LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 3-GIA ĐÌNH

11 698 2
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2013, 01:25

. bài cũ Bài tập: Bài tập: Điền từ so sánh vào từng chỗ Điền từ so sánh vào từng chỗ trống trong mỗi câu sau: trống trong mỗi câu sau: a. a. Đêm ấy, trời tối. bé Thơ và hoa bằng lăng. Trò chơi Trò chơi Chọn từ ở phía dưới ghép với từ ở phía Chọn từ ở phía dưới ghép với từ ở phía trên để tạo thành một cụm từ có
- Xem thêm -

Xem thêm: LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 3-GIA ĐÌNH, LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 3-GIA ĐÌNH, LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 3-GIA ĐÌNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn