Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Yeu Khoa Hoc
Yeu Khoa Hoc(2279 tài liệu)
(142 người theo dõi)
Lượt xem 7551
52
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2012, 14:20

Mô tả: Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ,ngày…… .tháng…… năm…… GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂNCƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAMCăn cứ Luật số 33/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;Xét đề nghị của ông/bà: ,XÁC NHẬN:Ông/bà:Họ và tên: Giới tính: .Ngày, tháng, năm sinh: .Nơi sinh: Dân tộc: Quốc tịch: Số Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .Nơi thường trú/tạm trú: .Trong thời gian cư trú tại .từ ngày .tháng .năm , đến ngày .tháng .năm Tình trạng hôn nhân: .Giấy này được cấp để: .và có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp.Vào Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân số Quyển số CƠ QUAN ĐẠI DIỆNVIỆT NAMTại THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM .Mẫu TP-NG/HT-2010-XNHN.3 (TT số: 08.a/2010/TT-BTP) . Hạnh phúc ..................,ngày……...tháng……....năm……....GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂNCƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAMCăn cứ Luật số 33/2009/QH12 ngày. trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp.Vào Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân số................Quyển số....................

— Xem thêm —

Xem thêm: Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu mau-giay-xac-nhan-tinh-trang-hon-nhan

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.18503999710083 s. Memory usage = 18.57 MB