Đề cương ôn tập của PGD Núi Thành-HKI

7 69 0
Max Born

Max Born

Tải lên: 11,373 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/7 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2013, 01:25

PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN TOÁN NĂM HỌC 2008 - 2009 TOÁN 6. - Giới hạn chương trình đến hết tuần 18  Số học: Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Chương 2: Số nguyên ( đến bài 8: Qui tắc dấu ngoặc)  Hình học: Chương 1: Điểm - Đường thẳng TOÁN 7: - Giới hạn chương trình đến hết tuần 18  Đại số: Chương 1: Số hữu tỉ - Số thực Chương 2: Hàm số và đồ thị  Hình học: Chương 1: Đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song. Chương 2: Tam giác ( đến bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác g-c-g) TOÁN 8: - Giới hạn chương trình đến hết tuần 18  Đại số: Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức Chương 2: Phân thức đại số.  Hình học: Chương 1: Tứ giác Chương 2: Đa giác - Diện tích của đa giác.(đến bài 3: Diện tích tam giác) Chú ý: - Đề kiểm tra gồm hai phần: TNKQ (40%) và TNTL (60%) HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN VẬT LÝ NĂM HỌC 2008-2009 VẬT LÝ 6 - Đo độ dài - Đo thể tích chất lỏng - Đo thể tích chất rắn không thấm nước. - Khối lương - Đo khối lượng - Lực - Hai lực cân bằng - Trọng lực - Lực đàn hồi - Lực kế - Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng - Khối lượng riêng và trọng lượng riêng - Máy cơ đơn giản. - Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy VẬT LÝ 7 - Nhận biết ánh sáng- Nguồn sáng và vật sáng - Định luật truyền thẳng ánh sáng - Định luật phản xạ ánh sáng - Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng - Gương cầu lồi, gương cầu lõm - Nguồn âm - Độ cao của âm - Độ to của âm - Môi trường truyền âm - Phản xạ âm - Tiếng vang. VẬT LÝ 8 - Chuyển động cơ học - Vận tốc - Chuyển động đều - Chuyển động không đều - Biểu diễn lực - Sự cân bằng lực – Quán tính - Lực ma sát - Áp suất – Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau, Áp suất khí quyển. - Lực đẩy Ac-si-met - Sự nổi - Công cơ học. - Định luật về công. VẬT LÝ 9  Chương 1: - Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm - Cường độ dòng điện, hiệu điện thế, điện trở của đoạn mạch có các điện trở mắc nối tiếp. - Cường độ dòng điện, hiệu điện thế, điện trở của đoạn mạch có các điện trở mắc song song. - Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn - Biến trở - Sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện - Công suất điện - Điện năng - Công của dòng điện - Định luật Jun - Lenxơ - Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện.  Chương 2: - Nam châm vĩnh cửu - Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường - Từ phổ - Đường sức từ - Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua - Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện. - Ứng dụng của nam châm. - Lực điện từ. - Động cơ điện một chiều - Hiện tượng cảm ứng điện từ - Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng. Chú ý - Đề kiểm tra gồm hai phần: TNKQ (60%) và TNTL (40%) Phòng GD&ĐT Núi Thành Hướng dẫn ôn tập HK1 Năm học 2008-2009 Môn : ngữ văn - lớp 6 : 1/ Văn học : - Thánh Gióng ; Sơn Tinh - Thuỷ Tinh - Em bé thông minh; Cây bút thần; Mẹ hiền dạy con. 2/ Từ ngữ, ngữ pháp : - Từ và cấu tạo từ tiếng Việt; - Từ muợn ; nghĩa của từ; - Danh từ, cụm danh từ; động từ, cụm đồng từ; tính từ, cụm tính từ. 3/Tập làm văn : - Văn tự sự, - Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự./. Môn : ngữ văn - lớp 7 : 1/ Văn học : - Cổng trường mở ra; Mẹ tôi ; Cuộc chia tay của những con búp bê, - Phũ giỏ v? kinh, Côn sơn ca; Buổi chiều đứng ở phủ Thiên trường trông ra; Bánh trôi nước; Tiếng gà trưa; Mùa xuân của tôi. 2/ Từ ngữ, ngữ pháp : - Từ ghép ; từ láy ; từ Hán Việt, - Từ đồng nghĩa ; từ trái nghĩa ; từ đồng âm, thành ngữ. - Quan hệ từ ; điệp ngữ ; chơi chữ ./. 3/Tập làm văn : - Văn biểu cảm ./. Môn : ngữ văn - lớp 8 : 1/ Văn học : - Trong lòng mẹ; Tức nước vỡ bờ; Cô bé bán diêm; Ông đồ. - Chiếc lá cuối cùng; Ôn dịch thuốc lá; Muốn làm thằng Cuội. 2/ Từ ngữ, ngữ pháp : - Trường từ vựng; trợ từ; thán từ; tình thái từ. - Câu ghép; dấu ngoặc đơn; dấu ngoặc kép, dấu hai chấm. - Từ tượng hình; từ tuợng thanh; - Nói giảm, nói tránh, nói quá. 3/Tập làm văn : - Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự. - Văn bản thuyết minh ./. Phòng GD&ĐT Núi Thành Hướng dẫn ôn tập HK1 Năm học 2008-2009 Môn : Địa lý - lớp 9 : Bài 6 : Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam. Bài 7 : Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp. Bài 9 : Sự phát triển và phân bố sản xuất lâm nghiệp, thuỷ sản. Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp. Bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ. Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông. Bài 17+18 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Bài 25+26 : Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ./. Môn : lịch sử - lớp 9 : Bài 1 : Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX. Bài 3 : Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa. Bài 5 : Các nước Đông Nam á. Bài 8 : Nước Mỹ. Bài 9 : Nhật Bản. Bài 11 : Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ II. Bài 12 : Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng Khoa học – Kỹ thuật. Bài 14 : Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Môn : Địa lý - lớp 8 : Bài 2 : Khí hậu Châu á Bài 5 : Đặc điểm dân cư, xã hội châu á. Bài 7 : Đặc điểm phát triển kinh tế- xã hội các nước châu á. Bài 8 : Tình hình phát triển kinh tế- xã hội các nước châu á. Bài 12 : Đặc điểm tự nhiên Đông á. Bài 13: Tình hình phát triển kinh tế- xã hội ở khu vực Đông á. Môn : lịch sử - lớp 8 : Bài 4 : Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác. Bài 5 : Công xã Pa-ri 1871. Bài 7 : Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Bài 11 : Các nước Đông Nam á cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Bài 13 : Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914-1918). Bài 15 : Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng ( 1917-1921) Bài 17 : Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới ( 1918-1939). Bài 20 : Phong trào độc lập dân tộc ở châu á (1918-1939). Bài 21 : Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) . Môn : công dân - lớp 8 : Bài 1 : Tôn trọng lẽ phải Bài 3 : Tôn trọng người khác Bài 4 : Giữ chữ tín. Bài 6 : Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh. Bài 7 : Tích cực tham gia các hoạt động chính trị-xã hội. Bài 8 : Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác. Bài 9 : Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư. Bài 12 : Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. Môn : công dân - lớp 9 : Bài 2 : Tự chủ. Bài 3 : Dân chủ và kỷ luật. Bài 4 : Bảo vệ hoà bình Bài 5 : Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Bài 6 : Hợp tác cùng phát triển. Bài 7 : Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Bài 8 : Năng động, sáng tạo. Bài 10 : Lý tưởng sống của thanh niên. Hướng dẫn ôn tập môn sinh học Học kì 1 năm học 2008 - 2009 Sinh học 6 - Đặc điểm của cơ thể sống - Thực vật có hoa và thực vật không có hoa. - Tế bào - Sự lớn lên và phân chia của tế bào- Vẽ hình - Các loại rễ - Cấu tạo của rễ - sự hút nước và các chất khoáng của rễ - Thân: cấu tạo ngoài, cấu tạo trong, vận chuyển các chất trong thân ( vẽ hình). - Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây - Hô hấp ở cây - Sinh sản sinh dưỡng do người. - Cấu tạo và chức năng của hoa . Chú ý vẽ hình Sinh 7: - Đặc điểm chung của động vật - Trùng đế giày, trùng roi - trùng sốt rét (vẽ hình, sơ đồ) - Thuỷ tức (vẽ hình) - Trai và một số thân mềm khác: Mực, ốc sên. - Giun đủa. - Giun đất Hình dạng ngoài, di chuyển, cấu tạo trong, dinh dưỡng sinh sản. - Tôm sông - Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác ( có vẽ hình) - Châu chấu . Sinh 8 - Bài mở đầu- Cấu tạo cơ thể người. - Hệ vận động: Chức năng của hệ vận động - Tế bào - Mô - Phản xạ - Bộ xương: Xương đầu, cấu tạo chức năng của xương ( vẽ hình ) - Phản xạ: Nơ ron , cung phản, vòng phản xạ - Máu - Môi trường trong cơ thể, Bạch cầu- miễn dịch. - Hệ hô hấp: Hô hấp và các cơ quan hô hấp - Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết. - Sự trao đổi chất - Quá trình tiêu hoá ở ruột non , sự hấp thụ thức ăn ở ruột non. - Vẽ một số hình sinh học 9 - Men den và di truyền học - Lai một cặp tính trạng- bài tập - Lai hai cặp tính trạng- bài tập - Nhiểm sắc thể - Nguyên phân - giảm phân - - Phát sinh giao tử và thụ tinh- Cơ chế xác định giới tính - ADN và Bản chất của gen . ARN ,Mối quan hệ giữa gen và ARN - Đột biến gen, Đột biến số lượng nhiễm sắc thể ( các dạng toán di truyền có liên quan đến các phần đã học) Bộ Phận THCS- SĐT: 870240- 0914546111 - Email: levanhuanpt@yahoo.com.vn Hướng dẫn ôn tập môn hoá học Học kì 1 năm học 2008 - 2009 (nội dung ôn tập từ tuần 1 đến tuần 17) I.Hoá học 8: - Chất - Chất tinh khiết - hỗn hợp - Đơn chất- Hợp chất - Nguyên tử - Nguyên tố hoá học - Định luạt Bảo toàn khối lượng - Lập công thức hoá học - Thể tích chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Đổi đơn vị mol ra lít khối lượng mol ra lít và ngược lại. - Tính theo phương trình hoá học - Tính thành phần phần trăm các nguyên tố có trong hợp chất - Bài toán định lượng: tính theo PTHH, dạng cơ bản, dạng dư thừa. II. Hoá học 9: - Tính chất hoá học của Oxit, Axit, Bazo, muối . - Cách nhận biết các hợp chất Axit, Bazo, muối - Phân bón - Phi kim- kim loại - Mối quan hệ giữa đơn chất với hợp chất - Biếu diễn mối quan hệ này bằng sơ đồ tổng quát, bằng các phương trình hoá học cụ thể ( dãy biến hoá) - Nồng độ dung dịch. - Bài toán định lượng: toán dư thừa, axit tác dụng với kim loại, Axit tác dụng với các hợp chất khác; muối tác dụng với kim loại, muối tác dụng với các hợp chất khác. . Diện tích của đa giác.(đến bài 3: Diện tích tam giác) Chú ý: - Đề kiểm tra gồm hai phần: TNKQ (40%) và TNTL (60%) HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN VẬT LÝ. GD&ĐT Núi Thành Hướng dẫn ôn tập HK1 Năm học 2008-2009 Môn : ngữ văn - lớp 6 : 1/ Văn học : - Thánh Gióng ; Sơn Tinh - Thuỷ Tinh - Em bé thông minh;
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập của PGD Núi Thành-HKI, Đề cương ôn tập của PGD Núi Thành-HKI, Đề cương ôn tập của PGD Núi Thành-HKI

Bình luận về tài liệu de-cuong-on-tap-cua-pgd-nui-thanh-hki

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP