Tóm tắt luận văn phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam

3 286 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2016, 08:29

TÓM TĂT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: “Phân tích đề xuất số giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam” Tác giả luận văn: Hoàng Thùy Trang Khóa 2014A Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn Từ khóa: Tín dụng bán lẻ Nội dung tóm tắt: a Lý lựa chọn đề tài Tín dụng mảng hoạt động lớn mang lại nhiều lợi nhuận cho Ngân hàng thương mại, song hoạt động tín dụng ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây nguy đổ vỡ cho ngân hàng gây nhiều hệ lụy cho xã hội Để hạn chế rủi ro hoạt động, NHTM tìm giải pháp để hoàn thiên, tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa hoạt động tín dụng nói chung tín dụng bán lẻ nói riêng nhằm đạt kết tốt hoạt động b Mục đích nghiên cứu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận tín dụng bán lẻ, hoạt động tín dụng bán lẻ, phân tích hoạt động tín dụng bán lẻ NHTM - Phân tích thực trạng tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, sở rút hạn chế cần khắc phục - Đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: hoạt động tín dụng bán lẻ NHTM - Phạm vi nghiên cứu: Kết hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2012-2014 c Nội dung đóng góp luận văn Nội dung luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn kết cấu gồm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận tín dụng bán lẻ NHTM Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Đóng góp luận văn - Luận văn hệ thống hóa phát triển số vần đề lý luận công tác tín dụng bán lẻ - Luận văn phân tích đánh giá thực trạng, ưu điểm mạnh, nhược điểm, công tác tín dụng bán lẻ - Nghiên cứu tiêu đánh giá chung tín dụng bán lẻ, từ đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam d Phương pháp nghiên cứu Xuất phát từ thực tiễn hoạt động Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, vấn đề lý luận tín dụng bán lẻ, luận văn sử dụng phương pháp điều tra, thống kê, thu thập số liệu sẵn có, tổng hợp, so sánh phân tích trình nghiên cứu e Kết luận Tín dụng bán lẻ lĩnh vực hoạt động thu lợi nhuận cao ổn định cho ngân hàng, điều kiểm chứng nước phát triển Tuy nhiên việc sử dụng nguồn vốn có cho có hiệu mang ý nghĩa quan trọng, mang tính định đến tồn phát triển bền vững kinh tế Việt Nam Trong lĩnh vực Ngân hàng vấn đề nâng cao chất lượng tín dụng vấn đề thu hút quan tâm nhiều vấn đề mà nhà lãnh đạo Ngân hàng lo lắng Vì vậy,việc đưa thực giải pháp hoàn thiện hoạt động Tín dụng bán lẻ nhu cầu tất yếu ngân hàng Với mong muốn góp phần vào việc hoàn thiện hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam, học viên sâu phân tích hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV, phân tích hội thách thức BIDV từ đưa giải pháp biện pháp hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng bán lẻ nói riêng Qua thời gian nghiên cứu lý luận, tìm hiểu thực tế công tác tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, học viên nhận thấy BIDV đơn vị hoạt động tốt, tuân thủ tốt nguyên tắc, quy định việc bảo đảm chất lượng tín dụng Đồng thời qua nghiên cứu thực trạng nhận thấy dấu hiệu rủi ro tiềm ẩn có khả phát sinh tương lai làm ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV so với nay, học viên đưa số giải pháp ngắn hạn dài hạn, để hạn chế tối đa khả xấu phát sinh nhằm hoàn thiện công tác tín dụng bán lẻ BIDV Do trình độ thời gian nghiên cứu có hạn, nên phân tích mà em đưa chắn nhiều thiếu sót Vì vậy, em mong góp ý, nhận xét thầy cô, cán bộ, nhân viên ngân hàng, người quan tâm đến hoạt động tín dụng bán lẻ Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn- Viện Kinh tế Quản lý Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội hướng dẫn tận tình tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn Em xin gửi lời cảm ơn đến thầy, cô giáo Viện Kinh tế Quản lý Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam, Tóm tắt luận văn phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam, Tóm tắt luận văn phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn