De cuong on tap Cuoi ki 1 lop 3

4 2,892 28 Gửi tin nhắn cho James Goodnight
James Goodnight

James Goodnight

Tải lên: 11,522 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2013, 01:25

Nội dung ôn tập học kỳ I – Khối 3 Năm học 2008 – 2009 I - MÔN TOÁN 1. Học thuộc bảng nhân chia từ bảng nhân chia 2 đến bảng nhân chia 9 2. Cộng trừ các số có 3 chữ số: Bài 1, 2 (tr 8). Làm thêm: a). Đặt tính rồi tính: b)Làm thêm dạng toán trắc nghiệm khách quan. 3. Gấp một số lên nhiều lần; Bài 2 (tr 32), bài 2 (tr 33). VD: a)Lan có 17 que tính, số que tính của Tuấn nhiều gấp 5 lần số que tính của Lan. Hỏi Tuấn có bao nhiêu que tính? b) Con hái được 21 quả táo, mẹ hái được nhiều gấp 4 lần số táo của con. Hỏi cả hai mẹ con hái được tất cả bao nhiêu quả táo? 4. Giảm đi một số lần; Bài 2 (tr 37). VD:a)Một cửa hàng buổi sáng bán được 81 sản phẩm, số sản phẩm bán được trong buổi chiều giảm đi 9 lần so với buổi sáng. Hỏi buổi chiều cửa hang đó bán được bao nhiêu sản phẩm? b) Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 12cm. Đoạn thẳng AB giảm đi 3 lần thì được độ dài đoạn thẳng CD. Vẽ đoạn thẳng CD. 5. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số; Bài 2 (tr 27) 6. Bảng đơn vị độ dài. Học sinh học thuộc lòng bảng đơn vị đo độ dài:Bài 2 (tr 44), bài 3 (tr 45) 7. Bài toán giải bằng hai phép tính. Bài 2 (tr 52), bài 1, 2, 3 (tr 53) 8. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé và ngược lại; Bài 3 (trang 59), bài 3 (trang64), bài 2 (trang 61) 9. Nhân chia số có 2, 3 chữ số cho một chữ số; Bài 1 (trang 73), bài 2, 3 (tr 77), bài 3 (tr 79). 10. Tìm X; Bài 2 (tr 39) Trường Tiểu học Tân Mai II - TIẾNG VIỆT 1. Tập đọc: Ôn các bài tập đọc từ tuần 12đến tuần 18 và trả lời các câu hỏi cuối bài. 2. Luyện từ và các câu: a. Phép so sánh hơn, kém, bằng; Tuần 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. b. Mở rộng vốn từ chỉ đặc điểm, hoạt động, trạng thái; bài 1, 2 (tr 117), bài 1, 2 (tr 98), bài 1 (tr 145). c. Mở rộng vốn từ về thành thị, nông thôn, từ địa phương, các dân tộc, quê hương; Bài 3 (tr 89), bài 1, 2 (tr 117), bài 1,2 (tr 128), bài 1 (tr 135), bài 1( tr 145) d. Ôn kiểu câu: Ai-thế nào?. Ôn dấu phẩy, dấu chấm than, dấu chấm hỏi. + Làm các dạng bài tập: Đặt câu với từ cho trước, đặt câu theo mẫu , đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm( gạch dưới), tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi: Ai? hoặc Thế nào? 3. Tập làm văn: - Kể về cảnh đẹp đất nước. - Viết thư. a) Hãy viết thư cho bạn bè kể về tình hình học tập của em ở cuối học kì I. b) Hãy viết thư cho người than kể về thành thị hoặc nông thôn. c)Viết thư cho bạn để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tập tốt….) - Giới thiệu về tổ em. III - ĐẠO ĐỨC 1> Bài tập điền đúng sai 2> Xử lý tình huống các bài - Kính yêu Bác Hồ - Giữ lời hứa. - Tự làm lấy việc của mình. - Quan tâm chăm sóc ông bà cha mẹ. - Chia sẻ buồn vui cùng bạn. - Quan tâm giúp đỡ hang xóm láng giềng. - Biết ơn thương binh liệt sỹ. IV - Tự nhiên xã hội. Ôn các bài . 1. Phòng bệnh đường hô hấp: - HS nắm được các việc nên làm và không nên làm để phòng bệnh đường hô hấp. - Tuyên truyền cho người khác tác hại của bệnh lây qua đường hô hấp. 2. Vệ sinh thần kinh. - HS năm được những việc nên làm và những việc không nên làm để bảo vệ cơ quan thần kinh. 3. Các thế hệ trong gia đình: - HS vẽ được sơ đồ gia đình của mình và kể được về gia đình của minh cho người khắ nghe. 4. Họ nội - Họ ngoại. -Hs nắm được các thế hệ trong một gia đình, vẽ sơ đồ thể hiện các thế hệ 5. Phòng chống cháy nổ khi ở nhà: -Biết được các việc nên làm hay không nên làm để phòng chống cháy nổ. 6. Không chơi các trò nguy hiểm. - HS biết cách chơi các trò chơi an toàn, có lợi cho sức khoẻ và trí tuệ. 7. Làng quê và đô thị.: - Phân biệt được lành quê và đô thị. - Kể được về Làng quê và đô thị. 8. An toàn khi đi xe đạp V - NGHỆ THUẬT A- Mỹ thuật 1. Vẽ tranh theo đề tài 2. Vẽ tự do 3. Vẽ trang trí B- Thủ công Ôn chương II: Cắt dán chữ đơn giản C- Hát nhạc Ôn các bài hát . Tuần 8,9, 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 . b. Mở rộng vốn từ chỉ đặc điểm, hoạt động, trạng thái; bài 1, 2 (tr 11 7), bài 1, 2 (tr 98), bài 1 (tr 14 5). c phương, các dân tộc, quê hương; Bài 3 (tr 89), bài 1, 2 (tr 11 7), bài 1, 2 (tr 12 8), bài 1 (tr 13 5), bài 1( tr 14 5) d. Ôn ki u câu: Ai-thế nào?. Ôn dấu phẩy,
- Xem thêm -

Xem thêm: De cuong on tap Cuoi ki 1 lop 3, De cuong on tap Cuoi ki 1 lop 3, De cuong on tap Cuoi ki 1 lop 3

Bình luận về tài liệu de-cuong-on-tap-cuoi-ki-1-lop-3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP