Đề thi HSG toán 8

Ernst Chladni
Ernst Chladni(9651 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 139
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2013, 01:27

Mô tả: đề thi học sinh giỏi Huyn Môn Toán Lớp 8 (Thời gian làm bài 120 phút) Bài 1. Phân tích thành nhân tử: x 4 - 6x 2 - 7x - 6 Bài 2. Cho x, y, z là các số thực không âm. Tìm giá trị nhỏ nhất của: x 4 + y 4 + z 4 Biết x + y + z = 2 Bài 3. Cho x, y, a, b là những số thực thoả mãn: 1yxv ba yx b y a x 22 2244 =+ + + =+ Chứng minh: ( ) 10031003 2006 1003 2006 ba 2 b y a x + =+ Bài 4. Cho a, b, c, là các số thực dơng. Chứng minh bất đẳng thức: c 1 b 1 a 1 cab ac bac cb abc ba 222 ++ + + + + + + + + Bài 5. Cho tam giác vuông cân ABC (AB = AC). Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho BM = 2MA, trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C vẽ đờng thẳng Bx vuông góc với AB, trên Bx lấy điểm N sao cho BN = 2 1 AB. Đờng thẳng MC cắt NA tại E, đ- ờng thẳng BE cắt đờng thẳng AC tại F a) Chứng minh AF = AM. b) Gọi H là trung điểm của FC, Chứng minh EH = BM. . đề thi học sinh giỏi Huyn Môn Toán Lớp 8 (Thời gian làm bài 120 phút) Bài 1. Phân tích thành nhân

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề thi HSG toán 8, Đề thi HSG toán 8, Đề thi HSG toán 8

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.10504603385925 s. Memory usage = 17.67 MB