Tiết 32 - Bài 36 - Vật liệu kĩ thuật điện

11 1,471 13
Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr

Tải lên: 11,585 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/11 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2013, 01:25

Công nghệ 8 Bài thi giáo viên giỏi Tiết 24: bài luyện tập 3 Người soạn : đào trọng sáu Trường THCS Trấn Dương Chương VII : Đồ dùng điện gia đình. Tiết 32 - Bài 36 : Vật liệu kĩ thuật điện. Kiểm tra : Câu1- Chức năng của đường dây dẫn điện là gì ? Chức năng của đường dây dẫn điện là truyền tải điện năng . - Do chạm trực tiếp vào vật mang điện . - Do vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến áp . - Do đến gần dây dẫn có điện bị đứt rơi xuống đất. Câu 2- Tai nạn điện thường xảy ra do những nguyên nhân nào ? Thứ 4 ngày 10 tháng 12 năm 2008 Dùa vµo ®Æc tÝnh vµ c«ng dông, ng­êi ta ph©n vËt liÖu kü thuËt Dùa vµo ®Æc tÝnh vµ c«ng dông, ng­êi ta ph©n vËt liÖu kü thuËt ®iÖn thµnh ba lo¹i ®iÖn thµnh ba lo¹i . . VẬT LIỆU KĨ THUẬT ĐIỆN VẬT LIỆU DẪN ĐIỆN VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN VẬT LIỆU DẪN TỪ - Vật liệu mà dòng điện'bài giảng vật liệu kỹ thuật điện'>VẬT LIỆU KĨ THUẬT ĐIỆN VẬT LIỆU DẪN ĐIỆN VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN VẬT LIỆU DẪN TỪ - Vật liệu mà dòng điệnài liệu vật liệu kỹ thuật điện'>VẬT LIỆU KĨ THUẬT ĐIỆN VẬT LIỆU DẪN ĐIỆN VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN VẬT LIỆU DẪN TỪ - Vật liệu mà dòng điện tập vật liệu kỹ thuật điện'>VẬT LIỆU KĨ THUẬT ĐIỆN VẬT LIỆU DẪN ĐIỆN VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN VẬT LIỆU DẪN TỪ - Vật liệu mà dòng điện chạy qua được gọi là vật liệu dẫn điện . - Dẫn điện (vì có điện trở suất nhỏ khoảng 10 -6 m đến 10 -8 m ) - Dùng chế tạo các bộ phận dẫn điện của các loại thiết bị điện. 1 - Hai cht phớch cm in 2 - Thõn phớch cm in. 3 - V dõy in 5 - Hai l ly in 4- Hai lừi dõy in Đồng, nhôm và hợp kim của chúng dẫn điện tốt, đượcdùng để chế tạo lõi dây điện . Các hợp kim pharoniken, nicrom khó nóng chảy, được dùng để chế tạo dây điện trở mỏ hàn, bàn là, bếp điện, nồi cơm điện . Thế nào là vật liệu dẫn điện? Vật liệu dẫn điện có đặc tính gì ? - Vật liệu không cho dòng điện chạy qua gọi là vật liệu cách điện. - Cách điện, ( vì có điện trở suất rất lớn từ 10 8 đến 10 13 m, ). - Dùng để chế tạo các thiết bị cách điện, các phần tử cách điện của các thiết bị điện. 1 - Hai cht phớch cm in 4- Hai lừi dõy in 2 - Thõn phớch cm in. 3 - V dõy in 5 - Hai l ly in Thế nào là vật liệu cách điện? Vật liệu cách điện có đặc tính gì ? Nêu công dụng của vật liệu cách điện ? - Vật liệu mà đường sức từ trường chạy qua được gọi là vật liệu dẫn từ. - Dẫn từ. - Dùng để chế tạo lõi dẫn từ của các thiết bị điện. A Nam châm điện B Máy biến áp 1 Lõi nam châm điện 2 Lõi máy biến áp Thép kỹ thuật điện được dùng làm lõi dẫn từ của nam châm điện, lõi máy biến áp, máy phát điện, động cơ điện . Anico dùng làm nam châm vĩnh cửu, ferit dùng làm ang ten . Pecmaloi dùng làm lõi các biến áp, động cơ điện chất lượng cao trong kĩ thuật vô tuyến và quốc phòng. Tên vật liệu. đặc tính. Tên phần tử của thiết bị điện được chế taọ. đồng Nhựa ebonit Pheroniken Nhôm Thép kĩ thuật điện Nicrom Anico - Em hãy điền vào chỗ trống ( ) trong bảng 36.1 đặc tính và tên các phần tử của thiết bị điện được chế tạo từ các vật liệu kĩ thuật điện. Tên vật liệu. đặc tính. Tên phần tử của thiết bị điện được chế taọ. đồng Nhựa ebonit Pheroniken Nhôm Thép kĩ thuật điện Nicrom Anico Dẫn điện Cách điện Dẫn điện Dẫn từ Dẫn điện Dẫn điện Dẫn từ - Lõi dây dẫn điện; phích cắm điện . - Thân phích cắm điện ; vỏ dây điện . - Dây điện trở mỏ hàn; nồi cơm điện . - Lõi dây dẫn điện . - Lõi máy biến áp. động cơ điện . - Dây điện trở cho mỏ hàn; bếp điện . - Dùng làm nam châm vĩnh cửu . * Dùng từ thích hợp điền vào chỗ trống (.) trong những câu sau. 1- Vật liệu . có điện trở suất nhỏ, dùng để chế tạo các phần tử của các thết bị điện. 2- Vật liệu . có điện trở suất rất lớn, dùng để chế tạo các phần tử 3- Vật liệu . dùng để chế tạo lõi dẫn từ của Các thiết bị điện . Cách điện Dẫn điện Dẫn điện Cách điện Dẫn từ Ghi nhớ [...]... vật liệu kỹ thuật Dựa vào đặc tính và công dụng, người ta phân vật liệu kỹ thuật điện thành ba loại điện thành ba loại..VT LIU K THUT INVT LIỆU DẪN ĐIỆNVẬT LIỆU CÁCH ĐIỆNVẬT LIỆU DẪN TỪ - Vật liệu không cho dòng điện chạy qua gọi là vật liệu cách điện. - Cách điện, ( vì có điện trở suất rất lớn từ 108 đến 1013 m, ). - Dùng để chế tạo các thiết bị cách điện, các phần tử cách điện. .. 1013 m, ). - Dùng để chế tạo các thiết bị cách điện, các phần tử cách điện của các thiết bị điện. 1 - Hai cht phớch cắm điện 4- Hai lõi dây điện 2 - Thân phích cắm điện. 3 - Vỏ dây điện 5 - Hai lỗ lấy điện ThÕ nào là vật liệu cách điện? Vật liệu cách điện có đặc tính gì ? Nêu công dụng của vật liệu cách điện ? . VẬT LIỆU KĨ THUẬT ĐIỆN VẬT LIỆU DẪN ĐIỆN VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN VẬT LIỆU DẪN TỪ - Vật liệu mà dòng điện chạy qua được gọi là vật liệu dẫn điện . - Dẫn điện. dây điện trở mỏ hàn, bàn là, bếp điện, nồi cơm điện . Thế nào là vật liệu dẫn điện? Vật liệu dẫn điện có đặc tính gì ? - Vật liệu không cho dòng điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 32 - Bài 36 - Vật liệu kĩ thuật điện, Tiết 32 - Bài 36 - Vật liệu kĩ thuật điện, Tiết 32 - Bài 36 - Vật liệu kĩ thuật điện

Bình luận về tài liệu tiet-32-bai-36-vat-lieu-ki-thuat-dien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP