Đề thi cuối học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

3 186 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 13:03

SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ (Đề chính thức) THI GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2014-2015 Môn: Lịch sử Ngày thi: 27/03/2015 Thời gian : 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: (4 điểm) Hoàn thành bảng thống kê các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm để bảo vệ nền độc lập dân tộc từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII theo mẫu và nêu nhận xét của em. TT Thời gian Tên cuộc KC - KN Người lãnh đạo Trận tiêu biểu Kết quả 1 2 3 … Câu 2: (4 điểm) Trình bày những thành tựu văn hóa (tôn giáo, tín ngưỡng; giáo dục; nghệ thuật) trong các thế kỉ X đến XV. Em có suy nghĩ gì về việc giữ gìn và phát triển nền văn hóa dân tộc trong bối cảnh hiện nay? Câu 3: (2 điểm) Nêu những đóng góp tiêu biểu của vương triều Lý đối với lịch sử dân tộc? Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ tên………………… ………………………………….SBD………………… HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ 10 – GIỮA KÌ 2 NĂM HỌC 2014-2015 Câu Nôi dung Điểm Câu 1 Hoàn thành bảng thống kê theo mẫu sau và nêu nhận xét 4 điểm Ý 1 Hoàn thành bảng thống kê theo mẫu sau 3,5 Thời gian Tên K/c hay K/n Người lãnh đạo Trận đánh tiêu biểu Kết quả 980 K/c chống Tống lần 1 Lê Hoàn Đông Bắc Thắng lợi 1075-1077 K/c chống Tống lần 2 Lý Thường Kiệt Sông Như Nguyệt Thắng lợi 1258-1288 K/c chống Nguyên – Mông Trần Quốc Tuấn và các vị vua Trần Đông Bộ Đầu, hàm Tử Sông Bạch Đằng Thắng lợi 1407 K/c chống quân Minh Hồ Quý Ly Thất bại 1418-1427 KN Lam Sơn Lê Lợi & Nguyễn Trãi Chi Lăng, Xương Giang Thắng lợi 1785 K/c chống quân Xiêm Nguyễn Huệ Rạch Gầm, Xoài Mút Thắng lợi 1789 K/c chống quânThanh Nguyễn Huệ Ngọc Hồi Đống Đa Thắng lợi 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Ý 2 Nêu nhận xét - Hầu hết các cuộc k/c giành thắng lợi - Nguyên nhân thắng lợi: + Do truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết chống giặc + Do sự chỉ huy của các vị tướng tài giỏi 0,5 Câu 2 Trình bày những thành tựu văn hóa (tôn giáo, tín ngưỡng; giáo dục; nghệ thuật) trong các thế kỉ X đến XV. Em có suy nghĩ gì về việc giữ gìn và phát triển nền văn hóa dân tộc trong bối cảnh 4 điểm hiện nay? Ý 1 Trình bày những thành tựu văn hóa (tôn giáo, tín ngưỡng; giáo dục; nghệ thuật) trong các thế kỉ X đến XV. 3,0 - Tôn giáo, tín ngưỡng: 1,0 + Phật giáo giữ vị trí quan trọng và rất phổ biến đặc biệt dưới triều Lý, Trần 0,25 + Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chính thống chi phối nội dung thi cử có vị trí độc tôn dưới thời Lê sơ 0,25 + Đạo giáo hòa lẫn với tín ngưỡng dân gian 0,25 + Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên tiếp tục được lưu truyền và phát huy 0,25 - Giáo dục 1,0 + 1070 nhà Lý cho lập Văn Miếu Quốc Tử Giám 0,25 + 1075 nhà Lý mở khoa thi đầu tiên 0,25 + 1484 nhà Lê lập bia ghi tên Tiến sỹ 0,25 => Giáo dục được quan tâm và tạo điều kiện cho tuyển chọn quan lại giúp việc cho đất nước 0,25 - Nghệ thuật 1,0 + Kiến trúc: nhiều ngôi chùa được xây dựng như Chùa Diên Hựu, chùa Phật Tích 0,25 + Điêu khắc: Lan can trạm rồng 0,25 + Sân khấu dân gian: các loại hình như chèo, tuồng, múa rối nước… các trò chơi trong lễ hội mùa xuân 0,5 Ý 2 Em có suy nghĩ gì về việc giữ gìn và phát triển nền văn hóa dân tộc trong bối cảnh hiện nay? 1,0 - Tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống như thờ cúng tổ tiên, hay những yếu tố văn hóa phù hợp với thời đại 0,5 - Mặt khác cần điều chỉnh, loại bỏ những yếu tố văn hóa không phù hợp như lễ hội chém lợn, đâm trâu, cướp hoa tre 0,5 Câu 3 Nêu những đóng góp tiêu biểu của vương triều Lý đối với lịch sử dân tộc? 2,0 * Sự thành lập nhà Lý 1009, Lý Công Uẩn lên ngôi lập lên nhà Lý, nhà Lý tồn tại qua 9 đời vua 0,25 * Đóng góp trong xây dựng đất nước: 1,5 - Chính trị: 1010 Nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long 1042 ban hành bộ luật Hình thư bộ luật hành văn đầu tiên 1054 Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt 0,75 - Kinh tế phát triển toàn diện (NN, TCN,TN) 0,25 - Văn hóa: 1070 Lập Văn Miếu; 1075 mở khoa thi đầu tiên xây chùa Diên Hựu 0,5 * Đóng góp của nhà Lý trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc: Nhà Lý tiến hành kháng chiến chống quân Tống lần 2 (1075-1077) 0,25 Lưu ý: Học sinh có thể trình VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD & ĐT BẮC NINH ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ Năm học 2015 – 2016 Môn: Lịch sử 11 Ngày thi 03/01/2016 Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: (5 điểm) Tại bối cảnh lịch sử châu Á cuối kỉ XIX, Nhật Bản lại thoát khỏi số phận nước thuộc địa trở thành đế quốc phát triển? Câu 2: (2 điểm) “Chiến tranh giới thứ (1914 - 1918) gây thảm hoạ nặng nề nhân loại: khoảng 1,5 tỉ người bị lôi vào vòng khói lửa, 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương, kinh tế châu Âu bị kiệt quệ…Chi phí cho chiến tranh lên tới 85 tỉ đô la…” Nguồn: Lịch sử 11, NXB Giáo dục Việt Nam, HN 2015 Từ kết cục chiến tranh giới thứ nhất, em có suy nghĩ công đấu tranh bảo vệ hoà bình cho nhân loại bối cảnh nay? Câu 3: (3 điểm) Trình bày sách đối ngoại Mĩ thời tổng thống F.D Roosevelt Theo em sách có ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ quốc tế? ……………………… Hết………………………… (Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm) Họ tên thí sinh……………………………Số báo danh………………… VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HƯỚNG DẪN CHẤM THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ (1/2016) Câu Câu Nội dung chủ yếu Điểm Bối cảnh lịch sử châu Á điểm Chế độ phong kiến bước vào giai đoạn khủng hoảng, bị nước phương Tây nhòm ngó, nhiều nước trở thành thuộc địa, phụ thuộc như: 1776 1,0 Ấn Độ trở thành thuộc địa Anh hay 1884 Việt Nam trở thành thuộc địa Pháp Cuộc Duy Tân Minh Trị - Tháng – 1868, chế độ Mạc phủ sụp đổ, Thiên hoàng Minh Trị lên nắm quyền tiến hành cải cách đất nước 2,25 - Nội dung + Chính trị: Thủ tiêu chế độ Mạc Phủ, xác lập quyền thống trị quý tộc, tư sản; ban hành Hiến pháp năm 1889, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến + Kinh tế: thống thị trường, phát triển kinh tế TBCN nông thôn, xây dựng sở hạ tầng, đường sá, cầu cống + Quân sự: tổ chức huấn luyện theo kiểu phương Tây, thực chế độ nghĩa vụ quân sự, phát triển công nghiệp quốc phòng + Giáo dục: thi hành sách giáo dục bắt buộc, trọng nội dung khoa học kĩ thuật, cử học sinh giỏi du học phương Tây Nhật Bản chuyển sang giai đoạn ĐQCN - Sự phát triển nhanh chóng kinh tế Nhật Bản, dẫn tới đời công ti độc quyền Mít-xưi, Mítsubisi, … có vai trò to lớn kinh tế trị Nhật Bản - Sự phát triển kinh tế tạo sức mạnh quân sự, trị Nhật Bản Giới cầm quyền thi hành sách xâm lược hiếu chiến: Chiến tranh Đài Loan (1874), chiến tranh Trung – Nhật (1894–1895), chiến tranh Nga – Nhật (1904–1905) 1,75 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí * HS giải thích đặc điểm ĐQ Nhật ĐQ phong kiến quân phiệt Câu - Nhận xét hậu chiến tranh: nặng nề nỗi đau chủ 0,5 điểm yếu đổ lên đầu người dân thường vô tội… - Suy nghĩ công đấu tranh bảo vệ hoà bình cho nhân loại: + Nhân dân giới đoàn kết đấu tranh chống lại âm mưu diễn 0,5 biến hoà bình… + Các nước cần giải tranh chấp biện pháp hoà bình… 0,5 + Xây dựng phát triển kinh tế nhiệm vụ trung tâm quốc gia 0,5 dân tộc để nhằm xây dựng bảo vệ đất nước Câu Chính sách đối ngoại Mĩ điểm + Thi hành Chính sách láng giềng thân thiện với nước Mĩ latinh… 0,75 + Tháng 11-1933, thức đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô… 0,75 + Đối với vấn đề quốc tế, Mĩ giữ vai trò trung lập trước xung đột 0,75 quân bên nước Mĩ… Chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ quốc tế Đối với vấn đề quốc tế, Mĩ giữ vai trò trung lập trước xung đột quân bên nước Mĩ Chính sách góp phần khuyến khích chủ nghĩa phát xít tự hành động, gây chiến tranh giới thứ hai 0,75 SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HSG NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn: Địa lí - lớp 12 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 28/02/2015 Câu I. (4,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và những kiến thức đã học hãy làm rõ các đặc điểm của khí hậu Việt Nam. Câu II. (5,0 điểm) So sánh đặc điểm địa hình của miền Địa lí tự nhiên Tây Bắc và Bắc Trung Bộ với miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Câu III. (6,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và những kiến thức đã học hãy: 1) Chứng minh rằng dân cư nước ta phân bố không đều. 2) Nêu hậu quả của việc gia tăng dân số nhanh và hướng giải quyết. Câu IV. (5,0 điểm) Cho bảng số liệu sau: Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo ngành của Việt Nam (giá thực tế) (Đơn vị: tỉ đồng) Năm Công nghiệp khai thác Công nghiệp chế biến Sản xuất, phân phối điện, khí đốt và nước Tổng cộng 1996 20 688 119 438 9 306 149 432 1999 36 219 195 579 14 030 254 828 2000 53 035 264 459 18 606 336 100 2004 103 815 657 115 48 028 808 958 2005 110 949 824 718 55 382 991 049 1) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo ngành của Việt Nam trong giai đoạn 1996 – 2005. 2) Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta giai đoạn 1996 – 2005. Hết (Đề thi gồm 01 trang) Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KỲ THI GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 SỞ GD& ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ Môn thi: TIẾNG ANH 12 Ngày thi : 29/10/2016 Thời gian làm bài: 60 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 743 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: SBD/Lớp Câu 1: Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest A break B mean C raise D weight Câu 2: Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest A laughed B centralized C appeared D certified Câu 3: Choose the word which is stressed differently from the rest A expression B example C friendliness D superior Câu 4: Choose the word which is stressed differently from the rest A verbal B polite C nervous D body Câu 5: Choose the underlined part among A , B , C or D that needs correcting It is important to note that such a happy marriage does not come about by accident, but it had taken years of A B C dedicated work to bring this kind of relationship into existence D Câu 6: Choose the underlined part among A , B , C or D that needs correcting The human brain is often compared to a computer, and such an analogy can be misleading A B C D Câu 7: Choose the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) He decided not to buy the fake watch and wait until he had more money A forger B original C faulty D authentic Choose the best answer among (A, B, C or D) that best complete each sentences Câu 8: His achievements were partly due to the _ of his wife A assisted B assistance C assist D assistant Câu 9: Some people are concerned with physical ………… when choosing a wife or husband A attractiveness B attract C attractively D attractive Câu 10: Choose the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSET in meaning to the underlined word(s) If we had taken his sage advice, we wouldn’t be in so much trouble now A sturdy B willing C wise D eager Câu 11: Our consultant ……… the results of her advice by the end of this week A has known B will have known C had known D knows Câu 12: You are not _ to say anything unless you wish to so A equal B attracted C obliged D willing Trang 1/5 - Mã đề thi 743 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 13: Choose the best answer to complete each of the following sentences _, but now he’s made a complete recovery A My friend had badly hurt in the accident B My friend has bad been hurt in the accident C My friend was badly hurt in TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ NĂM HỌC 2014 - 2015 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ II MÔN: NGỮ VĂN KHỐI 11 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề. Đề thi gồm: 02 trang. Câu 1 (3 điểm) Đọc kĩ văn bản sau và trả lời câu hỏi: Chúng ta đang sống trong một thế giới số, nơi mọi hoạt động từ những sinh hoạt thường ngày đến những sự kiện đặc biệt, từ công việc đến vui chơi giải trí, chúng ta đều tự gắn chặt với thế giới số. F.A (Forever Alone) là một khái niệm ám chỉ những người hướng nội, ít hoặc không có bạn bè, thích tận hưởng cảm giác cô đơn một mình. Bởi vì rất dễ hiểu, tự thoả hiệp với bản thân bao giờ cũng dễ hơn thoả hiệp với những người khác. Biểu hiện của những người F.A là luôn kêu ca về tình trạng độc thân của mình nhưng lại luôn gắn chặt cuộc sống với môi trường “ảo” internet, bất kể ngày hay đêm, bất kể ngày thường hay lễ tết. Cuộc sống của chúng ta đang diễn ra trên Facebook, Twitter, Youtube… chúng ta đang tự cô lập mình với thế giới thực, chúng ta đang tự biến mình thành F.A. Trung bình, hằng ngày mỗi người Việt Nam tiêu tốn 2h đồng hồ vào mạng xã hội, nhưng có lẽ phải nhiều hơn như vậy. Tôi đã từng tự thách thức mình không sử dụng điện thoại, máy tính, internet trong một tuần, và tôi thất bại ở ngày thứ năm. Dường như tôi đã bị phụ thuộc quá nhiều vào những tin nhắn, vào những cuộc gọi, vào những cập nhật về bạn bè, xã hội xung quanh tôi. Tôi “phát điên” khi không biết mọi việc đang diễn ra xung quanh mình như thế nào, ai cần đang cần liên lạc với mình và hơn hết, tôi có cảm giác mình đang bị ‘lãng quên’ khi tôi tách mình ra khỏi thế giới số. Còn bạn thì sao? Một người bạn Nhật Bản nói với tôi: “Ở Nhật Bản, hầu hết mọi người giao tiếp qua smartphone, từ văn phòng xuống tàu điện ngầm, và thậm chí là ở trong nhà”. Việc này có vẻ như không chỉ xảy ra ở riêng Nhật Bản. Ở Việt Nam hiện nay, vợ gọi chồng xuống ăn cơm qua Facebook, hai người hẹn nhau đi ăn tối, mỗi người dán mắt vào một cái smartphone, bạn bè hội họp, lại mỗi người ôm khư khư một cái smartphone. Chúng ta mất dần nhu cầu giao tiếp thực tế. Nếu trẻ con lớn lên trong một môi trường mà nơi đó người ta không có nhu cầu giao tiếp thực tế, chúng sẽ trở thành những người lớn không còn khả năng giao tiếp thực tế. Điều này đang xảy ra. Càng ngày chúng ta càng giấu mình đằng sau bàn phím và tự đánh mất khả năng giao tiếp của mình. Hằng ngày, thiên hạ kết bạn, tán chuyện với nhau qua các trang mạng xã hội, nhưng lại không thể nói chuyện khi gặp mặt nhau. […] Khái niệm F.A đã dịch chuyển từ những người cô đơn sang cả những người có đôi, có cặp. Với tình trạng hai người hẹn hò nhau mà mỗi người tự nói chuyện với cái smartphone của mình thì thực ra cũng chẳng khác nào F.A Nguy hiểm hơn nữa là khi chính người lớn chúng ta làm lây lan tình trạng này sang cho trẻ em. Khi các bậc phụ huynh còn đang mải mê với thế giới riêng của mình và bỏ mặc con cái với những chiếc máy tính bảng thì hoàn toàn dễ hiểu khi con trẻ cũng tự thu mình vào thế giới riêng của chúng. Và điều sau đây hoàn toàn có thể xảy ra: Một thế hệ F.A mới sẽ ra đời thừa kế lại chính hội chứng F.A của cha mẹ chúng. Vì vậy, các thanh niên hãy thôi phàn nàn hay đề cập đến tình trạng F.A của mình. Gập máy tính lại, tắt điện thoại đi. Hãy giao tiếp nhiều hơn với xã hội và tận hưởng cuộc sống thực tại. Các bạn sẽ hết F.A. (Dẫn theo http://www.vnexpress.net) 1. Văn bản trên đề cập đến vấn đề gì trong xã hội hiện đại? Đặt tên cho văn bản. 2. Xác định các phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản? 3. Người viết cho rằng: “Gập máy tính lại, tắt điện thoại đi. Hãy giao tiếp nhiều hơn với xã hội và tận hưởng cuộc sống thực tại. Các bạn sẽ hết F.A”. Ý kiến của anh chị? Câu 2 (7 điểm): Cái mới của thơ Xuân Diệu qua đoạn trích: “Của ong bướm này đây tuần tháng mật Này đây hoa của đồng nội xanh rì Này đây lá của cành tơ phơ phất Của yến anh này đây khúc tình si Và này đây ánh sáng chớp hàng mi Mỗi buổi sớm, thần Vui hằng gõ cửa Tháng giêng ngon như một cặp môi gần” (Trích Vội Vàng - Xuân Diệu) TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ NĂM HỌC 2014 - 2015 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ II MÔN: NGỮ VĂN KHỐI 11 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề. Đề thi gồm: 02 trang. Câu 1 (3 điểm) Đọc kĩ văn bản sau và trả lời câu hỏi: Chúng ta đang sống trong một thế giới số, nơi mọi hoạt động từ những sinh hoạt thường ngày đến những sự kiện đặc biệt, từ công việc đến vui chơi giải trí, chúng ta đều tự gắn chặt với thế giới số. F.A (Forever Alone) là một khái niệm ám chỉ những người hướng nội, ít hoặc không có bạn bè, thích tận hưởng cảm giác cô đơn một mình. Bởi vì rất dễ hiểu, tự thoả hiệp với bản thân bao giờ cũng dễ hơn thoả hiệp với những người khác. Biểu hiện của những người F.A là luôn kêu ca về tình trạng độc thân của mình nhưng lại luôn gắn chặt cuộc sống với môi trường “ảo” internet, bất kể ngày hay đêm, bất kể ngày thường hay lễ tết. Cuộc sống của chúng ta đang diễn ra trên Facebook, Twitter, Youtube… chúng ta đang tự cô lập mình với thế giới thực, chúng ta đang tự biến mình thành F.A. Trung bình, hằng ngày mỗi người Việt Nam tiêu tốn 2h đồng hồ vào mạng xã hội, nhưng có lẽ phải nhiều hơn như vậy. Tôi đã từng tự thách thức mình không sử dụng điện thoại, máy tính, internet trong một tuần, và tôi thất bại ở ngày thứ năm. Dường như tôi đã bị phụ thuộc quá nhiều vào những tin nhắn, vào những cuộc gọi, vào những cập nhật về bạn bè, xã hội xung quanh tôi. Tôi “phát điên” khi không biết mọi việc đang diễn ra xung quanh mình như thế nào, ai cần đang cần liên lạc với mình và hơn hết, tôi có cảm giác mình đang bị ‘lãng quên’ khi tôi tách mình ra khỏi thế giới số. Còn bạn thì sao? Một người bạn Nhật Bản nói với tôi: “Ở Nhật Bản, hầu hết mọi người giao tiếp qua smartphone, từ văn phòng xuống tàu điện ngầm, và thậm chí là ở trong nhà”. Việc này có vẻ như không chỉ xảy ra ở riêng Nhật Bản. Ở Việt Nam hiện nay, vợ gọi chồng xuống ăn cơm qua Facebook, hai người hẹn nhau đi ăn tối, mỗi người dán mắt vào một cái smartphone, bạn bè hội họp, lại mỗi người ôm khư khư một cái smartphone. Chúng ta mất dần nhu cầu giao tiếp thực tế. Nếu trẻ con lớn lên trong một môi trường mà nơi đó người ta không có nhu cầu giao tiếp thực tế, chúng sẽ trở thành những người lớn không còn khả năng giao tiếp thực tế. Điều này đang xảy ra. Càng ngày chúng ta càng giấu mình đằng sau bàn phím và tự đánh mất khả năng giao tiếp của mình. Hằng ngày, thiên hạ kết bạn, tán chuyện với nhau qua các trang mạng xã hội, nhưng lại không thể nói chuyện khi gặp mặt nhau. […] Khái niệm F.A đã dịch chuyển từ những người cô đơn sang cả những người có đôi, có cặp. Với tình trạng hai người hẹn hò nhau mà mỗi người tự nói chuyện với cái smartphone của mình thì thực ra cũng chẳng khác nào F.A Nguy hiểm hơn nữa là khi chính người lớn chúng ta làm lây lan tình trạng này sang cho trẻ em. Khi các bậc phụ huynh còn đang mải mê với thế giới riêng của mình và bỏ mặc con cái với những chiếc máy tính bảng thì hoàn toàn dễ hiểu khi con trẻ cũng tự thu mình vào thế giới riêng của chúng. Và điều sau đây hoàn toàn có thể xảy ra: Một thế hệ F.A mới sẽ ra đời thừa kế lại chính hội chứng F.A của cha mẹ chúng. Vì vậy, các thanh niên hãy thôi phàn nàn hay đề cập đến tình trạng F.A của mình. Gập máy tính lại, tắt điện thoại đi. Hãy giao tiếp nhiều hơn với xã hội và tận hưởng cuộc sống thực tại. Các bạn sẽ hết F.A. (Dẫn theo http://www.vnexpress.net) 1. Văn bản trên đề cập đến vấn đề gì trong xã hội hiện đại? Đặt tên cho văn bản. 2. Xác định các phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản? 3. Người viết cho rằng: “Gập máy tính lại, tắt điện thoại đi. Hãy giao tiếp nhiều hơn với xã hội và tận hưởng cuộc sống thực tại. Các bạn sẽ hết F.A”. Ý kiến của anh chị? Câu 2 (7 điểm): Cái mới của thơ Xuân Diệu qua đoạn trích: “Của ong bướm này đây tuần tháng mật Này đây hoa của đồng nội xanh rì Này đây lá của cành tơ phơ phất Của yến anh này đây khúc tình si Và này đây ánh sáng chớp hàng mi Mỗi buổi sớm, thần Vui hằng gõ cửa Tháng giêng ngon như một cặp môi gần” (Trích Vội Vàng - Xuân Diệu) TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HSG NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn: Địa lí - lớp 12 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 28/02/2015 Câu I. (4,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và những kiến thức đã học hãy làm rõ các đặc điểm của khí hậu Việt Nam. Câu II. (5,0 điểm) So sánh đặc điểm địa hình của miền Địa lí tự nhiên Tây Bắc và Bắc Trung Bộ với miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Câu III. (6,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và những kiến thức đã học hãy: 1) Chứng minh rằng dân cư nước ta phân bố không đều. 2) Nêu hậu quả của việc gia tăng dân số nhanh và hướng giải quyết. Câu IV. (5,0 điểm) Cho bảng số liệu sau: Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo ngành của Việt Nam (giá thực tế) (Đơn vị: tỉ đồng) Năm Công nghiệp khai thác Công nghiệp chế biến Sản xuất, phân phối điện, khí đốt và nước Tổng cộng 1996 20 688 119 438 9 306 149 432 1999 36 219 195 579 14 030 254 828 2000 53 035 264 459 18 606 336 100 2004 103 815 657 115 48 028 808 958 2005 110 949 824 718 55 382 991 049 1) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo ngành của Việt Nam trong giai đoạn 1996 – 2005. 2) Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta giai đoạn 1996 – 2005. Hết (Đề thi gồm 01 trang) Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn thi: Toán – Lớp 10 – THPT Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 12 tháng năm 2016 Câu (2,5 điểm) Cho hàm số y  x  x  có đồ thị (P) đường thẳng (d) có phương trình y  x  m Tìm m để đường thẳng d cắt (P) hai điểm phân biệt A, B cho OA2  OB  82 Câu (3,0 điểm) Giải bất phương trình  x  3x   x2  x   Giải phương trình x   x   2 2 x  2( x  y )  Giải hệ phương trình  2( x  y )  Câu (2,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang vuông ABCD  A  D  90  có đỉnh D(2; 2) CD  AB Gọi H hình chiếu vuông góc điểm D lên đường chéo AC 22 14 ; ) trung điểm HC Xác định toạ độ đỉnh B , biết đỉnh B nằm 5 đường thẳng  : x  y   Điểm M ( Cho tam giác ABC tam giác Chứng minh với số x ta có: 1  x  cosA  x  cos B  cos C  Câu (1,5 điểm) Chứng minh rằng:   sin10 cos100 Câu (1,0 điểm) 1    Chứng minh rằng: a b c a2 b2 c2 abc    a  bc b  ca c  ab Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn -Hết Họ tên thí sinh : Số báo danh Họ tên, chữ ký: Giám thị 1: Họ tên, chữ ký: Giám thị 2: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ Câu HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: Toán – Lớp 10 – THPT Lời giải sơ lược Hoành độ giao điểm d (P) nghiệm phương trình: x  x   x  m  x  x   m  (1) Điểm 2,5 0,5 Để d cắt (P) hai điểm phân biệt A, B  (1) có hai nghiệm phân biệt     4(2  m)   4m    m  1/ (*) Với điều kiện (*), gọi hai giao điểm A( x1 ; x1  m), B ( x2 ; x2  m) , x1 , x2 nghiệm 1,0 (1) Theo định lý Viet ta có: x1  x2  3, x1 x2   m Ta có: OA2  OB  82  x12   x1  m   x22   x2  m   82 2   x12  x22   2m  x1  x2   2m  82   x1  x2   x1 x2  m  x1  x2   m  41 m    2(2  m)  3m  m  41  m  5m  36    m  9 Đối chiếu điều kiện (*) ta m = giá trị cần tìm 2.1 0,5 0,5 1,0 ĐKXĐ: x  2  x  1 Ta có:  x  x    (2 x  1)     với x   , nên 0,5 BPT   x  x    x  x    x  x   x  x   x  x   x  x    x  3x   x  x    x x  x  x  1  13     1  13 1  13  x  2 x x  x 1  4x 3 x  x   x   2 0,5  1  13  Vậy BPT có tập nghiệm S   ;     2.2 1,0 ĐKXĐ: x  7 / Đặt: x   t  x  t3  PT trở thành:  3(t  6) 
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi cuối học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016, Đề thi cuối học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016, Đề thi cuối học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập