Chuyên đề 4 - Căn bậc 3 - Căn bậc n - Phương trình vô tỉ

Hannes Alfvén
Hannes Alfvén(10201 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 789
34
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2013, 01:26

Mô tả: Hoàng Văn Tài Bài dạy Bồi d ỡng Đại số lớp 8 - 9. Chuyên đề 4: căn bậc ba căn bậc n phơng trình vô tỉ. I) Lý thuyết: 1) Căn bậc ba: Căn bậc ba của một số a, ký hiệu 3 a là số x mà lập phơng của nó thì bằng a: 3 a = x x 3 = a 2) Căn bậc n: Căn bậc n (n N; n 2) của một số a, ký hiệu 2k+1 a là số x mà luỹ thừa bậc n của nó thì bằng a: - Với n = 2k + 1 (k N*), ta có: 2k+1 a = x x 2k+1 = a; ( 2k+1 a gọi là căn bậc lẻ) - Với n = 2k (k N*) và a 0, ta có: 2k a = x 2k x 0 x =a ; ( 2k a gọi là căn bậc chẵn) 3) Tính chất của căn bậc n: Với mọi m; n là số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 2 và a; b là các số thực, ta luôn có: a) n n n a. b = a.b ; b) n n n a a = ; b 0 b b ; c) m mn n a = a ; d) m n mn a = a . 4) Phơng trình vô tỉ: Là phơng trình có chứa ẩn trong dấu căn thức. Giải phơng trình vô tỉ cũng áp dụng các quy tắc biến đổi nh phơng trình đã học. Cần chú ý tới tập xác định của phơng trình để chọn nghiệm ! Ii) bài tập: Dạng I: Tính toán với căn bậc hai, căn bậc ba và căn bậc 4 Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức sau: a) A = 3 3 7 + 5 2 + 7 - 5 2 ; b) B = 3 3 6 3 + 10 - 6 3 - 10 ; c) C = 3 3 45 + 29 2 + 45 - 29 2 ; d) D = 3 3 1 1 2 + 10 + 2 - 10 27 27 . Bài 2: a) Chứng minh rằng số x = 3 3 5 + 2 - 5 - 2 là nghiệm của phơng trình: x 3 + 3x 4 = 0. b) Kiểm tra xem số x = 3 3 80 + 4 - 80 - 4 có phải là nghiệm của phơng trình: x 3 + 12x 8 hay không ? (ĐS: Có !) Bài 3: Tính giá trị của các biểu thức sau: a) P = 4 17 + 12 2 - 2 ; b) Q = 4 56 -24 5 ; c) R = 1 + 4 28 - 16 3 ; d) S = ( ) 4 4 4 7 + 48 - 28 - 16 3 . 7 + 48 . Bài 4: Trục căn thức ở mẫu: a) 3 3 3 1 16 + 12 + 9 ; b) 4 4 4 4 1 2 + 4 + 8 + 16 ; c) 3 3 3 1 9 - 6 + 4 ; d) 3 3 3 3 3 1 9 - 3 + 24 - 243 + 375 . =============================================================== Trờng THCS Yên Lạc - Hè 2006. 1 Hoàng Văn Tài Bài dạy Bồi d ỡng Đại số lớp 8 - 9. Bài 5: Cho biết am 3 = bn 3 = cp 3 và 1 1 1 + + = 1 m n p . Chứng minh rằng: 2 2 2 3 3 3 3 a + b + c = am + bn + cp HD: Đặt am 3 = bn 3 = cp 3 = k 3 a = 3 3 k m ; b = 3 3 k n ; c = 3 3 k p ; Từ đó: VT = k; VP = 3 3 k = k đpcm. Dạng II: làm quen với phơng trình vô tỉ Bài 6: Giải phơng trình: x - 1 - 5x - 1 = 3x - 2 HD: Đặt điều kiện, chuyển vế hợp lý rồi bình phơng để làm mất căn. Cách khác: Từ đkiện, nhận xét: VT < 0; VP 0 PT vô nghiệm. Bài 7: Giải phơng trình: 3 3 x + 1 + 7 - x = 2 . HD: Lập phơng hai vế. PT có hai nghiệm: x 1 = -1 và x 2 = 7. Bài 8: Giải phơng trình: 3 x - 2 + x + 1 3= HD: Đặt ẩn phụ: a = 3 x - 2 ; b = x + 1 . Giải hệ: tìm đợc a = 1; b = 2 x = 3. Bài 9: Giải các phơng trình sau: a) x 2 4x = 8 x - 1 ; (HD: ĐK, Bp hai vế, PT có 1 nghiệm x = 4 + 2 2 ) b) 4x + 1 - 3x + 4 = 1 ; (ĐS: x = 20) c) x - 1 - x + 1 = 2 ; (ĐS: Vô nghiệm) d) x - 2 x - 1- x - 1 = 1 ; (HD: ĐK, chuyển vế, Bp hai vế. ĐS: x = 1) e) x + 2x - 1 + x - 2x - 1 = 2 ; (HD: ĐK, Bp hai vế, ĐS: 1 x 1 2 ) Bài 10: Giải các phơng trình sau: a) x 2 5x 2 3x + 12 = 0; b) x + 1 + x + 10 = x + 2 + x + 5 ; (HD: ĐK: x-1, Bp hai vế xuất hiện ĐK: x-1) c) x + 2 - 4 x - 2 + x + 7 - 6 x - 2 = 1 ; HD: Đặt y = x - 2 |y - 2| + |y - 3| = 1, 2 y 3 6 x 11. =============================================================== Trờng THCS Yên Lạc - Hè 2006. 2 . Hoàng V n Tài Bài dạy Bồi d ỡng Đại số lớp 8 - 9. Chuy n đề 4: c n bậc ba c n bậc n phơng trình vô tỉ. I) Lý thuyết: 1) C n bậc ba: C n bậc ba của. b) n n n a a = ; b 0 b b ; c) m mn n a = a ; d) m n mn a = a . 4) Phơng trình vô tỉ: Là phơng trình có chứa n trong dấu c n thức. Giải phơng trình vô tỉ

— Xem thêm —

Xem thêm: Chuyên đề 4 - Căn bậc 3 - Căn bậc n - Phương trình vô tỉ, Chuyên đề 4 - Căn bậc 3 - Căn bậc n - Phương trình vô tỉ, Chuyên đề 4 - Căn bậc 3 - Căn bậc n - Phương trình vô tỉ

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu chuyen-de-4-can-bac-3-can-bac-n-phuong-trinh-vo-ti

Tài liệu liên quan

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.142737865448 s. Memory usage = 17.7 MB