Mẫu giấy đi đường

2 2,284 17
Yeu Khoa Hoc

Yeu Khoa Hoc Gửi tin nhắn

Tải lên: 2,278 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2012, 14:20

Mẫu giấy đi đường. Mẫu 1.15 – Giấy đi đường TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: /GĐĐ- … (3)…. …. (4)…. , ngày … tháng … năm 20…GIẤY ĐI ĐƯỜNG Cấp cho ông (bà): .(5) .Chức vụ: Nơi được cử đến công tác: Giấy này có giá trị hết ngày: .QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(Chữ ký, dấu)Họ và tên Nơi đi và đếnNgày thángPhương tiệnĐộ dài chặng đường (Km)Thời gian ở nơi đếnXác nhận của cơ quan (tổ chức) nơi đi, đếnĐi ………….Đến……… Đi ………….Đến……… Đi ………….Đến……… Đi ………….Đến……… Đi ………….Đến……… Đi ………….Đến……… - Vé người: … vé x …… đ = ……………. đ- Vé cước: … vé x ……. đ = ……………. đ- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại: … vé x …… đ = ……………. đ- Phòng nghỉ: …… … vé x …… đ = ……………. đ1. Phụ cấp đi đường: đ2. Phụ cấp lưu trú: .đTổng cộng: .đNGƯỜI ĐI CÔNG TÁC(Chữ ký)Họ và tên PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN(Chữ ký, dấu)Họ và tênKẾ TOÁN TRƯỞNG(Chữ ký)Họ và tên Ghi chú:(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có). (2) Tên cơ quan, tổ chức cấp giấy đi đường.(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức cấp giấy đi đường.(4) Địa danh(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được cấp giấy. . đếnXác nhận của cơ quan (tổ chức) nơi đi, đếnĐi ………….Đến………. .Đi ………….Đến………. .Đi ………….Đến………. .Đi ………….Đến………. .Đi ………….Đến………. .Đi ………….Đến………..- Vé người: … vé. cấp giấy đi đường. (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức cấp giấy đi đường. (4) Địa danh(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được cấp giấy.
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu giấy đi đường, Mẫu giấy đi đường, Mẫu giấy đi đường

Bình luận về tài liệu mau-giay-di-duong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP