Mẫu giấy biên nhận

1 5,507 15
Yeu Khoa Hoc

Yeu Khoa Hoc

Tải lên: 2,278 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2012, 13:17

Mẫu giấy biên nhận. Mẫu 1.13 – Giấy biên nhận TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: /GBN- …(3)…. …. (4)…. , ngày … tháng … năm 20…GIẤY BIÊN NHẬNHồ sơ….Họ và tên: .(5) .Chức vụ, đơn vị công tác: .Đã tiếp nhận hồ sơ của:Ông (bà): .(6) .bao gồm:1 .2. (7) .3 /.Nơi nhận:- …. (8)….;- Lưu: Hồ sơ. NGƯỜI TIẾP NHẬN(Ký tên, đóng dấu (nếu có))Họ và tên Ghi chú:(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có). (2) Tên cơ quan, tổ chức cấp giấy biên nhận hồ sơ.(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức cấp giấy biên nhận hồ sơ.(4) Địa danh(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người tiếp nhận hồ sơ.(6) Họ và tên, nơi công tác hoặc giấy tờ tùy thân của người nộp hồ sơ.(7) Liệt kê đầy đủ, cụ thể các văn bản, giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ.(8) Tên người hoặc cơ quan gửi hồ sơ. . (nếu có). (2) Tên cơ quan, tổ chức cấp giấy biên nhận hồ sơ.(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức cấp giấy biên nhận hồ sơ.(4) Địa danh(5) Họ và tên, chức. Mẫu 1.13 – Giấy biên nhận TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)CỘNG HÒA
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu giấy biên nhận, Mẫu giấy biên nhận, Mẫu giấy biên nhận

Bình luận về tài liệu mau-giay-bien-nhan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP