Bài tập kiểm toán báo cáo tài chính có lời giải

9 13 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 10:58

1.Thủ quỹ đã rút 40 triệu đồng từ TK Tiền gửi ngày 183 theo chứng từ số 7820 và đã ghi thu theo sổ quỹ 40trđ theo PT số 221 ngày 187.2.Qua kiểm kê đã phát hiện sai lệch qua chứng từ sau: PT số 193 ngày 173 số tiền 470.000đ đã chữa thành 170.000đ( tiền thu từ tiêu thụ sản phẩm ). PC số 612 ngày 129 số tiền 4.100.000đ đã sửa thành 4.700.000 ( tiền hợp đồng lao động).3. Các PC số 618640 và bảng kê thanh toán số 364 không có chữ ký của giám đốc .4. PC số 197 ngày 203 không có bảng thanh toán lương đi kèm. 5. PC số 234 ngày 66 về mua TSCĐ trị giá 80 trđ nhưng không thấy hóa đơn gốc và biên bản giao nhận TS.Yêu cầu: Hãy thực hiện các thủ tục kiểm toán để thu thập các bằng chứng kiểm toán phù hợp nhằm đưa ra kết luận về tính đúng sai của các NV trên .BT 2: Có tình hình về cty A như sau:1. Công ty hoàn thành việc xây dựng 1 nhà xưởng và bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 62016 theo hồ sơ quyết toán được cty và nhà thầu chấp thuận như sau:Tổng giá trị quyết toán của công trình là 5 tỉVAT : 500 trSố tiền cty trả cho nhà thầu là 4 tỉ rưỡiSố tiền bảo hành công ty giữ lại 250tr đPhần còn lại đã thanh toán bằng tiền gửiKT cty ghi sổ trong t62016 như sau:Nợ TK 211: 5 tỉ rưỡi Có TK 331: 5 tỉ rưỡi2. T102016 cty thanh lý 1 số TSCĐ cũ nguyên giá 2 tỉ, hao mòn lũy kế tỉ rưỡi,giá bán 450 trđ, người mua trả chậm trong vòng 3 tháng, KT ghi: Nợ TK 411: 500 tr Nợ TK 214: 1 tỉ rưỡi Có TK 211: 2 tỉYêu cầu: Hãy thực hiện thủ tục kiểm toán cần thiết và cho nhận xét về cty ABT3:Trong T32016, chị(anh) cùng tham gia kiểm toán tại 1 DN A trong năm tài chính, chị ( anh) có được 1 số bằng chứng kiểm toán sau:1. DN xuất 1 lô hàng tiêu thụ nội bộ trị giá 11 tr (trong đó VAT 10%) giá vốn lô hang 8 tr. KT ghiNợ TK 136: 11 tr Có TK 155: 8 tr Có TK 911: 3 tr2. biên bản kiểm kê thành phẩm tồn kho ngày 31122015 cho thấy sổ sách 1500sp, thực tế 1400sp. Chênh lệch 100 sp là do ngày 31122015 đã xuất bán cho công ty X theo hóa dơn lập 31122015. Kt đã ghi nhận doanh thu và kê khai VAT đầy đủ3. công ty không khai báo phương pháp tính giá hàng tồn kho trên BCTCYêu cầu: Hãy đưa ra thủ tục kiểm toán cần thiết để có được các bằng chứng kiểm toán trênBT4:Có tình hình về cty Hoa Hướng Dương1. khi kiểm tra thanh toán lương nghỉ việc cho 1 công nhân cho thấy thời gian nghỉ việc từ ngày 1112016 khoản trợ cấp nghỉ việc mà công nhân được hưởng là 2 tr tuy nhiên khi kiểm tra bảng thanh toán lương tháng thứ 11;12 năm 2016 vẫn thấy tên công nhân trong bảng thanh toán lương. Kt trưởng cty giải thích rằng giám đốc cty quyết định trợ cấp thêm cho cty x này do hoán cảnh gia đình khó khăn. Mặc dù vậy không có 1 quyết định chính thức nào bằng văn bản về vấn đề này.2. xuất 1 lô hàng trị giá bán 200 tr( chưa có VAT 10%) để trả thay lương cho cán bộ công nhân viên ( vì trong kì không bán được hàng). Giá vốn lô hàng là 150 tr. Kế toán hạch toán như sau:Nợ TK 334:200trCó TK 155:200 trYêu cầu: chị ( a) thực hiện thủ tục kiểm toán và nhận xét về công ty trên BT1: PT: Phiếu thu PC: phiếu chi 1.Thủ quỹ rút 40 triệu đồng từ TK Tiền gửi ngày 18/3 theo chứng từ số 7820 ghi thu theo sổ quỹ 40trđ theo PT số 221 ngày 18/7 2.Qua kiểm kê phát sai lệch qua chứng từ sau: - PT số 193 ngày 17/3 số tiền 470.000đ chữa thành 170.000đ( tiền thu từ tiêu thụ sản phẩm ) - PC số 612 ngày 12/9 số tiền 4.100.000đ sửa thành 4.700.000 ( tiền hợp đồng lao động) Các PC số 618-640 bảng kê toán số 364 chữ ký giám đốc PC số 197 ngày 20/3 bảng toán lương kèm PC số 234 ngày 6/6 mua TSCĐ trị giá 80 trđ không thấy hóa đơn gốc biên giao nhận TS Yêu cầu: Hãy thực thủ tục kiểm toán để thu thập chứng kiểm toán phù hợp nhằm đưa kết luận tính sai NV BT 2: Có tình hình cty A sau: Công ty hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 6/2016 theo hồ sơ toán cty nhà thầu chấp thuận sau: - Tổng giá trị toán công trình tỉ VAT : 500 tr Số tiền cty trả cho nhà thầu tỉ rưỡi Số tiền bảo hành công ty giữ lại 250tr đ Phần lại toán tiền gửi KT cty ghi sổ t6/2016 sau: Nợ TK 211: tỉ rưỡi Có TK 331: tỉ rưỡi T10/2016 cty lý số TSCĐ cũ nguyên giá tỉ, hao mòn lũy kế tỉ rưỡi,giá bán 450 trđ, người mua trả chậm vòng tháng, KT ghi: Nợ TK 411: 500 tr Nợ TK 214: tỉ rưỡi Có TK 211: tỉ Yêu cầu: Hãy thực thủ tục kiểm toán cần thiết cho nhận xét cty A BT3: Trong T3/2016, chị(anh) tham gia kiểm toán DN A năm tài chính, chị ( anh) có số chứng kiểm toán sau: DN xuất lô hàng tiêu thụ nội trị giá 11 tr (trong VAT 10%) giá vốn lô hang tr KT ghi Nợ TK 136: 11 tr Có TK 155: tr Có TK 911: tr biên kiểm kê thành phẩm tồn kho ngày 31/12/2015 cho thấy sổ sách 1500sp, thực tế 1400sp Chênh lệch 100 sp ngày 31/12/2015 xuất bán cho công ty X theo hóa dơn lập 31/12/2015 Kt ghi nhận doanh thu kê khai VAT đầy đủ công ty không khai báo phương pháp tính giá hàng tồn kho BCTC Yêu cầu: Hãy đưa thủ tục kiểm toán cần thiết để có chứng kiểm toán BT4: Có tình hình cty Hoa Hướng Dương kiểm tra toán lương nghỉ việc cho công nhân cho thấy - thời gian nghỉ việc từ ngày 1/11/2016 - khoản trợ cấp nghỉ việc mà công nhân hưởng tr - nhiên kiểm tra bảng toán lương tháng thứ 11;12 năm 2016 thấy tên công nhân bảng toán lương Kt trưởng cty giải thích giám đốc cty định trợ cấp thêm cho cty x hoán cảnh gia đình khó khăn Mặc dù định thức văn vấn đề xuất lô hàng trị giá bán 200 tr( chưa có VAT 10%) để trả thay lương cho cán công nhân viên ( kì không bán hàng) Giá vốn lô hàng 150 tr Kế toán hạch toán sau: Nợ TK 334:200tr Có TK 155:200 tr Yêu cầu: chị ( a) thực thủ tục kiểm toán nhận xét công ty BÀI GIẢI BT1: ND Nhận xét ban đầu Gian lận Thủ tục kiểm toán - - - Gian lận - Kiểm tra chứng từ số 7820 Kiểm tra chứng từ 221 Gửi thư xác nhận tới ngân hàng số dư TK 112 T3 KT PThu số 220 vs 222 Phỏng vấn KT tiền thủ quỹ Đối chiếu hóa đơn bán hàng với PT 193 Bằng chứng kiểm toán + Điều chỉnh KL /Nhận xét - Ngày PS :18/3 Ngày ps 18/7 Sai lệch ngày phát sinh - Có chênh lệch 40trđ so với sổ sách - Ngày phát sinh T7 Thừa nhận sai sót Hợp đồng bán Nợ TK 138 hàng thể Có TK 511 470.000đ sổ 300.000 - DN cần kiểm soát quản lý tiền chặt chẽ - - - tổ tk 111,511,3331 Gửi thư xác nhận đến người mua Phỏng vấn thủ kho phận bán hàng Phỏng vấn kế toán bán hàng - - - Sai sót Sai sót Sai sót đối chiếu chứng từ gốc - vấn giám đốc - đối chiếu giấy đề nghị toán , bảng chấm công giấy hoàn thành khối lượng công việc - xác nhận vs người lao đông - pv kế toán tiền lương - pv giám đốc - đối chiếu chứng từ gốc lại với báo cáo sổ tài khoản - pv giám đốc - kiểm tra tài sản thực tế - gửi thư xác nhận đến nhà cung cấp - pv kế toán TSCĐ - - phiếu thu 170.000đ Người mua xác nhận toán lô hàng mua 470.000đ Thủ kho xác nhận có xuất lô hàng Bộ phận bán hàng xác nhận trị giá lô hàng 470.000đ Thừa nhận sai sót =>Gian lận không thấy sai Bổ sung phạm chữ ký giám đốc xác giám đốc nhận chưa ký - số liệu tương ứng - giám đốc xác nhận chi 80tr đ mua TSCĐ - có hữu TS - nhà cung cấp xác nhận bán cho DN - thừa nhận sai sót Bổ sung hóa đơn gốc biên giao nhận TS BT2: Thủ tục Đối chiếu hồ sơ toán hóa đơn, giấy tờ ngân hàng với sổ tk 112, 211,133,331 vấn giám đốc giá trị công trình điều khoản có liên quan gửi thư xác nhận đến nhà thầu giá trị công trình VAT PV kế toán cách thức hạch toán  KL: Sai sót Bằng chứng kiểm toán Tk 211,331 phát sinh 5,5 tỉ tk khác không thấy phát sinh n vụ Giám đốc xác nhậ giá trị công trình tỷ bảo hành giữ lại 250tr Nhà thầu xác nhận giá trị công trình tỷ, VAT: 10% Kế toán nhận định khoản sai Bút toán đúng: Nợ TK 211: tỉ Nợ TK 133: 0,5 tỉ Có TK 331: 0,25 tỉ Có TK 112: 5,25 tỉ Bút toán điều chỉnh: Nợ TK 133 : 0,5 tỉ Nợ TK 331: 5,25 tỉ Có TK 211: 0,5 tỉ Có TK 112: 5,25 tỉ Thủ tục Đối chiếu hồ sơ lý, hóa đơn sổ tk 214,811,211,131,711,411 Thu thập giải trình giám đốc quy định lí TSCĐ Bằng chứng kiểm toán Tk 411 phát sinh giảm 500 tr; tk 214 phát sinh tăng 1,5 tỉ; tk 211 ps giảm tỉ Và tk khác không thấy phát sinh Giám đốc xác nhận lí TSCĐ với giá 450 tr Gửi thư xác nhận bên mua Kiểm tra hồ sơ liên quan đến TSCĐ hữu TS Phỏng vấn kế toán vật tư  KL: Sai sót Bút toán đúng: Nợ TK 811: 500 tr Nợ TK 131: 450 tr Nợ TK 214: 1500tr Có TK 211: 2000 tr Có TK 711: 450tr Bút toán điều chỉnh: Nợ TK 811: 500tr Nợ TK 131: 450tr Có TK 711: 450 tr Có TK 411 : 500 tr Bên mua xác nhận mua TSCĐ giá 450 tr Thừa nhận định khoản sai BT3: Lời giải: kt định khoản sai Khi định khoản sai làm thủ tục sau: - Đối chiếu phiếu xuất kho với sổ tk 632,155 => thấy sổ tk 155 phát sinh cấp mặt giá trị - đối chiếu hóa đơn vs sổ tk 136 tk 511,3331 => không thấy tk 511 tk 3331 phát sinh - vấn thủ kho => thủ kho xác nhận có xuất hàng - xác nhận vs phận nhận lô hàng thấy phận nhận hàng xác nhận có nhận lô hàng - pv kế toán, kt thừa nhận hạch toán sai SỬA LẠI: Bút toán đúng: -Nợ TK 632: tr Có TK 155: tr - Nợ TK 136: 11 tr Có TK 511: 10tr Có TK 3331: 1tr Bút toán sửa lại: Nợ TK 632: 8tr Nợ TK 911:3 tr Có TK 511:10 tr Có TK 3331: tr Thiếu bút toán giá vốn Thủ tục - đối chiếu phiếu xuất kho vs sổ tk 632, 155 Bằng chứng kiểm toán Không thấy sổ tk phát sinh Gửi thư xác nhận đến công ty x Phỏng vấn thủ kho phận bán hàng Cty x xác nhận có mua lô hàng Thủ kho có xác nhận có xuất kho bán cho cty x Thừa nhận có sai sót Phỏng vấn kế toán vật tư Bút toán điều chỉnh: Nợ TK 632 Có TK 155 thủ tục: - thu thập giải trình ban giám đốc DN phương pháp định giá hàng tồn kho - vấn kế toán vật tư tính toán lại số liệu hàng tồn kho BT4 Thủ tục Kiểm tra hợp đồng lao động hồ sơ nhân Phỏng vấn giám đốc Gửi thư xác nhận đến công nhân Đối chiếu chứng từ phiếu chi t9,t10,t11,t12 Đối chiếu tổng phiếu chi giấy tờ ngân hàng vs bảng toán lương Pv kế toán tiền lương ==> KL: Gian lận Bằng chứng kiểm toán Có danh sách công nhân nghỉ việc Gđ xác nhận không trợ cấp không giả thêm tháng 11,12 Công nhân xác nhận không nhận tr tiền trợ cấp tháng lương 11, 12 Chữ ký người nhận tiền( công nhân) không khớp Số liệu khớp Xác nhận sai sót Điều chỉnh: Thu hồi số tiền gian lận Nợ TK 138 Có TK 334 Thủ tục Phỏng vấn giám đốc Đối chiếu phiếu xuất kho với sổ tk 632,155 Đối chiếu chứng từ hóa đơn vs số TK 511,334,3331 Xác nhận vs ng LĐ Pv thủ kho kế toán => KL : Sai sót, định khoản sai BCKT Có xuất hàng hóa trả thay lương cho cán nhân viên Không thấy sổ tk 632 phát sinh; sổ tk 155 phát sinh không kghowps mặt giá trị Chỉ thấy sổ tk 334 phát sinh không khớp mặt giá trị Ng LĐ xác nhận có nhận sản phẩm thay lương Xác nhận có xuất hàng thừa nhận định khoản sai Bút toán đúng: -Nợ TK 632: 150 tr Có TK 155: 150 tr - Nợ TK 334: 220 tr Có TK 511: 200tr Có TK 3331: 20tr Bút toán điều chỉnh: Nợ TK 334: 20tr Nợ TK 632: 150tr Nợ TK 155: 50tr Có TK 511: 200tr Có TK 3331:20tr
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập kiểm toán báo cáo tài chính có lời giải, Bài tập kiểm toán báo cáo tài chính có lời giải, Bài tập kiểm toán báo cáo tài chính có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập