MẪU BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Aristarchus
Aristarchus(11473 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 2956
12
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2013, 01:27

Mô tả: CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG YÊN BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BCH CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG YÊN NHIỆM KỲ 2008 – 2009 Lần thứ Hôm nay hồi…. giờ …phút ngày tháng năm 2008 tại Trường tiểu học Trường Yên. Thành phần tổ kiểm phiếu gồm có : 1……………………………………Tổ trưởng 2…………………………………….Thư ký 3…………………………………… Ủy viên Đã tiến hành bầu BCH Công Đoàn nhiệm kỳ 2008-2009 cụ thể như sau : A. Danh sách ứng cử : 1……………………………………. 2.…………………………………… 3.…………………………………… B.Danh sách đề cử : 1.……………………………………. 2.……………………………………. 3.……………………………………. 4.……………………………………. 5.……………………………………. 7.……………………………………. 8.……………………………………. 9.……………………………………. Kết quả kiểm phiếu như sau : 1.……………………………………. 2.……………………………………. 3.……………………………………. 4.……………………………………. 5.……………………………………. 7.……………………………………. 8.……………………………………. 9.……………………………………. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu các đồng chí sau đã trúng cử vào BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2008-2009 : 1…………………………………… 2…………………………………… 3…………………………………… 4…………………………………… 5…………………………………… Biên bản kết thúc hồi … giờ … phút … cùng ngày. Trường Yên, ngày tháng năm 2008. THAY MẶT BAN KIÊM PHIẾU . ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG YÊN BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BCH CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG YÊN NHIỆM KỲ 2008 – 2009. 4…………………………………… 5…………………………………… Biên bản kết thúc hồi … giờ … phút … cùng ngày. Trường Yên, ngày tháng năm 2008. THAY MẶT BAN KIÊM PHIẾU

— Xem thêm —

Xem thêm: MẪU BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU, MẪU BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU, MẪU BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu mau-bien-ban-kiem-phieu

Đăng ký

Generate time = 0.128444910049 s. Memory usage = 18.42 MB