bai tap lich su 12

1 241 1 Gửi tin nhắn cho Max Born
Max Born

Max Born

Tải lên: 11,373 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2013, 01:25

BÀI TẬP LỊCH SỬ A - Phần trắc nghiệm (4 điểm) * Điền đáp án đúng (Đ) sai (S) vào đáp án của các câu sau: Câu 1: Ai là người phát động “chiến tranh lạnh” sau chiến tranh thế giới lần thứ hai? A. Rudơven B. Lincôn C. Truman D. Aixenhao Câu 2: Khối quân sự CENATO thành lập vào thời gian nào? Ở đâu? A. 8 - 9 - 1954. Ở Malina (Philíppin) B. 9 - 8 - 1954. Ở Malina (Philíppin) C. 8 - 9 - 1954. Ở Băngcốc (Thái Lan) D. 9 - 8 - 1954. Ở Băngcốc(Thái Lan). * Chọn đáp án đúng nhất của các câu sau: Câu 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày tháng năm nào? A. 3 - 2 - 1930 B. 2 - 3 - 1930 C. 3 - 2 - 1933 D. 2 - 3 - 1933 Câu 2: Đại hội lần thứ VII của Quốc tế III đã quyết định các vấn đề sau: A. Xác định kẻ thù của nhân dân thế giới là Chủ nghĩa Phát xít. B. Nhiệm vụ của cách mạng thế giới là chống Phát xít, chống chiến tranh. C. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước để chống Phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình dân chủ. D. Cả 3 đáp án trên đều đúng. * Hoàn chỉnh nội dung của các câu sau: Câu 1: Ngày 1 - 5 - 1938 .đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ của hơn hai vạn người. Câu 2: Cương lĩnh vắn tắt được thông qua ở Hội nghị thành lập Đảng là do .soạn thảo. * Kết nối các câu sau để được một câu hoàn chỉnh và đúng: A. Ra đời ngày 17 - 6 - 1929 E. Đông Dương Cộng sản đảng. B. Ngày 3 - 2 - 1930 F. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn ra đời. C. Tháng 9 - 1929 G. An Nam Cộng sản Đảng ra đời. D. Tháng 8 - 1929 H. Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản Việt Nam họp ở Cửu Long Hương Cảng (Trung Quốc). B - Phần tự luận (6 điểm) Câu 1: Trình bày hoàn cảnh dẫn đến cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939? Câu 2: Trình bày ý nghĩa của sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời?
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap lich su 12, bai tap lich su 12, bai tap lich su 12

Bình luận về tài liệu bai-tap-lich-su-12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP