Mẫu - Giấy giới thiệu người xin vào Đảng

luulan
luulan(392 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 14788
55
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2012, 14:20

Mô tả: Giấy giới thiệu người xin vào Đảng ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMGIẤY GIỚI THIỆUNgười vào Đảng Kính gửi: Chi ủy Đảng ủy .Tôi là: .sinh ngày tháng .năm Vào Đảng ngày tháng năm ., chính thức ngày tháng năm Chức vụ trong Đảng hiện nay : ., chính quyền .…………………… Quê quán: .Đang sinh hoạt tại chi bộ: Ngày tháng năm .được Chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo với Chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:- Về lý lịch:Những đặc điểm chính cần lưu ý: - Những ưu, khuyết điểm chính:(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng) Đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với Chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng…………………………………. vào Đảng.Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình , ngày .tháng .năm 20 ĐẢNG VIÊN GIỚI THIỆU(Ký và ghi rõ họ tên) . nạp đảng viên, tôi giới thiệu với Chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng…………………………………. vào Đảng. Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu. chúng..................................................phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo với Chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau :- Về lý lịch:Những đặc điểm chính

— Xem thêm —

Xem thêm: Mẫu - Giấy giới thiệu người xin vào Đảng, Mẫu - Giấy giới thiệu người xin vào Đảng, Mẫu - Giấy giới thiệu người xin vào Đảng

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu mau-giay-gioi-thieu-nguoi-xin-vao-dang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.251303911209 s. Memory usage = 18.45 MB