Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947

14 2,696 24 Gửi tin nhắn cho Louis-Victor de Broglie
Louis-Victor de Broglie

Louis-Victor de Broglie

Tải lên: 11,406 tài liệu

  • Loading...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2013, 01:25

Thứ năm ngày 27 tháng 11 năm 2008 Lịch sử Tiết 14: Thu - đông 1947, Việt Bắc Mồ chôn giặc Pháp * Vì sao địch mở cuộc tấn công lên Việt Bắc ? Hoạt động 1: Làm việc cả lớp. Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não và bộ đội chủ lực của ta để mau chóng kết thúc chiến tranh. 1. Nguyên nhân của chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947. Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta. Chúng muốn mau chóng kết thúc chiến tranh. 2. DiÔn biÕn cña chiÕn dÞch ViÖt B¾c thu - ®«ng 1947. Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc theo cÆp. Thảo luận theo cặp: 1. Hãy quan sát lược đồ thuật lại diễn biến của chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 ? 2. Thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc với lực lư ợng như thế nào ? 3. Thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc bằng những con đường nào ? 4. Cả ba đường tấn công của thực dân Pháp lên Việt Bắc đã có kết cục ra sao ? Kết luận: Trên các hướng, khắp các mặt trận, quân dân ta đã anh dũng chiến đấu, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, bẻ gãy từng gọng kìm của chúng. 3. KÕt qu¶ cña chiÕn dÞch ViÖt B¾c thu - ®«ng 1947. Ho¹t ®éng 3: Lµm viÖc c¶ líp. * ChiÕn dÞch ViÖt B¾c thu - ®«ng 1947 ta ®· thu ®­îc kÕt qu¶ g× ? [...]... nhanh, thắng nhanh của địch * Chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh của địch hoàn toàn bị thất bại.hoàn toàn bị thất bại. 3. Kết quả của chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947. Hoạt động 3: Làm việc cả lớp. * Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 ta đà thu được kết quả gì ? ... Kết luận* Cơ quan đầu nÃo kháng chiến của ta được bảo * Cơ quan đầu nÃo kháng chiến của ta được bảo vệ an toàn.vệ an toàn.* Bộ đội chủ lực của ta không bị tiêu diệt, trưởng * Bộ đội chủ lực của ta không bị tiêu diệt, trưởng thành trong chiến đấu.thành trong chiến đấu.* Chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh của địch * Chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh của địch hoàn toàn . lên Việt Bắc nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não và bộ đội chủ lực của ta để mau chóng kết thúc chiến tranh. 1. Nguyên nhân của chiến dịch Việt Bắc thu- đông 1947. . B¾c thu - ®«ng 1947. Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc theo cÆp. Thảo luận theo cặp: 1. Hãy quan sát lược đồ thu t lại diễn biến của chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947, Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947, Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947

Bình luận về tài liệu chien-dich-viet-bac-thu-dong-1947

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP