phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động nhập cư tại quận tân bình, thành phố hồ chí minh

80 6 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MINH KHÁNH PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬP CƯ TẠI QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành : Kinh tế học Mã ngành : 60 03 01 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐINH PHI HỔ Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lao động nhập cư quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh” Những số liệu sử dụng rõ nguồn trích dẫn tài liệu tham khảo Kết nghiên cứu chưa công bố công trình nghiên cứu Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015 Học viên Nguyễn Minh Khánh ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, với nỗ lực thân, hướng dẫn tận tình Quý Thầy, Cô Nhà trường, đến hoàn tất luận văn “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lao động nhập cư quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh” Trước tiên xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Quý Thầy, Cô tận tình hướng dẫn suốt trình học tập Trường Xin chân thành cảm ơn PGS.TS Đinh Phi Hổ nhiệt tình hướng dẫn suốt trình thực luận văn Gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy, Cô Khoa Sau đại học dẫn, động viên tạo điều kiện tốt giúp hoàn thành luận văn Sau xin chân thành cảm ơn gia đình bè bạn động viên suốt trình học tập hoàn tất luận văn Trong trình thực hiện, cố gắng để hoàn thiện luận văn, trao đổi tiếp thu ý kiến đóng góp Quý Thầy, Cô bạn bè, tham khảo nhiều tài liệu, song không tránh khỏi sai sót, hạn chế định Rất mong nhận ý kiến đóng góp Quý Thầy, Cô bạn đọc Trân trọng cảm ơn! Tp.HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2015 Học viên Nguyễn Minh Khánh iii  TÓM TẮT Đề tài “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lao động nhập cư quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh” nghiên cứu để tìm hiểu phân tích yếu tố ảnh hưởng thu nhập lao động nhập cư Đề tài sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để nhận biết yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của lao động nhập cư quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Mô hình nghiên cứu xây dựng có biến độc lập biến phụ thuộc, biến độc lập (1) trình độ học vấn, (2) tuổi người lao động nhập cư, (3) Số năm nhập cư, (4) giới tính, (5) nghề nghiệp, (6) vị việc làm, (7) mối quan hệ xã hội Nghiên cứu thực phương pháp định lượng: vấn trực tiếp 170 lao động nhập cư quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Với hỗ trợ phần mềm SPSS 16.0 MS Excel 2010 nhận diện yếu tố tác ảnh hưởng đến thu nhập người lao động nhập cư Kết phân tích mô hình hồi qui cho thấy có yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lao động nhập cư thứ tự ảnh hưởng yếu tố nghề nghiệp, giới tính, trình độ học vấn mối quan hệ xã hội Trên sở kết nghiên cứu, từ có gợi ý sách góp phần cải thiện gia tăng thu nhập lao động nhập cư địa bàn thành phố   iv  MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC BẢNG viii CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề lý nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu đối tượng nghiên cứu 1.4.1 Phạm vi nghiên cứu 1.4.2 Đối tượng nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Nghiên cứu sơ 1.5.1 Nghiên cứu thức 1.6 Ý nghĩa đề tài 1.7 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Các khái niệm 2.2 Các lý thuyết có liên quan 13 2.2.1 Lý thuyết di cư 13   v  2.2.2 Lý thuyết thu nhập 18 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập 19 2.4 Các nghiên cứu trước có liên quan 23 Điểm khác biệt mô hình nghiên cứu so với nghiên cứu trước 27 