BAI 2- MOT SO BAI TOAN VE DAI LUONG TI LE THUAN

Ánh Hồng
Ánh Hồng(11600 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 2464
32
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2013, 01:27

Mô tả: KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH GV: LE THI HOA TRUONG THCS VO TRUONG TOAN DI AN- BINH DUONG §2- MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 1- Bài toán 1 2- Bài toán 2 §2- MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 1- Bài toán 1 Hai thanh chì có thể tích là 12cm 3 và 17cm 3 . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5g? Đề bài cho ta biết điều gì? Và hỏi những điều gì? §2- MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 1- Bài toán 1: Hai thanh chì có thể tích là 12cm 3 và 17cm 3 . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5g? Khối lượng và thể tích của chì là hai đại lượng như thế nào với nhau? Nếu gọi khối lượng của hai thanh chì lần lượt là m 1 gam và m 2 gam thì chúng ta sẽ có được tỉ lệ thức nào? 1 2 12 17 m m = m 1 và m 2 có quan hệ gì? m 2 -m 1 =56,5 Giải:Giả sử khối lượng của hai thanh chì tương ứng là m 1 gam và m 2 gam. Do khối lượng và thể tích của vật thể là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau nên 2 1 17 12 m m− = − 56,5 11,3 5 = = => m 1 =12.11,3=135,6 và m 2 =17.11,3=192,1. Vậy: Hai thanh chì có khối lượng là 135,6g và 192,1g. 1 2 12 17 m m = Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:  §2- MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN Cách 2: V(cm 3 ) 12 17 1 m (g) 56,5 1- Bài toán 1: Hai thanh chì có thể tích là 12cm 3 và 17cm 3 . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5g? 5 135,6 192,1 11,3 17-12  §2- MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN . Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm 3 và 15cm 3 . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g. ? 1 Hoạt động nhóm: Mỗi bàn là một nhóm. Nửa lớp sẽ trình bày theo cách 1. Nửa lớp còn lại sẽ trình bày theo cách 2 (bảng). §2- MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 1 2 10 15 m m = 1 2 10 15 m m = 1 2 15 10 m m+ = + 222,5 8,9 25 = = Giả sử khối lượng của hai thanh kim loại tương ứng là m 1 gam và m 2 gam. Do khối lượng và thể tích của vật thể là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau nên: Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có: => m 1 =10.8,9=89 và m 2 =15.8,9= 133,5. Vậy: Hai thanh kim loại có khối lượng là 89 g và 133,5g. Cách 1: Cách 2: §2- MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN V (cm 3 ) 10 15 1 m (g) 222,5 10+15 89 133,5 8,9 §2- MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN Trong hai bài toán trên khi biết được V và m là hai đại lượng tỉ lệ thuận thì ta sẽ áp dụng tính chất gì để tìm m và V? Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Chú ý: Bài toán ? 1 còn được phát biểu dưới dạng chia số 222,5 thành hai phần tỉ lệ với 10 và 15.  §2- MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 2- Bài toán 2: Tam giác ABC có số đo các góc lần lượt là µ µ µ A, B, C lần lượt tỉ lệ với 1; 2; 3. Tính số đo các góc của ∆ABC. ? 2. Hãy vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán 2. ∆ABC có tổng ba góc bằng bao nhiêu? . SINH GV: LE THI HOA TRUONG THCS VO TRUONG TOAN DI AN- BINH DUONG 2- MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 1- Bài toán 1 2- Bài toán 2 2- MỘT SỐ. và 133,5g. Cách 1: Cách 2: 2- MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN V (cm 3 ) 10 15 1 m (g) 222,5 10+15 89 133,5 8,9 2- MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG

— Xem thêm —

Xem thêm: BAI 2- MOT SO BAI TOAN VE DAI LUONG TI LE THUAN, BAI 2- MOT SO BAI TOAN VE DAI LUONG TI LE THUAN, BAI 2- MOT SO BAI TOAN VE DAI LUONG TI LE THUAN

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bé Ni
Bé Ni Vào lúc 10:12 pm 05/05/2015

truong tieu hoc nguyen van troi

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-2-mot-so-bai-toan-ve-dai-luong-ti-le-thuan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.25192213058472 s. Memory usage = 18.54 MB