Mẫu giấy đi đường

Yeu Khoa Hoc
Yeu Khoa Hoc(2279 tài liệu)
(142 người theo dõi)
Lượt xem 612
7
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2012, 14:20

Mô tả: Mẫu giấy đi đường. Mẫu 1.15 – Giấy đi đường TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: /GĐĐ- … (3)…. …. (4)…. , ngày … tháng … năm 20…GIẤY ĐI ĐƯỜNG Cấp cho ông (bà): .(5) .Chức vụ: Nơi được cử đến công tác: Giấy này có giá trị hết ngày: .QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(Chữ ký, dấu)Họ và tên Nơi đi và đếnNgày thángPhương tiệnĐộ dài chặng đường (Km)Thời gian ở nơi đếnXác nhận của cơ quan (tổ chức) nơi đi, đếnĐi ………….Đến……… Đi ………….Đến……… Đi ………….Đến……… Đi ………….Đến……… Đi ………….Đến……… Đi ………….Đến……… - Vé người: … vé x …… đ = ……………. đ- Vé cước: … vé x ……. đ = ……………. đ- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại: … vé x …… đ = ……………. đ- Phòng nghỉ: …… … vé x …… đ = ……………. đ1. Phụ cấp đi đường: đ2. Phụ cấp lưu trú: .đTổng cộng: .đNGƯỜI ĐI CÔNG TÁC(Chữ ký)Họ và tên PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN(Chữ ký, dấu)Họ và tênKẾ TOÁN TRƯỞNG(Chữ ký)Họ và tên Ghi chú:(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có). (2) Tên cơ quan, tổ chức cấp giấy đi đường.(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức cấp giấy đi đường.(4) Địa danh(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được cấp giấy. . đếnXác nhận của cơ quan (tổ chức) nơi đi, đếnĐi ………….Đến………. .Đi ………….Đến………. .Đi ………….Đến………. .Đi ………….Đến………. .Đi ………….Đến………. .Đi ………….Đến………..- Vé người: … vé. cấp giấy đi đường. (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức cấp giấy đi đường. (4) Địa danh(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được cấp giấy.

— Xem thêm —

Xem thêm: Mẫu giấy đi đường, Mẫu giấy đi đường, Mẫu giấy đi đường

Lên đầu trang

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.20993494987488 s. Memory usage = 17.78 MB