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Giới thiệu địa bàn nghiên cứu 28 3.2 Quy trình nghiên cứu 31 3.3.Phương pháp nghiên cứu 33 3.4 Mô hình nghiên cứu thức 33 3.5 Đo lường biến giả thuyết nghiên cứu 35 3.6 Dữ liệu nghiên cứu 38 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 4.1 Mô tả phân tích kết nghiên cứu 42 4.2 Kết phân tích hồi quy 52 4.2.1 Kết hồi quy 52 4.2.2 Các kiểm định 54 4.2.3 Phân tích biến có ý nghĩa 54 4.2.4 Phân tích biến ý nghĩa 56 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Gợi ý sách 59 5.3 Những hạn chế hướng nghiên cứu 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC 65   vi  Phụ lục :Bảng câu hỏi khảo sát 65 Phụ lục 2: Bảng kết Anova 68 Phụ lục 3: Bảng kết tóm tắt mô hình 68 Phụ lục 4: Bảng kết hồi quy 69 Phụ lục 5: Bảng kết kiểm định Sperman 70     vii  DANH MỤC HÌNH Hình 4.1: Thu nhập nhập cư bình quân người/tháng 43   viii  DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp yếu tố ảnh hưởng đến người lao động nhập cư 26 Bảng 3.1: Quy trình nghiên cứu 32 Bảng 3.2: Mô tả biến kỳ vọng dấu 35 Bảng 4.1: Kết thống kê mô tả 42 Bảng 4.2: Thu nhập bình quân người/tháng 44 Bảng 4.3: Thu nhập lao động nhập cư số năm nhập cư 44 Bảng 4.4: Thu nhập lao động nhập cư với trình độ học vấn 45 Bảng 4.5: Thu nhập lao động nhập cư nghề nhiệp 46 Bảng 4.6: Thu nhập lao động nhập cư theo giới tính 47 Bảng 4.7: Thu nhập lao động nhập cư quan hệ xã hội 48 Bảng 4.8: Thu nhập lao động nhập cư theo tuổi 49 Bảng 4.9: Thu nhập lao động nhập cư với miền di cư đến 50 Bảng 4.10: Trình độ học vấn vùng miền 50 Bảng 4.11: Thu nhập lao động nhập cư với vị việc làm 51 Bảng 4.12: Bảng kết hồi quy 52 Bảng 4.13: Kết kiểm định phương sai sai số thay đổi 54 Bảng 4.14: Mức độ tác động biến độc lập 57       ix  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT   CP : Chính phủ ĐBSCL : Đồng sông Cửu Long ĐVT : Đơn vị tính GDP : Tổng sản phẩm quốc nội QĐ : Quyết định TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh TTCN : Tiểu thủ công nghiệp UBND : Ủy ban nhân dân UNESSCO : Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hiệp quốc VHLSS : Bộ liệu điều tra mức sống dân cư việt nam năm 2002 56  quy 385,390, giả định yếu tố khác không đổi, người lao động di cư tới quận Tân Bình có mối quan hệ họ hàng, bạn bè TPHCM có thu nhập cao người lao động họ hàng, bạn bè nơi nhập cư 385.390 đồng Điều nảy cho thấy mối quan hệ họ hàng bạn bè giúp cho người lao động nhập cư bước đầu tìm kiếm việc làm, chỗ ở,…một cách dễ dàng hơn, mà giúp người lao động nhập cư có công việc có thu nhập cao Do biến mối quan hệ xã hội có quan hệ đồng biến với biến phụ thuộc 4.2.4 Phân tích biến ý nghĩa Biến tuổi người lao động nhập cư thu nhập mối quan hệ với nhau, theo kỳ vọng ban đầu kết bảng thống kê mô tả người lao động nhập cư có độ tuổi cao tương ứng với có kinh nghiệm cao có thu nhập cao Tuy nhiên, thực tế khảo sát độ tuổi người lao động nhập cư khác biệt nhau, độ tuổi lao động chủ yếu lứa tuổi từ 25 – 40 (tỷ lệ 63,3%) Do đó, biến tuổi mối quan hệ tương quan với thu nhập người lao động nhập cư Biến vị việc làm người lao động nhập cư thu nhập mối tương quan với nhau, điều không với kỳ vọng ban đầu Lý do, vị việc làm vị trí việc làm người lao động nhập vị trí cao hơn, mà phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh Biến số năm nhập cư người lao động nhập cư thu nhập mối tương quan với nhau, điều không với kỳ vọng ban đầu Nguyên nhân số lý sau: (1) giống biến tuổi kỳ vọng người có kinh nghiệm nhập cư cao có thu nhập cao Tuy nhiên, theo nghiên cứu Mincer chứng minh kinh nghiệm ảnh hưởng đến thu nhập thời gian định sau chậm lại mang dấu âm, (2) việc tăng thu nhập hay không tùy thuộc vào người lao động nhập cư có kỹ làm việc, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc… Do khác biệt lớn số năm nhập cư nên biến ý nghĩa thống kê   57  Qua hệ số hồi quy chuẩn hóa mô hình gồm biến có ý nghĩa, ta xếp lại thứ tự vị trí ảnh hưởng biến độc lập mô hình nghiên cứu sở thứ tự vị trí ảnh hưởng biến độc lập mô hình, nghiên cứu đưa gợi ý sách (chương 5) phù hợp Bảng 4.14: Mức độ tác động biến độc lập Giá trị tuyệt Phần trăm Thứ tự ảnh hưởng đối (%) yếu tố Giới tính 0.3 30 Trình độ học vấn 0.261 26 Nghề nghiệp 0.34 34 Mối quan hệ xã hội 0.1 10 Biến độc lập Nguồn: Số liệu khảo sát tác giả (2015) Tóm lại, qua mô hình nghiên cứu yếu tố yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lao động nhập cư quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm yếu tố ảnh hưởng với mức ý nghĩa 1% mức độ ảnh hưởng yếu theo thứ tự (1) nghề nghiệp, (2) giới tính người lao động nhập cư, (3) trình độ học vấn (4) mối quan hệ xã hội Tóm tắt chương Chương trình bày kết nghiên cứu luận văn bao gồm phần: Thống kê mô tả thống kê liệu nghiên cứu, phần kết phân tích mô hình hồi quy Trong phần thống kê mô tả phân tích liệu, luận văn tập trung phân tích yếu tố có liên quan đến yếu tố nguồn lực người tuổi, trình độ học vấn, giới tính, số năm nhập cư, nơi di cư đến , nghề nghiệp, vị việc làm, mối quan hệ xã hội Phần phân tích kết hồi quy, phân tích kiểm định mô hình nghiên cứu sở nhận diện mức ý nghĩa giải thích cho yếu tố có   58  ảnh hưởng đến biến độc lập mô hình nghiên cứu Kết ý nghĩa kiểm định giải thích tốt cho mức độ ảnh hưởng biến độc lập biến phụ thuộc Kết luận, có yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lao động nhập cư quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh với mức ý nghĩa 1% biến là: nghề nghiệp, giới tính người lao động nhập cư, trình độ học vấn mối quan hệ xã hội   59  CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH Từ kết mô hình nghiên cứu mô hình nghiên cứu chương4 xác định yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập người lao động nhập cư, chương trình bày kết tổng quát đề tài đưa kiến nghị sách nhằm nâng cao thu nhập cho người dân địa phương Đồng thời chương nêu đóng góp hạn chế nghiên cứu đề nghị hướng nghiên cứu 5.1 Kết luận Đề tài nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lao động nhập cư quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh thu thập liệu sơ cấp với bảng câu hỏi ban đầu phát 200 mẫu, nhiên có 170 mẫu hợp lệ sử dụng để đưa vào phân tích thống kê mô tả mô hình hồi quy tuyến tính Kết phân tích mô hình hồi quy, phân tích kiểm định mô hình nghiên cứu sở nhận diện mức ý nghĩa giải thích cho yếu tố có ảnh hưởng đến biến độc lập mô hình nghiên cứu Kết ý nghĩa kiểm định giải thích tốt cho mức độ ảnh hưởng biến độc lập biến phụ thuộc Qua phân tích hồi quy, kết cho thấy có yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lao động nhập cư quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh với mức ý nghĩa 1% biến là: nghề nghiệp, giới tính người lao động nhập cư, trình độ học vấn mối quan hệ xã hội Qua kết nghiên cứu ta thấy rõ khác biệt thu nhập vùng miền nơi di cư đến Lao động di cư từ miền Trung có thu nhập bình quân cao với 6.425.000 đồng, lao động di cư từ miền Bắc có mức chênh lệch không nhiều so với miền Trung có thu nhập bình quân 6.281.000 đồng, thấp lao động di cư từ khu vực miền Nam có thu nhập bình quân 5.534.000 đồng Thông qua mô hình hồi quy, ta thấy mức độ tác động yếu tố đến thu nhập lao động nhập cư theo nhóm khác Mô hình hồi   60  quy cho thấy khác biệt thu nhập lao động lãnh đạo, nhà chuyên môn bậc cao với loại lao động ngành nghề khác khác Người lao động nam có thu nhập cao người lao động nữ Và thông qua kiểm định từ mô hình hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lao động nhập cư quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, thứ tự tầm quan trọng ảnh hưởng yếu tố (1) nghề nghiệp, (2) giới tính người lao động nhập cư, (3) trình độ học vấn (4) mối quan hệ xã hội 5.2 Gợi ý sách Từ kết trình bày chương (mục 5.1) luận văn đưa số gợi ý sách nhằm nâng cao thu nhập thu nhập lao động nhập cư quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh sau: - Một nâng cao kỹ nghề nghiệp, đa dạng hóa ngành nghề Theo kết khảo sát thực tế đa số lao động nhập cư làm việc nghành nghề giản đơn, thu nhập thấp Vì vậy, muốn nâng cao thu nhập, người lao động nhập cư phải tham gia vào nghành nghề cần nhiều chất xám công nghệ thông tin, tài ngân hàng… Đồng thời, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ làm việc, bồi dưỡng thêm nhiều kinh nghiệm làm việc để làm cân nhắc vào vị trí cấp cao lãnh đạo quan, xí nghiệp, nhà chuyên môn bậc cao - Hai thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao vai trò người phụ nữ gia đình, người đàn ông phải biết san sẻ công việc gia đình nhằm giảm bớt gánh nặng cho người phụ nữ việc chăm sóc cái,nội trợ… giúp người phụ nữ có thêm tham gia hoạt động hòa nhập cộng đồng, tập trung vào công việc Khi giảm bớt gánh nặng gia đình, người phụ nữ thời gian tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, mở rộng mối quan hệ, từ cân nhắc lên vị trí cao lãnh đạo, nhà chuyên môn bậc cao… - Ba nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn cho người lao động nhập cư Kết nghiên cứu cho thấy trình độ học vấn có ảnh hưởng đến thu nhập người lao động nhập cư Vì việc nâng cao trình độ học vấn, trình độ   61  chuyên môn việc quan trọng, góp phần gia tăng thu nhập lao động nhập cư Chính quyền địa phương cần có giải pháp hỗ trợ miễn giảm học phí người lao động muốn nâng cao trình độ chuyên môn Các quan, công ty thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, kỹ nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công nhân, viên chức, lao động Chính thế, để nâng cao thu nhập người lao động nhập cư phải đầu tư cho giáo dục - Bốn mở rộng mối quan hệ xã hội.Trước hết, trước định di cư, người lao động cần tìm hiểu thông tin công việc, địa bàn nơi đến để xem có người thân, bạn bè đồng hương quen biết hay không để đến nơi di cư họ giúp đỡ vấn đề chỗ ở, việc làm, hòa nhập văn hóa nơi di cư đến Đồng thời, đến thành phố tích cực tham gia vao sinh hoạt cộng đồng, hội đồng hương để mở rộng mối quan hệ xã hội Nhờ mối quen biết họ hàng bạn bè đồng hương mà người lao động nhập cư có việc làm tốt, có thu nhập cao 5.3 Những hạn chế hướng nghiên cứu Trong nghiên cứu này, có bị giới hạn điều kiện thời gian, tài kiến thức thân nên có hạn chế thiếu sót sau: ‐ Đa số người chọn vấn thực tế rơi vào giới trẻ tuổi (từ 20 đến 40 tuổi) đối tượng trả lời theo quan niệm cá nhân.Cần có nghiên cứu trả lời đối tượng có độ tuổi lớn 40 tuổi ‐ Phương pháp khảo sát dùng phương pháp thuận tiện quy mô mẫu nhỏ nên không đánh giá cao việc chọn mẫu - Những hạn chế luận văn hướng nghiên cứu tiếp lao động nhập cư   62  TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Quang Bình (2008), Vốn người thu nhập hộ sản xuất cà phê Tây Nguyên, Tạp chí khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng , Số (27) Caponi, V and Plesca, M, 2007, Post-Secondary Educatioon in Canada: Can Ability Bias Explain the Earning Gap Between College and University Graduates?, Institite for the Study of Labor (IZA) Đinh Phi Hổ (2012), Phương pháp nghiên cứu định lượng nghiên cứu thực tiễn kinh tế phát triển nông nghiệp, NXB Phương Đông Đinh Văn Thông (2010), “Di cư ngoại tỉnh vào thành phố Hà Nội: vấn đề đặt giải pháp”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 26 (2010) 173 -180 Hagan, J 1998 “Social Networks, Gender, and Immigrant Incorporation: Resources and Constraints” American Sociological Review, Vol 63, No 1, pp 55-67 Harris, J.R and Todaro, M.P, (1970) “Migration, Unemployment and Development: A Two Sector Analysis”, American Economic Review, 60, 126-142 Huỳnh Trường Huy Ông Thế Vinh (2009), “Phân tích thực trạng nhập cư khu công nghiệp Vĩnh Long” ,Tạp chí quản lý kinh tế, Số 29 Lê Văn Huy & Trương Trần Trâm Anh (2012), Phương pháp nghiên cứu kinh doanh, NXB Tài Chính Lê Văn Thành (2005), Đô thị hóa với vấn đề dân nhập cư TPHCM, Viện nghiên cứu phát triển TPHCM Lee, E S 1966, ‘A Theory of Migration’, Demography, vol 3, pp 47–57 Lewis, A W (1954), ‘Economic Development with Unlimited Supplies of Labour’, The Manchester School, 22 (2), 1954, pp.139-191 Mincer, Jacob (1989), Human Capital Responses to Technological Change in the Labor Market, National Bureau of Economic Research Working Paper No.3207   63  Nguyễn Đình Thọ (2012), Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh, NXB Lao động xã hội Nguyễn Minh Hà (2012), Bài giảng môn Phương pháp nghiên cứu khoa học, Đại Học Mở thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Nghi Bùi Văn Trịnh (2011), Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập người dân tộc thiểu số Đồng Bằng Sông Cửu Long,Tạp chí khoa học, Đại học Cần Thơ, Số 18 Nguyễn Quới (1996), Người nhập cư tự vào thành phố Hồ Chí Minh : Nghiên cứu trường hợp quận Gò Vấp, Tạp chí xã hội học, Số Nguyễn Văn Hiếu (2014), Các yếu tố ảnh hưởng đến di cư việc làm, luận văn Thạc sĩ kinh tế học, Đại học Mở TP.HCM Nguyễn Xuân Thành (2006), Uớc lượng suất sinh lợi việc học Việt Nam: Phương pháp khác biệt khác biệt, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niêm giám thống kê (2012), Dân số lao động, Cục thống kê Thành phố Hồ Chí Minh Parrado, Emilio A and Marcela Cerrutti (2003), Labor migration between developing countries: the case of Paraguay and Argentina, International Migration Review, vol 37 no (2003) Pessino, C (1991), "Sequential migration theory and evidence from Peru", Journal of Development Economic, Vol 36, pp 55-87 Phạm Lê Thông (2010), Ảnh hưởng trình độ học vấn thu nhập người lao động Đồng Bằng Sông Cửu Long, Đề tài nghiên cứu khoa học đại học Cần Thơ Pháp lệnh dân số 06/2003/PL-UBTVQH11, Ủy ban thường vụ quốc hội Samuelson, P Nordhause, W.D (1997), Kinh Tế Học :Tập 1, Bản Dịch, NXB Thống Kê Sjaastad, L.A (1962), "The costs and returns of human migration", Journal of Political Economy Vol.70, pp 80-93   64  Stark, O., and J Taylor 1991 “Migration incentives, migration types: The role of relative deprivation.” The Economic Journal 101: 1163-78 Tổng cục thống kê (2012), Giới tiền chuyển lao động di cư Địa tham chiếu :http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=418&ItemID=12254 Tổng cục Thống kê (2013) Biến động dân số kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/04/2012 : Các kết chủ yếu Tổng cục Thống kê , 2014, “Thu nhập bình quân lao động làm việc” https://gso.gov.vn/danhmuc/HTCT_tinh.aspx?ma_nhom=T031103 truy cập 30/9/2015 Trần Tiến Khai (2012), Phương pháp nghiên cứu kinh tế, NXB Lao động xã hội Vernon, VK, 2002, Return to Human Capital in transitional Russia, Department of Economics, The University of Texas at Austin       65  PHỤ LỤC Phụ lục :Bảng câu hỏi khảo sát Xin chào quý Ông/bà, Nghiên cứu : “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lao động nhập cư quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh” nhằm mục đích tìm yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập người lao động nhập cư Qua đó, gợi ý sách nhằm hỗ trợ giúp cho người lao động nhập cư nơi có giải pháp cải thiện gia tăng nguồn thu nhập họ Rất mong Ông/ bà dành chút thời gian trả lời câu hỏi vấn điền câu hỏi trả lời vào bảng câu hỏi khảo sát Những thông tin hoàn toàn giữ bí mật BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Họ tên : Tuổi: Nơi sinh: Địa chỉ: Giới tính: Số năm học: năm Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn Độc thân Xin cho biết ông/bà chuyển đến quận Tân Bình năm ? Nhà ông/bà trước đâu (nơi thường trú trước đây) ? Tên tỉnh : Nơi thuộc vùng miền nào? Miền Bắc   66  Miền Trung Miền Nam Ông/bà di chuyển đến ? Một Với thành viên khác gia đình Khác: 10 Trước nhập cư (sinh sống) quận Tân Bình ông/bà có mối quan hệ (quen biết) với sinh sống quận Tân Bình không? Có Không (nếu có làm tiếp câu 11, không chuyển sang câu 12) 11 Ông/bà có mối quan hệ trước nhập cư quận Tân Bình? Gia đình (anh, chị, em, cha mẹ) Họ hàng Bạn bè Khác 12 Xin Ông/bà vui lòng cho biết lý khiến gia đình chuyển đến sinh sống ? Tìm việc làm Kết hôn Học tập Theo gia đình Cơ sở hạ tầng tốt Bắt đầu công việc Lý khác (ghi cụ thể) ………………………………………………   67  13 Kể từ ngày chuyển đến sinh sống khoảng ông/bà tìm việc làm ? tháng 14 Ông/bà làm nghề nghiệp nào? Nhà lãnh đạo, nhà chuyên môn bậc cao Nghề nghiệp khác 15 Với công việc trên, ông/bà là: Chủ sở (thuê lao động) Tự làm (không thuê lao động) Lao động gia đình không hưởng lương/công Làm công ăn lương Xã viên hợp tác xã 16 Tổng thu nhập ông/bà 12 tháng vừa qua bao nhiêu? 17 Thu nhập bình quân ông/bà tháng qua bao nhiêu? 18 Ông/bà có muốn định cư lâu dài TPHCM hay trở quê sinh sống : Có, muốn định cư lâu dài TPHCM Không, trở quê sinh sống Xin chân thành cảm ơn Ông/bà trả lời bảng câu hỏi Chúc Ông/bà thật nhiều sức khỏe hạnh phúc!   68  Phụ lục 2: Bảng kết Anova ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 3.071E8 4.387E7 Residual 1.071E8 162 660974.787 Total 4.142E8 169 Sig .000a 66.372 a Predictors: (Constant), Moi quan he xa hoi, Tuoi, So nam di hoc (nam), Vi the viec lam, Gioi tinh, Nghe nghiep, So nam nhap cu (nam) b Dependent Variable: Thu nhap binh quan (Trieu dong/nguoi/thang) Phụ lục 3: Bảng kết Model Summaryb Model Summaryb Change Statistics Adjusted Std Error of the Model R 861a R Square 741 R Square 730 R Square Estimate 813.004 Change 741 Sig F F Change 66.372 df1 df2 Change 162 000 a Predictors: (Constant), Moi quan he xa hoi, Tuoi, So nam di hoc (nam), Vi the viec lam, Gioi tinh, Nghe nghiep, So nam nhap cu (nam) b Dependent Variable: Thu nhap binh quan (Trieu dong/nguoi/thang)   69  Phụ lục 4: Bảng kết hồi quy Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Model Collinearity Statistics t B Std Error (Constant) 340.544 607.033 Tuoi 27.206 13.078 Gioi tinh 462.338 Sig Beta Tolerance VIF 561 576 114 2.080 039 530 1.886 140.768 148 3.284 001 787 1.271 206.092 36.447 289 5.655 000 611 1.637 219.191 34.500 414 6.353 000 375 2.665 611.761 216.562 153 2.825 005 543 1.843 458.277 162.689 134 2.817 005 708 1.413 385.390 131.717 123 2.926 004 897 1.115 340.544 607.033 114 561 576 530 1.886 Trinh hoc van (nam) So nam nhap cu (nam) Nghe nghiep Vi the viec lam Moi quan he xa hoi Tuoi   1   
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động nhập cư tại quận tân bình, thành phố hồ chí minh , phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động nhập cư tại quận tân bình, thành phố hồ chí minh , phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động nhập cư tại quận tân bình, thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập