Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1 1,928 14
Yeu Khoa Hoc

Yeu Khoa Hoc Gửi tin nhắn

Tải lên: 2,278 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2012, 13:17

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ,ngày…… .tháng…… năm…… GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂNCƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAMCăn cứ Luật số 33/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;Xét đề nghị của ông/bà: ,XÁC NHẬN:Ông/bà:Họ và tên: Giới tính: .Ngày, tháng, năm sinh: .Nơi sinh: Dân tộc: Quốc tịch: Số Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .Nơi thường trú/tạm trú: .Trong thời gian cư trú tại .từ ngày .tháng .năm , đến ngày .tháng .năm Tình trạng hôn nhân: .Giấy này được cấp để: .và có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp.Vào Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân số Quyển số CƠ QUAN ĐẠI DIỆNVIỆT NAMTại THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM .Mẫu TP-NG/HT-2010-XNHN.3 (TT số: 08.a/2010/TT-BTP) . Hạnh phúc ..................,ngày……...tháng……....năm……....GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂNCƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAMCăn cứ Luật số 33/2009/QH12 ngày. trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp.Vào Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân số................Quyển số....................
- Xem thêm -

Xem thêm: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Bình luận về tài liệu giay-xac-nhan-tinh-trang-hon-nhan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP