KHẢO sát sử DỤNG THUỐC đái THÁO ĐƯỜNG DẠNG UỐNG TRÊN BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 điều TRỊ NGOẠI TRÚ tại BỆNH VIỆN đa KHOA THÀNH PHỐ hà TĨNH, TỈNH hà TĨNH

84 168 0
  • Loading ...
Loading...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 11:01

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC NỘI -  - LÊ THỊ HUYỀN TRANG KHẢO SÁT SỬ DỤNG THUỐC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG DẠNG UỐNG TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ TĨNH TỈNH TĨNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP DSCK CẤP I Nội - 2013 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC NỘI -  - LÊ THỊ HUYỀN TRANG KHẢO SÁT SỬ DỤNG THUỐC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG DẠNG UỐNG TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ TĨNH TỈNH TĨNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP DSCK CẤP I Chuyên ngành: Tổ chức quản lý dược Mã số: CK 60.73.20 Giáo viên hướng dẫn: GS.TS Hoàng Thị Kim Huyền Nội - 2013 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn quên công ơn thầy cô giáo, quan nơi công tác, bạn bè đồng nghiệp, gia đình suốt trình học tập, công tác làm luận văn Với tất lòng kính trọng biết ơn sâu sắc xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến thầy cô giáo trường Đại học Dược Nội – người dạy dỗ, truyền đạt kiến thức cho suốt năm tháng học tập trường Đặc biệt, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Hoàng Thị Kim Huyền trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ thực luận văn Ban Giám đốc, Phòng Tổ chức, Phòng kế hoạch tổng hợp, Phòng tài kế toán, Khoa Xét nghiệm, Khoa Dược, Khoa Nội tổng hợp, phòng tư vấn điều trị ngoại trú bệnh ĐTĐ - Bệnh viện đa khoa Thành phố Tĩnh tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập thu thập số liệu luận văn Tôi xin cảm ơn người thân yêu gia đình động viên, giúp đỡ tôi, cảm ơn anh chị bạn lớp chuyên khoa cấp – CK13 Nghệ An, bạn bè thân thiết chia sẻ khó khăn sống giành cho tình cảm, động viên suốt thời gian qua Nội, ngày tháng năm 2013 HỌC VIÊN Lê Thị Huyền Trang Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 1.1.1 Định nghĩa 1.1.2 Phân loại 1.1.3 Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định bệnh ĐTĐ 1.1.4 Các rối loạn chuyển hóa bệnh ĐTĐ 1.1.5 Các biến chứng bệnh ĐTĐ 1.1.6 Các xét nghiệm cận lâm sàng 1.1.7 Điều trị bệnh ĐTĐ 1.2 CÁC THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG .10 1.2.1 Nhóm thuốc điều trị ĐTĐ dạng uống 10 1.2.2 Nhóm thuốc điều trị ĐTĐ dạng tiêm 17 1.2.3 Phối hợp thuốc điều trị ĐTĐ type 17 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 20 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn .20 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 20 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .20 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu .20 2.2.2 Nội dung nghiên cứu 22 2.2.3 Phương pháp thu thập liệu .23 2.2.4 Các tiêu chuẩn đánh giá hiệu điều trị 23 2.2.5 Phương pháp phân tích xử lý số liệu .25 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 26 3.1 Đặc điểm bệnh nhân mẫu 26 3.1.1 Tuổi/giới tính 26 3.1.2 Thời gian phát bệnh 26 3.1.3 Bệnh mắc kèm 27 3.1.4 Chỉ số huyết áp 28 3.1.5 Chỉ số khối thể BMI 28 3.1.6 Các số sinh hóa máu bắt đầu nghiên cứu .29 3.1.6.1 Chỉ số Glucose máu 29 3.1.6.2 Các số lipid máu 30 3.1.6.3 Các số đánh giá chức gan thận 31 3.2 Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị ĐTĐ dạng uống .33 3.2.1 Các thuốc điều trị ĐTĐ dạng uốngbệnh viện 33 3.2.2 Số lượng thuốc đơn 34 3.2.3 Các phác đồ sử dụng điều trị .34 3.2.4 Liều lượng thuốc sử dụng điều trị ĐTĐ type 35 3.2.5 Chi phí tiền thuốc điều trị 36 3.3 Đánh giá hiệu điều trị .38 3.3.1 Chỉ số glucose máu .38 3.3.2 Đánh giá hiệu kiểm soát yếu tố nguy kèm theo ĐTĐ type 43 3.3.2.1 Các số lipid máu 43 3.3.2.2 Các số đánh giá chức gan thận 44 3.3.2.3 Mức độ kiểm soát huyết áp .45 3.3.2.4 Mức độ kiểm soát số khối thể .46 CHƯƠNG BÀN LUẬN .47 4.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 47 4.2 BỆNH NHÂN TRONG MẪU NGHIÊN CỨU 47 4.2.1 Các đặc điểm phân bố 47 4.2.2 Các đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng 49 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 4.3 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ 50 4.3.1 Các thuốc điều trị ĐTĐ typebệnh viện 50 4.3.2 Các phác đồ điều trị ĐTĐ type sử dụng 51 4.3.3 Liều lượng thuốc điều trị ĐTĐ type 52 4.3.4 Chi phí thuốc điều trị 52 4.4 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ .53 4.4.1 Đánh giá mức độ kiểm soát glucose máu sau điều trị 53 4.4.2 Đánh giá hiệu kiểm soát bệnh mắc kèm 57 4.4.2.1 Đánh giá mức độ kiểm soát lipid máu 57 4.4.2.2 Đánh giá mức độ kiểm soát chức gan thận 57 4.4.2.3 Đánh giá mức độ kiểm soát đường huyết 58 CHƯƠNG V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 5.1 KẾT LUẬN .59 5.2 KIẾN NGHỊ 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ADA: ADR: thuốc) ALAT: ASAT: ATP: BHYT: BMI: BN: ĐTĐ: GLUT: HATT: HATTr: HbA1C: HDL-C: IDF: IU: JNC: LDL-C: MAU: PĐ : RLLP: SD: STT: TB: T ½: THA: WHO: XN: American Diabetes Association (Hiệp hội đái tháo đường Mỹ) Adverse Drug Reaction (Tác dụng không mong muốn Alanin Amino Transferase Aspartat Amino Transferase Adult Treatment Panel (Điều trị cho người lớn) Bảo hiểm y tế Body Mass Index (Chỉ số khối thể) Bệnh nhân Đái tháo đường Glucose Transporter (Protein vận chuyển glucose vào tế bào) Huyết áp tâm thu Huyết áp tâm trương Glycosylated Hemoglobin A1C (Hemoglobin gắn glucose) High Density Lipoprotein Cholesterol (Lipoprotein tỷ trọng cao) International Diabetes Federation (Liên đoàn ĐTĐ quốc tế) International Unit (Đơn vị quốc tế) Joint National Committee (Ủy ban liên hiệp quốc gia) Low Density Lipoprotein Cholesterol (Lipoprotein tỷ trọng thấp) Microalbuminurie (Albumin niệu vi lượng) Phác đồ điều trị Rối loạn lipid máu Standard Deviation (Độ lệch chuẩn) Số thứ tự Trung bình Thời gian bán thải Tăng huyết áp World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới) Xét nghiệm Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Theo IDF tiêu chuẩn phân biệt typ ĐTĐ năm 2005 Bảng 1.2 Tiêu chuẩn chẩn đoán ĐTĐ rối loạn dung nạp glucose máu WHO (2006) ADA (2007) Bảng 1.3 Phối hợp thuốc dùng cho ĐTĐ type 18 Bảng 2.1 Mục tiêu điều trị người bệnh ĐTĐ phù hợp với người Việt Nam .24 Bảng 2.2 Tiêu chuẩn đánh giá chức gan thận 24 Bảng 2.3 Phân loại thể trạng dựa BMI theo tiêu chuẩn WHO (2000) áp dụng cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương .24 Bảng 2.4 Phân loại mức độ tăng huyết áp theo khuyến cáo hội tim mạch Việt Nam năm 2008 25 Bảng 3.1 Phân bố bệnh nhân mẫu nghiên cứu 26 Bảng 3.2 Thời gian phát ĐTĐ typ bệnh nhân nghiên cứu 27 Bảng 3.3 Phân loại bệnh nhân theo mức độ kiểm soát huyết áp bắt đầu nghiên cứu 28 Bảng 3.4 Phân loại thể trạng bệnh nhân bắt đầu nghiên cứu .28 Bảng 3.5 Chỉ số glucose bệnh nhân bắt đầu nghiên cứu 29 Bảng 3.6 Phân loại bệnh nhân theo mức độ kiểm soát glucose máu lúc đói bắt đầu nghiên cứu .29 Bảng 3.7 Các số lipid máu bệnh nhân bắt đầu nghiên cứu 30 Bảng 3.8 Phân loại bệnh nhân theo số lipid bắt đầu nghiên cứu 31 Bảng 3.9 Các số chức gan thận bệnh nhân bắt đầu nghiên cứu .32 Bảng 3.10 Mức độ kiểm soát chức gan thận bắt đầu nghiên cứu .32 Bảng 3.11 Danh mục thuốc dạng uống sử dụng ĐTĐ type 33 Bảng 3.12 Số thuốc sử dụng cho đợt điều trị bệnh nhân 34 Bảng 3.13 Các phác đồ điều trị sử dụng 35 Bảng 3.14 Liều sử dụng hàng ngày thuốc 36 Bảng 3.15 Cơ cấu chi phí mua thuốc điều trị ĐTĐ Bệnh viện 37 Bảng 3.16 Bảng kê chi phí đơn thuốc ĐTĐ cho mộtđợt điều trị .38 Bảng 3.17 Sự thay đổi số glucose máu qua tháng điều trị 39 Bảng 3.18 Mức độ kiểm glucose máu sau tháng điều trị 39 Bảng 3.19 Sự thay đổi số glucose máu phác đồ sau tháng điều trị .40 Bảng 3.20 Sự thay đổi số glucose máu phác đồ sau tháng điều trị 41 Bảng 3.21 Sự thay đổi số glucose máu phác đồ sau tháng điều trị 42 Bảng 3.22 Sự thay đổi số lipid máu sau ba tháng điều trị 43 Bảng 3.23 Mức độ kiểm soát lipid máu sau tháng điều trị 44 Bảng 3.24 Sự thay đổi số chức gan thận sau ba tháng .45 Bảng 3.25 Mức độ kiểm soát chức gan thận sau ba tháng điều trị 45 Bảng 3.26 Mức độ kiểm soát huyết áp sau ba tháng điều trị 46 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Vị trí tác dụng thuốc điều trị ĐTĐ dạng uống .17 Hình 2.1 Sơ đồ quy trình nghiên cứu .21 Hình 3.1 Tỷ lệ bệnh nhân theo tuồi giới tính 27 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi - Liều thuốc sử dụng kiểm soát glucose máu thay đổi phác đồ điều trị - Thuốc điều trị ĐTĐ typ dạng uống chiếm tỷ lệ 4,05- 4,47% danh mục thuốcbệnh viện Tỷ lệ chi phí mua thuốc phục vụ cho công tác khám điều trị khoảng từ 10,95% lên 11,72% Theo thời gian, chi phí mua thuốc ĐTĐ tăng dần cấu chi phí mua thuốc bệnh viện - Tổng chi phí trung bình đợt điều trị trực tiếp bệnh nhân ĐTĐ typ ngoại trú (540.850 ± 144.759) VNĐ Tỷ lệ tiền thuốc ĐTĐ đơn chiếm khoảng 51,51% tổng tiền thuốc chiếm khoảng 33,42% tổng chi phí điều trị tháng 5.1.3 Về hiệu điều trị sau ba tháng: * Glucose máu: - Sau thời gian điều trị nồng độ glucose máu trung bình bệnh nhân mẫu giảm đáng kể từ (9,09 ± 3,15) mmol/L xuống (6,85 ± 1,92) mmol/L Tỷ lệ bệnh nhân kiểm soát đường huyết tăng lên, tỷ lệ kiểm soát giảm xuống - Các phác đồ có tác dụng hạ đường huyết sau thời gian tháng điều trị Tác dụng giảm đường huyết phác đồ thời gian nghiên cứu xếp theo thứ tự: PĐ3 > PĐ7 >PĐ5> PĐ6 > PĐ4 > PĐ1 > PĐ2 - Sau tháng điều trị, phác đồ PĐ1 PĐ3 đưa số glucose máu trung bình nhóm mức kiểm soát tốt, phác đồ PĐ2, PĐ4, PĐ5 có số đường huyết mức chấp nhận, phác đồ phối hợp thuốc PĐ6, PĐ7 số đường huyết nhóm mức kiểm soát *Lipid máu: - Các số lipid máu sau tháng điều trị tình trạng tốt Chỉ số cholesterol toàn phần, triglycerid, LDL-C giảm HDL-C tăng lên Mức độ kiểm soát số lipid máu Cholsesterol toàn phần có mức giảm 21,0% Triglycerid có mức giảm 2,5% HDL-C có mức giảm 0,5% LDL-C có mức tăng 1,0% 60 *Huyết áp: - Bệnh nhân kiểm soát huyết áp tốt Mức độ kiểm soát huyết áp giảm 16% Tuy tỷ lệ bệnh nhân có huyết áp mức nguy tăng huyết áp cao 7,6% *Chức gan thận: - Chức gan thận mức bình thường số đánh giá có xu hướng tăng so với ban đầu nghiên cứu 5.2 KIẾN NGHỊ * Đối với việc sử dụng thuốc: - Nên bổ sung thêm nhóm thuốc ức chế men α-glucosidase, nhóm Glinide vào danh mục thuốc bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo đa dạng đủ thuốc cho cho bác sĩ lựa chọn phác đồ điều trị theo khuyến cáo WHO, IDF, ADA mang lại hiệu tối ưu cho bệnh nhân ĐTĐ type - Bệnh nhân ĐTĐ phải sử dụng thuốc suốt đời giảm số lượng tần suất đưa thuốc ngày cần thiết cho việc đảm bảo tuân thủ điều trị bệnh nhân Danh mục thuốc cần bổ sung đa dạng thuốc phối hợp sẳn để giảm số lượng thuốc uống ngày, ưu tiên lựa chọn dạng bào chế phóng thích kéo dài, giải phóng có kiểm soát… để giảm số lần đưa thuốc ngày cho bệnh nhân - Glyclazid thuốc sử dụng rộng rãi (cả dạng đơn độc lẫn dạng phối hợp) hiệu hạ đường huyết thuốc nghiên cứu thấp nhất, nên thay dần thuốc nhóm hệ cao (như Glimepirid…) - Đối với bệnh nhân có số đường huyết cao, sử dụng phác đồ phối hợp thuốc không kiểm soát cần chuyển hướng điều trị từ định thuốc ĐTĐ dạng uống sang dạng tiêm kết hợp đường uống đường tiêm để đưa số đường huyết bệnh nhân mức hợp lý 61 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi * Đối với công tác điều trị bệnh - Bệnh viện cần triển khai xét nghiệm HbA1c giúp đánh giá xác độ ổn định số đường huyết - Chế độ ghi chép hồ sơ bệnh án ngoại trú cần chặt chẽ, chi tiết hơn, khám định kỳ thực đầy đủ xét nghiệm glucose máu, lipid máu, chức gan thận trình điều trị để theo dõi diễn biến ĐTĐ typ cho bệnh nhân - Cần trọng việc cải thiện bảo tồn chức gan, thận bệnh nhân dùng thuốc ĐTĐ dạng uống dài ngày Chú ý kiểm soát bệnh mắc kèm biến chứng ĐTĐ - Tăng cường dược sĩ lâm sàng phối hợp bác sĩ điều trị tư vấn sử dụng thuốc hợp lý theo dõi tác dụng không muốn thuốc - Điều trị ĐTĐ theo quan điểm đại “điều trị để dự phòng dự phòng chuyên sâu để điều trị tốt” Dự phòng phải bao gồm hạn chế tỷ lệ mắc làm chậm, làm giảm các biến chứng người mắc ĐTĐ Vì cần phải tầm soát để phát sớm, từ giai đoạn tiền ĐTĐ type đối tượng từ 30 tuổi trở lên để phòng ngừa phát triển thành ĐTĐ type lâm sàng biến chứng bệnh * Đối với công tác quản lý, theo dõi bệnh ĐTĐ - Thành lập hội người bệnh ĐTĐ để sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm chế độ dinh dưỡng, luyện tập thể dục cách sử dụng thuốc - Tuyên truyền, giáo dục cho đối tượng có tiền sử gia đình ĐTĐ type nói riêng cộng đồng nói chung hiểu yếu tố nguy ĐTĐ type hoạt động thể lực, thói quen ăn uống không hợp lý, thừa cân béo phì cách phòng ngừa hạn chế yếu tố nguy 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Bộ y tế (2009), Dược thư quốc gia Việt Nam, Nxb y học, tr 558 - 591, 777 - 779, 1016 - 1018 Bộ y tế (2006), Hướng dẫn điều trị tập 1, Nxb y học, tr 48 - 52 Bộ y tế (2006), Dược lâm sàng, Nxb y học, tr 24 - 46 Bộ y tế (2010), Chăm sóc Dược, Nxb y học, tr 112 - 144 Bộ y tế (2010), Bệnh học, Nxb y học, tr 209 - 221 Bộ y tế (2007), Hóa dược tập 2, Nxb y học, tr 157 - 173, 70 - 79 Bộ y tế (2007), Dược lý học tập 2, Nxb y học, tr 66 - 70, 296 - 304 Bộ y tế (2007), Dịch tễ Dược học, Nxb y học, tr 117 - 125 Bộ y tế (2007), Hoá sinh học, Nxb y học, tr 325 - 331 10 Bộ y tế (2009), Thống kê y tế công cộng, Nxb y học, tr 91 - 98,134 - 142, 69 - 83, 118 - 128 11 Đại học Dược Nội (2007), Dược lâm sàng điều trị, Nxb y học, tr 150 - 172 12 Đại học Dược Nội (2005), Hoá sinh lâm sàng, biện giải cas lâm sàng, Nxb y học, tr 110 - 130 13 Đại học Dược Nội (2005), Ứng dụng tin học số công tác Dược, Nxb y học, tr 168 - 187 14 Đại học Dược Nội (2008), Giải phẫu - sinh lý người, Bộ môn Dược lực, Nxb y học, tr 507 - 524 15 Đại học Y Nội (2005), Dược lý học lâm sàng, Bộ môn Dược lý, Nxb y học, tr 301 - 306 16 Đại Học Y Dược Tp.HCM (2006), Phương pháp nghiên cứu khoa học y khoa, Bộ môn Dịch tễ, Khoa Y tế cộng đồng, tr 42 - 41 17 Đại Học Y Dược Tp.HCM (2009), Dược lý học tập 2, Bộ môn Dược lý, Khoa Y, Nxb y học, tr 360 - 366 18 Đại Học Y Dược Tp.HCM (2005), Hoá sinh y học, Bộ môn Hoá sinh, Khoa Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Y, Nxb y học, tr 268 - 299 19 Đại Học Y Dược Tp.HCM (2006), Hoá sinh lâm sàng, Bộ môn Hoá sinh, Khoa Y, NXB y học, tr 110 - 113 20 Đại Học Y Dược Tp.HCM (2006), Nội tiết học, Bộ môn Nội tiết, Khoa Y, Nxb y học, tr 89 - 105 21 Đại Học Y Dược Tp.HCM (2008), Dinh dưỡng vệ sinh thực phẩm, Khoa Y tế công cộng, Nxb y học, tr 89 - 91 22 Tạ Quang Bình (2007), Những nguyên lý tảng bệnh đái tháo đường, tăng glucose máu, Nxb y học, tr 237 - 286, 403 - 437 23 Đỗ Đình Hồ (2002), Xét nghiệm Hoá sinh lâm sàng, Bộ Môn Hoá sinh, Khoa Y, Nxb y học, tr 214 - 216 24 Nguyễn Thế Khánh, Phạm Tử Dương (2005), Xét nghiệm sử dụng lâm sàng, Nxb y học, tr 61 - 63; 787 - 789 25 Đỗ Trung Quân (2007), Đái tháo đường điều trị, Nxb y học, tr - 61, 349 - 398 26 Đỗ Trung Quân (2007), Biến chứng đái tháo đường điều trị, Nxb y học, tr 247 - 286 27 Đỗ Trung Quân (2009), Bệnh nội tiết chuyển hóa thường gặp, Nxb y học, tr 262 - 282 28 Mai Thế Trạch, Nguyễn Thy Khuê (2007), Nội tiết học đại cương, Bộ môn Nội tiết, Khoa Y, Nxb y học, tr 373 - 395, 421 - 437 29 Lê Đức Trình (2009), Hoá sinh lâm sàng, ý nghĩa lâm sàng xét nghiệm hoá sinh, Nxb y học, tr 75 - 94 Tài liệu tiếng Anh 30 American Diabetes Association (2008), “ Standards of Medical Care in Diabetes – 2008”, Diabetes Care Vol 31, S11 - S52 31 WHO – Global Database on Body Mass Index (2004), BMI Classification Website 32 http://www.healthylife.com.vn PHỤ LỤC PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN BỆNH NHÂN I Thông tin bệnh nhân Họ tên bệnh nhân : -Tuổi: -Nam  Nữ  Địa chỉ: Mã y tế BHYT  Huyết áp: -(mmHg) Cân nặng: -(Kg) Bệnh sử gia đình đái tháo đường Có Không BHYT  Chiều cao : (mét) Không   Thời gian mắc bệnh: - < năm - Từ 10 – 15 năm   - Từ – 10 năm  Bệnh nhân mắc kèm bệnh - > 15 năm Có - Tăng huyết áp    Không  - Rối loạn lipid máu  II Kết số xét nghiệm cận lâm sàng Lần khám Chỉ số Glucose lúc đói (mmol/L) Cholesterol (mmol/L) HDL-C (mmol/L) LDL-C (mmol/L) Triglycerid (mmol/L) Urea (mmol/L) Creatinin (μmol/L) AST (U/L) ALT (U/L) Lần khám T0 Lần khám T1 Lần khám T2 Lần khám T3 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi III Thuốc điều trị ĐTĐ: Đơn thuốc: Liều dùng TT Tên thuốc- Hàm lượng ĐVT Sau Sau Sau tháng tháng tháng Chi phí điều trị: -VNĐ/ tháng Trong thuốc điều trị bệnh ĐTĐ: ………………VNĐ/tháng Ghi PHỤ LỤC DANH SÁCH BỆNH NHÂN TRONG MẪU NGHIÊN CỨU TT Họ tên bệnh Mã y nhân tế Địa Nguyễn Đình Ngh 322 Huy Tập- TP Tĩnh Trần Đình Đ 215 Thạch Hội- Tp Tĩnh Bùi Văn Q 674 Thạch Thắng- TP Tĩnh Nguyễn Duy Ch 149 Nam Hà- TP Tĩnh Trần Đăng L 19 Đại Nài- Tp Tĩnh Đào Khắc Th 225 Trần Phú- Tp Tĩnh Nguyễn Xuân T 498 Nam Hà- TP Tĩnh Nguyễn B 199 Văn Yên- TP Tĩnh Trịnh Công B 184 Bắc Hà- TP TĨnh 10 Hồ Viết H 179 Trần Phú- Tp Tĩnh 11 Nguyễn Văn Đ 203 Nam Hà- TP Tĩnh 12 Nguyễn Văn B 64 Bắc Hà- TP TĨnh 13 TRần Hậu H 264 Trần Phú- Tp Tĩnh 14 Ngô Hữu T 343 Tân Giang- TP TĨnh 15 Phan Thanh H 411 Tân Giang- TP TĨnh 16 Trần Văn H 84 Tân Giang- TP TĨnh 17 Nguyễn Tiến H 168 Tân Giang- TP TĨnh 18 Lê Xuân K 562 Bắc Hà- TP TĨnh 19 Nguyễn Xuân H 307 Thạch Quý- TP TĨnh 20 Nguyễn Văn C 432 Đại Nài- Tp Tĩnh 21 Phan Văn H 459 Thạch Linh- TP TĨnh 22 Nguyễn Thị Minh Th 311 Thạch Quý- TP TĨnh 23 Lê Đình L 540 Nam Hà- TP Tĩnh 24 Hoàng Thị T 550 Trần Phú- Tp Tĩnh Ghi Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 25 Nguyễn Thị L 445 Tân Giang- TP TĨnh 26 Nguyễn Thị H 321 Thạch Trung- TP Tĩnh 27 Lê Đăng B 406 Trần Phú- Tp Tĩnh 28 Nguyễn Thị Đ 391 Huy Tập- TP Tĩnh 29 Lê Thị S 231 Trần Phú- Tp Tĩnh 30 Nguyễn Thị Kim Th 560 Tân Giang- TP TĨnh 31 Đặng Thị Th 688 Bắc Hà- TP TĨnh 32 Nguyễn Thị V 123 Bắc Hà- TP TĨnh 33 Ngô Thị Á 398 Bắc Hà- TP TĨnh 34 Võ Tá B 1051 Trần Phú- Tp Tĩnh 35 Dương Kim H 554 Bắc Hà- TP Tĩnh 36 Phan Sỹ H 599 Nguyễn Du- TP Tĩnh 37 Nguyễn Thị Th 529 Bắc Hà- TP TĨnh 38 Trần Thị L 447 Thạch Hạ- TP Tĩnh 39 Đoàn Thị T 328 Nam Hà- TP Tĩnh 40 Trần Thị H 449 Tân Giang- TP Tĩnh 41 Trương Văn B 673 Bắc Hà- TP TĨnh 42 Trương Tiến L 568 Trần Phú- Tp Tĩnh 43 Từ Thị B 409 Tân Giang- TP TĨnh 44 Trần Đình Đ 215 Thạch Môn- Tp Tĩnh 45 Đào Khắc Th 225 Trần Phú- Tp Tĩnh 46 Nguyễn Thị Nh 726 Thạch Hạ- TP Tĩnh 47 Nguyễn Duy Ngh 667 Thạch Trung- TP Tĩnh 48 Lê Trung Th 636 Thạch Hưng- TP Tĩnh 49 Trần Văn L 563 Nam Hà- TP Tĩnh 50 Nguyễn Thị T 89 Bắc Hà- TP TĨnh 51 Lê Thị Kh 24 Huy Tập- TP Tĩnh 52 Trần Thị T 785 Huy Tập- TP Tĩnh 53 Quách Thị C 129 Tân Giang- TP TĨnh 54 Nguyễn Tân C 96 Thạch Hạ- TP Tĩnh 55 Lê Thị Tuyết Th 59 Huy Tập- TP Tĩnh 56 Nguyễn Duy V 775 Thạch Tân- TP TĨnh 57 Trần Thị H 169 Thạch Hưng- TP Tĩnh 58 Trương Thị H 110 Thạch Trung- TP Tĩnh 59 Dương Đức Th 511 Thạch Bình- Tp TĨnh 60 Nguyễn Minh Th 73 Thạch Trung- TP Tĩnh 61 Nguyễn Thị S 276 Đại Nài- Tp Tĩnh 62 Trần Văn Th 612 Bắc Hà- TP TĨnh 63 Đặng Thị T 123 Tân Giang- TP TĨnh TT Thạch Hà- huyện 64 Lê Văn Th 457 Thạch TT Thạch Hà- huyện 65 Nguyễn Thị T 378 Thạch 66 Nguyễn Cảnh M 54 Thạch Linh- TP TĨnh 67 Nguyễn Đức L 234 Thạch Linh- TP TĨnh 68 Nguyễn Thị Ch 46 Bắc Hà- TP TĨnh 69 Nguyễn Thị Hi 837 Huy Tập- TP Tĩnh 70 Uông Quốc L 503 Bắc Hà- TP TĨnh 71 Nguyễn Thừa Đ 249 Đại Nài- Tp Tĩnh 72 Nguyễn Mai L 464 Bắc Hà- TP TĨnh 73 Phạm Thị M 357 Bắc Hà- TP TĨnh 74 Trần Thị Thanh T 541 Tân Giang- TP TĨnh 75 Nguyễn Thị H 408 Bắc Hà- TP TĨnh 76 Đoàn Thị L 431 Đại Nài- Tp Tĩnh 77 Nguyễn Thị Đ 480 Thạch Trung- TP Tĩnh 78 Nguyễn Thị H 614 Nam Hà- TP Tĩnh 79 Nguyễn Thị H 598 Đại Nài- Tp Tĩnh Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 80 Trần Đ 630 Nam Hà- TP Tĩnh 81 Phạm Văn T 150 Đại Nài- Tp Tĩnh 82 Trịnh Văn Đ 278 Bắc Hà- TP TĨnh 83 ĐậuThị H 312 Tân Giang- TP TĨnh 84 Nguyễn Thừa Đ 249 Đại Nài- Tp Tĩnh 85 Lê Thị B 603 Hậu Lộc- Can Lộc 86 Bùi Đức C 607 Đại Nài- Tp Tĩnh 87 Nguyễn Đình Y 349 Tân Giang- TP TĨnh 88 Trần Viết H 127 Bắc Hà- TP TĨnh 89 Nguyễn Duy Ch 149 Nam Hà- TP Tĩnh 90 Nguyễn Thị H 660 Tân Giang- TP TĨnh 91 Trần Chí Th 347 Tân Giang- TP TĨnh 92 Trần Thị N 412 Tân Giang- TP TĨnh 93 Trương Thị H 110 Thạch Trung- TP Tĩnh 94 Trương Thị L 517 Huy Tập- TP Tĩnh 95 Thân Thị V 357 Thạch Hạ- TP Tĩnh 96 Nguyễn Thị T 89 Bắc Hà- TP TĨnh 97 Nguyễn Văn L 305 Tân Giang- TP TĨnh 98 Hồ Thị Th 239 Tân Giang- TP TĨnh 99 Nguyễn Trọng Th 185 Bắc Hà- TP TĨnh 100 Nguyễn Thị H 224 Nam Hà- TP Tĩnh 101 Kiều Thị L 315 Bắc Hà- TP TĨnh 102 Nguyễn Thị H 304 Huy Tập- TP Tĩnh 103 Dương Thị Đ 167 Bắc Hà- TP TĨnh 104 Nguyễn Thị T 62 Huy Tập- TP Tĩnh 105 Nguyễn Văn C 78 Tân Giang- TP TĨnh 106 Đào Đình Ch 713 Nam Hà- TP Tĩnh 107 Dương Tử B 98 Nguyễn Du- TP Tĩnh 108 Nguyễn Thị Phương L 377 Văn Yên- TP Tĩnh 109 Trần Thị Ch 23 Trần Phú- Tp Tĩnh 110 Ngô Thị Á 398 Thạch Quý- TP TĨnh 111 Nguyễn Thị Ch 63 Nam Hà- TP Tĩnh 112 Võ Bá Q 306 Đại Nài- Tp Tĩnh 113 Nguyễn Đức C 183 Bắc Hà- TP TĨnh 114 Phan Thị S 361 Thạch Hạ- TP Tĩnh 115 Đoàn Thị Th 58 Bắc Hà- TP TĨnh 116 Võ Tá T 346 Thạch Quý- TP TĨnh 117 Nguyễn Thị L 265 Thạch Hạ- TP Tĩnh 118 Viên Ngọc A 531 Bắc Hà- TP TĨnh 119 Nguyễn Thị L 501 Tân Giang- TP TĨnh 120 Nguyễn Tân C 96 Thạch Hạ- TP Tĩnh 121 Từ Thị B 49 Tân Giang- TP TĨnh 122 Trần Thị H 169 Thạch Hưng- TP Tĩnh 123 Bùi Văn V 439 Tân Giang- TP TĨnh 124 Trần Thị V 742 Thạch Bình- Tp TĨnh 125 Lê Văn D 82 Thạch Linh- TP TĨnh 126 Nguyễn Tất B 466 Thạch Linh- TP TĨnh 127 Phan Thị Đ 716 Tân Giang- TP TĨnh 128 Nguyễn Văn C 381 Tân Giang- TP TĨnh 129 Nguyễn Thị Ch 536 Nam Hà- TP Tĩnh 130 Trần Thị B 296 Bắc Hà- TP TĨnh 131 Nguyễn Thị H 492 Tân Giang- TP TĨnh 132 Nguyễn Thị M 77 Tân Giang- TP TĨnh 133 Nguyễn Thị Q 88 Huy Tập- TP Tĩnh 134 Nguyễn Thị C 461 Thạch Vịnh- TP Tĩnh 135 Phạm Thị H 340 Thạch Vịnh- TP Tĩnh Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 136 Phạm Thị H 539 Huy Tập- TP Tĩnh 137 Lê Thị C 67 Nam Hà- TP Tĩnh 138 Dương Thị T 620 Thạch Đồng- TP Tĩnh 139 Nguyễn Văn Th 132 Thạch Trung- TP Tĩnh 140 Hoàng Thị T 161 Trần Phú- Tp Tĩnh 141 Phan Văn H 672 Văn Yên- TP Tĩnh 142 Phan Thị M 99 Tân Giang- TP TĨnh 143 Dương Quỹ Đ 320 Bắc Hà- TP TĨnh 144 Nguyễn Thị Đ 480 Thạch Trung- TP Tĩnh 145 Phan Văn H 591 Tân Giang- TP TĨnh 146 Phan Văn L 453 Bắc Hà- TP TĨnh 147 Kiều Đình Th 491 Bắc Hà- TP TĨnh 148 Phạm Thị H 523 Huy Tập- TP Tĩnh 149 Nguyễn Thị Phương L 269 Trần Phú- Tp Tĩnh 150 Lê Hồng Tr 383 Văn Yên- TP Tĩnh 151 Hồ Văn V 467 Trần Phú- Tp Tĩnh 152 Phạm Minh Qu 612 Thạch Môn- Tp Tĩnh 153 Trần Thị V 205 Thạch Bình- Tp TĨnh 154 Lê Thị Thu Ng 244 Đại Nài- Tp Tĩnh 155 Trương Văn Tr 299 Thạch Môn- Tp Tĩnh 156 Đặng X 338 Nam Hà- TP Tĩnh 157 Nguyễn Thị H 341 Tân Giang- TP TĨnh 158 Nguyễn Thị L 384 TT Bảo trợ 159 Lê Thị Kim Nh 38 Tân Giang- TP TĨnh 160 Trần Thị D 663 Thạch Trung- TP Tĩnh 161 Lê Thị Hồng V 623 Bắc Hà- TP TĨnh 162 Lê Thị T 294 Nam Hà- TP Tĩnh 163 Phạm Thị Thanh C 70 Nam Hà- TP Tĩnh 164 Kiều Thị L 315 Bắc Hà- TP TĨnh 165 Trần Thị L 565 Nam Hà- TP Tĩnh 166 Lê Thị Đ 38 Thạch Quý- TP TĨnh 167 Hồ Thị T 589 Huy Tập- TP Tĩnh 168 Đặng Thị D 281 Huy Tập- TP Tĩnh 169 Bùi Thị Y 730 Bắc Hà- TP TĨnh 170 Nguyễn Thị Nh 342 Bắc Hà- TP TĨnh 171 Trần Thị S 218 Tân Giang- TP TĨnh 172 Nguyễn Thanh Ph 488 Trần Phú- Tp Tĩnh 173 Võ Thị H 76 Thạch Linh- TP TĨnh 174 Ngô Thị V 98 Nam Hà- TP Tĩnh 175 Võ Thị Th 551 Tân Giang- TP TĨnh 176 Nguyễn Thị L 254 Trần Phú- Tp Tĩnh 177 Lê Thị Hằng Ng 67 Thạch Đồng- TP Tĩnh 178 Nguyễn Thị L 267 Thạch Môn- Tp Tĩnh 179 Trần Văn L 567 Nam Hà- TP Tĩnh 180 Nguyễn Xuân T 520 Nam Hà- TP Tĩnh 181 Từ Công D 42 Thạch Hạ- TP Tĩnh 182 Nguyễn Văn H 307 Thạch Quý- TP TĨnh 183 Nguyễn Thị H 309 Nam Hà- TP Tĩnh 184 Nguyễn Thị M 514 Nguyễn Du- TP Tĩnh 185 Dương Thị M 226 Huy Tập- TP Tĩnh 186 Trương Thị Bích L 331 Nam Hà- TP Tĩnh 187 Trần Thị L 272 Thạch Đồng- TP Tĩnh 188 Trần Thị L 26 Nam Hà- TP Tĩnh 189 Hồ Bá Kh 266 Huy Tập- TP Tĩnh 190 Ngô Văn Q 365 Nguyễn Du- TP Tĩnh 191 Trần Văn L 194 Văn Yên- TP Tĩnh Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 192 Hoàng Thanh Nh 206 Bắc Hà- TP TĨnh 193 Đoàn Tuấn D 567 Bắc Hà- TP TĨnh 194 Nguyễn Thành S 656 Thạch Bình- Tp TĨnh 195 Dương Minh Ch 87 Thạch Môn- Tp Tĩnh 196 Trương Ngọc H 52 Thạch Hạ- TP Tĩnh 197 Lê Ngọc B 120 Nam Hà- TP Tĩnh 198 Nguyễn Tiến Nh 135 Đại Nài- Tp Tĩnh 199 Nguyễn Thanh T 561 Thạch Linh- TP TĨnh 200 Hoàng Ngọc H 159 Trần Phú- Tp Tĩnh [...]... 6 ,2 - 7,0 > 7,0 Cholesterol mmol/L < 4,5 4,5 - 5 ,2 > 5 ,2 HDL-C mmol/L > 1,1 0,9 - 1,1 < 0,9 LDL-C mmol/L < 2, 5 2, 5 - 3,4 > 3,4 Triglycerid mmol/L < 1,5 1,5 - 2, 2 > 2, 2 Huyt ỏp mmHg 130/80 BMI Kg/m2 18,5 - 22 ,9 > 130/80 - 140/90 > 140/90 18,5 - 22 ,9 23 Bng 2. 2 Tiờu chun ỏnh giỏ chc nng gan thn [19], [24 ] i vi thn Mc i vi gan Creatinin Urea AST ALT (mol/L) (mmol/L) (U/L) (U/L) Nam N Bỡnh thng 62. .. 120 53 - 110 2, 5 7,5 37 40 Cao > 120 > 110 > 7,5 > 37 > 40 Bng 2. 3 Phõn loi th trng da trờn BMI theo tiờu chun ca WHO nm 20 00 ỏp dng cho khu vc Chõu - Thỏi Bỡnh Dng [23 ], [40] Ch s BMI Th trng < 18,5 Gy 18,5 - 22 ,9 Bỡnh thng 23 - 24 ,9 Tha cõn 25 Bộo phỡ 24 Bng 2. 4 Phõn loi mc tng huyt ỏp theo khuyn cỏo ca Hi tim mch Vit Nam nm 20 08 [5], [11] Huyt ỏp tõm thu Huyt ỏp tõm trng (mmHg) (mmHg) < 120 ... cỏc thuc iu tr ngoi trỳ T type 2 trong mu nghiờn cu - Cỏc phỏc iu tr T type 2 trong mu nghiờn cu - Liu lng cỏc thuc s dng iu tr T type 2 trong mu nghiờn cu 22 - Thuc iu tr cỏc bnh mc kốm T type 2 trong mu nghiờn cu - Chi phớ mua thuc iu tr T type 2 trong nm nghiờn cu - Chi phớ thuc iu tr cỏc bnh mc kốm trong mu nghiờn cu 2. 2 .2. 3 Phõn tớch ỏnh giỏ hiu qu iu tr - ỏnh giỏ hiu qu s dng thuc kim soỏt... phi nhp vin iu tr ni trỳ 2. 2 PHNG PHP NGHIấN CU 2. 2.1 Thit k nghiờn cu: Nghiờn cu hi cu khụng can thip Thu thp thụng tin trờn bnh ỏn ngoi trỳ ca bnh nhõn cỏc thi im trc iu tr, tỏi khỏm hng thỏng v iu tr trong 3 thỏng liờn tc tip theo 20 C mu: Trong thi gian nghiờn cu t 01 /20 12 n 11 /20 12, chỳng tụi la chn c 20 0 bnh nhõn tiờu chun a vo nghiờn cu trong tng s bnh nhõn T type 2 ang iu tr ngoi trỳ ti Bnh... tai tai lieu lieu mien mien phi phi CHNG 2: I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 2. 1 I TNG NGHIấN CU i tng nghiờn cu l cỏc bnh ỏn ngoi trỳ ca cỏc Bnh nhõn T type 2 iu tr ti phũng t vn v iu tr ngoi trỳ bnh ỏi thỏo ng- Bnh vin a khoa Thnh ph H Tnh, tnh H Tnh t thỏng 6 /20 10 n 6 /20 11 2. 1.1 Tiờu chun la chn - Bnh nhõn ó c chn oỏn xỏc nh T type 2 theo tiờu chun ca WHO [23 ], [26 ] - Bnh nhõn mi c phỏt hin hoc ó iu tr... (%) S BN T l (%) 40 2 1,0 2 1,0 4 2, 0 40- 60 44 22 ,0 46 23 ,0 90 45,0 60 47 23 ,5 59 29 ,5 106 53,0 Tng s 93 46,5 107 53,5 20 0 100,0 Nhn xột: - Tui trung bỡnh: 60,17 11,03, thp nht: 35 tui, cao nht: 86 tui - Nhúm tui < 40 cú t l rt thp (2% ), iu ny l phự hp vi c im ca bnh T typ 2 thng gp bnh nhõn trờn 40 tui (99%) trong ú nhúm tui t 40 60 tui (45%), nhúm tui 60 (53%) - Trong 20 0 bnh nhõn nghiờn cu... [5], [21 ] 1.1 .2. 1 T type 1 Trng hp t bo ca ty b phỏ hy dn n thiu insulin hon ton Bnh cú xu hng nhim toan ceton v bnh nhõn phi s dng insulin ngoi lai duy trỡ chuyn húa glucose 1.1 .2. 2 T type 2 Trng hp khỏng insulin cựng vi s ri lon v tit insulin Bnh khụng cú xu hng ceton niu, nng insulin bỡnh thng, gim hoc tng, thng gim hot tớnh insulin Typ 2 c chia lm 2 nhúm: - Nhúm tha cõn chim 85% ca T typ 2, thng... chun ca WHO - 20 00 ỏp dng cho khu vc Chõu - Thỏi Bỡnh Dng Ch s huyt ỏp: Phõn loi mc tng huyt ỏp theo khuyn cỏo ca Hi tim mch Vit Nam Cỏc ch s húa sinh: Glucose, Cholesterol, HDL-C, LDL-C, Triglycerid, Urea, Creatinin, ASAT, ALAT ca mỏu tnh mch lỳc úi vo bui sỏng (10 12 gi sau n) 2. 2 .2. 2 Kho sỏt tỡnh hỡnh s dng thuc trong iu tr T type 2 dng ung - Danh mc cỏc thuc iu tr ngoi trỳ T type 2 trong mu nghiờn... ung trờn bnh nhõn ỏi thỏo ng type 2 iu tr ngoi trỳ ti Bnh vin a khoa Thnh ph H Tnh nhm mc tiờu: - Kho sỏt cỏc thuc s dng trong iu tr ngoi trỳ T type 2 ti bnh vin - ỏnh giỏ hiu qu iu tr sau 3 thỏng cho cỏc bnh nhõn T type 2 ti bnh vin T ú gúp phn xỏc nh nhu cu thuc, xut phng hng xõy dng danh mc thuc nhm nõng cao tớnh hp lý v hiu qu trong s dng thuc iu tr T type 2 ti bnh vin 2 CHNG 1: TNG QUAN 1.1 BNH... - Lp danh sỏch bnh nhõn T type 2 trong mu nghiờn cu (ph lc 2) 2. 2.4 Cỏc tiờu chun ỏnh giỏ hiu qu iu tr - ỏnh giỏ mc kim soỏt glucose mỏu - ỏnh giỏ tỡnh trng ri lon lipid mỏu/ chc nng thn, gan - ỏnh giỏ tỡnh trng kim soỏt huyt ỏp/ th trng BMI 23 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Bng 2. 1 Mc tiờu iu tr bnh nhõn T phự hp vi ngi Vit Nam [23 ], [26 ] Ch s n v Tt Chp nhn Kộm
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO sát sử DỤNG THUỐC đái THÁO ĐƯỜNG DẠNG UỐNG TRÊN BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 điều TRỊ NGOẠI TRÚ tại BỆNH VIỆN đa KHOA THÀNH PHỐ hà TĨNH, TỈNH hà TĨNH , KHẢO sát sử DỤNG THUỐC đái THÁO ĐƯỜNG DẠNG UỐNG TRÊN BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 điều TRỊ NGOẠI TRÚ tại BỆNH VIỆN đa KHOA THÀNH PHỐ hà TĨNH, TỈNH hà TĨNH , KHẢO sát sử DỤNG THUỐC đái THÁO ĐƯỜNG DẠNG UỐNG TRÊN BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 điều TRỊ NGOẠI TRÚ tại BỆNH VIỆN đa KHOA THÀNH PHỐ hà TĨNH, TỈNH hà TĨNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập