phân tích vai trò và vị trí của hoạt động quản trị dự trữ đối với doanh nghiệp. Liên hệ thực tiễn: hoạt động dự trữ của Vinamilk

16 437 1
  • Loading ...
Loading...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:01

Lấy một doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng hóa tiêu dùng để phân tích và chứng minh cho vị trí và vai trò của hoạt động dự trữ đối với doanh nghiệp? Đưa ra một số nhận xét và đề xuất giải pháp nhằmnâng cao hoạt động quản trị dự trữ trong loại hình doanh nghiệp này 1 LỜI MỞ ĐẦU Trong toàn kinh tế quốc dân cách biệt không gian thời gian sản xuất tiêu dùng sản phẩm, điều kiện địa lí,tự nhiên khí hậu phải đề phòng cân đối lớn xảy ra( chiến tranh, thiên tai…) mà nguồn nguyên liệu cho sản xuất doanh nghiệp không cung cấp đủ cho qua trình sản xuất làm sản xuất doanh nghiệp bị gián đoạn sản phẩm sau sản xuất tiêu dùng, tiêu thụ mà phải trãi qua qua trình nhắm xóa cách biệt sản phẩm trạng thái gọi dự trữ Đối vơi doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng tiêu dùng dự trữ vô quan trọng lúc doanh nghiệp lường trước biến động yếu tố thuộc môi trường bên doanh nghiệp để đề phòng biến động khó lường đó, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ổn định hướng đến thực mục tiêu đề doanh nghiệp cần có số lượng dự trữ hàng hóa định Nhất doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng tiêu dùng với thị trường đầy biến động với mức độ cạnh tranh ngày gay gắt doanh nghiệp cần có giải pháp để công ty hoạt động có hiệu ko thua đối thủ cạnh tranh Dự trữ giải pháp giúp doanh nghiệp đối phó với biến động thị trường Bài tiểu luận giúp hiểu rõ vị trí vai trò dự trữ doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng I Một số vấn đề lí luận dự trữ: 1.Khái niệm dự trữ: Dự trữ hình thái kinh tế vận động sản phẩm hữu hình-vật tư, nguyên vật liệu, bán thành phẩm, sản phẩm….trong hệ thống logistics nhằm thỏa mãn nhu cầu sản xuất tiêu dùng với chi phí thấp Diễn đạt cách dễ hiểu dự trữ bao gồm sản phẩm hay nguyên liệu, nhiên liệu lưu kho,đang đường vận chuyển chờ sản xuất dở dang… Và thành phẩm chờ bán Dự trữ bao gồm - Tất sản phẩm, hàng hóa mà doanh nghiệp có để bán - Tất nguyên liệu phụ tùng mà doanh nghiệp lưu giữ sử dụng để sản xuất sản phẩm hay cung cấp dịch vụ.Cần ý phân biệt : hàng dự trữ hàng ế thừa Các loại hình kinh doanh khác có loại dự trữ khác Ví dụ: -Kho cửa hàng bán lẻ - Nhà sản xuất -Người cung ứng dịch vụ 1.1 Nguyên nhân hình thành dự trữ Có nhiều nguyên nhân khiến doanh nghiệp phải dự trữ Mất cân đối cung cầu : Cầu (của người mua) loại hàng hóa số lượng loại hàng hóa mà người mua muốn mua mức giá chấp nhận thời gian định địa điểm định Cung loại hàng hóa số lượng loại hàng hóa mà người bán muốn bán thị trường khoảng thời gian định ứng với mức giá địa điểm định Tuy nhiên cung cầu lúc cân Mức cung cầu hàng hóa có thay đôi theo thời gian Trong giai đoạn cung lớn cầu giai đoạn khác cầu lại lớn cung - Quy mô đủ lớn có hiệu : để dự trữ tốt hàng hóa doanh nghiệp phải đầu tư khoản không nhỏ vào hệ thống kho, bãi chứa hàng doanh nghiệp lớn có đủ vốn để đầu tư hiệu hoạt động cao - Biến động bất thường: thị trường hàng hóa biến động,có thể xuất phát từ phía khách hàng; yếu tố môi trường tác động thiên tai bão lụt… làm biến đổi nhu cầu họ, khiến cho giai đoạn mặt hàng ưa chuộng sử dụng nhiều bổng nhiên nhu cầu thay đổi , loại hàng ko bán ngược lại ko bán đc lại trở nên đắt hàng là: ngày trời mưa gió rau đắt bình thường lúa gạo mà mùa hàng hóa trở nên khan ngược lại -Nhu cầu cạnh tranh: cạnh tranh thị trường ngày gay gắt, để nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp mình, tăng mức độ sẵn sàng hàng hóa dịch vụ nhằm nâng cao dịch vụ khách hàng thì dự trữ vô quan trọng -Một số lí khác như: đầu , khống chế thị trường, không bán hàng… khiến cho doanh nghiệp phải tính đến chuyện dự trữ hàng hóa 1.2 Phân loại dự trữ Dự trữ gồm nhiều loại phân theo nhiều tiêu thức khác Một số tiêu thức chủ yếu để phân loại dự trữ hoạt động logistics: -Phân loại theo vị trí sản phẩm dây chuyền cung ứng -phân loại theo yếu tố cấu thành dự trữ trung bình -phân loại theo mục đích dự trữ -Phân loại theo thời hạn dự trữ 1.3 Chức dự trữ doanh nghiệp Dự trữ doanh nghiệp thực chức bản:chức cân đối cungcầu,chức điều hòa biến động,chức giảm chi phí - Chức cân đối cung-cầu:đảm bảo cho phù hợp nhu cầu nguồn cung ứng số lượng ,không gian thời gian.Trong sản xuất kinh doanh phải tập trung khối lượng dự trữ thời vụ ,dự trữ chở đến trước điều kiện giao thông vận tải khí hậu,dự trữ phòng biến động kinh tế.Chức ảnh hưởng môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến quan hệ cung-cầu - Chức điều hòa biến động:Dự trữ để đề phòng biến động ngắn hạn biến động nhu cầu chu kì nhập hàng.Thực chức ,cần phải có dự trữ bảo hiểm - Chức giảm chi phí: Dự trữ nhằm giảm chi phí trình sản xuất phân bố Chẳng hạn ,nhờ dự trữ tập trung ,có thể vận chuyển lô hàng lớn để giảm chi phí vận chuyển,và phải tăng dự trữ tăng chi phí dự trữ ,nhưng tổng chi phí vận chuyển dự trữ giảm đáng kể 1.4 Các loại hình dự trữ Theo yếu tố cấu thành dự trữ trung bình dự trữ đc chia thành loại : Dự trữ chu kì Dự trữ đường Dự trữ bảo hiểm a/ Dự trữ chu kì : dự trữ để đảm bảo cho việc tiêu thụ sản phẩm, sản xuất bán hàng tiến hành liên tục kì đặt hàng(mua hàng )liên tiếp b/ Dự trữ bảo hiểm: dự trữ chu kì bảo đảm cho trình tiêu thu sản phẩm liên tục lượng cầu ( thời gian cung ứng/chu kì đặt hàng (t dh) ko đổi Một tdh hai yêu tố thay đổi, dự trữ chu kì ko thể đảm bảo cho trình diễn liên tục mà cần có dự trữ dự phòng hay dự trữ bảo hiểm c/ Dự trữ đường : dự trữ sản phẩm đường xem phận cấu thành tạo nên dự trữ trung bình, bao gồm: dự trữ hàng hóa chuyên chở phương tiên vận tải, trình xếp dỡ, chuyển tải lưu kho đơn vị vận tải Dự trữ đường phụ thuộc vào thời gian vận tải đường cường độ tiêu thụ hàng hóa bên đảm bảo dự trữ đường bên sở hữu sản phâm trình vận chuyển Quản trị dự trữ 2.1 Yêu cầu quản trị dự trữ : Quản trị dự trữ doanh nghiệp phải đảm bảo yêu cầu: yêu cầu trình độ dịch vụ yêu cầu giảm chi phí dự trữ a/ Yêu cầu trình độ dịch vụ: Trình độ dịch vụ việc xác định mục tiêu hoạt động mà dự trữ phải có khả thục Trình độ dịch vụ xác định thời gian thưc đơn đặt hàng, hệ số thõa mãn khách hàng đơn đặt hàng( sản xuất , bán buôn); hệ số ổn định mặt hàng kinh doanh, hệ số thõa mản nhu cầu mua hàng khách( bán lẻ) Những tiêu trình độ khách hàng phụ thuộc lớn vào việc quản trị dự trữ b/ Yêu cầu giảm chi phí có liên quan đên quản trị dự trữ: Có nhiều loại chi phí có liên quan đến quản trị dự trữ Tổng chi phí liên quan đến dự trữ bao gồm: = Fm+Fd+Fv+Fdh Trong Fm - chi phí giá trị sản phẩm mua Fd – chi phí dự trũFv – chi phí vận chuyển Fdh – chi phí đặt hàn Các loại chi phí liên quan đến thông số dự trữ,đó quy mô lô hàng mua Khi thay đổi quy mô lô hàng mua, loại chi phí biến đổi theo hướng ngược chiều Cụ thể chi phí dự trữ biến đổi ngược chiều với chi phí : chi phí sản phẩm mua, chi phí vận chuyển, chi phí đặt hàng 2.2 Vị trí quản trị dự trữ chuỗi cung ứng tổng thể Dự báo nhu cầu khách hàng Xây dựng kế hoạch cung ứng hàng hóa Quản trị dự trữ Nhập hàng vào sở logistics Kiểm tra đánh giá cung ứng Quản trị mua hàng Qua sơ đồ t thấy quản trị dự trữ nằm trung tâm chuỗi cung ứng hàng hóa Sau lập kê hoạch cung ứng hàng hóa doanh nghiệp phải thực trình quản trị dự trữ, đồng thời hoàn thành công tác quản trị dự trữ nhập hàng vào sở logistics II Phân tích vị trí vai trò hoạt động dự trữ công ty cổ phần sữa Vinamilk 1.1 Giới thiệu công ty cổ phần sữa vinamilk Vinamilk tên gọi tắt Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vietnam Dairy Products Joint Stock Company) công ty sản xuất, kinh doanh sữa sản phẩm từ sữa thiết bị máy móc liên quan Việt Nam Theo thống kê Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, công ty lớn thứ 15 Việt Nam vào năm 2007.[1] Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) thành lập năm 1976 sở tiếp quản nhà máy sữa chế độ cũ để lại: nhà máy sữa Thống Nhất, nhà máy sữa Trường Thọ nhà máy sữa Bột Dielac Năm 2003, phát huy thành công đổi mới, công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần hóa Ngành sản xuất kinh doanh vinamilk: Sản xuất kinh doanh sữa sản phẩm từ sữa Vinamilk cung cấp sản phẩm gồm có sữa tươi, sữa chua, sữa đặc, sữa bột, bột dinh dưỡng, kem, loại nước giải khát Thị trường chính: Trong nước 31 nước giới Vinamilk công ty sữa lớn Việt Nam liên tục 38 năm qua kể từ thành lập vào năm 1976 Thị phần công ty 50% ngành sữa Việt Nam Hệ thống phân phối nội địa Vinamilk gồm kênh bán hàng trực tiếp 600 siêu thị thông qua 230.000 điểm bán lẻ Ngoài ra, sản phẩm Vinamilk xuất tới 31 nước Thế giới Với phát triển vượt bậc, Vinamilk đề mục tiêu đạt tổng doanh số 03 tỷ đô la Mỹ đứng vào Top 50 công ty sữa lớn giới vào năm 2017.Năm 2014, Vinamilk phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành mục tiêu với kết đáng khích lệ Trong năm 2014, Vinamilk ước tính đạt tổng doanh thu 36.000 tỷ đồng, tăng khoảng 14% so với năm 2013 nộp ngân sách Nhà nước ước tính khoảng 3.500 tỷ đồng 1.2 Tình hình dự trữ vinamilk :  Dự trữ nguyên liệu, đảm bảo đầu vào cho trình sản xuất Để có thành công vinamilk sản xuất sản phẩm có chất lượng tốt Bắt nguồn từ việc lựa chọn nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng việc đảm bảo cung ứng kịp thời nguồn sữa cho sản xuất thông qua việc chủ động nguồn nguyên liệu sữa cách đầu tư vào việc chăn nuôi bò sữa đồng thời thu mua nguyên liệu sữa nông dân với số lượng lớn Từ năm 2006, Vinamilk đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi bò sữa, với tổng vốn khởi điểm 500 tỷ đồng tăng đến 1.600 tỷ đồng (năm 2013) Hiện nay, Vinamilk có trang trại Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Lâm Đồng Trong kế hoạch năm 2014-2015, thêm trang trại quy mô lớn Vinamilk xây dựng đưa vào hoạt động trang trại Thống Nhất (Thanh Hóa), Như Thanh (Thanh Hóa), Hà Tĩnh Tây Ninh Trong giai đoạn 2014-2016, Vinamilk tiếp tục nhập bò giống cao cấp từ nước Australia, Mỹ để đáp ứng cho nhu cầu giống trang trại Tổng đàn bò cung cấp sữa cho Vinamilk gồm trang trại công ty bà nông dân có ký hợp đồng bán sữa cho Vinamilk 80.000 bò, ngày cung cấp khoảng 550 sữa tươi nguyên liệu để sản xuất triệu ly sữa Theo kế hoạch phát triển, trang trại mới, Vinamilk đưa tổng số đàn bò từ trang trại nông hộ lên khoảng 100.000 vào năm 2017 120.000-140.000 vào năm 2020, với sản lượng nguyên liệu sữa dự kiến đến năm 2020 tăng lên 1.000-1.200 tấn/ngày Bên cạnh nguồn sữa nguyên liệu đầu tư nước, Vinamilk mở rộng đầu tư nước Nhà máy Miraka (New Zealand) Vinamilk đầu tư 19,3% cổ phần, có tổng vốn đầu tư 120 triệu USD, chuyên sản xuất sản phẩm bột sữa nguyên kem chất lượng cao Nhà máy có công suất 32.000 sữa bột/năm; dây chuyền sản xuất sữa tươi tiệt trùng UHT có công suất 60 triệu lít sữa/năm Với dây chuyền này, Vinamilk gia tăng sản lượng sữa tươi đóng hộp nhập Việt Nam với thương hiệu Twin Cows Đồng thời, sản lượng sữa từ nhà máy New Zealand nguồn sữa nguyên liệu góp phần bảo đảm cho việc chủ động nguồn nguyên liệu cho nhà máy chế biến sữa Vinamilk Việt Nam  Tình hình thu mua nguyên liệu sữa vinamilk Sản lượng sữa thu mua năm 2012 đạt 161.591 tấn, đạt 100,64% so với kế hoạch tăng 12,24% so với năm 2011 Trong đó, thu mua từ công ty Công ty TNHH MTV Bò sữa việt Nam cung cấp là: 20.051 Năm 2014, Vinamilk thu mua 183 triệu kg sữa, tăng 17,12% so với năm 2013 Riêng khu vực phía Bắc, Vinamilk thu mua gần 22 triệu kg sữa (mua từ hộ nông dân 14,7 triệu kg), tăng 50,1% sản lượng 58,6% giá trị Trong nước, lượng sữa nguyên liệu Vinamilk thu mua nông dân chiếm 60% Trong năm 2014, Vinamilk có nhiều đầu tư bật cho hoạt động thu mua sữa như: tổ chức chương trình “Cùng Vinamilk tích lũy điểm thưởng - vui xuân đón Tết” để hỗ trợ nông dân đón Tết Tổng số nông dân hố trợ chương trình 6.105 hộ, tổng sản lượng sữa nông dân hỗ trợ gần 153 triệu kg, với tổng giá trị hỗ trợ gần 46 tỷ đồng Ngoài ra, Vinamilk hỗ trợ nâng cấp 27 trạm trung chuyển, bước cải thiện hệ thống thu mua sữa tươi nguyên liệu; phát triển thêm trạm trung chuyển khu vực Bình Dương, Lâm Đồng Tuyên Quang; tiến hành 31 lớp tập huấn cho nông dân nước tư vấn trực tiếp cho 3.265 lượt hộ nông dân, gọt móng bò cho 66 hộ tương ứng với 154 bò sữa… Hiện tổng đàn bò sữa cung cấp cho công ty gồm trang trại vinamilk bà nông dân có kí kết hợp đồng bán cho vinamilk 80 nghìn bò, ngày cung cấp 600 sữa bò tười nguyên liệu Và với kế hoạch phát triển trang trại mới, công ty đưa tổng số đàn bò Vinamilk từ trang trại nông hộ lên khoảng 100.000 vào năm 2017 khoảng 120.000 - 140.000 vào năm 2020, với sản lượng nguyên liệu sữa dự kiến đến năm 2020 tăng lên gấp đôi, 1.000 - 1.200 tấn/ngày đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu sữa khiết dồi phục vụ nhu cầu nước xuất Đối với nguyên liệu sữa bột nhập từ nước vinamilk dự trữ thời gian từ 2-3 tháng, sữa thành phẩm dự trữ vòng 20 ngày Do mở rộng sản xuất, mở thêm nhà máy sữa đại sản lượng sữa sản xuất vinamilk tăng, sản lượng dự trữ hàng tồn kho công ty tăng lên Từ năm 2010 đến 2014 sản lượng hàng tồn kho vinamilk thể qua số cụ thể sau Đơn vị : tỉ đồng Năm 2010 Hàng tồn 2.351 kho Tổng tài sản 10.773 2011 3.272 2012 3.473 2013 4.198 2014 5.017 15.583 19.698 22.794 26.304 Qua bảng ta thấy giá trị hàng tồn kho vinamilk chiếm lệ gần tổng tài sản doanh nghiệp có ngày tăng lên với phát triển mở rộng sản xuất doanh nghiệp Sản lượng sữa tăng lên , nguồn cung cho thị trường sữa tăng để đảm bảo trì ổn định việc cung cấp sữa cho thị trường đồng thời đề phòng thay đổi bất thường thị trường sản lượng dự trữ vinamilk tăng lên Phân tích vị trí vai trò dự trữ vinamilk: 2.1 Vị trí của dự trữ chuỗi cung ứng doanh nghiệp Chuỗi cung ứng vinamilk: Nhập nguyên liệu sữa Trung tâm thu mua sữa tươi Hộ nông dân Đây Trang trại nuôi Nhà máy sản xuất sản xuất thành phẩm cuối Phân phối, vận tải Đại lí cửa hàng Người tiêu dùng - Các khâu chuỗi cung ứng công ty cổ phần sữa vinamilk - Từ khâu mua mua nguyên liệu sữa đến khâu chuyển trung tâm trình đòi hỏi phải đảm bảo chất lượng nguyên liệu trình vận chuyển bảo quản Vì sữa tươi giữ nhiệt độ thường vòng h đồng hồ, nên đội ngũ vận chyển phải lưu í khâu bảo quản, dự trữ Vậy nên từ khâu dự trữ đóng vai trò quan trọng để tiếp tục khâu khác trình sản xuất - Sau sản phẩm hoàn thiện khâu sản xuất Tất chuyển đến khâu phân phối cho đại lý , cửa hàng cuối người tiêu dùng Tuy nhiên với lượng sữa lớn thế, trình tiêu thụ điều kiện địa lý, tự nhiên khí hậu… Đôi lúc trình vận tải gặp khó khăn,, hàng hóa không vận chuyển đến kịp thời có vấn để trình cung cấp nguyên liệu sữ khiến cho nguồn nguyên liệu không đủ cho sản xuất công ty Do đó, nhằm xóa cách biệt khắc phục cố Lượng sản phẩm trạng thái phải dự trữ cách cẩn thận để đảm bảo giá trị dinh dưỡng sản phẩm nhằm cải thiện dịch vụ khách hàng giảm chi phí kinh doanh, như: cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng đầy đủ , nhanh chóng, mà công ty vinamilk trì phát triển doanh số Công ty tập trung số lượng lớn sản phẩm vận chuyển kho giúp giảm chi phí, trì sản xuất ổn định suất cao Do vậy, chuỗi cung ứng công ty cổ phần sữa vinamilk từ khâu đầu khâu cuối Tất liên quan trực tiếp gián tiếp đến trình dự trữ bảo quản sản phẩm 2.2 Vai trò dự trữ vinamilk  Chức cân đối cung cầu dự trữ thể vinamilk: 10 Dự trữ giúp vinamilk tăng lượng sữa bán cho thị trường lúc cầu lớn cung giảm lượng cung lúc cung lớn cầu Góp phần bình ổn giá thị trường sữa, không để xãy tình trạng giá sữa tăng cao thiếu sữa bán giá giảm thấp nguồn cung lớn nhu cầu mua người tiêu dùng Gây dựng lòng tin khách hàng cho doanh nghiệp Trong thời đại ngày nay, sữa lại thực phẩm dường thiếu gia đình mà Vinamilk luôn phải đảm bảo cho phù hợp nhu cầu nguốn cung ứng số lượng, không gian thời gian, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng cách nhanh chóng có thể.Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, Vinamilk tập trung khối lượng dự trữ dự trữ lực lượng vật chất chủ yếu để đáp ứng nhu cầu đầy đủ, đồng liên tục khách hàng Nhờ vào lực lượng hàng hóa dự trữ đầy đủ mà công ty Vinamilk giữ vững vai trò chủ đạo việc chiếm lĩnh làm chủ thị trường Do ảnh hưởng kinh tế vĩ mô đến quan hệ cung cầu nên cần phải có công tác dự trữ đề phòng bất trắc, có cầu có cung để đáp ứng kịp thời thị trường, tránh tượng lòng khách hàng dẫn đến giảm lợi cạnh tranh Bên cạnh trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần phải cạnh tranh để tồn phát triển nên việc cung cấp sản phẩm nhanh chóng, chất lượng tốt giá hợp lý thu hút nhiều hách hàng Ví dụ vừa xảy thiên tai thị trường biến động ảnh hưởng đến việc cung cấp đồ ăn bò sữa ảnh,đến chất lượng sữa, việc vận chuyển nguyên vật liệu sản phẩm Nếu trường hợp Vinamilk dự trữ hàng hóa nguyên vật liệu sản xuất làm cân cung cầu hàng hóa, từ không đáp ứng nhu cầu làm niềm tin khách hàng Trên thị trường sữa nay, Vinamilk có nhiều đối thủ cạnh tranh điển TH true milk, Dutch Lady… việc không đáp ứng nhu cầu khách tạo lợi cho đối thủ cạnh tranh lôi kéo khách hàng công ty Khách hàng chuyển sang dùng sữa khác loại chất lượng tương đương Công ty tập khách hàng tại, giảm doanh thu làm giảm vị thị trường  Chức điều hòa biến động thị trường: Dự trữ kinh doanh không dự trữ hàng hóa mà phải dự trữ nguyên vật liệu nhằm đề phòng biến động ngắn hạn nhu cầu chu kì nhập hàng Thị trường sản phẩm yếu tố bất biến mà luôn biến động theo nhu cầu người tiêu dùng theo tác nhân kinh tế tác động đến Để thực tốt việc này, doanh nghiệp cần kết hợp với dự trữ bảo hiểm Dự trứ bảo hiểm đảm bảo cho trình tiêu thụ sản phẩm diễn liên tục lượng cầu chu kì đặt hàng có thay đổi 11 Vinamilk phải dự trữ để đảm bảo hàng hóa sản xuất liên tục đảm bảo số lượng để đáp ứng nhu cầu khách hàng, hoạt động đảm bảo cấu doanh nghiệp Không làm cho trình sản xuất, trình bán bị gián đoạn, tránh ứ đọng thiếu hàng hóa số nguyên nhân nguyên vật liệu không cung ứng số lượng tăng giá, sữa bò không đạt chất lượng, nhu cầu dùng sữa tăng lên giảm hay việc sản xuất ra nhiều tiêu dùng không hết… Ví dụ cuối năm 2013 giá sữa tăng chóng mặt hầu hêt tất hãng sữa, bao gồm Vinamilk Đại diện Vinamilk cho biết giá sữa nguyên liệu thị trường giới tăng liên tục từ quý III/2013, đến đầu năm 2014 nhiều nhà cung cấp nguyên liệu sữa giới tiếp tục tăng giá họ đồng ý cung cấp nguyên liệu ngắn hạn cho nhà nhập có Vinamilk làm cho nguyên vật liệu trình sản xuất khan Giá nguyên liệu (bột sữa, dầu bơ) thị trường giới tăng thêm từ 30%-57% so với kỳ năm trước Trong nước, giá thu mua sữa tươi nguyên liệu từ nông dân tăng Tính đến đầu năm 2014, Vinamilk tăng giá thu mua cho nông dân bình quân khoảng 22,6% so với đầu năm 2013nên giá sữa tăng theo Khi nhận thấy thị trường giá sữa tăng vậy, sữa mặt hàng phổ biến trước tình chắn số lượng tiêu thụ giảm nên Vinamilk định sản xuất thị trường lượng sữa vừa phải để đáp ứng thị trường tăng lượng trữ nguyên vật liệu tránh trường hợp không mua thêm nguyên vật liệu dự trữ hàng hóa với số lượng nhiều  Chức giảm chi phí: Đây vai trò quan trọng, dự trữ nhằm giảm chi phí trình sản xuất phân phối Sữa mặt hàng sản xuất liên tục lưu thông rộng rãi thị trường nên dự trữ trì hợp lý Vinamilk tăng nhanh vòng quay hàng hóa, sử dụng vốn kinh doanh hiệu hơn, tiết kiệm chi phí khấu hao, chi phí bảo vệ trì hàng hóa tăng hiệu kinh doanh Việc dự trữ hàng hóa điều kiên nguyên vật liệu khan nguyên vật liệu tăng giá giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí đầu vào, bình ổn giá sản phẩm tăng lượng tiêu thụ Ngoài nhờ dự trữ hàng hóa tập trung mà doanh ngiệp vận chuyển hàng với số lượng lớn đến điểm bán khu vực để giảm chi phí vận chuyển, điều làm tăng dự trữ chi phí dự trữ thơi gian ngắn tổng chi phí vận chuyển dự trữ giảm đáng kể Đây cách thức mà nhiều doanh nghiệp áp dung cho việc kinh doanh có Vinamilk Chi phí dự trữ cấu thành từ nhiều chi phí khác như: chi phí vốn, chi phí công nghệ kho, hao mòn vô hình, chi phí bảo hiểm, …Tuy nhiên thực tốt công tác dự trữ doanh nghiệp giảm chi phí đáng kể 12 Như ví dụ trên, giá nguyên vật liệu sữa tăng mà nguyên liệu thiếu nên kho Vinamilk có dự trữ Trong trường hợp này, Vianmilk tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu dầu vào mức đó, bình ổn giá sữa tăng nhẹ giúp cho sản phẩm cạnh tranh tốt Bên cạnh đó, việc trì dự trữ sản phẩm mức hợp lý giúp cho Vinamilk giảm tối đa chi phí phát sinh từ chi dự trữ Do vậy, doanh nghiệp bao gồm Vinamilk phải xác định lượng dự trữ tối đa tối thiểu, bình quân để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh trì bình thường tình huống, xác định nhân tố ảnh hưởng có khả liên quan đến cung ứng thực tế tiêu dùng, mạng lưới thương mại, tình hình thị trường, khả cạnh tranh để cạnh tranh với doanh nghiệp ngành khác III Một số nhận xét giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động quản trị dự trữ cho loại hình doanh nghiệp Một số nhận xét hoạt động quản trị dự trữ doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng: Đối với vinamilk: Nhận xét hoạt động quản trị dự trữ vinamilk: Quản trị dự trữ vinamilk trọng Đối với vinamilk quản trị dự trữ mang tầm chiến lược , tiền đề cho doanh nghiệp tiến tới thực mục tiêu quản trị khác Quản trị dự trữ vinamilk tiến hành từ khâu dự trữ nguyên liệu nguyên liệu sữa bột nhập từ nước thời gian bảo quản kéo dài 2-3 tháng sữa bò tươi thời gian bảo quản ngắn công tác xác định sản lượng dự trữ vô cần thiết, lượng sữa nguyên liệu dự trữ nhiều gây tình trạng dư thừa hỏng nguyên liệu, dẫn đến lãng phí không đảm bảo mục tiêu chi phí quản trị dự trữ Tuy nhiên vinamilk thực tốt công tác quản lí khâu thu mua nguyên liệu , đem lại hiệu cao việc tạo nguồn cung hợp lí cho khâu sản xuất, đem lại hiệu kinh tế cao  Quản trị dự trữ doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng khác : Mặt hàng tiêu dùng tất loại hàng hóa có khả trao đổi tiền/hàng ngang giá để phục vụ cho người tiêu dùng sinh hoạt hàng ngày Nó mặt hàng 13 thiết yếu, sức tiêu thụ mạnh Sức cạnh tranh thị trường hàng tiêu dùng lớn mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực dịch vụ khách hàng yếu tố ảnh hưởng lớn đến dịch vụ khách hàng doanh nghiệp quản trị dự trữ Do quản trị dự trữ doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng vô quan trọng Tất công việc, liệu liên quan đến công tác dự trữ tổ chức quản lí cách chặt chẽ để đảm bảo dự trữ cách hiệu giảm chi phí Một cách cụ thể hoá, doanh nghiệp quản lý dự trữ đươc tổ chức thực qua việc sau: Đặt mua hàng: Xác định số lượng dự trữ cần thiết cho không thừa, không thiếu lập dự trù đặt mua hàng theo thời điểm số lượng chủng loại - Nhận hàng: Đo lường kiểm tra tình trạng hàng hoá nguyên liệu trước nhập kho theo hoá đơn hay phiếu giao hàng - Dự trữ hàng: Thực việc lưu giữ hàng hoá hay nguyên vật liệu an toàn, phương pháp đảm bảo số lượng chất lượng - Kiểm tra hàng: Xác định kiểm tra hàng hoá hay nguyên liệu theo định kỳ hay đột xuất cần thiết nhằm đảm bảo hàng hoá tình trạng tốt không bị thất thoát đồng thời đảm bảo nguyên tắc phương pháp kiểm tra theo qui định công ty - Ghi sổ: Tiến hành ghi chép quản lý liệu liên quan đến toàn hàng hoá nhập xuất kho nhằm cập nhật thông tin để định dự trữ hiệu - Sắp xếp: Sắp xếp hàng hoá kho theo nguyên tắc trật tự nhằm làm hấp dẫn khách hàng đồng thời tạo thuận tiện cho việc quan sát, kiểm kê, lấy hàng cần thiết Tuy nhiên doanh nghiệp thực tốt công tác quản trị dự trữ Có số doanh nghiệp không đo lượng hiệu lượng hàng hóa cần dự trữ/đặt mua khiến tình trạng tồn kho thành phẩm nhiều nguyên liệu dư thừa ko sử dụng để lâu, chất lượng không đảm bảo Gây tổn thất cho doanh nghiệp ra, thiếu hụt hàng hóa, không đủ hàng hóa để cung cấp cho khách hàng thiếu sót quản trị dự trữ, thiếu hàng, hàng bán không đáp ứng nhu câu khách hàng, dẫn đến chất lượng dịch vụ khách hàng giảmmất khách, gây tổn thất cho doanh nghiệp Trên phân tích tác hại thiếu thừa dự trữ mà công tác quản trị dự trữ doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng mắc phải Giải pháp nhằm nâng cao hoạt động quản trị dự trữ 14 Đê dự trữ bảo quản bảo vệ tốt hàng hóa dự trữ xử lí tượng ảnh hưởng xấu đến số lượng chất lượng hàng hóa nhập, xuất, dự trữ bảo quản kho nhằm thực tốt việc sản xuất lưu thông hàng hóa cá doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng tiêu dung nói chung công ty sữa vinamilk nói riêng doanh nghiệp cần phải thực nguyên tắc sau: Dự báo xác nhu cầu tiêu thụ vật tư nguyên liệu nhu cầu mua khách hàng xây dựng định mức hàng hóa tối ưu cho doanh nghiệp quy định lượng hàng hóa tối thiểu phải có để đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tiến hành bình thường, lien tục đặn không dự trữ nhiều dẫn đến không tiêu thụ hết ứ đọng, hạn sử dụng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm uy tín công ty, gây lãng phí - Đảm bảo nguôn cung ứng sản phẩm đầu vào ổn định số lượng cấu chất lượng thời gian Đối với công ty sữa vinamilk cần phải tìm nguồn cung cấp sữa từ nguồn thức ăn, nước uống cho bò đến khâu thu hoạch sữa từ nông trại nuôi bò sữa vận chuyển đến nơi chế biến doanh nghiệp đầu tư kinh phí cho việc hỗ trợ người nông dân nuôi bò để thu sản phẩm chất lượng cao - Thường xuyên kiểm tra máy móc thiết bị bảo quản mặt hàng kho nhằm phát giải kịp thời nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa - Tăng tốc độ trình sản suất trình kinh doanh tăng tốc độ chu chuyển dự trữ nhờ giảm thời gian dự trữ, giảm chi phí dự trữ - Xây dụng chế độ đãi ngộ thích đáng trình độ kĩ thuật, nghiệp vụ tinh thần trách nhiệm dội ngũ nhân lực tham gia vào công tác quản trị dự trữ hàng hóa mà phải đặc biệt quan tâm đến phận trục tiếp phận kho,trưởng kho - Xây dựng kế hoạch bảo trù sửa chữa nhằm giảm dự trữ vật tư đáp ứng cho yêu cầu : trì , sữa chữa, thay KẾT LUẬN 15 Dự trữ hình thái kinh tế vận động sản phẩm hữu hình hệ thống logistics nhắm khắc phục không phù hợp sản xuất tiêu dùng nhiều mặt : không gian, thời gian, đặc điểm sản phẩm Đối với doanh nghiệp, quản trị dự trữ nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ đầy đủ cho sản xuất, khách hàng tiết kiệm chi phí Quản trị dự trữ phải đảm bảo cho yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ va giảm chi phí Các định quản trị dự trữ doanh nghiệp gồm: - Quyết định hệ thống dự trữ: sử dụng hệ thống “kéo” hay “đẩy” - Quyết định thông số hệ thống dự trữ: trình độ dịch vụ, điểm đặt hàng, quy mô lô hàng nhập, dự trữ bảo hiểm dự trữ trung bình Đối với vinamilk nói riêng hay doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng nói chung dự trữ có vai trò vô quan trọng vai trò dễ nhận thấy giúp doanh nghiệp đối phó với biến động thị trường hàng hóa nhiều lợi ích khác mà phân tích Do hoạt động quản trị dự trữ doanh nghiệp cần trọng nhằm mang lại tính hiệu cao hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp lợi ích việc quản trị dự trữ tốt mang lại 16 [...]... số nhận xét và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động quản trị dự trữ cho loại hình doanh nghiệp này 1 Một số nhận xét về hoạt động quản trị dự trữ của các doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng: Đối với vinamilk: Nhận xét về hoạt động quản trị dự trữ của vinamilk: Quản trị dự trữ của vinamilk rất được chú trọng Đối với vinamilk thì quản trị dự trữ mang tầm chiến lược , tiền đề cho doanh nghiệp.. . quản trị dự trữ, thiếu hàng, không có hàng bán không đáp ứng được nhu câu của khách hàng, dẫn đến chất lượng dịch vụ khách hàng giảmmất khách, gây tổn thất cho doanh nghiệp Trên đây là những phân tích về tác hại của sự thiếu cũng thừa dự trữ mà công tác quản trị dự trữ của các doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng đang mắc phải 2 Giải pháp nhằm nâng cao hoạt động quản trị dự trữ 14 Đê dự trữ bảo quản. .. khách hàng và tiết kiệm chi phí Quản trị dự trữ phải đảm bảo cho các yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ va giảm chi phí Các quyết định cơ bản trong quản trị dự trữ của các doanh nghiệp gồm: - Quyết định hệ thống dự trữ: sử dụng hệ thống “kéo” hay “đẩy” - Quyết định các thông số của hệ thống dự trữ: trình độ dịch vụ, điểm đặt hàng, quy mô lô hàng nhập, dự trữ bảo hiểm và dự trữ trung bình Đối với vinamilk. .. các doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng nói chung thì dự trữ có vai trò vô cùng quan trọng và vai trò dễ nhận thấy nhất đó là giúp các doanh nghiệp đối phó với những biến động của thị trường hàng hóa cùng nhiều lợi ích khác mà chúng ta đã phân tích ở trên Do vậy hoạt động quản trị dự trữ trong doanh nghiệp cần được chú trọng hơn nữa nhằm mang lại tính hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh cho doanh. .. giảm doanh thu và cũng sẽ làm giảm đi vị thế của mình trên thị trường  Chức năng điều hòa những biến động của thị trường: Dự trữ trong kinh doanh không chỉ là dự trữ hàng hóa mà còn phải dự trữ nguyên vật liệu nhằm đề phòng những biến động ngắn hạn của nhu cầu và chu kì nhập hàng Thị trường sản phẩm không phải là một yếu tố bất biến mà đó luôn luôn biến động theo nhu cầu của người tiêu dùng và theo... tăng dự trữ và chi phí dự trữ trong thơi gian ngắn nhưng tổng chi phí vận chuyển và dự trữ được giảm đi đáng kể Đây cũng là cách thức mà nhiều doanh nghiệp áp dung cho việc kinh doanh của mình trong đó có cả Vinamilk Chi phí dự trữ được cấu thành từ nhiều chi phí khác nhau như: chi phí vốn, chi phí công nghệ kho, hao mòn vô hình, chi phí bảo hiểm, …Tuy nhiên nếu thực hiện tốt công tác dự trữ thì doanh. .. tiêu dùng trong sinh hoạt hàng ngày Nó là mặt hàng 13 thiết yếu, và sức tiêu thụ mạnh Sức cạnh tranh trên thị trường hàng tiêu dùng rất lớn do vậy mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này là dịch vụ khách hàng một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp là quản trị dự trữ Do vậy quản trị dự trữ ở các doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng... công việc, các dữ liệu liên quan đến công tác dự trữ được tổ chức quản lí một cách chặt chẽ để đảm bảo dự trữ một cách hiệu quả và giảm chi phí Một cách cụ thể hoá, ở các doanh nghiệp thì quản lý dự trữ đươc tổ chức thực hiện qua những việc sau: Đặt mua hàng: Xác định được số lượng dự trữ cần thiết sao cho không thừa, không thiếu và lập dự trù đặt mua hàng theo đúng thời điểm và đúng số lượng đúng chủng... tác nhân kinh tế tác động đến nó Để thực hiện tốt việc này, doanh nghiệp cần kết hợp với dự trữ bảo hiểm Dự trứ bảo hiểm đảm bảo cho quá trình tiêu thụ sản phẩm được diễn ra liên tục một khi lượng cầu và chu kì đặt hàng có thay đổi 11 Vinamilk luôn phải dự trữ để đảm bảo hàng hóa được sản xuất liên tục đảm bảo số lượng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, hoạt động đảm bảo cơ cấu doanh nghiệp Không làm... nhằm phát hiện và giải quyết kịp thời các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa - Tăng tốc độ quá trình sản suất và quá trình kinh doanh do đó tăng tốc độ chu chuyển dự trữ nhờ đó giảm thời gian dự trữ, giảm chi phí dự trữ - Xây dụng chế độ đãi ngộ thích đáng đối với trình độ kĩ thuật, nghiệp vụ cũng như tinh thần trách nhiệm của dội ngũ nhân lực tham gia vào công tác quản trị dự trữ hàng hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích vai trò và vị trí của hoạt động quản trị dự trữ đối với doanh nghiệp. Liên hệ thực tiễn: hoạt động dự trữ của Vinamilk, phân tích vai trò và vị trí của hoạt động quản trị dự trữ đối với doanh nghiệp. Liên hệ thực tiễn: hoạt động dự trữ của Vinamilk, phân tích vai trò và vị trí của hoạt động quản trị dự trữ đối với doanh nghiệp. Liên hệ thực tiễn: hoạt động dự trữ của Vinamilk, 2 Vai trò của dự trữ đối với vinamilk

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập