ động vật vi sinh vật phong phú Theo ước tính sơ nhà nghiên cứu, Việt Nam có 15.000 loài thực vật thuộc 2500 chi 378 họ khác nhau, có khoảng 2300 loài có ý nghĩa kinh tế cao dùng làm nguồn lương thực, thực phẩm, làm thuốc chữa bệnh, thức ăn cho gia súc, gia cầm, làm vật liệu xây dựng nguyên liệu cho ngành công nghiệp công nghiệp giấy, công nghiệp dệt…Riêng họ phong lan (Orchidaceae) có tới 470 loài, họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) có tới 425 loài, họ lúa (Poaceae) có tới 400 loài, họ cà phê(Rubiacreae) có tới 400 loài Nhiều loài thuộc loại quý hiếm, nhiều chi thuộc loại đặc hữu (chỉ đặc trưng cho Việt Nam vùng Đông Nam Châu Á) cần bảo vệ Nhiều loài phong lan đẹp quý nguồn có giá trị xuất cao, gỗ quý mun, trắc, gụ, lim, táu, pomu…, dược liệu liệt vào dược liệu quý nhân sâm…Hệ động vật phong phú đa dạng loài quý loài đặc hữu Theo nghiên cứu sơ có khoảng 7000 loài côn trùng, 2600 loài cá, gần 1000 loài chim, 275 loài thú 260 loài bò sát Chỉ tính riêng lớp thú thống kê 10 loài quý 18 loài đặc hữu ( vooc, cu li lùn, la, bò rừng,…) Chim Việt Nam phong phú loài gà lôi, trĩ, sếu… So phá rừng, săn bắt mà nhiều loài thực vật động vật quý đặc hữu bị đe dọa tiêu diệt loài gỗ quý, loài động vật quý thuộc tầm cỡ quốc tế bò rừng, tê giác, voi vượn, vooc, gà lôi, trĩ, sếu Tài nguyên thiên nhiên nguồn tài sản vô giá đất nước cần bảo vệ khai thác hợp lí Đó không nhiệm vụ nhà khoa học, phủ mà nhiệm vụ người dân Câu 7: a Cơ thể sống có dấu hiệu riêng biệt mà giới vô sinh không có? b Căn vào đâu để nhà khoa học phân loại sinh giới thành lãnh giới? Đó lãnh giói nào? Trả lời: a.- Cấu tạo thành phần protein axit nucleotit đặc trưng Phân tử AND tự nhân đôi đảm bảo thể sinh sản di truyền trình tự sao, AND phát sinh biến dị di truyền qua nhiều hệ làm cho gen ngày đa dạng - Thường xuyên tự đổi thành phần cấu tạo thể - Có khả tự điều hòa nhờ hoạt động hệ enzim hoocmon - Qua trao đổi chất lượng với môi trường thường dẫn đến sinh trưởng phát triển Trong lúc vật thể vô sinh tương tác với môi trường thường bị biến tính dẫn đến hủy hoại b Căn vào: khác hệ gen cấu trúc thành tế bào người ta chia sinh vtj thành ba lãnh giới: - Lãnh giới vi sinh vật cổ có giới vi sinh vật cổ - Lãnh giới vi khuẩn có giới vi khuẩn - Lãnh giới sinh vật nhân thực gồm có giới: Nguyên sinh, Nấm, Thực vật Động vật Câu 8: Sự sai khác tiêu chí phân loại hệ thống giới, giới, giới lãnh giới? Ưu điểm khuyết điểm hệ thống phân loại giới gì? Nêu đặc điểm cấu tạo lớp Tuế, Á tuế, Thông Dây gắm thuộc ngành hạt trần Địa y dạng sống nào? Vì địa y không thuộc giới Thực vật xếp vào giới nấm không xác? Trả lời: 1.- Dựa vào tiêu chí dễ quan sát giải phẫu hình thái thể  giới thực vật động vật - Dựa cào nghiên cứu sâu cấu tạo hiển vi phương thức dinh dưỡng  giới Nấm, Vi khuẩn, Thực cật (tảo thực vật), Động vật (nguyên sinh động vật động vật) - Dựa vào cấu tạo tế bào, mức độ tổ chức thể kiểu dinh dưỡng  giới Khởi sinh, Nguyên sinh, Nấm, Thực vật, Động vật - Dựa vào khác biệt hệ genvà cấu trúc thành tế bào  lãnh giới vi khuẩn ( giới vi khuẩn), VSV cổ (giới VSV cổ), sinh vật nhân thực (4 giới: ĐVNS, Thực vật, Nấm, Động vật) - Ưu điểm hệ thống phân loại giới: cấu trúc đơn giản, dễ nhớ, thể ý tưởng trọng tâm hệ thống phân loại - Khuyết điểm: nguồn gốc phát sinh sinh vật, không phân biệt vi nấm với nấm lớn - Lớp tuế: Thân hình cột đơn có phần ruột khs phát triển, to, hình lông chim tập trung đỉnh, có nón đơn tính - Lớp Á tuế: Thân hình cột hình củ, không phân nhánh, to, hình lông chim, nón lưỡng tính - Lớp thông: Thân phân nhánh, nhỏ hình kim, mũi mác hình vảy, nón đơn tính - Lớp dây gắm: thân nhỏ, mọc đối, nón đơn tính – Địa y dạng sống cộng sinh đặc biệt tế bào nấm sợi tảo lục đơn bào hay vi khuẩn lam - Địa y không thực vật cấu tạo tế bào đặc trưng thực vật cấu trúc mô, quan thực vật đa bào bậc cao - Địa y không nấm cấu tạo có tảo lục hay vi khuẩn lam có chứa diệp lục Câu 9: Thế giới sống tổ chức theo thứ bậc nào? Dựa vào cấu trúc tế bào vi khuẩn tế bào nhân chuẩn, em chứng minh chúng có tổ tiên Nguyên nhân làm cho đa dạng sinh học Việt Nam bị giảm sút tăng độ ô nhiễm? Trả lời: 1.Thế giới sống tổ chức theo thứ bậc: - Các cấp tổ chức từ thấp lên cao bao gồm: phân tử, bào quan, tế bào, mô, hệ quan, thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái, sinh - Cấp tổ chức nhỏ làm tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên; tổ chức sống cấp vừa có đặc điểm tổ chức sống cấp vừa có đặc tính trội mà tổ chức sống cấp Dựa vào cấu trúc tế bào vi khuẩn tế bào nhân chuẩn, chứng minh chúng có tổ tiên: - Cả hai nhóm sinh vật có thành phần hóa học tế bào: axit nucleotit, protein, hidratcacacbon lipit - Đều có màng sinh chất có cấu trúc màng sở - Đều chứa cấu trúc axit nucleic AND, ARN chứa thông tin di truyền, protein tổng hợp từ khuôn mARN kết hợp với riboxom - Ti thể lục lạp cá tế bào nhân chuẩn chứa ARN AND, nhiều loại protein ribosome 70S giống sinh vật có nhân nguyên thủy - Hai bao quan hoạt động không phụ thuộc vào tế bào việc tạo ATP nhờ quy trình (hô hấp hiếu khí quang hợp) gặp sinh vật có nhân nguyên thủy Đa dạng sinh học Việt Nam giảm sút tăng dộ ô nhiễm môi trường vì: - Chưa bảo vệ tài nguyên - Khai thác tài ngyên hợp lí (khai thác rừng, đốt rừng, săn bắn động vật quý hiếm, chặt phá thực vật quý hiếm) - Gây ô nhiễm môi trường đô thị hóa, công nghiệp hóa,…làm tăng cao tác nhân vật lý, hóa chất độc hại, gây nguy hiểm cho sản xuất người Câu 10: Vì tổ chức đại phân tử, bào quan, mô, quan, hệ quan chưa xem cấp tổ chức sinh giới? Trong cấp tổ chức giới sống cấp tổ chức xẹm đơn vị bản? Vì sao? Trả lời: Các tôt chức đại phân tử, bào quan, mô, quan, hệ quan chưa xem cấp tổ chức cuarsinh giới vì: - Các tổ chức trạng thái riên biệt không thực chứa chúng + Các đại phân tử axit nucleic, protein tế bào thực chức chúng + Các mô, quan, hệ quan thực hiệ đầy đủ chức chúng thể - Tế bào xem đơn vị giới sống + Tế bào đơn ị cấu trúc thể sống + Tế bào đơn vị chức thể đặc trưng sống: trao đổi chất, sinh trưởng phát triển, sinh sản, cảm ứng… Câu 11: Cho sinh vật: vi khuẩn lam, trùng đế giày, tảo lục, nấm sợi, lúa người Mỗi sinh vật xếp vào giới nào? Nêu đặc điểm chung giới Kể tên ngành giới Thực vật; giới Đọng vật/ Trả lời Các giới đặc điểm giới: a Vi khuẩn lam: thuộc giới khởi sinh Đặc điểm: Sinh vật nhân sơ, đơn bào sống tự dưỡng dị dưỡng b Trùng đế giày Tảo lục: thuộc giới nguyên sinh Đặc điểm: sinh vật nhân thực; đơn bào (trùng đế giày) đa bào (Tảo lục), sống dị dưỡng (trùng đế giày…) tự dưỡng quang hợp (tảo lục…) c Cây lúa: giới thực vật Đặc điểm: nhân thực, đa bào, tự dưỡng quang hợp d Con người: giới Động vật Đặc điểm: nhân thực, đa bào, dị dưỡng 2.Tên ngày giới Thực vật giới Động vật: * Các ngành giới Thực vật: Rêu, quyết, hật trần, hạt kín * Các ngành giới Động vật: Động vật không xương sống động vật có xương sống Câu 12: Nêu đặc điểm giới Thực vật? Ngành thực vật xem tiến hóa nhất? Giải thích Động vật khác thực vật đặc điểm nào? Vì động vật nguyên sinh không xếp vào giới động vật? Trả lời: * Đặc điểm giới thực vật: - Sinh vật nhân thực, đa bào phân hóa thành nhiều mô quan khác rễ, thân, lá, hoa - Tế bào có thành xenlulozo, thích nghi với đời sống cố định - Thực vật chưa sắc tố quang hợp (clorophyl), có khả tự dưỡng quang hợp * Ngành thực vật xem tiến hóa ngành hạt kín: - Có hệ mạch phát triển thuận lợi đưa chất dinh dưỡng nuôi khắp thể - Thụ phấn nhờ gió côn trùng nên phụ thuộc vào nước, khả thụ phấn cao hơn, có chọn lọc - Thụ tinh kép: Ngoài hợp tử tạo phôi nhũ giàu chất dinh dưỡng nuôi hợp tử phát triển nên tỉ lệ nảy mầm, sống sót cao - Hạt bảo vệ quả, tránh tác động bất lợi môi trường, phát tán tốt hơn, phát triển * Động vật khác thực vật đặc điểm: - Tế bào khong có thành xenlulozo, lục lạp, sống dị dưỡng - Động vật có hệ xương hệ thần kinh nên vận động di chuyển, phản ứng nhanh thích ứng cao với điều kiện môi trường * Động vật nguyên sinh khong xếp vào giới động vật vì: - Dộng vật nguyên sinh thể đơn bào sống thành tập đoàn đơn giản, động vật thể đa bào phức tạp - Động vật nguyên sinh có kiểu dinh dưỡng tự dưỡng dị dưỡng, động vật có kiểu dinh dưỡng dị dưỡng dạng nuốt Câu 13 Nêu đặc giống khác đông vật nguyên sinh động vật bậc cao Tại hệ thống hệ thống mở tự điều chỉnh? Nêu ví dụ? Trả lời: * Giống nhau: - Cấu tạo: cấu tạo từ tế bào nhan thực, thành xenlulozo, lục lạp - có khả vận động , sống dị dưỡng * Khác nhau: Nội dung phân biệt Động vật nguyên sinh Động vật bậc cao - Cấu tạo Đơn bào Đa bào phức tạp - Vân động - Hệ thần kinh Bằng lông roi Chưa có Hệ xương hệ Phát triển thích ứng cao với biến đổi môi trường * Hệ sống hệ thống mở sinh vật cấp tổ chức không ngừng trao đổi vật chất lượng với môi trường Sinh vật không chịu tác động môi trường mà góp phần làm biến đổi môi trường Ví dụ: Thực vật sủ dụng CO2 cho trình quang hợp tổng hợp chất hữu tham gia hô hấp trả lại CO2 cho môi trường * Mọi cấp tổ chức sống có chế tự điều chỉnh để dùy trì cân động giúp tổ chức tồn phát triển Ví dụ: Ở thể động vật có chế cân nội môi đảm bảo trì ổn định môi trường bên trong; quần thể, mật độ tăng lên qua cao, nguồn thức ăn khan hiếm, cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể làm cho nhiều cá thể bị chết di cư nơi khác làm mật độ quần thể điều chỉnh mức cân Câu 14: Nêu điểm khác vi khuẩn cổ vi khuẩn? Cho biết khác hệ hô hấp động vật không xương sống động vật có xương sống? Trả lời: Những điểm khác vi khuẩn cổ vi khuẩn: - Thành tế bào peptidoglycan - Trong hệ gen chưa đoạn intron - Thích nghi với điều kiện môi trường khắc nghiệt nhiệt độ 100C Sự khác hệ dô hấp động vật không xương sống động vật có xương sống: Động vật không xương sống Động vật có xương sống Thẩm thấu qua da ống khí Bằng mang phổi Câu 15: Phân biệt giới Khởi sinh giới Nguyên sinh Vì Nấm tách khỏi giới Thực vật Tại xem tế bào cấp tổ chức cở sống Những điểm khác biệt động vật có xương sống động vật không xương sống Trả lời: 1.- Giới Khởi sinh gồm sinh vật đơn bào nhân sơ; giới Nguyên sinh gồm sinh vật đơn bào đa bào nhân thực - Giới Khởi sinh gồm nhóm vi khuẩn; giới Nguyên sinh gồm thực vật nguyên sinh, động vật nguyên sinh, nấm nhầy 2.- Thành tế bào nấm có chứa kitin - Sống dị dưỡng hoại sinh, kí sinh, cộng sinh - Tế bào không chưa lục lạp - Sinh sản bào tử, số nảy chồi, phân cách 1.Thế giới sống khác với giới không sống điểm 2.Vì tế bào coi đơn vị cấu tạo đơn vị chức thể sống ? 3.Nếu tế bào tim, mô tim, hệ thần kinh tách khỏi thể chúng tồn không ? 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề ôn HSG môn Sinh Giới thiệu chung về thế giới sống, Chuyên đề ôn HSG môn Sinh Giới thiệu chung về thế giới sống, Chuyên đề ôn HSG môn Sinh Giới thiệu chung về thế giới sống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập