Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 8

19 8,141 55 Gửi tin nhắn cho James Goodnight
James Goodnight

James Goodnight

Tải lên: 11,522 tài liệu

  • Loading...
1/19 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2013, 01:25

Giáo án hoạt động ngoài giờ lớp 8 Giáo án: Giáo dục ngoài giờ lớp 8 Tháng 9: Chủ điểm: Truyền thống Nhà trờng I/ Mục tiêu: Học sinh hiểu rõ hơn về truyền thống của trờng, lớp. Biết đoàn kết giúp nhau phát huy truyền thống của trờng, lớp. Tự hào và tôn trọng các truyền thống tốt đẹp đó. II/ Tiến hành hoạt động cụ thể: Tuần 1: Bầu cán bộ lớp. 1/ Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh - Hiểu đợc vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập, rèn luyện của lớp. - Có khả năng giao tiếp thể hiện sự tôn trọng, phục tùng và ủng hộ cán bộ lớp hoạt động. - Có ý thức trách nhiệm trong việc lựa chọn những cán bộ lớp có năng lực, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm. 2/ Nội dung và hình thức hoạt động a- Nội dung: - Báo cáo tổng kết của đội ngũ cán bộ lớp sau một năm học. - Bầu đội ngũ cán bộ lớp. b- Hình thức - Nghe chỉ tiêu để bầu - Lớp thảo luận. - Bỏ phiếu bầu hoặc lấy biểu quyết 3/ Chuẩn bị a- Ph ơng tiện. - Báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp năm học vừa qua. 1 Giáo án hoạt động ngoài giờ lớp 8 - Lấy biểu quyết bầu. - Xen kẽ vài tiết mục văn nghệ. b- Về tổ chức. Giáo viên chủ nhiệm cùng với cán bộ lớp năm cũ xây dựng bản báo cáo kết quả hoạt động của năm trớc - Dự kiến cán bộ lớp Với tiêu chuẩn cần có, thống nhất chơng trình hoạt động. - Phân công ngời đọc bản báo cáo kết quả hoạt động năm cũ: Lớp trởng - Bầu chủ toạ và th ký. - Phân công bộ phận trang trí lớp. 4. Tiến hành hoạt động * Lớp trởng báo cáo tổng kết hoạt động của cán bộ lớp trong năm qua. * Cả lớp thảo luận góp ý kiến. * Chủ tọa tổng kết ý kiến. * Bầu cán bộ lớp mới: Lớp trởng, Lớp phó, Tổ trởng, Tổ phó Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến, chúc mừng đội ngũ cán bộ lớp và giao nhiệm vụ. 5. Kết thúc hoạt động Giáo viên chủ nhiệm căn dặn cán bộ lớp một lần nữa. Nhắc nhở lớp giúp đỡ, tạo điều kiện cho cán bộ lớp làm tốt công việc đợc giao. Tuần 2: Tôi là học sinh lớp 8 1. Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh Hiểu vị trí, nhiệm vụ quan trọng của mình trong năm học lớp 8 * Tự giác, quyết tâm cao trong học tập * Biết giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. 2 Giáo án hoạt động ngoài giờ lớp 8 2. Nội dung và hình thức hoạt động. a- Nội dung - Xác định vị trí quan trọng của năm học lớp 8 - Những nhiệm vụ trong năm học này. - Những biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. b- Hình thức Trao đổi, thảo luận 3. Chuẩn bị a- Ph ơng tiện : Giáo viên đa ra một số câu hỏi thảo luận Câu 1: Bạn có suy nghĩ gì khi mình là học sinh lớp 8. Vị trí, vai trò và trách nhiệm của Học sinh lớp 8 Câu 2: Bạn thấy mình phải làm gì ở năm học này? Vì sao? Câu 3: Để làm tốt nhiệm vụ đó, theo bạn phải có những biện pháp nào? (về chủ quan? Khách quan?) Cho học sinh ghi lại những kết quả thảo luận trên vào giấy b- Về tổ chức: - Giáo viên chủ nhiệm họp cán bộ phân công chuẩn bị công việc. 4. Tiến hành hoạt động * Khởi động - Thảo luận về vị trí và nhiệm vụ của năm học. - Lớp trởng làm chủ toạ đọc câu hỏi 1 và 2. - Học sinh trao đổi theo tổ - Đại diện trình bày. Lớp góp ý, bổ sung thống nhất về vị trí, nhiệm vụ. * Làm việc cá nhân về biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học * Văn nghệ: Lớp phó văn nghệ giới thiệu các tiết mục VN chuẩn bị của mỗi tổ lên biểu diễn ( bài hát quy định ) 5. Kết thúc hoạt động 3 Giáo án hoạt động ngoài giờ lớp 8 Giáo viên chủ nhiệm nêu khái quát vị trí, nhiệm vụ năm học và động viên học sinh phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Tuần 3: Phát huy truyền thống của lớp của trờng 1.Yêu cầu : Giúp học sinh - Hiểu truyền thống của lớp và của trờng sau hai năm học tập và rèn luyện. - Biết trân trọng những truyền thống đó. Biết xây dựng kế hoạch phấn đấu cá nhân của lớp để phát huy truyền thống tốt đẹp của lớp, của trờng. 2. Nội dung và hình thức hoạt động a-Nội dung: - Những truyền thống của lớp của trờng. - Trách nhiệm của mỗi học sinh đối với việc phát huy truyền thống đó. - Kế hoạch của từng cá nhân để phát huy truyền thống của lớp của trờng. - Văn nghệ: Ca ngợi trờng lớp 3. Chuẩn bị: a- Về ph ơng tiện hoạt động: Câu hỏi thảo luận Câu1: Hãy nêu các truyền thống tốt đẹp của trờng Câu 2: Do đâu có đợc các truyền trống đó Câu3: Nêu các truyền thống của lớp Câu 4: Nêu tên những học sinh tiêu biểu đã góp nhiều công sức xây dựng các truyền thống của lớp b- Về tổ chức: Giáo viên chủ nhiệm hớng dẫn cho HS chuẩn bị về ND, kế hoạch 4. Tiến hành hoạt động: 4 Giáo án hoạt động ngoài giờ lớp 8 * Thảo luận về truyền thống của trờng, lớp * Xây dựng kế hoạch phát huy truyền thống của lớp, trờng * Văn nghệ : Văn nghệ tổ lớp hát ( Bài hát tập q định) 5- Kết thúc hoạt động : Giáo viên nhắc nhở học sinh phát huy truyền thống của lớp, trờng phấn đấu rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi, giúp ích vào việc xây dựng đất nớc ngày một giàu đẹp hơn Tuần 4: Thi hát các bài hát truyền thống I- Yêu cầu giáo dục: Nhằm giáo dục HS: biết thởng thức, biết hát các bài hát truyền thống ca ngợi trờng lớp, thầy cô, bạn bè. Yêu thích văn nghệ, phấn khởi, lạc quan yêu mến, gắn bó với trờng lớp, quý trọng thầy cô đoàn kết thân ái với bạn bè, tự tin và quyết tâm học tập tốt. II- Nội dung và hình thức hoạt động: a. Nội dung : Hát các bài hát truyền thống do trờng quy định b. Hình thức hoạt động: - Thi hát giữa các tổ - Thi hát tiết mục tự chọn ( cá nhân, tốp ca) III- Chuẩn bị : a. Ph ơng tiện hoạt động: - Những bài hát truyền thống - Trang phục - Tặng phẩm để thởng 5 Giáo án hoạt động ngoài giờ lớp 8 b. Về tổ chức: Giáo viên chủ phổ biến cho cả lớp về yêu cầu, ND, kế hoạch hoạt động. Hớng dẫn HS chuẩn bị ôn luyện các bài hát truyền thống. IV- Tiến trình hoạt động; * Đa biểu chấm cho các tổ: Đúng chủ đề: 4đ Hát đúng bài, hay : 4đ Tác phong đúng mực, khẩn trơng : 2đ V- Kết thúc hoạt động : - Ngời điều khiển: Nhận xét chung, công bố kết quả. - GVCN phát phần thởng * Đánh giá kết quả hoạt động theo chủ điểm: - Học sinh tự đánh giá xếp loại - Tổ đánh giá xếp loại : Tốt; Khá; Trung bình; Yếu - Giáo viên chủ nhiệm đánh giá xếp loại : T : K : TB : Y Chủ điểm tháng 10 : Chăm ngoan học giỏi I- Mục tiêu giáo dục : - HS nhận thức đợc ý nghĩa các lời dạy của Bác - Biết vận dụng các phơng pháp học tập, rèn luyện các kỹ năng trong hoạt động nhận thức - Có động cơ học tập đúng đắn trung thực trong học tập II- Tiến hành hoạt động cụ thể : Tuần 1: Làm thế nào để học tốt 1- Yêu cầu : Giúp HS 6 Giáo án hoạt động ngoài giờ lớp 8 Hiểu ý nghĩa lời Bác Hồ dạy, hiểu các kinh nghiệm và phơng pháp học tập khoa học để đạt kết quả tốt nh Bác mong muốn. Khiêm tốn học hỏi, có thái độ học tập tích cực. Rèn luyện và thực hành các phơng pháp học tập, cùng giúp đỡ nhau học tốt. 2/ Nội dung và hình thức hoạt động. a- Nội dung: * Nội dung và ý nghĩa của việc Học tập tốt * Các kinh nghiệm để học tốt các môn học. * Các phơng pháp cụ thể giúp học tốt các môn học. b- Hình thức hoạt động Trao đổi thảo luận chủ đề: Làm thế nào để học tập tốt 3/ Chuẩn bị: a- Ph ơng tiện hoạt động . Các bản báo cáo về kinh nghiệm học tập, về phơng pháp học tốt của cá nhân chuẩn bị. Phấn, Bảng minh hoạ. b- Về tổ chức: GVCN: Nêu nội dung, yêu cầu, hình thức hoạt động theo chủ đề trên. Giúp học sinh định hớng và sẵn sàng tham gia. 4/ Tiến hành hoạt động: * Trao đổi thảo luận: Chủ đề: Làm thế nào để học tập tốt Yêu cầu mỗi học sinh phát biểu ý kiến: Trao đổi tranh luận. * Văn nghệ: Đơn ca, Song ca, Ngâm thơ. 5/ Kết thúc hoạt động: - Giáo viên nhận xét chung buổi sinh hoạt chủ đề: Làm thế nào để học tập tốt 7 Giáo án hoạt động ngoài giờ lớp 8 - Động viên các em thực hiện tốt kinh nghiệm và phơng pháp học tập mà các em đã thảo luận - Nâng cao chất lợng học tập đạt kết quả cao trong học tập. Tuần 2: Lễ giao ớc thi đua Tiêu đề: Học tập tốt, rèn luyện tốt theo lời bác dạy. 1/ Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh - Hiểu lời dạy của bác, Hiểu nội dung, ý nghĩa của việc giao ớc thi đua. - Có ý thức thi đua lành mạnh, có thái độ, động cơ học tập tốt. - Đoàn kết giúp đỡ nhau cùng học tập, rèn luyện, biết thực hành phơng pháp học tập tích cực. 2/ Nội dung và hình thức hoạt động: a) Nội dung Những lời của Bác về học tập tốt rèn luyện tốt . Các chỉ tiêu về học tập , rèn luyện đạo đức của lớp , tổ cá nhân hs. Các biện pháp để thực hiện giao ớc thi đua b) Hình thức : các tổ cá nhân giao ớc thi đua , thảo luận về các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện vui văn nghệ 3. Chuẩn bị a. Về ph ơng tiện hoạt động Th Bác Hồ gỏi cho hs năm 1945 và năm 1968 Các bản đăng kí giao ớc thi đua của cá nhân tổ lớp với nội dung chỉ tiêu , biện pháp cụ thể - Phơng tiện trang trí b- Về tổ chức lớp * Nhiệm vụ của GV chủ nhiệm : Nêu nội dung yêu cầu và kế hoạch tổ chức lớp . Phân công giúp đỡ cán bộ và hs chuẩn bị các công việc cụ thể 8 Giáo án hoạt động ngoài giờ lớp 8 *Nhiệm vụ của hs: Bàn bạc thực hiện việc dợc phan công .Chuẩn bị tốt các bản giao - ớc thi đua 4. Tiến hành hoạt động * Giao ớc thi đua - Giao ớc của tổ ( Chữ kí tổ viên ) * Thảo luận : Lơpá thảo luận các chỉ tiêu và một số biện pháp ở trên * Văn nghệ : Các tiết mục văn nghệ đã chuẩn bị 5. Kết thúc hoạt động GVCN nhận xét đánh giá kết quả của buổi 'Giao ớc thi đua' Những tấm gơng học tốt I/ Yêu cầu giáo dục: Qua những gơng sáng học tốt - Giáo dục cho học sinh tính hiếu học, sự ham hiểu biết và tinh thần vợt khó để vơn lên chiếm lĩnh tri thức và đạt đợc kết quả cao trong học tập. - Rèn luyện kỹ năng, phơng pháp học tập tốt, rèn luyện các phẩm chất ý chí, năng lực học tập, năng lực t duy sáng tạo theo các gơng học tập tốt II/ Nội dung và hình thức hoạt động. a) Nội dung - T liệu về các tấm gơng, ham học, hiếu học, những gơng học tốt vợt khó su tầm đ- ợc hay tìm hiểu đợc trong sách báo và trong đời sống thực tế dới dạng các mẫu chuyện, bài viết, thơ ca, tranh ảnh, ngời thật, việc thật. - Các hiện tợng tự nhiên, các câu đố có liên quan để rèn luyện năng lực nhận thức, năng lực t duy sáng tạo. b) Hình thức hoạt động -Thi tìm hiểu, thi kể chuyện - Văn nghệ xen kẻ. III/ Chuẩn bị a) Về ph ơng tiện hoạt động 9 Giáo án hoạt động ngoài giờ lớp 8 - Các t liệu liên quan đến chủ đề hoạt động - Hệ thống các câu hỏi, câu đố. - Bảng quy định điểm chuẩn và thang điểm cũng nh đáp án nếu có. - Phần thởng. - Các lá cờ nhỏ hoặc chuông. b) Về tổ chức Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm - Nêu nội dung, hình thức tổ chức hoạt động cho cả lớp và hớng dẫn các em su tầm, tìm hiểu t liệu liên quan nêu kế hoạch chuẩn bị và thời gian tiến hành. - Phân công giúp đỡ và hớng dẫn lực lợng cốt cán trong lớp chuẩn bị các công việc cụ thể. + Mỗi tổ cử 1 đội từ 3 5 ngời. + Cử 1 ban giám khảo + Cử ngời dẫn chơng trình + Cử nhóm trang trí *) Mời đại biểu Nhiệm vụ của học sinh: Thực hiện nhiệm vụ đợc phân công IV/ Tiến hành hoạt động a) Khởi động b) Cuộc thi + Ngời dẫn chơng trình lần lợt nêu câu hỏi hoặc câu đố. + Ban giám khảo chấm điểm, công bố. V/ Kết thúc hoạt động + Đánh giá cuộc thi + Phấn đấu học tập làm theoNhững tấm gơng học tốt. + Chuẩn bị cho hoạt động tuần 4 Su tầm những bài hát: Hát về mái trờng và quê hơng. 10 [...]... lên bảng V/ Kết thúc hoạt động 1) Học sinh tự đánh giá xếp loại. Câu 1: Qua các hoạt động của chủ điểm Chăm ngoan học giỏi em thu hoạch đợc những gì để có phơng hớng học tập - rèn luyện tốt hơn. 11 Giáo án hoạt động ngoài giờ lớp 8 b. Về tổ chức: Giáo viên chủ phổ biến cho cả lớp về yêu cầu, ND, kế hoạch hoạt động. Hớng dẫnHS chuẩn bị ôn luyện các bài hát truyền thống.IV- Tiến trình hoạt động; *... biểu VI. Tiến hành hoạt động a) Khởi động : hát tập thể , tuyên bố lí do và giới thiệu đại biểu - Giới thiệu chơng trình biểu diễn 18 Giáo án hoạt động ngoài giờ lớp 8 Các bài hát, bài tổ về tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ về thầy cô giáo, về mái trờngthân yêu.b) Hình thức hoạt động - Thi hát theo chủ đề Hát mừng thành phố anh hùngIII/ Chuẩn bị hoạt động a) Phơng tiện hoạt động - Su tầm lựa... tiết mục lên trình diến.- Ban giám khảo cho điểm và ghi lên bảng.- Công bố kết quả, trao thởng và tặng hoa cho cá nhân và nhóm đạt từ nhất -ba.IV/ Kết thúc hoạt động * Đánh giá kết quả hoạt động theo chủ điểm của cá nhân, tổ chức và cô giáo chủnhiệm lớp theo bốn loại: Tốt-khá-trung bình-yếu.*) Học sinh tự đánh giá xếp loại: Trả lời các câu hỏi sau: 13 Giáo án hoạt động ngoài giờ lớp 8 Tuần... tổ chức lớp . Phân công giúp đỡ cán bộ và hs chuẩn bị các công việc cụ thể 8 Giáo án hoạt động ngoài giờ lớp 8 - Các t liệu liên quan đến chủ đề hoạt động - Hệ thống các câu hỏi, câu đố.- Bảng quy định điểm chuẩn và thang điểm cũng nh đáp án nếu có.- Phần thởng.- Các lá cờ nhỏ hoặc chuông.b) Về tổ chứcNhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm- Nêu nội dung, hình thức tổ chức hoạt động cho cả lớp và... thức hoạt động - Giao lu kể chuyện.- Thảo luận.- Văn nghệ.III/ Chuẩn bịa) Ph ơng tiện - Câu hỏi - Bài hát 14 Giáo án hoạt động ngoài giờ lớp 8 Câu 2: Tham gia các hoạt động chủ điểm trong tháng em tự xếp loại mình ở mức độ nào?Tốt Trung bình Khá Yếu 2) Tổ đánh giá xếp loạiTốt Trung bình Khá Yếu Chủ điểm tháng 11 Tôn s trọng đạoChủ đề: hát mừng thành phố anh hùngI) Yêu cầu giáo. .. thức hoạt động theo chủ đề trên. Giúp học sinh định hớng và sẵn sàng tham gia.4/ Tiến hành hoạt động: * Trao đổi thảo luận:Chủ đề: Làm thế nào để học tập tốt Yêu cầu mỗi học sinh phát biểu ý kiến: Trao đổi tranh luận.* Văn nghệ: Đơn ca, Song ca, Ngâm thơ.5/ Kết thúc hoạt động: - Giáo viên nhận xét chung buổi sinh hoạt chủ đề: Làm thế nào để học tËp tèt “ 7 Giáo án hoạt động ngoài giờ lớp 8 Biểu.. .Giáo án hoạt động ngoài giờ lớp 8 V. Kết thúc hoạt động - Bế mạc cuộc thi , rút kinh nghiệm - Chuẩn bị hoạt động tới , ý kiến phát biểu cảm tởng của cá nhân Chủ điểm tháng3 Tiến bớc lên Đoàn I Mục tiêu - Cho hs tìm hiểu về lịch sử của đoàn , các thời kì phát triển của đoàn - Phát huy tiềm năng văn nghệ của lớp , biết nhiều bài hát về Đoàn - Rèn luyện... đợc ý nghĩa các lời dạy của Bác- Biết vận dụng các phơng pháp học tập, rèn luyện các kỹ năng trong hoạt động nhậnthức- Có động cơ học tập đúng đắn trung thực trong học tậpII- Tiến hành hoạt động cụ thể : Tuần 1: Làm thế nào để học tốt1- Yêu cầu : Gióp HS 6 Giáo án hoạt động ngoài giờ lớp 8 - Động viên các em thực hiện tốt kinh nghiệm và phơng pháp học tập mà các em đà thảo luận - Nâng cao... Chuẩn bị cho hoạt động tuần 4Su tầm những bài hát: Hát về mái trờng và quê hơng. 10 Giáo án hoạt động ngoài giờ lớp 8 Câu 1: Qua cuộc thi Hát về thành phố anh hùng em thu hoạch đợc những gì để cóphơng hớng học tập tốt hơn (viết ngắn gọn).Câu 2: Tham gia hoạt động chủ đề trên bản thân em đạt ở mức độ nào?Chủ điểm tháng 12 Tiếp bớc cha anhChủ đề: Giao lu với cựu chiến binhI) Yêu cầu giáo dục: Giao... về quê hơng tổ quốc, kích thích phong trào của lớp đặc biệt là những bài hát về thầy cô giáo chào mừng 20/11.- Từ đó xây dựng tình yêu thơng thành phố tơi đẹp của mình, lạc quan tự tin tronghọc tập - góp phần xây dựng quê hơng, thành phố mình ngày một tơi đẹp hơn.II/ Nội dung và hình thức hoạt động a) Nội dung 12 Giáo án hoạt động ngoài giờ lớp 8 Hiểu ý nghĩa lời Bác Hồ dạy, hiểu các kinh . Giáo án hoạt động ngoài giờ lớp 8 Giáo án: Giáo dục ngoài giờ lớp 8 Tháng 9: Chủ điểm: Truyền thống Nhà trờng I/. tặng hoa cả lớp cổ vũ , động viên 17 Giáo án hoạt động ngoài giờ lớp 8 V. Kết thúc hoạt động - Bế mạc cuộc thi , rút kinh nghiệm - Chuẩn bị hoạt động tới
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 8, Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 8, Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 8

Bình luận về tài liệu giao-an-hoat-dong-ngoai-gio-len-lop-khoi-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP