kế hoạch tự chọn 9

Larry Ellison
Larry Ellison(11614 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 94
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2013, 01:25

Mô tả: Trờng THCS Trờng Xuân kế hoạch dạy tự chọn td 9 - nội dung bóng chuyền Kế hoạch dạy tự chọn lớp 9 Môn tự chọn bóng chuyền TT Tiết Nội dung học Ghi chú 1 53 - Ôn các bài tập bổ trợ + Ném bóng + Tung bống cá nhân - Ôn tập kỹ thuật : + Chuyền bóng cao tay và thấp tay. - Trò chơi: không để bóng rơi. 2 54 - Ôn bài tập bổ trợ: + Chạy nhảy chắn bóng + Chạy bớc nhảy - Ôn tập kỹ thuật : + Chuyền bóng cao tay, + Chuyền bóng thấp tay. + Phát bóng thấp tay chính diện + Phát bóng thấp tay nghiêng mình. 3 55 - Ôn bài tập bổ trợ: + Chạy nhảy chắn bóng + Chạy bớc nhảy - Ôn tập kỹ thuật : + Chuyền bóng cao tay, chuyền bóng thấp tay. + Phát bóng thấp tay chính diện , nghiêng mình. - Đấu tập: Kết hợp giới thiệu luật 4 56 - Ôn bài tập bổ trợ: + Chạy nhảy chắn bóng + Chạy bớc nhảy - Học kỹ thuật: + Phát bóng cao tay chính diện - Ôn tập kỹ thuật : + Chuyền bóng cao tay, chuyền bóng thấp tay. + Phát bóng thấp tay chính diện, nghiêng mình. - Đấu tập: Kết hợp giới thiệu luật 5 57 - Ôn bài tập bổ trợ: + Chạy nhảy chắn bóng + Chạy bớc nhảy - Học kỹ thuật: + Đập bóng chính diện theo phơng lấy đà - Ôn tập kỹ thuật : + Chuyền bóng cao tay, chuyền bóng thấp tay. + Phát bóng cao tay và thấp tay chính diện + Phát bóng thấp tay nghiêng mình. Giáo viên: Nguyễn Thị Nhi 1 Trờng THCS Trờng Xuân kế hoạch dạy tự chọn td 9 - nội dung bóng chuyền - Đấu tập: Kết hợp giới thiệu luật 6 58 - Ôn bài tập bổ trợ: + Chạy nhảy chắn bóng + Chạy bớc nhảy : - Ôn tập kỹ thuật : + Chuyền bóng cao tay, chuyền bóng thấp tay. + Phát bóng cao tay, thấp tay chính diện + Phát bóng thấp tay nghiêng mình. + Đập bóng chính diện theo phơng lấy đà - Đấu tập: Kết hợp giới thiệu luật 7 59 - Bớc đầu cũng cố các kỹ thuật + Chuyền bóng cao tay, chuyền bóng thấp tay. + Phát bóng thấp tay nghiêng mình. + Đập bóng chính diện theo phơng lấy đà - Đấu tập: Kết hợp giới thiệu luật 8 60 - Bớc đầu cũng cố và hoàn thiện các kỹ thuật + Chuyền bóng cao tay, chuyền bóng thấp tay. + Phát bóng thấp tay nghiêng mình. + Đập bóng chính diện theo phơng lấy đà - Đấu tập: Kết hợp giới thiệu luật 9 61 - Bớc đầu cũng cố và hoàn thiện các kỹ thuật + Phát bóng cao tay chính diện + Phát bóng thấp tay nghiêng mình. + Đập bóng chính diện theo phơng lấy đà - Đấu tập: Kết hợp giới thiệu luật 10 62 - Cũng cố và hoàn thiện các kỹ thuật + Phát bóng thấp tay nghiêng mình (nữ) + Phát bóng cao tay chính diện (nam) - Kiêm tra thử (lấy điểm 15 phút 2 nội dung trên 11 63 Kiểm tra 1 tiết: + Phát bóng thấp tay nghiêng mình (nữ) + Phát bóng cao tay chính diện (nam) Phụ trách CM Trờng xuân ngày 8 tháng 9 năm 2008 Ngời lập kế hoạch Nguyễn Thị Nhi Giáo viên: Nguyễn Thị Nhi 2 . Trờng THCS Trờng Xuân kế hoạch dạy tự chọn td 9 - nội dung bóng chuyền Kế hoạch dạy tự chọn lớp 9 Môn tự chọn bóng chuyền TT Tiết Nội dung. viên: Nguyễn Thị Nhi 1 Trờng THCS Trờng Xuân kế hoạch dạy tự chọn td 9 - nội dung bóng chuyền - Đấu tập: Kết hợp giới thiệu luật 6 58 - Ôn bài tập bổ trợ:

— Xem thêm —

Xem thêm: kế hoạch tự chọn 9, kế hoạch tự chọn 9, kế hoạch tự chọn 9

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ke-hoach-tu-chon-9

Đăng ký

Generate time = 0.71938991546631 s. Memory usage = 18.54 MB