tich hop su dung hop li tai nguyen

22 12 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:43

Mỗi sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và con người là một thể thống nhất, ít nhiều đều có mối liên hệ với các sự vật, hiện tượng khác; nhiều sự vật, hiện tượng có những điểm tương đồng và cùng một nguồn cội… Vì vậy, để nhận biết hoặc giải quyết mỗi sự vật, hiện tượng ấy, cần huy động tổng hợp các kiến thức và kĩ năng từ nhiều lĩnh vực khác nhau mà chỉ có dạy học tích hợp phù hợp với yêu cầu đó nên tôi đã đề ra biện pháp giúp các em học sinh lớp 9 sau khi học xong bài 58: “SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN” sẽ biết vận dụng kiến thức của các môn học trong trường phổ thông để giải quyết tốt vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và ô nhiễm môi trường ở địa phương. Cụ thể là:A. Kiến thức:1. Môn giáo dục công dân lớp 7: Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Biết được tài nguyên thiên nhiên là gì, các yếu tố tạo thành môi trường có liên quan đến các dạng tài nguyên thiên nhiên.2. Địa lí 6: Bài 20: Hơi nước trong không khí và mưa. Biết được các điều kiện để hơi nước trong, không khí sẽ ngưng tụ thành mây, mưa…Tạo ra nước duy trì sự sống của mọi sinh vật trên trái đất. Bài 26: Đất – các nhân tố hình thành đất. Biết được hai thành phần chính: Chất khoáng và chất hữu cơ ở trong đất tạo thành độ phì nhiêu giúp thực vật sinh trưởng và phát triển thuận lợi. Vai trò của con người đối với độ phì nhiêu trong đất.3. Hóa học 8: Bài 36: Nước Biết được thành phần hóa học và công thức hóa học của nước. Sự phân bố của nước ở trên trái đất nhưng lượng nước ngọt là rất nhỏ lại có vai trò quan trọng đối với sự sống của mọi sinh vật.4. Công nghệ 7: Bài 29 – Bảo vệ và khoanh nuôi rừng. Biết được ý nghĩa, mục đích và các biện pháp cần thiết để bảo vệ, khai thác và khoanh nuôi rừng.5. Sinh học 6: Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước Giải thích được nguyên nhân gây ra của những hiện tượng xảy ra trong tự nhiên (như xói mòn, hạn hán, lũ lụt…) từ đó thấy được vai trò của thực vật trong việc giữ đất bảo vệ nguồn nước.6. Vật lí 9: Bài các tác dụng của ánh sáng Nêu các nguồn cung cấp năng lượng sạch không gây ô nhiễm môi trường. SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO AN GIANG PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO PHÚ TÂN ˜&™ PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP Tên bài: “SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN” Môn học chính: Sinh học Đơn vị : Trường THCS Hiệp Xương Điện thoại: 0763828771 Email: C2hiepxuongpt.@angiang.edu.vn Giáo viên : Nguyễn Thị Hồng Hạnh Năm học: 2015 – 2016 PHỤ LỤC II PHIẾU THÔNG TIN VỀ GIÁO VIÊN DỰ THI - Sở giáo dục đào tạo An Giang - Phòng giáo dục đào tạo huyện Phú Tân - Trường trung học sở Hiệp Xương - Địa chỉ: Ấp Hiệp Trung - Hiệp Xương- Phú Tân - An Giang - Điện thoại: 0763828772 - Email: C2hiepxuongpt.@angiang.edu.vn - Môn đăng kí dự thi + Môn chính: sinh học + Các môn liên quan: Địa lí 6, vật lí 9, hóa học 8, công nghệ 7, giáo dục công dân 7, sinh học - Thông tin giáo viên: Họ tên:Nguyễn Thị Hồng Hạnh Ngày sinh: 1983 Điện thoại: 0985592925 Email: honghanhhx@gmail.com Môn: Sinh học PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI “ DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP” I TÊN HỒ SƠ DẠY HỌC Tích hợp môn địa lí 6, vật lí 9, hóa học 8, công nghệ 7, giáo dục công dân 7, sinh học vào dạy 58 sinh học 9: “SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN” II MỤC TIÊU DẠY HỌC Mỗi vật, tượng tự nhiên, xã hội người thể thống nhất, nhiều có mối liên hệ với vật, tượng khác; nhiều vật, tượng có điểm tương đồng nguồn cội… Vì vậy, để nhận biết giải vật, tượng ấy, cần huy động tổng hợp kiến thức kĩ từ nhiều lĩnh vực khác mà có dạy học tích hợp phù hợp với yêu cầu nên đề biện pháp giúp em học sinh lớp sau học xong 58: “SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN” biết vận dụng kiến thức môn học trường phổ thông để giải tốt vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên ô nhiễm môi trường địa phương Cụ thể là: A Kiến thức: Môn giáo dục công dân lớp 7: Bài 14: Bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên - Biết tài nguyên thiên nhiên gì, yếu tố tạo thành môi trường có liên quan đến dạng tài nguyên thiên nhiên Địa lí 6: Bài 20: Hơi nước không khí mưa - Biết điều kiện để nước trong, không khí ngưng tụ thành mây, mưa…Tạo nước trì sống sinh vật trái đất Bài 26: Đất – nhân tố hình thành đất - Biết hai thành phần chính: Chất khoáng chất hữu đất tạo thành độ phì nhiêu giúp thực vật sinh trưởng phát triển thuận lợi - Vai trò người độ phì nhiêu đất Hóa học 8: Bài 36: Nước - Biết thành phần hóa học công thức hóa học nước - Sự phân bố nước trái đất lượng nước nhỏ lại có vai trò quan trọng sống sinh vật Công nghệ 7: Bài 29 – Bảo vệ khoanh nuôi rừng - Biết ý nghĩa, mục đích biện pháp cần thiết để bảo vệ, khai thác khoanh nuôi rừng Sinh học 6: Bài 47: Thực vật bảo vệ đất nguồn nước - Giải thích nguyên nhân gây tượng xảy tự nhiên (như xói mòn, hạn hán, lũ lụt…) từ thấy vai trò thực vật việc giữ đất bảo vệ nguồn nước Vật lí 9: Bài tác dụng ánh sáng - Nêu nguồn cung cấp lượng không gây ô nhiễm môi trường B Kỹ năng: Rèn luyện kỹ Rèn kĩ phân tích, làm việc độc lập, hợp tác theo nhóm nhỏ, sưu tầm thu thập thông tin tư liệu nguồn kiến thức thực tế - Khai thác kiến thức từ SGK thực tế - Biết lên án, phê phán hành vi phá hoại làm ô nhiễm môi trường - Biết nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước biện pháp chống ô nhiễm môi trường đất, nước - Biết lên án, phê phán hành vi phá hoại làm ô nhiễm môi trường - Hình thành học sinh tính tích cực tham gia hoạt động giữ gìn bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên - Vận dụng kiến thức giải thích thực tế từ giúp học sinh thực tốt biện pháp vào việc bảo vệ môi trường sống thiên nhiên C Thái độ: - Giúp cho học sinh có lòng yêu quý môi trường thiên nhiên có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên - Biết sử dụng hợp lí nguồn nước giữ nguồn nước không bị ô nhiễm - Ý thức trách nhiệm thân cộng đồng việc bảo vệ môi trường tương lai - Tích cực tham gia hoạt động trường địa phương để làm cho môi trường trở nên xanh, sạch, đẹp - Chấp hành thực tốt Luật bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên vào đời sống, sản xuất III ĐỐI TƯỢNG DẠY HỌC - Học sinh khối - Trường THCS Hiệp Xương gồm lớp: + Lớp 9A1: Có 26/15 học sinh + Lớp 9A2: Có 26/15 học sinh + Lớp 9A3: Có 26/14 học sinh IV Ý NGHĨA CỦA BÀI HỌC - Tích hợp kiến thức môn giảng dạy giúp học sinh học tập tích cực vận dụng sáng tạo kiến thức, kĩ phương pháp khối lượng tri thức toàn diện Qua học giúp học sinh giải số vấn đề liên quan đến thực tế sống như: + Tài nguyên thiên nhiên yếu tố tạo thành môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đời sống người nên bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách Quốc gia nghiệp toàn dân Các tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường nghiêm cấm hành động làm suy kiệt nguồn tài nguyên, hủy hoại môi trường có người tạo sống tốt đẹp, bền vững lâu dài + Bảo vệ phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên, môi trường việc quản lý sử dụng sinh người cho hệ vừa sử dụng tối đa nguồn tài nguyên để phát triển xã hội, vừa đảm bảo trì lâu dài nguồn tài nguyên cho hệ cháu mai sau + Các em tự tìm hiểu tình hình ô nhiễm môi trường địa phương Từ kiến thức học môn học như: địa lí, vật lí, hóa học, công nghệ… em phân tích nguyên nhân gây ô nhiễm, mức độ ô nhiễm môi trường địa phương Từ tự đề biện pháp khắc phục, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường địa phương + Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên có nhiều biện pháp mà thân học sinh thực vận động người xung quanh thông qua việc làm sinh hoạt hàng ngày như: hạn chế chất thải rắn, chất thải hóa học vào môi trường đất, môi trường nước, sử dụng tiết kiệm hợp lí nguồn nước sinh hoạt, phải trồng nhiều xanh, khuyến khích sử dụng nguồn lượng sạch… V.THIẾT BỊ DẠY HỌC HỌC LIỆU 1.Giáo viên: - Máy chiếu, máy tính - Bài giảng điện tử Powerpoint - Phiếu học tập - Giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo, tranh hình sách giáo khoa - Các tư liệu diện tích rừng, độ che phủ rừng, phim ảnh ô nhễm môi trường nước Học sinh: - Bảng phụ, bút lông viết bảng, bút màu - Kiến thức liên quan sinh học 41, 53, 61 - Sưu tầm tranh ảnh ô nhiễm môi trường đất, nước địa phương VI HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Chương IV BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Bài 58: SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I Mục tiêu học: Kiến thức: - Phân biệt dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu gồm: Tài nguyên Tái sinh, không tái sinh, lượng vĩnh cửu - Trình bày tầm quan trọng tác dụng việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên Kỹ năng: - Quan sát, phân tích để thu nhận kiến thức - Khái quát tổng hợp kiến thức - Vận dụng kiến thức vào thực tế - Hoạt động nhóm làm việc với sách giáo khoa * Kĩ sống - Kĩ thu thập xử lí thông tin - Kĩ hợp tác lắng nghe tích cực - Kĩ kiên định, phản hành vi phá hoại môi trường 3.Thái độ: - Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường - Biết khai thác hợp lý giữ gìn nguồn tài nguyên thiên nhiên - Tham gia vào hoạt động cải tạo phục hồi tài nguyên thiên II Phương tiện dạy học: Giáo viên - Máy chiếu, máy tính Tranh ảnh: Các dạng tài nguyên thiên nhiên Tư liệu: Tài nguyên thiên nhiên Học sinh Kiến thức: Bài 53, 54, 55 ( Sinh ) Tìm hiểu: Các dạng tài nguyên thiên nhiên III Tiến trình dạy học: Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ Hoạt động dạy học GV Đặt vấn đề: - Giáo viên: Môi trường sống sinh vật gì? (Tích hợp kiến thức: Bài 41-Sinh 9.Môi trường nhân tố sinh thái.) - Học sinh: Là nơi sinh sống sinh vật, bao gồm bao quanh chúng cho phép sinh vật lấy nguồn sống để sinh trưởng, phát triển - Giáo viên: Kể tên thành phần môi trường (Tích hợp kiến thức: Bài 14-GDCD 7:Bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên.) - Học sinh:Thành phần môi trường gồm yếu tố: không khí, nước, đất, ánh sáng, rừng, núi, sông, hồ, biển, sinh vật, hệ sinh thái… - Giáo viên: - Học sinh: - Giáo viên: Tại nói tài nguyên thiên nhiên vô tận - Học sinh: Nếu cách sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt nhanh chóng - Giáo viên:Vậy để nguồn tài nguyên thiên nhiên không bị cạn kiệt mà sử dụng lâu dài cho hệ mai sau phải sử dụng cho hợp lí? Chúng ta tìm hiểu hôm sử dụng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu vào sống * Hoạt động I Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu Mục tiêu: Phân biệt dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu gồm: Tài nguyên Tái sinh, không tái sinh, lượng vĩnh cửu Hoạt động GV Hoạt động HS - Con người sử dụng yếu tố môi trường để phục vụ - HS nghiên cứu thông cho sống tài nguyên thiên nhiên tin mục I SGK Vậy tài nguyên thiên nhiên? - Tài nguyên thiên nhiên nguồn vật chất sơ khai - Quan sát tranh chọn nội dung thích hợp hình thành tồn cột bên phải ứng với loại tài nguyên cột bên trái ghi vào tronh tự nhiên mà cột: ghi kết bảng 58.1 người sử dụng cho - GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, thảo luận nhóm hoàn thành sống tập bảng 58.1 SGK trang 173 - Cá nhân HS nghiên cứu - GV nhận xét, thông báo đáp án bảng 58.1 thông tin mục I SGK, trao đổi nhóm hoàn thành Dạng tài nguyên Ghi kết bảng 58.1 Tài nguyên tái sinh Các tài nguyên b, c, g u a) Khí đốt thiên nhiên Tài nguyên không tái sinh Tài nguyên lượng vónh cö - Đại diện nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung b) Tài nguyên nước c)a,Tài đất e, nguyên i d) Năng lượng gió e) Dầu lửa d, h, k, l g) Tài nguyên sinh vật h) Bức xạ mặt trời i) Than đá k) Năng lượng thuỷ triều l) Năng lượng - HS dựa vào thông tin bảng 58.1 để trả lời, rút kết luận: + Than đá, dầu lửa, mỏ thiếc, sắt, vàng suối nước nóng - Tài nguyên không tái sinh tài nguyên tái sinh khác nào? Tài nguyên tái sinh Tài nguyên không tái sinh - Là dạng tài nguyên sử - Là dạng tài nguyên sau dụng hợp lý có điều kiện phát thời gian sử dụng bị cạn triển phục hồi kiệt - Yêu cầu HS thực  tập SGK trang 174 - Nêu tên dạng tài nguyên khả tái sinh nước ta Cho HS quan sát hình ảnh số tài nguyên không tái sinh nước ta Dầu lửa Than đá - Có thể thay dạng tài nguyên không tái sinh dạng tài nguyên thiên nhiên khác (Tích hợp kiến thức vật lí : Bài tác dụng ánh sáng) Bếp nấu ăn sử dụng năngXe chạy lượng lượng mặt trời Quảng Trị mặt trời Năng lượng gió - Theo em tài nguyên rừng dạng tài nguyên không tái sinh hay dạng tài nguyên hay tái sinh.Vì sao? - GV đặt câu hỏi hướng tới kết luận: - Em có nhận xét dạng tài nguyên thiên nhiên nước ta - Tài nguyên thiên nhiên nước ta đa dạng phong phú ngày bị cạn kiệt - Rừng tài nguyên tái sinh, biết bảo vệ khai thác hợp lí rừng phục hồi sau lần khai thác - HS tự liên hệ trả lời: + Rừng tài nguyên tái sinh bảo vệ khai thác hợp lí phục hồi sau lần khai thác - Tài nguyên thiên nhiên Việt Nam đa dạng phong phú - Do tác động người làm suy thoái môi trường tự nhiên - Các hoạt động người phá hủy môi trường tự nhiên: + Săn bắn động hoang dã + Đốt rừng lấy đất trồng trọt + Khai thác khoáng sản + Phá hủy thảm thực vật Hậu quả: + Xói mòn thoái hóa đất + Ô nhiễm môi trường +Hạn hán, lũ lụt, lũ quét - Con người có hoạt động làm phá hủy môi trường tự nhiên (Tích hợp kiến thức: Bài 53-Sinh 9: Tác động người môi trường) - Hậu hoạt động làm phá hủy môi trường tự nhiên người gây nào? - Những tài nguyên thiên nhiên chủ yếu có vai trò quan trọng đời sống người? Gồm: - Đất – Nước – Rừng -Vậy cần sử dụng tài nguyên để không bị cạn kiệt? Chyển sang nội dung mục II * Tiểu kết ( nội dung học sinh ghi) I Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu - Tài nguyên thiên nhiên nguồn vật chất sơ khai hình thành tồn tự nhiên mà người sử dụng cho sống - Có dạng tài nguyên thiên nhiên: + Tài nguyên tái sinh: sử dụng hợp lí có khả phục hồi (tài nguyên sinh vật, đất, nước ) + Tài nguyên không tái sinh dạng tài nguyên qua thời gian sử dụng bị cạn kiệt (than đá, dầu mỏ ) + Tài nguyên vĩnh cửu: tài nguyên sử dụng mãi, không gây ô nhiễm môi trường (năng lượng mặt trời, gió, sóng ) * Hoạt động 2: Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên Mục tiêu: Trình bày tầm quan trọng tác dụng việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên Hoạt động GV Hoạt động học sinh - GV giới thiệu vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên + Cần tận dụng triệt để lượng vĩnh cửu để thay dần - Học sinh tiếp thu kiến lượng bị cạn kiệt dần hạn chế ô nhiễm môi thức trường + Đối với tài nguyên không tái sinh, cần có kế hoạch khai thác + Học sinh nghiên cứu thật hợp lí sử dụng tiết kiệm thông tin mục trả lời + Đối với tài nguyên tái sinh: đất, nước, rừng phải sử dụng bên cạnh phục hồi Giáo viên nêu yêu cầu - Vì phải sử dụng tiết kiệm hợp lý nguồn tài - Sử dụng tiết kiệm nguyên thiên nhiên? hợp lý hình thức sử dụng vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên xã hội vừa đảm bảo trì lâu dài nguồn tài nguyên cho hệ cháu mai sau Sử dụng hợp lý - Đất có đặc điểm mà có vai trò quan trọng sinh nguồn tài nguyên đất vật? (Địa 6-bài11 Đất Các nhân tố hình thành đất) Gồm: Thành phần chất khoáng chiếm chủ yếu Thành phần hữu (chất mùn) nguồn thức ăn dồi dào→ độ phì, giúp cho thực vật tồn mặt đất Học sinh liên hệ kiến thức học môn địa hiểu biết thực tế địa phương trình bày - Ở nước ta có loại đất Đất địa phương em thuộc loại nào? - Hãy đánh dấu (x) vào ô trống phù hợp với nội dung bảng 58.2 (sgk/174) - Hoàn thành vào bảng: Vai trò bảo vệ đất thực vật Tình trạng đất Có thực vật bao phủ Không có thực vật bao phủ Đất bị khô hạn X Đất bị xói mòn X Độ màu mỡ đất tăng lên X - Nhận xét bổ sung - Hãy giải thích vùng đất dốc, nơi có thực vật bao phủ làm ruộng bậc thang lại góp phần chống xói mòn đất? -Tại đất thường bị ô nhiễm? Học sinh nghiên cứu thông tin mục II SGK, trao đổi nhóm hoàn thành bảng - Đại diện nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung - Trên vùng đất dốc, nơi có thực vật bao phủ làm ruộng bậc thang lại góp phần chống xói mòn đất nước chảy mặt đất gặp cản trở gốc cây, tán lớp thảm mục…trên mặt đất nên nước chảy chậm lại - Học sinh quan sát hình nêu nguyên nhân gây ô nhiễm đất - Ở địa phương em, nguyên nhân làm cho đất bị ô nhiễm? - Em nêu biện pháp bảo vệ tài nguyên đất? - Liên hệ thực tế địa phương nguyên nhân làm cho đất bị ô nhiễm - Biện pháp: Thuỷ lợi, kĩ thuật làm đất, bón phân, chế độ canh tác đặc biệt trồng cây, gây rừng rừng đầu nguồn Đưa hình ảnh biện pháp khắc phục ô nhiễm tài nguyên đất - GV yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin SGK quan sát Sử dụng hợp lý nguồn hình trả lời câu hỏi tài nguyên nước - Nước có vai trò quan trọng người - Học sinh nghiên cứu sinh vật? thông tin SGK quan sát hình trả lời câu hỏi - Chu trình nước trái đất diễn nào? - Học sinh dựa vào vốn hiểu biết để nêu được: Nước thành phần chất sống, chiếm 90% lượng thể sinh vật, người cần nước sinh hoạt (250 lít/ người/ ngày) nước cho hoạt động công nghịêp, nông nghiệp - Học sinh quan sát hình trình bày chu trình nước theo kiến thức địa lí học ( Tích hợp kiến thức: Địa lý 6- Bài 20: Hơi nước không khí - Mưa.) - Hãy điền thêm vào bảng 58.3 ví dụ ô nhiễm nguồn nước cách khắc phục (Trang 176) - Học sinh xem đoạn phim - Học sinh làm tập điền bảng 58.3, nêu nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước cách khắc phục - Cho học sinh xem đoạn phim ngắn - Hoàn thành vào bảng: Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước cách khắc phục ( Tích hợp kiến thức hóa học lớp 8: Bài 36 Nước) - Nước thành phần hóa học tạo nên - Nước có đâu trái đất? - Nước hợp chất tạo nguyên tố H O chúng hóa hợp với - Lượng nước trái đất lớn,với ¾ diện tích trái đất đại dương, biển, hồ, sông ngòi, có nhiều mỏ nước lòng đất Nhưng phân bố nước bề mặt Trái Đất không có nhiều vùng đất nước,đất đai biến thành sa mạc Viết công thức hóa học nước? CTHH: H2O Lượng nước nhỏ so với lượng nước trái đất - Nếu bị thiếu nước bị tác hại gì? - Nêu hậu việc sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm? - Thiếu nước gây nhiều bệnh tật (do vệ sinh) gây hạn hán nước uống thiếu - Trồng rừng có tác dụng việc bảo vệ tài nguyên nước không Tại sao? - Hậu việc sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm gây nhiều bệnh tật cho người động vật ( Tích hợp kiến thức sinh học : Vai trò thực vật bảo vệ đất nguồn nước) - Việc sử dụng nguồn nước địa phương em nào? -Trồng rừng có tác dụng việc bảo vệ tài nguyên nước,vì rừng tạo điều kiện đảm bảo cho tuần hoàn nước Trái Đất, tăng lượng nước ngầm nước bốc - Học sinh liên hệ thực tế nêu biện pháp sử dụng hợp lí tài nguyên nước - GV yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin sách giáo khoa Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên rừng thảo luận trả lời câu hỏi: - Diện tích rừng nước ta ngày suy ( Tích hợp công nghệ 7: Bài 29 – Bảo vệ khoanh nuôi giảm rừng) - Học sinh quan sát hình - Tại diện tích rừng nước ta ngày suy giảm? nêu nguyên nhân rừng nước ta ngày suy giảm - Tình hình tài nguyên rừng ? - Hậu quả: Làm cạn kiệt nguồn nước + Xói mòn đất + Hạn hán lũ lụt, + Biến đổi khí hậu + Làm nguồn gen sinh vật… - Nêu hậu việc chặt phá đốt rừng? Bảng diễn biến tỉ lệ (%) đất có rừng che phủ Chỉ số thông tin trạng rừng 1950 - 1960- 1970 - 1980 - 1990 - 2000 liên quan đến môi 1960 1970 1980 1990 1997 2001 trường -Tỷ lệ (%) độ che phủ rừng quần thể thân gỗ lưu niên tập trung 41% 29% Phòn Suy -Hiệu môi g hộ giảm trường cao rõ rệt 28,7 % Kém 27,2 % Rất 28,8 % Khôi phục dần tính hồi phục 32,2% Khôi phục dần tính phòng hộ - Học sinh kể tên số khu rừng tiếng nước ta - Hãy kể tên số khu rừng tiếng nước ta bảo vệ tốt? GV chiếu hình khu rừng đẹp Việt Nam Vườn quốc gia Cúc Phương +Bảo vệ rừng xanh +Tích cực trồng +Tuyên truyền để người tham gia` +Thực tốt luật bảo vệ môi trường Rừng tràm Trà Sư Rừng Yok Đôn - Đắk Nông - Chúng ta phải làm để bảo vệ khu rừng này? - Học tập tốt môn sinh học để có kiến thức bảo vệ, giữ gìn ngăn chặn hành động phá hoại - Học sinh thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi rút kết luận - Học sinh dựa vào vốn kiến thức để trả lời câu hỏi - Tình hình sử dụng nguồn tài nguyên rừng, đất, nước nước ta nào? - Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên rừng có ảnh hưởng tới tài nguyên khác (đất, nước) - Cần làm để góp phần sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý? - Ở địa phương em có hoạt động nào? GV nhận xét chốt lại nội dung * Tiểu kết: II Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất - Vai trò đất: nơi sản xuất lương thực, làm đường giao thông, xây dựng nhà khu công nghiệp nơi nhiều sinh vật - Nguồn tài nguyên đất bị suy thoái xói mòn, rửa trôi, nhiễm mặn, bạc màu, ô nhiễm - Cách sử dụng hợp lí: chống xói mòn, chống khô hạn, chống nhiễm mặn nâng cao độ phì nhiêu đất - Biện pháp: Thuỷ lợi, kĩ thuật làm đất, bón phân, chế độ canh tác đặc biệt trồng cây, gây rừng rừng đầu nguồn Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước - Nước nhu cầu thiếu tất sinh vật trái đất - Nguồn tài nguyên nước bị ô nhiễm có nguy cạn kiệt - Cách sử dụng hợp lí: khơi thông dòng chảy, không xả rác thải công nghiệp sinh hoạt xuống sông, hồ, ao, biển tiết kiệm nguồn nước Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên rừng - Vai trò rừng: cung cấp lâm sản, điều hòa khí hậu, ngăn chặn lũ lụt chống xói mòn, nhà chung động vật, nguồn gen quý giá, giữ cân sinh thái - Hậu việc chặt phá đốt rừng làm cạn kiệt nguồn nước, xói mòn, ảnh hưởng tới khí hậu lượng nước bốc - Sử dụng hợp lí tài nguyên rừng: khai thác hợp lí kết hợp với trồng rừng bảo vệ rừng Thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Kiểm tra – Đánh giá - Xác định dạng tài nguyên thiên nhiên - Vẽ đồ tư tóm tắt nội dung học Hướng dẫn học nhà - Học thuộc - Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, trang 177 - Xem tước nội dung 59: Khôi phục giữ gìn thiên nhiên hoang dã + Kẽ bảng 59 VI Rút kinh nghiệm – Bổ sung VII KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Câu 1: Chọn câu trả lời Tài nguyên rừng có vai trò quan trọng tài nguyên khác ? Rừng có vai trò quan trọng hình thành bảo vệ đất Xác sinh vật rừng (sau phân giải ) cung cấp lượng khoáng cho đất Cây rừng cản nước mưa làm cho nước ngấm vào đất lớp thảm mục Rừng có vai trò quan trọng việc hạn chế xói mòn đất đồng thời chống bồi lấp lòng sông, lòng hồ công trình thuỷ lợi… Rừng nơi sinh sống nhiều động vật cung cấp nguồn thực phẩm quan trọng cho người a 1, 2, 3, b 2, 3, 4, c 1, 2, 3, 4, d 1, 3, 4, Câu 2: Dựa vào câu gợi ý để trả lời Đây biện pháp hữu hiệu để chống xói mòn đất vùng đất dốc miền núi: a Lối canh tác phổ biến dân tộc miền núi phía bắc b Lối canh tác có hiệu việc chống xói mòn đất vùng đất dốc, sườn núi c Ruộng lúa nước làm thành bậc Đáp án: Ruộng bậc thang Câu 3: Hãy vẽ đồ tư tóm tắt nội dung học VIII - CÁC SẢN PHẨM CỦA HỌC SINH [...]... hơi - Học sinh li n hệ thực tế nêu các biện pháp sử dụng hợp lí tài nguyên nước - GV yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin sách giáo khoa 3 Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên rừng thảo luận trả lời câu hỏi: - Diện tích rừng của nước ta ngày càng suy ( Tích hợp công nghệ 7: Bài 29 – Bảo vệ và khoanh nuôi giảm rừng) - Học sinh quan sát hình - Tại sao diện tích rừng của nước ta ngày càng suy giảm? nêu các... nhiên 4 Kiểm tra – Đánh giá - Xác định các dạng tài nguyên thiên nhiên - Vẽ bản đồ tư duy tóm tắt nội dung bài học 5 Hướng dẫn học bài ở nhà - Học thuộc bài - Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 177 - Xem tước nội dung bài 59: Khôi phục và giữ gìn thiên nhiên hoang dã + Kẽ bảng 59 VI Rút kinh nghiệm – Bổ sung VII KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Câu 1: Chọn câu trả lời đúng nhất Tài nguyên rừng có vai... nguyên nhân rừng của nước ta ngày càng suy giảm - Tình hình về tài nguyên rừng hiện nay ? - Hậu quả: Làm cạn kiệt nguồn nước + Xói mòn đất + Hạn hán và lũ lụt, + Biến đổi khí hậu + Làm mất nguồn gen sinh vật… - Nêu hậu quả của việc chặt phá và đốt rừng? Bảng diễn biến tỉ lệ (%) đất có rừng che phủ Chỉ số thông tin hiện trạng rừng 1950 - 1960- 1970 - 1980 - 1990 - 2000 li n quan đến môi 1960 1970 1980 1990... hợp lý? - Ở địa phương em có những hoạt động nào? GV nhận xét chốt lại nội dung * Tiểu kết: II Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên 1 Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất - Vai trò của đất: là nơi sản xuất lương thực, làm đường giao thông, xây dựng nhà khu công nghiệp và là nơi ở của nhiều sinh vật - Nguồn tài nguyên đất đang bị suy thoái do xói mòn, rửa trôi, nhiễm mặn, bạc màu, ô nhiễm - Cách sử dụng...thuộc loại nào? - Hãy đánh dấu (x) vào ô trống phù hợp với nội dung trong bảng 58.2 (sgk/174) - Hoàn thành vào bảng: Vai trò bảo vệ đất của thực vật Tình trạng của đất Có thực vật bao phủ Không có thực vật bao phủ Đất bị khô hạn X Đất bị xói mòn X Độ màu mỡ của đất tăng lên X - Nhận xét và bổ sung - Hãy giải thích vì sao trên vùng đất dốc, những nơi có thực vật bao phủ và làm... tin hiện trạng rừng 1950 - 1960- 1970 - 1980 - 1990 - 2000 li n quan đến môi 1960 1970 1980 1990 1997 2001 trường -Tỷ lệ (%) độ che phủ của rừng và quần thể cây thân gỗ lưu niên tập trung 41% 29% Phòn Suy -Hiệu quả về môi g hộ giảm trường cao rõ rệt 28,7 % Kém 27,2 % Rất kém 28,8 % Khôi phục dần tính hồi phục 32,2% Khôi phục dần tính năng phòng hộ - Học sinh kể tên một số khu rừng nổi tiếng của nước... có thể góp phần chống xói mòn đất? -Tại sao đất thường bị ô nhiễm? Học sinh nghiên cứu thông tin mục II SGK, trao đổi nhóm hoàn thành bảng - Đại diện nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung - Trên vùng đất dốc, những nơi có thực vật bao phủ và làm ruộng bậc thang lại có thể góp phần chống xói mòn đất là do nước chảy trên mặt đất luôn gặp sự cản trở của các gốc cây, tán lá và lớp thảm... nên nước chảy chậm lại - Học sinh quan sát hình nêu các nguyên nhân gây ô nhiễm đất - Ở địa phương em, những nguyên nhân nào làm cho đất bị ô nhiễm? - Em hãy nêu các biện pháp bảo vệ tài nguyên đất? - Li n hệ thực tế tại địa phương nguyên nhân nào làm cho đất bị ô nhiễm - Biện pháp: Thuỷ lợi, kĩ thuật làm đất, bón phân, chế độ canh tác đặc biệt là trồng cây, gây rừng nhất là rừng đầu nguồn Đưa ra hình... phía bắc b Lối canh tác này rất có hiệu quả trong việc chống xói mòn đất ở vùng đất dốc, sườn núi c Ruộng lúa nước được làm thành từng bậc Đáp án: Ruộng bậc thang Câu 3: Hãy vẽ bản đồ tư duy tóm tắt nội dung bài học VIII - CÁC SẢN PHẨM CỦA HỌC SINH
- Xem thêm -

Xem thêm: tich hop su dung hop li tai nguyen, tich hop su dung hop li tai nguyen, tich hop su dung hop li tai nguyen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập