Bìa tiểu luận nghiên cứu marketing nghiên cứu sự nhận biết thương hiệu của sinh viên về dòng sản phẩm điện thoại thông minh nokia lumia tại trường đại học công nghiệp thành phố hồ chí mi

2 747 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2016, 00:26

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÀI TIỂU LUẬN Môn: NGHIÊN CỨU SỰ NHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆU CỦA SINH VIÊN VỀ DÒNG SẢN PHẨM ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH NOKIA LUMIA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DANH SÁCH NHÓM STT HỌ Hoàng Nguyễn Ngọc Võ Văn Phạm Thị Đặng Thị Đỗ Thị Quỳnh Nguyễn Thị Nguyễn Văn Nguyễn Nhật TÊN Hưng Huy Ngoan Ngọc Như Thảo Thường Tiến MSSV 11065151 11067851 11073261 11075791 11091181 11074311 11004316 11239761 THAM GIA (%) 100 100 90 90 100 90 100 100 Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2013 Tp Hồ ChíTp Minh, Hồ Tp Chí ngày HồMinh, Chí 18 Minh, tháng 618năm tháng 182012 tháng năm6 2012 năm 2012 NHẬN XÉT CỦA GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Bìa tiểu luận nghiên cứu marketing nghiên cứu sự nhận biết thương hiệu của sinh viên về dòng sản phẩm điện thoại thông minh nokia lumia tại trường đại học công nghiệp thành phố hồ chí mi , Bìa tiểu luận nghiên cứu marketing nghiên cứu sự nhận biết thương hiệu của sinh viên về dòng sản phẩm điện thoại thông minh nokia lumia tại trường đại học công nghiệp thành phố hồ chí mi , Bìa tiểu luận nghiên cứu marketing nghiên cứu sự nhận biết thương hiệu của sinh viên về dòng sản phẩm điện thoại thông minh nokia lumia tại trường đại học công nghiệp thành phố hồ chí mi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn