Tiểu luận nghiên cứu tính đặt đúng của bài toán cauchy dirichlet đối với phương trình parabolic cấp hai

32 16 0
  • Loading ...
1/32 trang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập