kế hoạch tự chọn 9

Larry Ellison
Larry Ellison(9788 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 39
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2013, 01:25

Mô tả: Trờng THCS Trờng Xuân kế hoạch dạy tự chọn td 9 - nội dung bóng chuyền Kế hoạch dạy tự chọn lớp 9 Môn tự chọn bóng chuyền TT Tiết Nội dung học Ghi chú 1 53 - Ôn các bài tập bổ trợ + Ném bóng + Tung bống cá nhân - Ôn tập kỹ thuật : + Chuyền bóng cao tay và thấp tay. - Trò chơi: không để bóng rơi. 2 54 - Ôn bài tập bổ trợ: + Chạy nhảy chắn bóng + Chạy bớc nhảy - Ôn tập kỹ thuật : + Chuyền bóng cao tay, + Chuyền bóng thấp tay. + Phát bóng thấp tay chính diện + Phát bóng thấp tay nghiêng mình. 3 55 - Ôn bài tập bổ trợ: + Chạy nhảy chắn bóng + Chạy bớc nhảy - Ôn tập kỹ thuật : + Chuyền bóng cao tay, chuyền bóng thấp tay. + Phát bóng thấp tay chính diện , nghiêng mình. - Đấu tập: Kết hợp giới thiệu luật 4 56 - Ôn bài tập bổ trợ: + Chạy nhảy chắn bóng + Chạy bớc nhảy - Học kỹ thuật: + Phát bóng cao tay chính diện - Ôn tập kỹ thuật : + Chuyền bóng cao tay, chuyền bóng thấp tay. + Phát bóng thấp tay chính diện, nghiêng mình. - Đấu tập: Kết hợp giới thiệu luật 5 57 - Ôn bài tập bổ trợ: + Chạy nhảy chắn bóng + Chạy bớc nhảy - Học kỹ thuật: + Đập bóng chính diện theo phơng lấy đà - Ôn tập kỹ thuật : + Chuyền bóng cao tay, chuyền bóng thấp tay. + Phát bóng cao tay và thấp tay chính diện + Phát bóng thấp tay nghiêng mình. Giáo viên: Nguyễn Thị Nhi 1 Trờng THCS Trờng Xuân kế hoạch dạy tự chọn td 9 - nội dung bóng chuyền - Đấu tập: Kết hợp giới thiệu luật 6 58 - Ôn bài tập bổ trợ: + Chạy nhảy chắn bóng + Chạy bớc nhảy : - Ôn tập kỹ thuật : + Chuyền bóng cao tay, chuyền bóng thấp tay. + Phát bóng cao tay, thấp tay chính diện + Phát bóng thấp tay nghiêng mình. + Đập bóng chính diện theo phơng lấy đà - Đấu tập: Kết hợp giới thiệu luật 7 59 - Bớc đầu cũng cố các kỹ thuật + Chuyền bóng cao tay, chuyền bóng thấp tay. + Phát bóng thấp tay nghiêng mình. + Đập bóng chính diện theo phơng lấy đà - Đấu tập: Kết hợp giới thiệu luật 8 60 - Bớc đầu cũng cố và hoàn thiện các kỹ thuật + Chuyền bóng cao tay, chuyền bóng thấp tay. + Phát bóng thấp tay nghiêng mình. + Đập bóng chính diện theo phơng lấy đà - Đấu tập: Kết hợp giới thiệu luật 9 61 - Bớc đầu cũng cố và hoàn thiện các kỹ thuật + Phát bóng cao tay chính diện + Phát bóng thấp tay nghiêng mình. + Đập bóng chính diện theo phơng lấy đà - Đấu tập: Kết hợp giới thiệu luật 10 62 - Cũng cố và hoàn thiện các kỹ thuật + Phát bóng thấp tay nghiêng mình (nữ) + Phát bóng cao tay chính diện (nam) - Kiêm tra thử (lấy điểm 15 phút 2 nội dung trên 11 63 Kiểm tra 1 tiết: + Phát bóng thấp tay nghiêng mình (nữ) + Phát bóng cao tay chính diện (nam) Phụ trách CM Trờng xuân ngày 8 tháng 9 năm 2008 Ngời lập kế hoạch Nguyễn Thị Nhi Giáo viên: Nguyễn Thị Nhi 2 . Trờng THCS Trờng Xuân kế hoạch dạy tự chọn td 9 - nội dung bóng chuyền Kế hoạch dạy tự chọn lớp 9 Môn tự chọn bóng chuyền TT Tiết Nội dung. viên: Nguyễn Thị Nhi 1 Trờng THCS Trờng Xuân kế hoạch dạy tự chọn td 9 - nội dung bóng chuyền - Đấu tập: Kết hợp giới thiệu luật 6 58 - Ôn bài tập bổ trợ:

— Xem thêm —

Xem thêm: kế hoạch tự chọn 9, kế hoạch tự chọn 9, kế hoạch tự chọn 9

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.15094804763794 s. Memory usage = 17.68 MB