HOT+HOT TUYỂN CHỌN 50 ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 CỦA CÁC TRƯỜNG TRÊN CẢ NƯỚC (CÓ ĐÁP ÁN VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT TỪNG CÂU)

560 684 1
  • Loading ...
Loading...
1/560 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016, 16:20

TUYỂN CHỌN 50 ĐỀ TRẮC NGHIỆM MƠN TỐN NĂM 2017 ƠN THI THPT QUỐC GIA (có đáp án & đáp án chi tiết câu) Tp Hồ Chí Minh, ngày 22/11/2016 THAM KHẢO TÀI LIỆU CÁC MƠN KHÁC TẠI TỐN, VẬT LÝ, HĨA HỌC, TIẾNG ANH, NGỮ VĂN, SINH HỌC, LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ, GIÁO DỤC CƠNG DÂN Xem chi tiết blogspot: http://tailieuonthi123.blogspot.com/ http://khotailieutonghop247.blogspot.com/ http://khotailieuonthi247.blogspot.com/ Fanpages tài liệu full mơn: Xem chi tiết Kho tài liệu ơn thi thpt quốc gia năm 2017 mơn Tốn FULL: Xem chi tiết Kho tài liệu ơn thi thpt quốc gia năm 2017 mơn Vật Lý: Xem chi tiết Kho tài liệu ơn thi thpt quốc gia năm 2017 mơn Hóa Học: Xem chi tiết Kho tài liệu ơn thi thpt quốc gia năm 2017 mơn Ngữ Văn: Xem chi tiết Kho tài liệu ơn thi thpt quốc gia năm 2017 mơn Tiếng Anh: Xem chi tiết Kho tài liệu ơn thi thpt quốc gia năm 2017 mơn Sinh Học: Xem chi tiết Kho tài liệu ơn thi thpt quốc gia năm 2017 mơn Lịch Sử: Xem chi tiết Kho tài liệu ơn thi thpt quốc gia năm 2017 mơn Địa Lý: Xem chi tiết SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT N LẠC ĐỀ KSCL ƠN THI THPT QUỐC GIA LẦN – LỚP 12 NĂM HỌC 2016 - 2017 ĐỀ THI MƠN: TỐN (Đề thi có 06 trang) Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đề Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: SBD: Câu 1: Cho hàm số: y  x 1 Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số x  2mx  có ba đường tiệm cận  m  2 A  m  m  2  B  m   m    m  2 C    m   D m  Câu 2: Cho hàm số y  x  8x  Các khoảng đồng biến hàm số là: A  2;   2;   B  ; 2   2;   C  ; 2   0;  D  2;   0;  Câu 3: Cho hàm số: y  x  12  x GTLN hàm số bằng: A B C Câu 4: Cho hình lăng trụ đứng có diện tích đáy tích khối lăng trụ là: A 6a B 3a D 3a ; Độ dài cạnh bên a Khi thể C 2a D Câu 5: Gọi M, N GTLN, GTNN hàm số: y  x3  3x  1; 2 Khi tổng M+N bằng: A B -4 C Câu 6: Trong mệnh đề sau mệnh đề đúng: A Mỗi hình đa diện có bốn đỉnh B Mỗi hình đa diện có ba đỉnh C Số đỉnh hình đa diện lớn số cạnh D Số mặt hình đa diện lớn số cạnh 6a 3 D -2 Câu 7: Cho hàm số y   x   2m  1 x    m  x  Tìm tất giá trị tham số m để hàm số có cực đại, cực tiểu 5  A m   1;  4  C m  ; 1 B m  1;   5  D m  ; 1   :   4  Câu 8: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x    x 1  x  23x 1 Số điểm cực trị hàm số là: A B C D mx  Câu 9: Cho hàm số: y  Đồ thị hàm số nhận trục hồnh trục tung làm tiệm cận x  3n  ngang tiệm cận đứng Khi tổng m  n bằng: A  B C D 3 x 1 Câu 10: Cho hàm số y  Xác định m để đường thẳng y  x  m ln cắt đồ thị hàm số x2 hai điểm phân biệt A, B cho trọng tâm tam giác OAB nằm đường tròn x2  y  y   m  3 A  m  15   m  3 B   m  15   m  C 15  m   m  1 D  m  Câu 11: Cho hàm số: y  x3  x  Tìm điểm nằm đồ thị hàm số cho tiếp tuyến điểm có hệ số góc nhỏ  23   24   25  A  0;1 B  ;  C  ;  D  ;   27   27   27  x 1 Câu 12: Cho hàm số y  Mệnh đề sau sai x2 A Đồ thị hàm số ln nhận điểm I  2;1 làm tâm đối xứng B Đồ thị hàm số khơng có điểm cực trị C Đồ thị hàm số ln qua điểm A  0;  D Hàm số ln đồng biến khoảng  ; 2  &  2;   Câu 13: Cho hàm số y   m  1 x 1  x 1  m đồng biến khoảng 17;37  A 4  m  1 m  B   m  6 Tìm tất giá trị tham số m để hàm số m  C   m  4 D 1  m  Câu 14: Cho hình lăng trụ ABC A' B 'C ' có tất cạnh a Khi diện tích tồn phần hình lăng trụ là:         A  B  C  D   a  a   a    a                 Câu 15: Cho hàm số y  x3  3x  m2  2m Tìm tất giá trị tham số m để giá trị cực tiểu hàm số -4 m  B   m  2 A m  16:  tất  giá  m D   m  tham số m để phương trình x   x   m x  x    có nghiệm x   2;   1 A   m   B m   C   m   D   m  4 Câu 17: Cho hàm số: y  Tiệm cận ngang đồ thị hàm số là: 1 2x A y=0 B Khơng có tiệm cận ngang C x  D y   2 Câu 18: Một cơng ty bất động sản có 50 hộ cho th Biết cho th hộ với giá 2.000.000 đồng tháng hộ có người th tăng thêm giá cho th hộ 100.000 đồng tháng có hộ bị bỏ trống Hỏi muốn có thu nhập cao cơng ty phải cho th hộ với giá tháng A 2.225.000 B 2.100.000 C 2.200.000 D 2.250.000 Câu Tìm m  C  m  trị Câu 19: Cho hàm số y  x3  3x  Điểm cực tiểu đồ thị hàm số cho là: A  1;  B 1;3  C  7; 1 D  3;1 Câu 20: Bảng biến thiên sau hàm số nào: A y   x  x  y  x4  x2  B y   x  x  C y  x  x  D Câu 21: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình chữ nhật với AB  2a; AD  a Tam giác SAB tam giác cân S nằm mặt phẳng vng góc với mặt đáy Góc mặt phẳng  SBC   ABCD  450 Khi thể tích khối chóp S ABCD là: 3 B a3 C 2a a 3 Câu 22: Đồ thị hàm số sau cắt trục tung điểm có tung độ âm: 4x 1 2 x  3x  A y  B y  C y  x2 x 1 x 1 A D a D y  Câu 23: Số tiếp tuyến qua điểm A 1; 6  đồ thị hàm số y  x3  3x  là: 2x  3x  A B C D 1 Câu 24: Cho hàm số y   x3  mx   3m   x  Tìm tất giá trị tham số m để hàm số nghịch biến khoảng  ;   m  A  B m   m  1 Câu 25: Đây đồ thị hàm số nào: C 2  m  1 A y  x3  3x  B y   x3  3x  C y   x3  3x  y  x3  3x  Câu 26: Cho hàm số Y  f  X  có bảng biến thiên hình vẽ: Khẳng định sau đúng: A Hàm số cho có điểm cực tiểu khơng có điểm cực đại B Hàm số cho khơng có cực trị C Hàm số cho có điểm cực đại điểm cực tiểu D Hàm số cho có điểm cực đại khơng có điểm cực tiểu cos x  2sin x  Câu 27: Cho hàm số: y  GTLN hàm số bằng: _ 2cos x  sin x  A B C 11 D 1  m  D D x2 Xác định m để đường thẳng y  mx  m  ln cắt đồ thị 2x 1 hàm số hai điểm thuộc hai nhánh đồ thị A m  B m  C m  D m  Câu 28: Cho hàm số: y  Câu 29: Cho hàm số y  mx   2m  1 x  Tìm tất giá trị m để hàm số có điểm cực đại 1 1 A   m  B m   C   m  D m   2 2  m  1 x  Tìm tất giá trị tham số m để hàm số đồng Câu 30: Cho hàm số y  xm biến khoảng xác định m  m  A 2  m  B  C 2  m  D   m  2  m  2 2x 1 Câu 31: Cho hàm số y  Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm x 1 M  0; 1 A y  3x  B y  3x  Câu 32: Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  A B C y  3x  1 là: x  C D y  3x  D Câu 33: Đồ thị hàm số y  x  x  có tiếp tuyến song song với trục hồnh: A B C D Câu 34: Khối 20 mặt thuộc loại A 3;5 B 3; 4 C 4;3 D 4;5 Câu 35: Cho hàm số Y  f  X  có tập xác định  3;3 đồ thị hình vẽ: Khẳng định sau đúng: A Đồ thị hàm số cắt trục hồnh điểm phân biệt B Hàm số đồng biến khoảng  3;1 1;  C Hàm số ngịch biến khoảng D Hàm số đồng biến khoảng  2;1  3; 1 1;3  Câu 36: Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác cạnh a Các mặt bên  SAB  ,  SAC  vng góc với mặt đáy  ABC  ; Góc SB mặt  ABC  600 Tính thể tích khối chóp S ABC a3 a3 a3 3a3 A B C D 12 Câu 37: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a ; Mặt bên tạo với đáy góc 600 Khi khoảng cách từ A đến mặt (SBC) là: a a 3a A B C a D 2 Câu 38: Mỗi đỉnh hình đa diện đỉnh chung A Năm cạnh B Bốn cạnh C Ba cạnh D Hai cạnh Câu 39: Một kim tự tháp Ai Cập xây dựng vào khoảng 2500 trước cơng ngun Kim tự tháp khối chóp tứ giác có chiều cao 154m; Độ dài cạnh đáy 270m Khi thể tích khối kim tự tháp là: A 3.742.200 B 3.640.000 C 3.500.000 D 3.545.000 Câu 40: Cho khối chóp S ABC Trên cạnh SA, SB, SC lấy điểm A' , B' , C ' cho 1 SA'  SA; SB '  SB; SC '  SC Gọi V V ' thể tích khối chóp S ABC ' V S A' B'C ' Khi tỷ số là: V 1 A 12 B C 24 D 24 12 Câu 41: Cho hàm số y  x3  3m2 x  m Giá trị m để trung điểm hai điểm cực trị đồ thị hàm số thuộc  d  : y  là: 1 B  C D 3 Câu 42: Người ta gọt khối lập phương gỗ để lấy khối tám mặt nội tiếp ( tức khối có đỉnh tâm mặt khối lập phương) Biết cạnh khối lập phương a Hãy tính thể tích khối tám mặt đó: a3 a3 a3 a3 A B C D 12 A Câu 43: Đồ thị hàm số y  x  x  cắt trục hồnh điểm: A B C D Câu 44: Cho lăng trụ tam giác ABC A' B 'C ' có góc hai mặt phẳng ( A' BC ) ( ABC ) 600 ; AB  a Khi thể tích khối ABCC ' B' bằng: A a 3a3 B a3 C D 3 a Câu 45: Trong mệnh đề sau mệnh đề sai: A Hình lăng trụ có cạnh bên vng góc với đáy B Hình lăng trụ có mặt bên hình chữ nhật C Hình lăng trụ có cạnh bên đường cao lăng trụ D Hình lăng trụ có tất cạnh Câu 46: Cho hình lăng trụ đứng có đáy tam giác Thể tích hình lăng trụ V Để diện tích tồn phần hình lăng trụ nhỏ cạnh đáy lăng trụ là: A 4V B V C 2V D 6V Câu 47: Cho khối lăng trụ ABC A' B 'C ' M trung điểm cạnh AB Mặt phẳng ( B 'C ' M ) chia khối lăng trụ thành hai phần Tính tỷ số thể tích hai phần đó:_ A B C D 5 Câu 48: Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  A B x2  là: 2x  C D 1 Câu 49: Cho hàm số y  sin 3x  m sin x Tìm tất giá trị m để hàm số đạt cực đại điểm x   A m  C m  B m=0 D m=2 Câu 50: Cho hàm số: y  x3  3x  mx   d  : y  x  Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số cắt (d) ba điểm phân biệt có hồnh độ x1 , x2 , x3 thoả mãn: x12  x22  x32  A m  B Khơng tồn m C  m  D  m  10 - HẾT -Học sinh khơng sử dụng tài liệu; Giám thị coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 10 C A C A B A D D A B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D C B A B A A D B B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D B D C A A C C B A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B B C A D C D C A D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C D C C D A B C D B BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2017 Mơn: TỐN ĐỀ MINH HỌA (Đề gồm có 08 trang) Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đề Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? A y   x  x  B y   x  3x  C y  x  x  D y  x  3x  m o c h Câu Cho hàm số y  f ( x) có lim f ( x)  lim f ( x)   Khẳng định sau x   x   khẳng định ? A Đồ thị hàm số cho khơng có tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số cho có tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng y  y   y u T n i s en D Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng x  x   Câu Hỏi hàm số y  x  đồng biến khoảng ? 1  A   ;   2  B (0;  )   C   ;      D ( ; 0) Câu Cho hàm số y  f ( x) xác định, liên tục  có bảng biến thiên : x  y' +  + + + y 1  Khẳng định sau khẳng định ? A Hàm số có cực trị B Hàm số có giá trị cực tiểu C Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ 1 D Hàm số đạt cực đại x  đạt cực tiểu x  Câu Tìm giá trị cực đại yCĐ hàm số y  x3  x  A yCĐ  B yCĐ  C yCĐ  D yCĐ   1 A, x=4; B x=6 D x=2 tan x  Câu 11 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  đồng biến tan x  m   khoảng  0;   4 A m  B  m  C m   m  D m>2 Câu 12 Phương trình log x  có nghiệm x bằng: A B C x=3 C Câu 13 Phương trình 4x  2x   có nghiệm x bằng: A B -2 C -2 x Câu 14 Cho hàm số f ( x)  x.e Giá trị f ' ' (0) là: A B 2e D D C 3e D Câu 15 Giải bất phương trình log (2x  1)  A x>4 B x> 14 C x
- Xem thêm -

Xem thêm: HOT+HOT TUYỂN CHỌN 50 ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 CỦA CÁC TRƯỜNG TRÊN CẢ NƯỚC (CÓ ĐÁP ÁN VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT TỪNG CÂU), HOT+HOT TUYỂN CHỌN 50 ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 CỦA CÁC TRƯỜNG TRÊN CẢ NƯỚC (CÓ ĐÁP ÁN VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT TỪNG CÂU), HOT+HOT TUYỂN CHỌN 50 ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 CỦA CÁC TRƯỜNG TRÊN CẢ NƯỚC (CÓ ĐÁP ÁN VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT TỪNG CÂU)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập