Mẫu báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính - Bộ NNPTNT

luulan
luulan(392 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 143
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 5 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2012, 14:20

Mô tả: công tác cải cách thủ tục hành chính - Bộ NNPTNT Mẫu số 1: BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VỤ PHÁP CHẾ Hà Nội, ngày tháng năm 200 Số: /BC . BÁO CÁOCông tác cải cách hành chính tháng .và nhiệm vụ trọng tâm tháng . năm 200I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG… 1. Về xây dựng, ban hành văn bản QPPL 2. Về giáo dục pháp luật 3. Về công tác kiểm tra văn bản và rà soát văn bản pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật .II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG…. III. KIẾN NGHỊNơi nhận: -- VỤ TRƯỞNG (Chữ ký) Nguyễn Văn A1Mẫu số 2: BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ Hà Nội, ngày tháng năm 200 BÁO CÁOCông tác cải cách hành chính tháng .và nhiệm vụ trọng tâm tháng . năm 200I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG… 1. Về công tác tổ chức bộ máy của Bộ, ngành 2. Về phân cấp quản lý 3. Về công tác cán bộ 4. Về công tác đào tạo II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG…. III. KIẾN NGHỊNơi nhận: -- VỤ TRƯỞNG (Chữ ký) Nguyễn Văn A2Mẫu số 3: BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VỤ TÀI CHÍNH Hà Nội, ngày tháng năm 200 BÁO CÁOCông tác cải cách hành chính tháng .và nhiệm vụ trọng tâm tháng . năm 200I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG… 1. Về thực hiện cơ chế tài chính mới 2. Về thí điểm xây dựng Khuôn khổ chi tiêu trung hạn 3. Về thực hành Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG…. III. KIẾN NGHỊNơi nhận: -- VỤ TRƯỞNG (Chữ ký) Nguyễn Văn A3Mẫu số 4: BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúcVỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Hà Nội, ngày tháng năm 200 BÁO CÁOCông tác cải cách hành chính tháng .và nhiệm vụ trọng tâm tháng . năm 200I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG… 1. Về triển khai công nghệ thông tin của Bộ 2. Về kết quả thực hiện Nghị định “115” về đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp khoa học công lập II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG…. III. KIẾN NGHỊNơi nhận: -- VỤ TRƯỞNG (Chữ ký) Nguyễn Văn A4Mẫu số 5: BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMVÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CỤC . Hà Nội, ngày tháng năm 200 Số: /BC . BÁO CÁOCông tác cải cách hành chính tháng .và nhiệm vụ trọng tâm tháng . năm 200I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG… 1. Về thủ tục hành chính - Rà soát hệ thống hoá, công khai hoá thủ tục hành chính - Triển khai thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính - Về xử lý kiến nghị, vướng mắc về thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức và Doanh nghiệp (kèm theo phụ lục các kiến nghị, vướng mắc) 2. Về thực hiện cơ chế “một cửa”3. Về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000. II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG…. III. KIẾN NGHỊNơi nhận: -- CỤC TRƯỞNG (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn A5 . Về thủ tục hành chính - Rà soát hệ thống hoá, công khai hoá thủ tục hành chính - Triển khai thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính -. Độc lập - Tự do - Hạnh phúcVỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Hà Nội, ngày tháng năm 200...... BÁO CÁOCông tác cải cách hành chính tháng.............và

— Xem thêm —

Xem thêm: Mẫu báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính - Bộ NNPTNT, Mẫu báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính - Bộ NNPTNT, Mẫu báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính - Bộ NNPTNT

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu mau-bao-cao-cong-tac-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-bo-nnptnt

Tài liệu liên quan

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.13288807869 s. Memory usage = 17.77 MB