các điều kiện để đảm bảo tính khả thi của văn bản pháp luật

7 11 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:02

A MỞ ĐẦU Văn pháp luật phương tiện chủ yếu quan trọng hoạt động quản lí Nhà nước Trên thực tế, văn pháp luật thường có mối quan hệ định với quan hệ xã hội tác động vào đời sống xã hội phạm vi giới hạn định Hiệu tác động xem xét từ nhiều khía cạnh khác thẩm quyền ban hành văn bản, hình thức văn bản, phạm vi điều chỉnh chất lượng văn Trong chất lượng văn đánh giá nội dung quan trọng mang tính định hiệu lực hiệu tác động văn pháp luật Để đánh giá đắn chất lượng văn pháp luật hoạt động xây dựng văn pháp luật cần dựa vào nhiều tiêu chí mang tính khách quan toàn diện Trong yêu cầu tính khả thi yêu cầu cần quan tâm trọng Do để hiểu phương diện điều kiện để đảm bảo cho văn pháp luật hợp pháp em xin vào tìm hiểu vấn đề “các điều kiện để đảm bảo tính khả thi văn pháp luật” B NỘI DUNG Một văn pháp luật đảm bảo tính khả thi đòi hỏi văn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện chủ thể ban hành, nội dung cách thức trình bày cách cụ thể, quy phạm pháp luật Để hiểu rõ điều kiện ta xem xét yêu cầu văn có tính khả thi sau: + Thứ nhất: Điều kiện chủ thể ban hành văn Văn pháp luật phải ban hành chủ thể có thẩm quyền pháp luật quy định Chủ thể quan Nhà nước quan quyền lực, quan hành chính, Tòa án, kiểm sát, thủ trưởng quan, nhân viên thi hành công việc, số cá nhân Nhà nước ủy quyền tình định (người lái máy bay, tàu biển, công đoàn) Không phải chủ thể ban hành văn pháp luật mà chủ thể pháp luật quy định có quyền ban hành văn pháp luật mà phép ban hành văn phạm vi thẩm quyền Nếu văn ban hành cá nhân hay tổ chức mà pháp luật không quy định thẩm quyền văn hiệu lực pháp luật, thực thực tế +Thứ hai: Điều kiện nội dung văn Để văn có tính khả thi cao nội dung văn phải đáp ứng yêu cầu sau: Trước hết nội dung văn phải phản ánh kịp thời đường lối, sách Đảng thời kì, bước cụ thể Bên cạnh yêu cầu phải phù hợp với đường lối sách Đảng phải phải phản ánh đầy đủ, kịp thời ý chí, nguyện vọng nhân dân, hay nói cách khác đảm bảo yếu tố phù hợp nhu xã hội chủ trương xây dựng pháp luật nhà nước Suy cho để văn pháp luật đảm bảo tính khả thi nội dung văn phải có tính hợp pháp Tính hợp pháp thể nội dung phải đáp ứng yêu cầu thực tế cần giải đất nước Văn phải ban hành thẩm quyền, nội dung văn có hiệu lực pháp lí thấp phải phù hợp với nội dung văn có hiệu lực pháp lí cao đặc biệt nội dung văn không trái với quy định pháp luật, chủ thể có thẩm quyền không ban hành văn có nội dung thô thiển mang tính phản nghịch, truyền bá tư tưởng sai lầm trái pháp luật Việc ban hành văn phản ánh xác, kịp thời vấn đề đặt từ thực tiễn, chứa đựng nội dung phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội yêu cầu quản lí Nhà nước tạo “đòn bẩy” tăng trưởng kinh tế - xã hội góp phần thúc đẩy, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển Thể tính khả thi to lớn văn Ví dụ: Việc ban hành văn pháp luật để tổ chức thực hoạt động cụ thể quản lí Nhà nước thị Thủ tướng phủ công tác phòng cháy chữa cháy năm 2012 Trường hợp văn không phù hợp, không phản ánh đầy đủ hướng vận động đời sống xã hội, với quy định cao lỗi thời kìm hãm phát triển kinh tế, xã hội, nguyên nhân làm giảm sút hiệu quản lí Nhà nước Do vậy, yêu cầu đặt văn pháp luật phải vừa phản ánh quy luật chung phát triển xã hội, vừa phản ánh quy luật mang tính đặc thù giai đoạn, lĩnh vực + Thứ ba: Bên cạnh điều kiện chủ thể ban hành nội dung, yêu cầu tính khả thi văn thể quy định, mệnh lệnh, chi tiết cụ thể văn pháp luật Các quy định, mệnh lệnh quy định mà chủ thể ban hành văn pháp luật quy định quan cấp phải đạo thực toàn thể nhân dân phạm vi nước phải nghiêm chỉnh chấp hành Những quy định thường mang tính chất cưỡng chế xuất phát từ thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội đất nước, từ hoạt động thực tiễn hay vấn đề trăn trở, khó khăn đất nước Đi kèm theo quy định hệ thống chế tài quy định chủ thể áp dụng phải làm việc mà nội dung văn yêu cầu, đảm bảo cho văn pháp luật thực cách nghiêm túc Bên cạnh quy định đối tượng áp dụng văn pháp luật sử dụng từ ngữ mang tính mệnh lệnh chủ thể ban hành Điều thể tính nghiêm khắc cần thực văn bản, xác lập mệnh lệnh cấp có thẩm quyền đối tượng áp dụng văn Những từ mang tính chất mệnh lệnh : “cấm”, “nghiêm cấm”, sử dụng với hành vi có khả xâm hại đến quyền lợi Nhà nước xã hội, trường hợp bắt buộc hành vi thực đem lại lợi ích cho Nhà nước xã hội, không thực gây hại “ai có nghĩa vụ”, “ai phải”, “bắt buộc làm gì” Ví dụ thị Thủ tướng phủ công tác phòng chống lụt bão năm 2007 có đoạn sau: “ Ở tỉnh miền núi thường sảy lũ quét, núi lở, tỉnh đồng thường xảy lụt lội nên cần triệt để di dời dân khỏi khu vực ven sông suối, vùng có khả sạt lở, ngập lụt” Việc sử dụng quy định, mệnh lệnh chi tiết cụ thể văn thể tính công khại, kịp thời yêu cầu cần thực chủ thể có liên quan Đây điều kiện đảm bảo tính chặt chẽ bắt buộc +Thứ tư: Tính khả thi văn pháp luật xem xét góc độ khoa học pháp lí thông qua việc sử dụng ngôn ngữ, xây dựng kết cấu văn bản, bố cục logic, chặt chẽ Đây điều kiện hình thức văn pháp luật Để toàn thể đối tượng áp dụng hiểu cách đầy đủ văn ban hành việc sử dụng ngôn ngữ, cách diễn đạt chiếm vị trí đặc biệt quan trọng Thông qua ngôn ngữ chủ thể ban hành văn thể ý chí, nguyện vọng đọc văn người tiếp nhận hiểu ý chí đê tùy trường hợp cụ thể thể hành vi cần thiết, phù hợp với văn nhận được, đáp ứng yêu cầu chủ thể ban hành Nhằm mục đích tạo văn pháp luật gọn gàng, rõ nghĩa, dể hiểu dễ thi hành việc sử dụng xác yêu cầu quan trọng người soạn thảo văn pháp luật Để truyền tải hết lượng thông tin, ý nghĩa xác câu, chữ soạn thảo văn pháp luật đòi hỏi ngôn ngữ văn cần đảm bảo điều kiện sau : Trước hết ngôn ngữ văn phải ngôn ngữ viết, sử dụng ngôn ngữ chủ thể ban hành cần lựa chọn từ có nghĩa xác cao phải soạn thảo ngôn ngữ tiếng Việt tiếng Việt tiếng đại đa số người dân đất nước sử dụng nên mang tính thông dụng phổ biến Văn pháp luật phải viết tiếng Việt phổ biến tới nhiều người, nhiều người hiểu nội dung văn pháp luật nhờ đạt hiệu cao trình truyền tải ý chí chủ thể trình ban hành văn Đó điều kiện có ảnh hưởng trực tiếp đến tính khả thi văn Vì đối tượng áp dụng văn hiểu nội dung văn đề cập họ có thêt thực điều Nếu việc sử dụng ngôn ngữ không đồng nhất, khó hiểu gây việc khó thực hiện, hiểu sai nghĩa dẫn đến việc thực văn cách sai lệch Xuất phát từ đặc thù văn pháp luật mang tính quyền lực Nhà nước nên ngôn ngữ văn pháp luật phải ngôn ngữ chuẩn quốc gia, Nhà nước sử dụng thức có tính nghiêm túc Vì ngôn ngữ văn thiếu tính nghiêm túc ảnh hưởng trực tiếp đến trang nghiêm, uy quyền hoạt động quản lí Nhà nước, tạo tâm lí coi thường Nhà nước, coi thường pháp luật, đồng thờ ảnh hưởng tới tính xác Bên cạnh ngôn ngữ văn phải bảo đảm tính xác, xác tả, nghĩa viết âm, vần, tiếng, từ, chữ viết hoa… theo chuẩn quốc gia Nếu mắc lỗi tả văn ảnh hưởng trực tiếp tới xác văn pháp luật đồng thời làm giảm sút uy tín Nhà nước Không sử dụng tiếng lóng, tiếng địa phương ban hành văn tránh gây nhầm lẫn Việc sử dụng dấu chấm câu ngữ pháp điều kiện để văn pháp luật hiểu thi hành cách hiệu Một văn pháp luật ban hành phải có kết cấu, bố cục logic, chặt chẽ kết cấu nghị luận kết cấu điều khoản phải đảm bảo phần hình thức phần nội dung rõ ràng Các phận câu để tạo thành đoạn văn phải logic, đoạn văn phải có kết cấu chặt chẽ với nhau, thuật ngữ pháp lí phải sử dụng xác, nghĩa (không dùng từ đa nghĩa), cách diễn đạt, trình bày nội dung văn phải cô đọng, khoa học, dễ hiểu, phù hợp với nhận thức đông đảo nhân dân để tạo thuận lợi việc thực văn pháp luật thực tế Thực trạng có nhiều văn pháp luật ban hành tính khả thi, không áp dụng vì: văn không đảm bảo điều kiện cần thiết để văn có tính khả thi thực trạng văn ban hành trái thẩm quyền, văn ban hành có nội dung bất hợp pháp Để hạn chế văn pháp luật ban hành tính khả thi, không tuân thủ quy định pháp luật trên, đòi hỏi trình thẩm tra, thẩm định việc soạn thảo văn chủ thể có thẩm quyền cần xem xét kỹ văn xắp ban hành có đảm bảo đầy đủ điều kiện quan trọng tính hợp pháp khả thi văn hay không? C KẾT LUẬN Trên sở pháp lí để chủ thể ban hành pháp luật tuân theo ban hành văn pháp luật Đó điều kiện để văn khẳng định đời, tồn điều chỉnh hoạt động, yêu cầu cấp bách đất nước hay không? Do việc soạn thảo ban hành văn hoàn toàn việc ngẫu nhiên, đơn mà thực tế trình cần tuân thủ theo quy định đối tượng, loại văn cụ thể Đảm bảo điều kiện để văn pháp luật thật văn hợp pháp đảm bảo điều kiện để văn có tính khả thi
- Xem thêm -

Xem thêm: các điều kiện để đảm bảo tính khả thi của văn bản pháp luật, các điều kiện để đảm bảo tính khả thi của văn bản pháp luật, các điều kiện để đảm bảo tính khả thi của văn bản pháp luật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập