Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 9

68 6,552 26
Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs

Tải lên: 11,691 tài liệu

  • Loading...
1/68 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2013, 01:25

Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 CHỦ ĐIỂM THÁNG 9 MỤC TIÊU GIÁO DỤC GIÚP HOC SINH: -Hiểu truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường, nhiệm vụ và quyền của học sinh cuối cấp THCS. -Tự hào và trân trọng truyền thống của lớp của trường. -Biết tự xác định trách nhiệm bản thân phải học tập tốt để phát huy truyền thống tốt đẹp đó. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐIỂM 1-Bầu cán bộ lớp. 2-Thảo luận về nhiệm vụ của học sinh cuối cấp THCS. 3-Thảo luận về tặng kỉ vật lưu niệm cho trường. 4-Thi viết, vẽ ca ngợi truyền thống nhà trường. Trang 2 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 Ngày 3-09-2007 Hoạt động 1 BẦU CÁN BỘ LỚP I-YÊU CẦU GIÁO DỤC: -Hiểu vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập và rèn luyện của lớp. -Biết lựa chọn những cán bộ có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm và ý thức. -Tôn trọng và ủng hộ lớp hoạt động. II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1-Nội dung: -Tổng kết hoạt động của lớp năm học trước. -Bầu đội ngũ cán bộ lớp mới. 2-Hình thức hoạt động: -Nghe báo cáo và thảo luận. -Bình bầu dưới hình thức biểu quyết. III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG: 1-Phương tiện hoạt động: -Bản báo cáo kết quả hoạt động của lớp ở năm học trước. -Một số tiết mục văn nghệ. 2-Về tổ chức: GVCN hội ý với cán bộ lớp: -Đánh giá kết quả hoạt động của lớp trong năm học qua. -Lớp trưởng viết báo cáo, lớp phó văn thể điều kiển. -Chuẩn bị tiết mục văn nghệ, phân công trang trí. IV- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: Người thực hiện Nội dung TL Cả tập thể Lớp phó văn thể Lớp trưởng Lớp phó học tập Cả tập thể Lớp phó văn thể Lơp1 phó văn thể Cả tập thể GVCN Lớp phó văn thể Cả tập thể Cán bộ lớp Hoạt động 1 Hát tập thể bài “Vui bước đến trường” Nêu lý do và giới thiệu chương trình hoạt động Hoạt động 2 Nghe báo cáo và thảo luận Đọc bản báo cáo tổng kết năm học 2005-2006 Đọc bản phương hướng năm học 2006-2007 Thảo luận góp ý kiến. Tóm tắt các ý kiến phát biểu. Hoạt động 3 Tổ chức bầu cán bộ lớp Nêu thể lệ bầu cử Cả lớp thảo luận về cách thức bầu. Hướng dẫn chọn đội ngũ càn bộ Chốt lại ý kiến chung của cả lớp và GVCN Bầu cán bộ lớp. Đội ngũ cán bộ lớp ra mắt, nhận nhiệm vụ và hứa quyết tâm thực hiện. Hoạt động 4 2’ 15’ 15’ 10’ Trang 3 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 Các tổ GVCN Lớp phó văn thể Chương trình văn nghệ Trình bày các tiết mục văn nghệ mà tổ mình đã chuẩn bị. Hoạt động 5 Phát biểu ý kiến, nhận xét sự tham gia của HS Nhận xét kết quả hoạt động. 3’ HỆ THỐNG CÁN BỘ LỚP LỚP TRƯỞNG THƯ KÝ ……………… ……………… … THỦ QUỸ ……………… ………………. P. HỌC TẬP ……………… …………… P. LAO ĐỘNG ……………… ………… . P. VĂN THỂ ……………… ………………. Tổ 1 Tổ 2 Tổ 3 Trang 4 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 Ngày 8- 09 - 2007 Hoạt động2: THẢO LUẬN VỀ NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH CUỐI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ I-YÊU CẦU GIÁO DỤC: Giúp học sinh: -Hiểu nhiệm vụ và quyền của học sinh cuối cấp THCS. -Tự xác định trách nhiệm bản thân phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó. -Biết sử dụng các biện pháp hợp lí, có hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ của năm học cuối cấp THCS. II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1-Nội dung: -Nhiệm vụ và quyền của HS cuối cấp THCS. -Tầm quan trọng của việc hoàn thành tốt những nhiệm vụ đó. -Các biện pháp thực hiện. 2-Hình thức hoạt động: Trao đổi, thảo luận. III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG: 1-Phương tiện hoạt động: -Điều 13,28,29,31 Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em. -Giấy khổ lớn và bút. -Một số tiết mục văn nghệ. 2-Về tổ chức: -GV phổ biến nội dung, kế hoạch hoạt động. -Cán bộ lớp phân công các công việc cụ thể: điều khiển chương trình, thư kí, mời đại biểu, trang trí, văn nghệ. IV- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: Người thực hiện Nội dung TL Cả lớp Người điều khiển Người điều khiển Các tổ Đại diện các tổ Thư kí Tổ 1,2 Hoạt động 1 Mở đầu -Hát một bài hát tập thể. -Nêu lí do, giới thiệu chương trình hoạt động, giới thiệu đại biểu. Hoạt động 2 Thảo luận theo tổ -Nêu câu hỏi cho các tổ thảo luận: 1-Theo Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em, bạn thấy mình có những quyền gì? 2-Là HS lớp 9, bạn thấy mình phải thực hiện tốt những nhiệm vụ gì? -Thảo luận ghi ý kiến của tổ vào giấy lớn. -Trình bày ý kiến của tổ mình. Lớp nhận xét bổ sung. -Thư kí ghi ý kiến đúng nhất vào biên bản. -Trình bày các tiết mục văn nghệ của tổ mình. Hoạt động 3 Thảo luận chung cả lớp Trang 5 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 Người điều khiển Cả lớp Người điều khiển Thư kí Tổ 3,4 GVCN Người điều khiển -Nêu câu hỏi để lớp thảo luận: 3-Bạn thấy tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đó như thế nào? 4-Để thực hiện tốt những nhiệm vụ đó, cần những biện pháp gì? -Cả lớp thảo luận chung. -Chốt lại ý kiến của cả lớp. -Thư kí ghi biên bản. -Trình bày các tiết mục văn nghệ của tổ mình. Hoạt động 4 Kết thúc -Phát biểu ý kiến, nhắc nhở thêm học sinh. -Nhận xét kết quả thảo luận của lớp và các tổ. Trang 6 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 Ngày 11 - 09 - 2007 Hoạt động3: THẢO LUẬN VỀ TẶNG KỈ VẬT LƯU NIỆM CHO TRƯỜNG I-YÊU CẦU GIÁO DỤC: Giúp học sinh: -Hiểu ý nghĩa của tặng kỉ vật lưu niệm cho trường của học sinh cuối cấp THCS. -Có tình cảm lưu luyến, gắn bó với trường, lớp, với thầy cô giáo và bạn bè; mong muốn để lại vật kỉ niệm cho trường. -Tích cực học tập để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học cuối cấp THCS. II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1-Nội dung: -Lựa chọn phương án tặng kỉ vật lưu niệm cho trường. -Xây dựng kế hoạch thực hiện. 2-Hình thức hoạt động: -Thảo luận. -Xây dựng kế hoạch tặng kỉ vật lưu niệm cho trường. III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG: 1-Phương tiện hoạt động: -Bản dự thảo kế hoạch tặng kỉ vật lưu niệm cho trường. -Một số tiết mục văn nghệ. 2-Về tổ chức: -Cán bộ lớp dự thảo kế hoạch. -GVCN góp ý kiến. -Mỗi HS tự dự kiến kế hoạch của mình. -Phân công người điều kiển chưng trình, thư kí -Chuẩn bị tiết mục văn nghệ, trang trí. IV- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: Người thực hiện Nội dung TL Cả lớp Người điều khiển Người điều khiển Cả lớp Thư kí Người điều khiển Tô3,4 Hoạt động 1 Mở đầu -Hát một bài hát tập thể. -Tuyên bố lí do, giới thiệu chương trình. Hoạt động 2 Thảo luận về kỉ vật lưu niệm cho trường -Lần lượt nêu từng câu hỏi: 1-Theo bạn việc để lại kỉ vật lưu niệm cho nhà trường đối với lớp cuối cấp có cần thiết không? Vì sao? 2-Trong tình hình thực tế của lớp và nhà trường, theo bạn lớp ta cần xây dựng kỉ vật gì để lại cho nhà trường? -Suy nghĩ tham gia phát biểu ý kiến. -Thư kí ghi biên bản. -Thống nhất kỉ vật lưu niệm. -Trình bày các tiết mục văn nghệ. Trang 7 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 Người điều khiển Cả lớp Lớp trưởng Cả lớp Lớp trưởng Tố,2 GVCN Người điều khiển Hoạt động 3 Xây dựng kế hoạch thực hiện -Lần lượt nêu các câu hỏi: 3-Để có kỉ vật lưu niệm cho nhà trường mà lớp ta đã chọn, chúng ta cần phải tiến hành những công việc gì? 4-Theo bạn lớp ta nên có kế hoạch, thời gian chuẩn bị như thế nào? -Nêu ý kiến của cá nhân mình. -Báo cáo toàn diện phương án xây dựng. -Bổ sung ý kiến lần cuối và biểu quyết. -Phân công công việc và tiến hành thực hiện kế hoạch. -Trình bày các tiết mục văn nghệ. Hoạt động 4 Kết thúc -Phát biểu ý kiến và động viên khuyến khích HS. -Nhận xét kết quả hoạt động. Trang 8 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 Ngày 20 - 09 - 2007 Hoạt động 4: I-YÊU CẦU GIÁO DỤC: Giúp học sinh: -Hiểu về truyền thống của lớp, của trường. -Tự hào, trân trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường. II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1-Nội dung: Ca ngợi truyền thống của lớp, của trường. 2-Hình thức hoạt động: -Thi viết, vẽ, làm thơ. -Trò chơi. III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG: 1-Phương tiện hoạt động: -Giấy khổ lớn, bút màu, băng dính. -Gợi ý một số các chủ điểm để HS lựa chọn. +Giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn. +Cảnh sinh hoạt của trường, của lớp . +Chân dung những HS giỏi, nghèo vượt khó. +Chân dung các thầy cô giáo dạy giỏi. -Biểu điểm. -Một số tiết mục văn nghệ. 2-Về tổ chức: -GVCN nêu chủ đề hoạt động, mục đích, yêu cầu. -Lớp thảo luận thống nhất yêu cầu, kế hoạch, nội dung hoạt động. Phân công người điều khiển chương trình, thư kí, ban giám khảo, trang trí lớp, mua tặng phẩm, mời đại biểu,chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ. IV- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: Người thực hiện Nội dung TL Cả lớp Người điều khiển Các tổ Người điều khiển Đại diện các tổ Hoạt động 1 Mở đầu -Hát một bài hát tập thể. -Tuyên bố lí do giới thiệu chương trình, giới thiệu đại biểu, ban cố vấn, các đội thi. Hoạt động 2 Sáng tác theo chủ đề -Nhận giấy bút, bút màu để viết vẽ. -Cho các đội bốc thăm chủ đề. -Đọc to chủ đề dự thi của đội mình, sau đó viết chủ đề Trang 9 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 Người điều khiển Các tổ Các thành viên còn lại Người điều khiển Đại diện các tổ Các tổ khác Ban giám khảo Các thành viên khác Ban giám khảo GVCN Cố vấn Người điều khiển của đội mình lên đầu bảng phần bảng của đội mình. -Qui định thời gian sáng tác và trình bày vào giấy.Tuyên bố cuộc thi bắt đầu. -Bàn bạc, phân công,khẩn trương xây dựng tác phẩm của đội mình. -Trong khi chờ đợi các đội trình bày, các tổ biểu diễn các tiết mục văn nghệ. Hoạt động 3 Trưng bày và bình luận tác phẩm dự thi -Yêu cầu các đội trưng bày tác phẩm của đội mình lên vị trí qui định. -Trình bày tác phẩm của đội mình : bài văn, bài thơ, tranh vẽ.Nêu lên nội dung, ý nghĩa của tác phẩm gắn với chủ đề của đội mình. -Có ý kiến nhận xét. -Chấm điểm cho các đội. -Biểu diễn các tiết mục văn nghệ. Hoạt động 4 Kết thúc -Công bố kết quả cuộc thi. -Phát biểu ý kiến, động viên, khích lệ học sinh. -Trao thưởng cho các đội và cá nhân. -Nhận xét kết quả hoạt động. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM THÁNG 9 STT Họ và tên XẾP LOẠI Ghi chú Cá nhân Tổ GVCN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 10 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 11 [...]... biểu. Trang 29 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-20082425262728 29 303132333435363738 39 4041424344 Trang 11 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008Ngày30/11 /2007 Hoạt động 1:I-YÊU CẦU GIÁO DỤC:Giúp... Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 29 303132333435363738 39 40414243 Trang 22 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008Ngày 07/10/2007 Hoạt động 2:I-YÊU CẦU GIÁO DỤC:Giúp học sinh:-Nhận thức được sự quan tâm của Bác Hồ về quyền được hưởng giáo. .. thưởng Hoạt động 3Vui văn nghệ-Một số tiết mục văn nghệ đã dự kiến được trình bày Hoạt động 4Kết thúc-Nhận xét chung về quá trình chuẩn bị, tham gia dự thi của các tổ.-Nhận xét, đánh giá, động viên học sinh.10’5’ Trang 19 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008Ngày 29/ 09/ 07 Hoạt động 1:I-YÊU CẦU GIÁO DỤC:Giúp học sinh:-Nắm vững các chỉ tiêu thi đua học tập tốt của lớp, ... thểNgười điều khiển Lớp trưởngNgười điều khiểnNgười điều khiển Hoạt động 1Mở đầu-Hát một bài hát tập thể.-Tuyên bố lí do:-Giới thiệu khách mời.-Giới thiệu chương trình hoạt động. Hoạt động 2Giao lưu-Lần lượt đặt các câu hỏi giao lưu với các đảng viên tiêu biểu5’20' Trang 50 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008CHỦ ĐIỂM THÁNG 9 MỤC TIÊU GIÁO DỤCGIÚP HOC SINH:-Hiểu... 5’ Trang 42 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008Ngày 6/11/2007 Hoạt động2 :I-YÊU CẦU GIÁO DỤC:Giúp học sinh:-Khắc sâu tình nghĩa thầy trò và công ơn đối với thầy cô giáo. -Yêu quý và tin tưởng các thầy cô giáo. -Kính trọng, lễ phép với thầy cô giáo. II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1-Nội dung:-Những kỉ niệm sâu sắc về tình cảm của HS với thầy cô giáo. -Những truyện... Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008101112131415161718 19 202122232425262728 29 303132333435363738 39 404142 Trang 33 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài. .. ý kiến. Hoạt động 4Vui văn nghệ-Trình bày những tiết mục văn nghệ đã chuẩn bị. Hoạt động 5Kết thúc-Phát biểu động viên học sinh.-Nhận xét sự tham gia hoạt động của các bạn.15’10’10’5’ Trang 14 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008Người điều khiểnCá nhânCác tổNgười điều khiểnGVCNĐố vuiNêu câu hỏiTrả lời1-Người được lưu truyền là người đầu tiên đánh giặc... của Bác gửi cho học sinh và ngành Giáo dục.-Giới thiệu chương trình: +Nghe đọc thư +Thảo luận5’ Trang 15 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008Người điều khiểnCả lớp Lớp trưởngCả lớp Lớp trưởngTố,2GVCNNgười điều khiển Hoạt động 3Xây dựng kế hoạch thực hiện-Lần lượt nêu các câu hỏi:3-Để có kỉ vật lưu niệm cho nhà trường mà lớp ta đã chọn, chúng ta cần phải... Trang 2 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008Ngày 14/2/ 2008 Hoạt động 2:I-YÊU CẦU GIÁO DỤC:Giúp học sinh:-Kiểu ý nghĩa của việc trồng cây lư niệm của HS cuối cấp ở trường.-Khắc sâu tình cảm lưu luyến và tự hào về trường.-Có ý thức thường xuyên chăm xóc và bảo vệ cây.II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1-Nội dung:Cả lớp trồng 1 cây lưu niệm.2-Hình thức hoạt động: -Trồng... phong tham gia vào hoạt động. IV- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: Người thực hiện Nội dung TLCả tập thểNgười điều khiển Hoạt động 1Mở đầu-Hát một bài hát tập thể.-Tuyên bố lí do:Những chiến công thầm lặng, những hi sinh cao cả của anh hùng liệt sĩ, những đóng góp to lớn của cácBà mẹ 5’ Trang 37 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1-Nội dung:-Truyền . trường. Trang 2 Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 Ngày 3- 09- 2007 Hoạt động 1 BẦU CÁN BỘ LỚP I-YÊU CẦU GIÁO DỤC: -Hiểu vai. Giáo án Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 Năm học 2007-2008 Người điều khiển Cả lớp Lớp trưởng Cả lớp Lớp trưởng Tố,2 GVCN Người điều khiển Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 9, Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 9, Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 9

Bình luận về tài liệu giao-an-hoat-dong-ngoai-gio-len-lop-khoi-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP