KỊCH bản đại hội CHI đoàn

6 241 0
  • Loading ...
Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 07:53

KỊCH BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN 1) Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu MC: Kính mời quý đại biểu toàn thể bạn đứng dậy làm lễ chào cờ: - Nghiêm! Nhìn cờ ….Chào! Thôi….Quốc ca! Đoàn ca…! - Xin trân trọng kính mời quý đại biểu toàn thể bạn an tọa - Kính thưa đại hội! Nhằm để tổng kết lại hoạt động Ban chấp hành chi đoàn lớp 11/11 năm vừa qua đề phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, đồng thời bầu ban chấp hành có đủ lực nhiệt tình để điều hành công việc Hôm nay, Đại hội chi đoàn lớp 11/11 nhiệm kỳ 2016 – 2017 tiến hành, lý buổi Đại hội ngày hôm MC: Đến tham dự Đại hội, xin trân trọng giới thiệu: 1/ Đồng chí: …………………………………Chức vụ:……………… 2/ Đồng chí: …………………………………Chức vụ:……………… 3/ Đồng chí: ………………………………….Chức vụ:……………… Rất vinh hạnh Đại hội có tham dự đồng chí đến từ chi đoàn, đặc biệt có mặt của……đ/c đến từ Đoàn trường THPT Phan Thành Tài tham dự đại hội Vỗ tay 2) Bầu đoàn chủ tịch( người) hiệp thương biểu dơ tay định MC: Về nhân Đoàn chủ tịch: BTC xin giới thiệu danh sách dự kiến tham gia Đoàn chủ tịch để Đại hội biểu 1/ Đồng chí: ……………………………… Chủ tịch 2/ Đồng chí: ……………………………… Phó chủ tịch 3/ Đồng chí: ……………………………… Ủy viên Đồng chí trí với danh sách tham gia Đoàn chủ tịch gồm đồng chí xin biểu dơ tay Xin cám ơn đồng chí Xin mời Đoàn chủ tịch lên làm việc III) Đoàn chủ tịch điều khiển đại hội: MC: Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời đồng chí ……………………… (Chủ tịch).đại diện Đoàn chủ tịch lên công bố chương trình đại hội (MC chỗ ngồi để Đoàn chủ tịch làm việc) Dưới phần nói Đoàn chủ tịch (Chủ tịch) lên nói điều khiển đại hội Thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu: Kính thưa Đại hội! Được Đại hội tín nhiệm bầu vào Đoàn chủ tịch đại hội Xin trân trọng cám ơn tín nhiệm Đại hội Đoàn chủ tịch xin hứa mang hết khả với tinh thần trách nhiệm, điều hành Đại hội theo Điều lệ ĐoànĐiều lệ Hội Xin kính chúc vị đại biểu hạnh phúc Chúc Đại hội thành công tốt đẹp Xin trân trọng cám ơn! 1) Đoàn chủ tịch giới thiệu ban thư ký: Để giúp đại hội ghi chép nội dung, diễn biến dự thảo nghị Đại hội, sau Đoàn chủ tịch xin giơi thiệu danh sách đự kiến Đoàn thư ký để đại hội bầu Ban thư ký gồm có đồng chí: 1/ Đồng chí: …………………………… Trưởng ban 3/ Đồng chí: …………………………… Ủy viên Đồng chí trí với danh sách tham gia Đoàn chủ tịch gồm đồng chí xin biểu dơ tay Xin cám ơn đồng chí Xin mời Ban thư kí lên làm việc 2) Công bố chương trình đại hội Kính thưa Đại hội! Sau xin phép thông qua Chương trình làm việc đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi đoàn Lớp 11/11 Chương trình Đại hội gồm có nội dung sau -) Chào cờ, hát quốc ca, đoàn ca -) Tuyên bố lý do- Giới thiệu đại biểu -) Bầu Đoàn chủ tịch( người) hiệp thương biểu dơ tay -) Đoàn chủ tịch giới thiệu ban thư ký -) Công bố trương trình đại hội -) Trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2012 phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012-2013 -) Giới thiệu đại biểu cấp phát biểu -) Hiệp thương BCH chi đoàn chi hội khóa mơi: -) BCH mắt -) Thông qua nghị đại hội -) Bế mạc 3) Trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015- 2016 phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2017 Chủ tịch tóm tắt tình hình chung: Nhiệm kỳ vừa qua BCH chi đoàn, BCH chi đội hoàn tốt nhiệm vụ Tập thể lớp đoàn kết thi đua học tập rèn luyện tốt Xong nhiều mặt yếu tồn đọng Sau xin giới thiệu Đồng chí …………………………… lên phát biểu tham luận học tập: Kính thưa quý vị đại biểu, vị khách mời, tất bạn đoàn viên chi đoàn ……………………… có mặt Đại hội hôm Trong không khí chào mừng lễ khai giảng năm học 2016-2017, không khí thi đua học tập chào mừng số ngày lễ lớn đất nước, chi đoàn 11/11 tổ chức đại hội chi đoàn để tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015 – 2016 đưa phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 20162017 Tôi tên …………………… , học sinh chi đoàn lớp 11/11 Hôm vinh dự trình bày tham luận vấn đề học tập, kết học tập chi đoàn năm học vừa qua đưa số kinh nghiệm học tập để trao đổi với đồng chí, cho học tập ngày tiến Trong năm học vừa qua, nhiều khó khăn chi đoàn đạt thành tích sau: Về học tập: Có nhiều bạn có thành tích học tập tốt, có số cá nhân có kết học tập tốt như: …………………………………………………………………… Kính thưa đại hội, sau gần ……… năm học tập mái trường THPT Phan Thành Tài nhận thấy nơi để thân cố gắng phát huy khả học tập, đồng thời bước chạy đà thuận lợi để trường có công việc tốt Để đạt điều bạn cần phải nỗ lực, cố gắng tạo cho phương pháp học tập hiệu Sau xin đưa số kinh nghiệm nhỏ: quan trọng tạo cho thân thói quen đọc sách, tự tìm tòi tài liệu sách tham khảo, internet,… thời gian học trường ít, nên đọc giáo trình trước giúp hiểu nhanh hơn, có chưa hiểu hỏi thầy, cô… Trong lớp nên tổ chức nhóm nhỏ học tập với nhau, vừa trao đổi giúp nhanh hiểu tạo khả làm việc theo nhóm Các bạn nên tự tìm cho phương pháp học tập thật tốt,… Trên dây số kinh nghiệm nhỏ nhỏ tôi, hi vọng bạn tìm cho thân phương pháp học tập tốt Chúc bạn thành công Cuối cùng, chúc đại hội thành công tốt đẹp Cám ơn đồng chí xin mời đồng chí chỗ Sau xin giới thiệu Đồng chí ………………… lên phát biểu tham luận Văn thể: Kính thưa :các quý vị đại biểu vị khách mời toàn thể bạn sv lớp ………………………………thân mến Hôm nay, vinh dự thay mặt cho chi đoàn lớp 11/11, trình bày tham luận hoạt động phong trào văn nghệ thể dục thể thao mà chi đoàn đạt năm học 2015-2016 Thưa đồng chí ! Nhằm đạt mục tiêu phát triển toàn diện, giúp học sinh tự xây dựng lối sống sáng, lành mạnh, nhà trường đoàn niên trọng việc tổ chức hoạt động tập thể , hoạt động văn hóa, thể thao để phát huy vai trò chủ động, tích cực phù hợp, đạt hiệu giáo dục nhân cách cá nhân mối tập thể Trên tinh thần chi đoàn ……………………….……… tích cực tham gia hoạt động văn nghệ thể dục thể thao cấp sở cấp trường đạt kết đáng ghi nhận Bước sang năm 201….-201… phương hướng chi đoàn lớp 11/11 thể tinh thần tập thể cao,đạt nhiều thành tích tốt nữa, góp phần xây dựng chi đoàn vững mạnh Trên ý kiến tham luận hoạt động phong trào văn nghệ Rất mong ý kiến đóng góp đồng chí để tham luận hoàn thiện Cuối cùng, xin chúc vị đại biểu, đồng chí mạnh khoẻ hạnh phúc Chúc đồng chí gặt hái nhiều thành công học tập rèn luyện Cám ơn đồng chí xin mời đồng chí chỗ Kính thưa vị đại biểu toàn thể đồng chí Như qua phát biểu đồng chí đồng chí thấy rõ tình hình cua lớp Hai đồng chí nêu rõ phương hương nhiệm vụ năm học mơi Tôi xin chúc cho lớp ta đại thắng lợi tốt học kỳ mơi Vỗ tay 4) Giới thiệu đại biểu cấp phát biểu: Kinh thưa đại hội Sau đại xin mời đồng chí: ……………………… (Giáo viên chủ nhiệm) có vài lời phát biểu với đại hội Vỗ tay Xin cám ơn đồng chí 5) Hiệp thương BCH mới: a) Bầu ban kiểm phiếu Sau xin giời thiệu ban kiểm phiếu: 1/ Đồng chí: Trưởng ban 2/ Đồng chí:………………………… Phó ban Đồng chí trí với danh sách tham gia Đoàn chủ tịch gồm đồng chí xin biểu dơ tay Xin cám ơn đồng chí Xin mời ban kiểm phiếu lên làm việc (Cho người kiểm tra hòm phí công bố thể lệ bỏ phiếu) b) Bầu BCH chi đoàn Sau bầu BCH chi đoàn Danh sách ứng cử đề cử 1/ Đồng chí: ………………………… 2/ Đồng chí: ………………………… 3/ Đồng chí: ………………………… Tiến hành bàu cử Kiểm phiếu Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết Sau xin mời ban kiểm phiếu lên công bố kết bầu cử Ban chấp hành Chi Đoàn Chi hội lớp…………………………… nhiệm kỳ 201… – 201… BCH chi đoàn gồm có: 1/ Đồng chí: ………………………… 2/ Đồng chí: ………………………… 3/ Đồng chí: ………………………… Xin chúc mừng đồng chí: Vỗ tay 6) BCH mắt: -Sau xin mời BCH mời lên mắt với toàn thể đại hội: Vỗ tay -Xin mời đồng chí ………………… Đại diện cho BCH đọc tuyên thệ Vỗ tay - Sau bí thư Mời đại biểu Đoàn cấp lên cho ý kiến đạo Vỗ tay - Bí thư…thay mặt chi Đoàn xin cảm ơn ý kiếm đạo đồng chí chí………… Vỗ tay 7) Thông qua nghị 8) Bế mạc MC: Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đại hội! Sau thời gian làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội thông qua báo cáo tổng kết phương hướng, thực biểu chọn Ban chấp hành có đủ lực nhiệt tình Đặc biệt, đại hội nghe ý kiến phát biểu chân thành quý đại biểu.Đến đây, Đại hội thành công tốt đẹp.! Thay mặt đại hội, xin tuyên bố bế mạc đại hội Xin cảm ơn…!
- Xem thêm -

Xem thêm: KỊCH bản đại hội CHI đoàn, KỊCH bản đại hội CHI đoàn, KỊCH bản đại hội CHI đoàn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập