Luận văn nghiên cứu xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá kết quả học tập phần cơ học vật lý đại cương của sinh viên trường cao đẳng kỹ thuật mỏ quảng ninh

112 11 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập