Bài giảng MicroStation

31 3,526 81 Gửi tin nhắn cho NT2
NT2

NT2

Tải lên: 610 tài liệu

  • Loading...
1/31 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2012, 14:01

Bài giảng MicroStation BBBàààiii gggiiiảảảnnnggg MMMiiicccrrroooSSStttaaatttiiiooonnn vvvààà FFFaaammmiiisss ––– CCCeeeLLLEEEMMM 222000000888 Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp 1. Những nét cơ bản về MicroStation 1.1. Làm việc với file và level a. Mở file dưới dạng Reference File - Bước 1: Từ thanh Menu chọn File\ Reference\Tools\Attach - Bước 2: Chọn thư mục và tên file cần mở, bấm OK. (Display: Hiển thị file; Snap: Sử dụng chế độ bắt điểm với các đối tượng trong file tham khảo; Locate: Sử dụng để xem thong tin hoặc copy các đối tượng trong file tham khảo) Hình 1: Mở file tham khảo Để đóng Reference trong hộp thoại trên, chọn file cần đóng, chọn Tools\Detach. b. Cách nén file và ghi lại file dự phòng Cách nén file Khi xoá đối tượng trong Dessign file, đối tượng đó không bị xoá hẳn mà chỉ được đánh dấu là đã xoá đối tượng. Chỉ sau khi nén file thì các đối tượng được xoá mới được loại bỏ hẳn khỏi bộ nhớ. Quá trình nén file sẽ làm cho dung lượng của nhỏ hơn. Từ thanh menu chọn File\Compress Design. Cách lưu trữ dưới dạng một file dự phòng (save as, back up) Trường Đại học Nông lâm Huế BBBàààiii gggiiiảảảnnnggg MMMiiicccrrroooSSStttaaatttiiiooonnn vvvààà FFFaaammmiiisss ––– CCCeeeLLLEEEMMM 222000000888 Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế MicroStation tự động ghi lại dữ liệu sau mỗi lần thay đổi file active. Vì vậy người sử dụng không cần ghi lại dữ liệu sau mỗi lần đóng file active hoặc thoát khỏi MicroStation. Tuy nhiên để đề phòng các trường hợp bất trắc, người sử dụng nên ghi lại file dữ liệu đó dưới dạng một File dự phòng bằng cách thay đổi tên file hoặc phần mở rộng của file. Cách 1: Từ thanh Menu chọn File\chọn Save as. 1. Ghi lại file đó bằng cách thay đổi tên file nhưng giữ nguyên phần mở rộng là DGN. 2. Chọn thư mục chứa file (có thể cất trong thư mục cũ) bằng cách nhấp đôi vào các hộp thư mục bên hộp danh sách các thư mục. Cách 2: Từ cửa sổ lệnh của MicroStation đánh lệnh Backup sau đó bấm Enter trên bàn phím. MicroStation sẽ ghi lại file active đó thành một file có phần mở rộng là (.bak), Tên file và thư mục chứa file giữ nguyên. c. Cách trộn các file với nhau Giả sử chúng ta có hai file riêng biệt chứa các đối tượng khác nhau. Trong quá trình tác nghiệp, chúng ta muốn sử dụng dữ liệu của hai file đó trên cùng một file thì chúng ta cần phải trộn hai file đó. Cách trộn hai file có 2 cách. Cách 1: Khi chưa làm việc với file nào trong Microstation - Bước 1: Khởi động Microstation, chọn File\Merge Xuất hiện hộp thoại Merge file - Bước 2: Trong hộp thoại File to Merge, bấm Select để chọn các file cần trộn với nhau. - Bước 3: Trong hộp thoại Merge Into chọn file chứa kết quả trộn với nhau. - Bước 4: Chọn Merge để kết thúc công việc BBBàààiii gggiiiảảảnnnggg MMMiiicccrrroooSSStttaaatttiiiooonnn vvvààà FFFaaammmiiisss ––– CCCeeeLLLEEEMMM 222000000888 Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Cách 2: Khi đang làm việc với một file của Microstation. - Từ File\Close, xuất hiện hộp thoại Microstation Manager, thực hiện tiếp các bước như cách 1. Hình 2: Trộn các file với nhau c. Chọn Active Level Trong quá trình làm việc với Microstation, luôn luôn có một level ở trạng thái hoạt động. Khi chuyển trạng thái hoạt động từ level này sang level khác thì các đối tượng được vẽ sau khi chuyển Active level thì sẽ nằm trên level đó, còn các đối tượng thuộc được vẽ trước đó thì vẫn thuộc level cũ. Cách 1: Từ cửa sổ lệnh của Microstation đánh lệnh lv=<Mã số hoặc tên level>, sau đó ấn phím Enter trên bàn phím. Cách 2: Từ thanh Menu chọn Tools\Primary xuất hiện thanh Primary Tools bấm vào Active level, kéo chuột đến level cần chọn. Trường Đại học Nông lâm Huế BBBàààiii gggiiiảảảnnnggg MMMiiicccrrroooSSStttaaatttiiiooonnn vvvààà FFFaaammmiiisss ––– CCCeeeLLLEEEMMM 222000000888 Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Hình 3: Chọn Ative leve 1.2. Thanh công cụ và các nút điều khiển màn hình a. Thanh công cụ chính (Main Tool Box) Để dễ dàng và thuận tiện trong thao tác, Microstation cung cấp cho chúng ta rất nhiều các công cụ tương đương như các lệnh. Các công cụ này có thể hiển thị trên màn hình bằng các biểu tượng hoặc được nhóm lại với nhau theo các chức năng có liên quan với nhau. Các thanh công cụ chính thường dùng nhất được Microstation tập hợp lại và để trên một thanh công cụ gọi là Main Tool Box và được rút gọn lại thành nhóm ở dưới dạng biểu tượng. Ta có thể dùng chuột để kéo hết tất cả các công cụ trong một nhóm ra thành một Tool Box hoàn chỉnh. Khi ta sử dụng công cụ nào thì công cụ đó sẽ được hiển thị màu thẫm, đi kèm theo đó là hộp Tool setting để chúng ta đặt các thông số, hoặc định dạng cho các đối tượng đồ họa. Trường Đại học Nông lâm Huế BBBàààiii gggiiiảảảnnnggg MMMiiicccrrroooSSStttaaatttiiiooonnn vvvààà FFFaaammmiiisss ––– CCCeeeLLLEEEMMM 222000000888 Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Main Tool Box Tool setting Hình 4: Thanh công cụ chính * Công cụ chọn đối tượng Trong đó: - Element Selection: Lựa chọn đối tượng - PowerSelector: Dùng để lựa chọn hoặc loại bỏ nhiều đối tượng cùng lúc tùy theo chế độ được chọn trong thanh Tool Setting (Method: Individual, chọn từng đối tượng một; Block Inside, chọn tất cả các đối tượng trong vùng kéo chuột; Line, chọn các đối tượng nằm trên đường thẳng cắt chúng) * Nhóm công cụ Linear Elements . Trong đó: - Nút 1: Vẽ đường, Sharp, Arc, Cung tròn. - Nút 2: Vẽ đoạn thẳng. Trường Đại học Nông lâm Huế BBBàààiii gggiiiảảảnnnggg MMMiiicccrrroooSSStttaaatttiiiooonnn vvvààà FFFaaammmiiisss ––– CCCeeeLLLEEEMMM 222000000888 Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp - Nút 3: Vẽ đường đôi. - Nút 4: Vẽ đường Stream (dòng chảy, suối) - Nút 5: Vẽ đường có điểm gấp khúc. - Nút 6: Vẽ đường chia đôi một góc (đường phân giác) - Nút 7: Vẽ đường thẳng tại điểm gần nhau nhất giữa hai đối tượng. - Nút 8: Vẽ đường thẳng với một góc nghiêng nhất định. * Nhóm công cụ Polygons Trong đó: - Nút 1: Vẽ hình chữ nhật - Nút 2: Vẽ đa giác bất kỳ - Nút 3: Vẽ đa giác mà các cạnh vuôn góc hoặc song song với nhau. - Nút 4: Vẽ đa giác đều. * Nhóm công cụ Text Trong đó: - Nút 1: Đặt chữ và nội dung - Nút 2: Đặt chữ có mũi tên hường vào một đối tượng nào đó. - Nút 3: Chuyển nội dung chữ từ file dng vào hộp text box. - Nút 4: Cho biết thuộc tính của các ký tự. - Nút 5: - Nút 6: Thay đối thuộc tính của các ký tự - Nút 7: Đặt các ký tự số tăng dần từng đơn vị một Trường Đại học Nông lâm Huế BBBàààiii gggiiiảảảnnnggg MMMiiicccrrroooSSStttaaatttiiiooonnn vvvààà FFFaaammmiiisss ––– CCCeeeLLLEEEMMM 222000000888 Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp - Nút 8: Đặt các ký tự số tăng hoặc giảm dần theo một khoảng cho trước. * Nhóm công cụ Manipulate Trong đó: - Nút 1: Copy đối tượng - Nút 2: Di chuyển đối tượng - Nút 3: Copy các đối tượng song song. - Nút 4: Thay đối tỷ lệ của đối tượng - Nút 5: Thay đối góc của đối tượng - Nút 6: Tạo các đối tượng đối xứng qua trục. * Nhóm công cụ Modify Element sử dụng để sữa chữa các đối tượng đồ hoạ. Trong đó: - Nút 1: Thay đổi tỷ lệ của một hình quanh một điểm cố định. - Nút 2: Phá vỡ cấu trúc vùng thành đường. - Nút 3: Kéo dài đường thẳng theo hướng vectơ - Nút 4: Kéo dài hai đường thẳng theo hướng vectơ và cắt nhau, lọc bỏ đoạn thừa. - Nút 5: Kèo dài đường thẳng đến 1 đối tượng khác. - Nút 6: Cắt một đường hoặc một chuỗi các đường tại giao điểm của chúng với đối tượng khác 1.3. Tạo các đối tượng trong Microstation a. Tạo các đối tượng dạng điểm và pattern Trường Đại học Nông lâm Huế BBBàààiii gggiiiảảảnnnggg MMMiiicccrrroooSSStttaaatttiiiooonnn vvvààà FFFaaammmiiisss ––– CCCeeeLLLEEEMMM 222000000888 Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế Các ký hiệu dạng điểm và pattenrn được tạo ra và lưu trữ dưới dạng các cell (điểm) và chứa trong các thư viện cell riêng biệt. Để tạo cell trước hết chúng ta cần tạo ra thư viện chứa cell đó. Thông thường, trong quá trình xây dựng và biên tập các loại bản đồ số thì chúng ta sử dụng các cell được xây dựng sẵn trong thư viện. Bởi vì kích thước của các cell cho từng tỷ lệ bản đồ phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình xây dựng. Việc tính kích thước được tính như sau: kích thước cell = 2 mm x mẫu số tỷ lệ bản đồ. * Cách tạo thư viện chứa cell - Bước 1: Từ thanh Menu chọn Element\Cell xuất hiện Cell Library - Bước2: Từ thanh của Cell Library chọn File\New - Bước 3: Chọn Seed file - Bước 4: Chọn thư mục chứa file. - Bước 5: Đánh tên thư viện cell với phần mở rộng là .cel trong hộp text files. - Bước 6: Chọn OK. * Tạo mới cell - Bước 1: Tạo mới hoặc mở một Cell Library - Bước 2: Vẽ ký hiệu - Bước 3: Bao fence quanh ký hiệu vừa vẽ. - Bước 4: Chọn công cụ Define Cell Origin - Bước 5: Bấm phím data (chuột trái) vào vị trí đặt ký hiệu. - Bước 6: Chọn hộp Cell Library và điền các thông số để tạo New Cell. - Bước 7: Chọn phím Create. BBBàààiii gggiiiảảảnnnggg MMMiiicccrrroooSSStttaaatttiiiooonnn vvvààà FFFaaammmiiisss ––– CCCeeeLLLEEEMMM 222000000888 Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế Khi cài đặt Famis, sẽ có các cell ký hiệu địa chính (d_chinh.cell hoặc kihieudc.cell), chúng ta phải copy tất cả các cell này vào trong hệ thống c/win32app/……) khi cần sử dụng, chúng ta chỉ việc lấy các cell này ra. b. Tạo các đối tượng dạng đường Các kiểu đường được tạo ra và lưu trữ trong thư viện các kiểu đường (Line Style Library) hay còn gọi là File Resource. Các File Resource được lưu trữ trong thư mục c:\ win32app\ustation\wsmod\default\symb\*.src. Có 3 loại kiểu đường: - Stroke pattern: Đường được định nghĩa là một nét đứt và một nét liền có chiều dài được xác định một cách chính xác, lực nét liền cũng được xác định và màu sắc thì tùy người sử dụng định nghĩa. - Point Symbol: Là sự kết hợp, sắp xếp các đối tượng dạng điểm thành một đường thẳng với khoảng cách giữa các đối tượng cách đều nhau. - Compound: Đây là kiểu đường được tạo ra từ sự kết hợp của bất kỳ các loại đường với nhau. Đây là kiểu thường dung hiện nay để tạo các đối tượng mà vừa thể hiện các nét, vừa thể hiện các ký hiệu nhỏ trải dọc theo đường. * Tạo mới một thư viện kiểu đường - Bước 1: Từ thanh Menu chọn Primary\Edit Line Style xuất hiện hộp thoại. - Bước 2: Chọn File\New xuất hiện hộp thoại Create Line Style Library. - Bước 3: Nhập tên thư viện mới vào hộp text file, không thay đổi đường dẫn. Chọn Ok. * Tạo mới một dạng đường Kiếu đường Stroke - Bước 1: Mở hoặc tạo mới một thư viện các kiểu đường. BBBàààiii gggiiiảảảnnnggg MMMiiicccrrroooSSStttaaatttiiiooonnn vvvààà FFFaaammmiiisss ––– CCCeeeLLLEEEMMM 222000000888 Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp - Bước 2: Xác định bước lặp của đường và độ dài, rộng của mỗi nét. (Ví dụ như kiểu đường mòn của bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000 sẽ bao gồm một nét liền và nét đứt với độ dài lần lượt là 1mm x 50.000 và 0,8mm x 50.000) - Bước 3: Từ thanh Menu của hộp thoại Line Style Editor chọn Edit\Create\Stroke pattern. - Bước 4: Đánh tên mô tả kiểu đường. - Bước 5: Bấm Add trong phần Stroke để định nghĩa nét gạch đầu tiên. - Bước 6: Bấm con trỏ để chọn nét gạch - Bước 7: Nhập giá trị độ dài của nét gạch - Bước 8: Chọn kiểu nét gạch - Bước 9: Đặt độ rộng của nét gạch - Bước 10: Đặt tên cho kiểu đường bằng cách: Edit\Create\Name - Bước 11: Ghi lại kiểu đường vừa tạo. Ví dụ như tạo kiểu đường có dạng như sau: 1 nét liền có độ dài 0,8mm x 50.000 và một nét đứt có độ dài 0,8mm x 50.000. Kết quả thu được như sau: Hình 5: Kiểu trường Stroke Trường Đại học Nông lâm Huế [...]... Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Cách 2: Khi đang làm việc với một file của Microstation. - Từ File\Close, xuất hiện hộp thoại Microstation Manager, thực hiện tiếp các bước như cách 1. Hình 2: Trộn các file với nhau c. Chọn Active Level Trong quá trình làm việc với Microstation, luôn luôn có một level ở trạng thái hoạt động. Khi chuyển trạng thái hoạt động từ level... tên cell giống tên cell cũ (xem phần tạo cell). 3. Chọn công cụ Replace cell. 4. Bấm phím Data vào cell cần đổi. c. Biên tập các đối tượng dạng đường a. Sử dụng các công cụ trực tiếp của Microstation Microstation cung cấp cho chúng ta một loạt các công cụ để chỉnh sửa các đối tượng dạng đường như: bắt thừa, bắt thiếu điểm, làm trơn đường, … Cụ thể: Trường Đại học Nông lâm Huế BBBàààiii... 222000000888 Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế MicroStation tự động ghi lại dữ liệu sau mỗi lần thay đổi file active. Vì vậy người sử dụng không cần ghi lại dữ liệu sau mỗi lần đóng file active hoặc thoát khỏi MicroStation. Tuy nhiên để đề phòng các trường hợp bất trắc, người sử dụng nên ghi lại file dữ liệu đó dưới dạng một... rộng là DGN. 2. Chọn thư mục chứa file (có thể cất trong thư mục cũ) bằng cách nhấp đôi vào các hộp thư mục bên hộp danh sách các thư mục. Cách 2: Từ cửa sổ lệnh của MicroStation đánh lệnh Backup sau đó bấm Enter trên bàn phím. MicroStation sẽ ghi lại file active đó thành một file có phần mở rộng là (.bak), Tên file và thư mục chứa file giữ nguyên. c. Cách trộn các file với nhau Giả sử chúng... chúng ta muốn sử dụng dữ liệu của hai file đó trên cùng một file thì chúng ta cần phải trộn hai file đó. Cách trộn hai file có 2 cách. Cách 1: Khi chưa làm việc với file nào trong Microstation - Bước 1: Khởi động Microstation, chọn File\Merge Xuất hiện hộp thoại Merge file - Bước 2: Trong hộp thoại File to Merge, bấm Select để chọn các file cần trộn với nhau. - Bước 3: Trong hộp thoại Merge... level này sang level khác thì các đối tượng được vẽ sau khi chuyển Active level thì sẽ nằm trên level đó, còn các đối tượng thuộc được vẽ trước đó thì vẫn thuộc level cũ. Cách 1: Từ cửa sổ lệnh của Microstation đánh lệnh lv=<Mã số hoặc tên level>, sau đó ấn phím Enter trên bàn phím. Cách 2: Từ thanh Menu chọn Tools\Primary xuất hiện thanh Primary Tools bấm vào Active level, kéo chuột đến... 222000000888 Phạm Gia Tùng – Khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp d. Tạo các đối tượng dạng Text Để tạo các đối tượng dạng Text, cần sử dụng công cụ Place text trong thanh công cụ chính của Microstation. Khi tạo các đối tượng dạng text cần phải lưu ý một số vấn đề sau: - Text Node Lock: Khóa việc đặt các ký tự lên bản đồ. - Method: Cách thức đặt ký tự - Font: Font chữ (Để sử dụng được... nhau, lọc bỏ đoạn thừa. - Nút 5: Kèo dài đường thẳng đến 1 đối tượng khác. - Nút 6: Cắt một đường hoặc một chuỗi các đường tại giao điểm của chúng với đối tượng khác 1.3. Tạo các đối tượng trong Microstation a. Tạo các đối tượng dạng điểm và pattern Trường Đại học Nông lâm Huế BBBàààiii gggiiiảảảnnnggg MMMiiicccrrroooSSStttaaatttiiiooonnn . sách các thư mục. Cách 2: Từ cửa sổ lệnh của MicroStation đánh lệnh Backup sau đó bấm Enter trên bàn phím. MicroStation sẽ ghi lại file active đó thành. file có 2 cách. Cách 1: Khi chưa làm việc với file nào trong Microstation - Bước 1: Khởi động Microstation, chọn FileMerge Xuất hiện hộp thoại Merge file
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng MicroStation, Bài giảng MicroStation, Bài giảng MicroStation

Bình luận về tài liệu bai-giang-microstation

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP