Giáo án Luyện từ và câu lớp 5 từ tuần 9 đến hết năm rất chi tiết và theo hướng đổi mới

91 3,448 12
Michael Dell

Michael Dell

Tải lên: 11,650 tài liệu

  • Loading...
1/91 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2013, 01:25

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THUỶ NGUYÊN - TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO NHÂN ============================================================================================================================= TUẦN 9 Tiết 3: Luyện từ và câu: tiết thứ 17 MỞ RỘNG VỐN TỪ: THIÊN NHIÊN I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 1. Mở rộng vốn từ thuộc chủ đề thiên nhiên, biết một số từ ngữ thể hiện sự so sánh và nhân hoá của bầu trời. - Có ý thức chọn lọc từ ngữ gợi tả, gợi cảm khi viết đoạn văn tả một cảnh đẹp của thiên nhiên. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Tranh minh hoạ một vài cảnh đẹp . - Bảng phụ và Vở bài tập Tiếng Việt 5 - tập 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: A. Kiểm tra bài cũ: ( 3 ’) - Nhận xét. - Làmh bài tập 3a, 3c của tiết trước đặt câu với cặp từ nhiều nghĩa. - Củng cố kiến thức đã học về từ nhiều nghĩa và từ đồng âm. B. Dạy bài mới:(30’ - 32’) 1. Giới thiệu bài: ( 1-2 ph) 2. Hướng dẫn HS làm bài tập: Bài 1+ Bài 2: ( 9 – 10’) - KT: đọc văn bản và tìm những từ về miêu tả bầu trời. Tìm từ ngữ chỉ sự so sánh và nhân hoá khi tả bầu trời. - Bài 2: có mấy yêu cầu nhỏ. - Chốt kết quả đúng: + Từ ngữ thể hiện sự so sánh: xanh như mặt . + Từ ngữ chỉ sự nhân hoá: rửa mặt , dịu dàng, buồn bã, trầm ngâm, nhớ, ghé sát, cúi xuống. - Sử dụng so sánh và nhân hoá như vậy có tác dụng gì? - 1 HS đọc to yêu cầu. - Nêu yêu cầu bài tập. - Cả lớp đọc thầm yêu cầu bài tập trong sgk. - Cả lớp đọc thầm bài: Bầu trời mùa thu – TV5 – tr 87 - Tự làm cá nhân. – Ghi kết quả tìm được vào VBT. - Trao đổi kết quả trong cặp. - Ý kiến cá nhân: sinh động và gợi cảm. Bài tập 3: (20 ph) - KT: - Viết đoạn văn ngắn tả cảnh đẹp thiên nhiên ở quê em. - Giải thích - Hướng dẫn hs phân tích đề. Chốt: Những điểm chính khi viết một đoạn văn tả cảnh đẹp ở quê em. - 1 HS đọc to yêu câu. - Nêu yêu cầu bài tập. - Cả lớp đọc thầm yêu cầu bài tập trong sgk. - Cảnh đẹp quê em có thể là ngọn núi hay cánh đồng, dòng sông, hồ nước, mái đình . - Chỉ viết đoạn văn từ 5 – 6 câu, Chú ý câu mở đoạn, các câu thân đoạn và câu kết đoạn. Giáo viên: PHẠM KHẮC LẬP – EMAIL: phamkhacl@yahoo.com – mobile: 0983 140 198 ============================================================================================================================= PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THUỶ NGUYÊN - TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO NHÂN ============================================================================================================================= - Giúp đỡ hs làm bài. - Nếu hs gặp khó khăn thì có thể đưa đoạn văn mẫu ( nếu cần). - Chấm 1/3 số bài. - Sửa triệt để cho hs. - Nhận xét – tuyên dương bài viết hay. - Trong đoạn văn cần thể hiện những từ ngữ gợi cảm. - Có thể sử dụng các đoạn văn em đã viết trước đây xong cần sửa lại cho hay hơn. - Tự làm cá nhân. – Viết đoạn văn vào vở ghi. - Trao đổi kết quả trong cặp. - Đọc đoạn văn của mình trước lớp. - Nhận xét, trao đổi, tìm ra những hình ảnh đẹp của bài viết bạn đã đọc. 5) Củng cố - Dặn dò: ( 1-2’) - Nhận xét tiết học. - Liên hệ về cách viết văn tả cảnh của hs trong lớp. - Nhận xét tiết học. Nhắc chuẩn bị cho tiết học sau. - Ghi nhớ nội dung bài học. - Ghi vở. - Tiết 3: Luyện từ và câu: Tiết thứ 18 ĐẠI TỪ Giáo viên: PHẠM KHẮC LẬP – EMAIL: phamkhacl@yahoo.com – mobile: 0983 140 198 ============================================================================================================================= PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THUỶ NGUYÊN - TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO NHÂN ============================================================================================================================= I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 1. - Nắm được khái niệm về đại từ trong thực tế. 2 - Bước đầu sử dụng đậi từ thay thế cho danh từ dùng lặp lại trong một văn bản ngắn. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Bảng phụ chép phần nhận xét. - Vở bài tập Tiếng Việt 5 - tập 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: A. Kiểm tra bài cũ: ( 3 ’) - Nhận xét. - đọc đoạn văn tả cảnh đẹp ở quê em hoặc nơi em ở. - Củng cố kiến thức đã học về cách miêu tả, nghệ thuật miêu tả. B. Dạy bài mới:(30’ - 32’) 1. Giới thiệu bài: ( 1-2 ph) - Nêu mục đích yêu câù giờ học 2. Hướng dẫn HS Phần Nhận xét: Bài 1 : ( 3 – 4’) - KT: Tìm các từ in đậm trong ví dụ và chỉ rõ chúng dùng để làm gì. - Các từ in đậm: + Đoạn a: Tớ, cậu: dùng để xưng hô. + Đoạn b: - Nó dùng để xưng hô và còn dùng để thay thế. Bài 2( 7 -8’): - Có mấy yêu cầu nhỏ. - nêu câu hỏi ở sgk. - Chốt kết quả đúng: + Từ Vậy thay thế cho cả cụm từ “ rất thích làm thơ” + Từ Thế thay thế cho cụm từ “rất quý” - Chốt: từ thế và từ vậy thay thế cho cụm động từ và cụm tính từ vậy hai từ này cũng là đại từ. - 1 HS đọc to yêu cầu. - Nêu yêu cầu bài tập. - Cả lớp đọc thầm yêu cầu bài tập trong sgk. - Cả lớp đọc thầm lại bài tập. - Tự làm cá nhân. – Ghi kết quả tìm được vào VBT. - Trao đổi kết quả trong cặp. - Ý kiến cá nhân: - Nhận thấy: tớ, cậu, nó là những đại từ và chỉ ra từ nó thay thế cho danh từ chích bông. - 1 HS đọc to yêu cầu. - Nêu yêu cầu bài tập. - Cả lớp đọc thầm yêu cầu bài tập trong sgk gạch chân từ in đậm. - Cả lớp đọc thầm lại bài tập. - Làm bài theo nhóm đôi – Ghi kết quả tìm được vào VBT. - Trao đổi kết quả trong cặp. - Ý kiến cá nhân Giáo viên: PHẠM KHẮC LẬP – EMAIL: phamkhacl@yahoo.com – mobile: 0983 140 198 ============================================================================================================================= PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THUỶ NGUYÊN - TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO NHÂN ============================================================================================================================= 3. phần ghi nhớ: (2 ph) - Hướng hẫn học sinh dựa vào phần nhận xét để rút ra nội dung ghi nhớ. - Lấy thêm ví dụ minh hoạ ( nếu cần). - 2 HS đọc to ghi nhớ ở sgk. 4. Phần Luyện tập: (20 ph) Bài 1: Tìm từ in đậm trong đoạn thư và nêu rõ dùng chỉ ai? Giải thích vì sao nó được viết hoa Bài 2: Tìm từ thay thế trong bài ca dao. Bài 3:- Làm vở - Viết lại đoạn văn dùng từ thay thế. - Giúp đỡ hs làm bài. - Nếu hs gặp khó khăn thì có thể đưa đoạn văn mẫu ( nếu cần). - Chấm 1/3 số bài. - Sửa triệt để cho hs. - Nhận xét – tuyên dương bài viết hay. - Nêu yêu cầu bài tập. - Cả lớp đọc thầm yêu cầu bài tập trong sgk. - Có thể sử dụng các đoạn văn em đã viết trước đây xong cần sửa lại cho hay hơn. - Tự làm cá nhân. – Viết đoạn văn vào vở ghi. - Trao đổi kết quả trong cặp. - Đọc đoạn văn của mình trước lớp. - Nhận xét, trao đổi 5) Củng cố - Dặn dò: ( 1-2’) - Nhận xét tiết học. - Liên hệ về cách viết văn với đại từ - Nhận xét tiết học. Nhắc chuẩn bị cho tiết học sau. - Ghi nhớ nội dung bài học. - Ghi vở. - Tiết 3: Luyện từ và câu: Tiết thứ 22 Giáo viên: PHẠM KHẮC LẬP – EMAIL: phamkhacl@yahoo.com – mobile: 0983 140 198 ============================================================================================================================= PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THUỶ NGUYÊN - TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO NHÂN ============================================================================================================================= QUAN HỆ TỪ I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 1. Bước đầu nắm được khái niệm quan hệ từ. 2. Nhận biết được một vài quan hệ từ (hoặc cặp quan hệ từ) thường dùng; hiểu tác dụng của chúng trong câu hay đoạn văn; biết đặt câu với quan hệ từ. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Bảng phụ chép phần nhận xét. - Vở bài tập Tiếng Việt 5 - tập 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: A. Kiểm tra bài cũ: ( 3 ’) - Nhận xét. - Thế nào là đại từ xưng hô? Chọn đại từ xưng hô thích hợp điền vào chỗ trống: - Hôm qua, tôi gặp lại chị Hoa. dạo này già đi nhiều. - Nêu từ nào chỉ người nói, người nghe, người được nhắc tới B. Dạy bài mới:(30’ - 32’) 1. Giới thiệu bài: ( 1-2 ph) - Nêu mục đích yêu câù giờ học 2. Hướng dẫn HS Phần Nhận xét: Bài 1 : ( 5– 7’) - KT: Tìm các từ in đậm trong ví dụ và chỉ rõ chúng dùng để làm gì. - Nêu lại các từ in đậm: - Nhận xét, chốt lời giải đúng - Những từ in đậm trong VD trên được dùng để nối các từ trong một câu hoặc nối các câu với nhau nhằm giúp người đọc, người nghe hiểu rõ mối quan hệ giữa các từ trong câu .Các từ ấy được gọi là quan hệ từ - ? Thế nào là quan hệ từ? Bài 2( 7 -8’): - 1 HS đọc to yêu cầu. - Nêu yêu cầu bài tập. - Cả lớp đọc thầm yêu cầu bài tập trong sgk - gạch chân từ in đậm. - Cả lớp đọc thầm lại bài tập. - Tự làm cá nhân. – Ghi kết quả tìm được vào nháp. - Trao đổi kết quả trong cặp. - Ý kiến cá nhân: Giáo viên: PHẠM KHẮC LẬP – EMAIL: phamkhacl@yahoo.com – mobile: 0983 140 198 ============================================================================================================================= PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THUỶ NGUYÊN - TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO NHÂN ============================================================================================================================= - Có mấy yêu cầu nhỏ. - nêu câu hỏi ở sgk. - Chốt kết quả đúng: a. nếu .thì: biểu thị quan hệ điều kiện, giả thiết-kết quả b. tuy .nhưng: biểu thị quan hệ tương phản - Nhiều khi, các từ ngữ trong câu được nối với nhau không phải bằng một QHT mà bằng một cặp QHT . - 1 HS đọc to yêu cầu. - Đọc thầm các câu văn, gạch chân những cặp từ thể hiện quan hệ giữa các ý ở mỗi câu - Cả lớp đọc thầm lại bài tập. - Làm bài theo nhóm đôi – Ghi kết quả tìm được vào VBT. - Trao đổi kết quả trong cặp. - Ý kiến cá nhân 3. Phần ghi nhớ: (2 ph) - Hướng hẫn học sinh dựa vào phần nhận xét để rút ra nội dung ghi nhớ. - Lấy thêm ví dụ minh hoạ ( nếu cần). - 2 HS đọc to ghi nhớ ở sgk. 4. Phần Luyện tập: (20 ph) Bài 1: Tìm các quan hệ từ trong mỗi câu - Nêu tác dụng cuả chúng Bài 2: Tìm quan hệ từ - Chấm 1/3 số bài. - Sửa triệt để cho hs. - Nhận xét – tuyên dương bài viết hay. - Nêu yêu cầu bài tập. - Cả lớp đọc thầm yêu cầu bài tập trong sgk. - Làm vào VBT - Phátbiểu ý kiến, ghi nhanh kết quả vào vở bài tập. - Làm vở ghi - Chỉ ra được cặp quan hệ từ: + Vì nên: cỉ quan hệ nguyên nhân - Kết quả. + Tuy . nhưng: Chỉ quan hệ tương phản. - Trao đổi kết quả trong cặp. - Nhận xét, trao đổi 5) Củng cố - Dặn dò: ( 1-2’) - Nhận xét tiết học. - Liên hệ về cách viết văn với quan hệ từ - Nhận xét tiết học. Nhắc chuẩn bị cho tiết học sau. - Ghi nhớ nội dung bài học. - Ghi vở. - TUẦN 12 Giáo viên: PHẠM KHẮC LẬP – EMAIL: phamkhacl@yahoo.com – mobile: 0983 140 198 ============================================================================================================================= PHềNG GIO DC HUYN THU NGUYấN - TRNG TIU HC CAO NHN ============================================================================================================================= Tit 3: Luyn t v cõu: Tit th 23 M RNG VN T:BO V MễI TRNG I. MC CH YấU CU: 1. M rng vn t thuc ch bo v mụi trng - Nm c ngha ca mt s t ng v mụi trng; bit tỡm t ng ngha 2. Bit ghộp mt ting gc hỏn (bo) vi nhng ting thớch hp to thnh t phc. II. DNG DY - HC: - Tranh minh ho mt vi cnh p . - T in Hỏn Vit. - Tranh nh v khu dõn c. - Bng ph v V bi tp Ting Vit 5 - tp 1. III. CC HOT NG DY - HC: A. Kim tra bi c: ( 3 ) - Nhn xột. - Lm bi tp 4/ tr.74 - Cng c kin thc ó hc v quan h t B. Dy bi mi:(30 - 32) 1. Gii thiu bi: ( 1-2 ph) 2. Hng dn HS lm bi tp: Bi 2/116(12ph-14ph) - KT: Ghộp ting bo vi cỏc ting ó cho to thnh t phc. - 1 HS nờu yờu cu - S dng t in - Tho lun nhúm ụi, ghộp ting to t, tỡm hiu ngha ca t - i din nhúm trỡnh by - Nhn xột, b sung Giỏo viờn: PHM KHC LP EMAIL: phamkhacl@yahoo.com mobile: 0983 140 198 ============================================================================================================================= Bi 1: ( 10 Ph) - 1 HS nờu yờu cu, c lp theo dừi SGK - Phõn bit ngha ca tng cm t ó cho. - c thm on vn, thc hin yờu cu vo VBT (phn a); vo SGK (phn b) - Phỏt biu - Nhn xột - Nhn xột, cht li gii ỳng: + í a: .Khu dân c :khu vực dành cho nhân dân ăn ở . . Khu sản xuất :khu vực làm việ của nhà máy ,xí nghiệp . . Khu bảo tồn thiên nhiên :khu vực có các loài cây ,con vật và cảnh quan thiên nhiên đợc bảo vệ và giữ gìn . + í b: sinh vt tờn gi chung . sinh thỏi quan h gia sinh vt . hỡnh thỏi hỡnh thc biu hin . - ? Hđặt câu với các cụm từ . PHềNG GIO DC HUYN THU NGUYấN - TRNG TIU HC CAO NHN ============================================================================================================================= - Chốt ý đúng : + Bảo đảm :làm cho chắc chắn ,thực hiện đợc + Bảo hiểm :Trả khoản tiền thoả thuận khi có tai nạn xảy đến . +Bảo quản :giữ cho không bị h hỏng . +Bảo tàng :cất giữ những tài liệu ,những hiện vật có ý nghĩa lịch sử . +Bảo toàn :giữ cho nguyên vẹn. +Bảo tồn :giữ lai không bị mất đi +Bảo trợ :đỡ đầu và giúp đỡ . - ? H đặt câu với các từ đã ghép đợc . Bi 3/116 (10ph-12ph) KT: Tỡm t ng ngha vi t bo v c thay t khỏc nhng ngha khụng thay i. - 1 HS nờu yờu cu - Lm bi vo v - Tip ni nhau c bi - Nhn xột - Nhn xột ,chốt ý đúng : - Chúng em giữ gìn (gìn giữ )môi trờng sạch sẽ . 5) Cng c - Dn dũ: ( 1-2) - Nhn xột tit hc. - Liờn h v cỏch dựng t cho ng, chn t cho hay khi vit vn. - Nhn xột tit hc. Nhc chun b cho tit hc sau. - Ghi nh ni dung bi hc. - Ghi v. - Tit 3: Luyn t v cõu: Tit th 24 Giỏo viờn: PHM KHC LP EMAIL: phamkhacl@yahoo.com mobile: 0983 140 198 ============================================================================================================================= PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THUỶ NGUYÊN - TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO NHÂN ============================================================================================================================= LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 1. Biết vận dụng kiến thức về quan hệ từ để tìm được các quan hệ từ trong câu; hiểu sự biểu thị những quan hệ khác nhau của các quan hệ từ cụ thể trong câu. 2. Biết sử dụng một số quan hệ từ thường gặp. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Bảng phụ chép bài tập 1 và Vở bài tập Tiếng Việt 5 - tập 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: A. Kiểm tra bài cũ: ( 3 ’) - Nhận xét. - Nêu các quan hệ từ mà em biết - Nêu các cặp từ quan hệ - Đặt câu với cặp từ chỉ quan hệ. B. Dạy bài mới:(30’ - 32’) 1. Giới thiệu bài: ( 1-2 ph) - Nêu yêu cầu và nhiệm vụ giờ học 2. Hướng dẫn HS làm bài tập: Giáo viên: PHẠM KHẮC LẬP – EMAIL: phamkhacl@yahoo.com – mobile: 0983 140 198 ============================================================================================================================= PHềNG GIO DC HUYN THU NGUYấN - TRNG TIU HC CAO NHN ============================================================================================================================= Giỏo viờn: PHM KHC LP EMAIL: phamkhacl@yahoo.com mobile: 0983 140 198 ============================================================================================================================= Bi 1/121(4ph-6ph) - KT: - Tỡm quan h t v ch ra chỳng ni nhng t ng no trong cõu - 1 HS nờu yờu cu - C lp t - c thm on trớch, gch chõn QHT vo SGK - Phỏt biu - Nhn xột, b sung - Nhn xột, cht li gii ỳng: + QHT: ca, bng, nh, nh + ca ni cỏi cy vi ngi Hmụng . - Cht: Vai trũ ca quan h t trong cõu. - Ch ra tỏc dng ca quan h t, tỏc dng ni cỏc t ng. Bi 2/121 (5ph-7ph) - KT: - Luyn v quan h t v cp quan h t biu th quan h - 1 HS nờu ni dung BT - C lp t - Tho lun nhúm ụi : Các từ in đậm trong mỗi câu biểu thị quan hệ gì ? - i din trỡnh by - Nhn xột - Nhn xột, cht: + nhng biu th quan h tng phn + m biu th quan h tng phn + nu . thỡ biu th quan h iu kin, gi thit- kt qu. Bi 3/121(9ph-11ph) - KT: - in quan h t hon chnh cõu. - c ni dung BT - C lp c thm - in quan h t thớch hp vo ụ trng (SGK) - Tip ni nhau đọc từ đã điền . - Nhn xột bổ sung . - Nhn xột, cht: a (v); b (v, , ca); c (thỡ, thỡ); d (v, nhng) - Nhn v vai trũ khi cõu vn cú quan h t. - 1 HS c li cỏc cõu vn ó hon chnh. Bi 4/122 (12ph-14ph) - KT: - t cõu vi quan h t. - Nờu yờu cu - t cõu vo v - Tip ni nhau c cõu - Nhn xột : Cách dùng quan hệ từ, nội dung câu . - Mt vi Hs nờu tỏc dng ca quan h t m cú trong cõu mỡnh va t. - Nhn xột, chm im [...]... văn vào vở ghi.- Trao đổi kết quả trong cặp. - Đọc đoạn văn của mình trước lớp. - Nhận xét, trao đổi 5) Củng cố - Dặn dò: ( 1-2’)- Nhận xét tiết học.- Liên hệ về cách viết văn với đại từ - Nhận xét tiết học. Nhắc chuẩn bị cho tiết học sau.- Ghi nhớ nội dung bài học.- Ghi vở.- Tiết 3: Luyện từ và câu: Tiết thứ 22 Giáo viên: PHẠM KHẮC LẬP – EMAIL: phamkhacl@yahoo.com – mobile: 098 3 140 198 =============================================================================================================================... bài tập. - Cả lớp đọc thầm yêu cầu bài tập trong sgk.- Làm bài độc lập cá nhân.- Trao đổi kết quả trong cặp. - Đọc câu văn của mình trước lớp. - Nhận xét, trao đổi 5) Củng cố - Dặn dò: ( 1-2’)- Nhận xét tiết học.- Liên hệ về cách viết văn với câu ghép- Nhận xét tiết học. Nhắc chuẩn bị cho tiết học sau.- Ghi nhớ nội dung bài học.- Ghi vở. Tiết 2: Luyện từ và câu: Tiết thứ 39 Giáo viên: PHẠM... NHÂN============================================================================================================================= TUẦN 9 Tiết 3: Luyện từ và câu: tiết thứ 17MỞ RỘNG VỐN TỪ: THIÊN NHIÊNI. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:1. Mở rộng vốn từ thuộc chủ đề thiên nhiên, biết một số từ ngữ thể hiện sự so sánh và nhân hoá của bầu trời.- Có ý thức chọn lọc từ ngữ gợi tả, gợi cảm khi viết đoạn văn tả một cảnh đẹp của thiên nhiên.II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:- Tranh minh hoạ một vài cảnh đẹp .- Bảng phụ và Vở bài tập Tiếng Việt 5 -... để làm gì.- Các từ in đậm:+ Đoạn a: Tớ, cậu: dùng để xưng hô.+ Đoạn b: - Nó dùng để xưng hô và còn dùng để thay thế.Bài 2( 7 -8’): - Có mấy yêu cầu nhỏ.- nêu câu hỏi ở sgk.- Chốt kết quả đúng:+ Từ Vậy thay thế cho cả cụm từ “ rất thích làm thơ”+ Từ Thế thay thế cho cụm từ rất quý”- Chốt: từ thế và từ vậy thay thế cho cụm động từ và cụm tính từ vậy hai từ này cũng là đại từ. - 1 HS đọc... trong cặp. - Đọc câu văn của mình trước lớp. - Nhận xét, trao đổi 5) Củng cố - Dặn dò: ( 1-2’)- Nhận xét tiết học.- Liên hệ về cách viết văn với câu ghép- Nhận xét tiết học. Nhắc chuẩn bị cho tiết học sau.- Ghi nhớ nội dung bài học.- Ghi vở. Tiết 3: Luyện từ và câu: Tiết thứ 38 Giáo viên: PHẠM KHẮC LẬP – EMAIL: phamkhacl@yahoo.com – mobile: 098 3 140 198 =============================================================================================================================... Tiết 3: Luyện từ và câu: Tiết thứ 26LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪI. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU1. Nhận biết các cặp quan hệ từ trong câu và ứng dụng của chúng.2. Luyện tập sử dụng các cặp quan hệ từ. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC - GV: bảng phụIII. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC1. Kiểm tra bài cũ: (2ph- 3ph)- Đọc đoạn văn về bảo vệ môi trường lấy đề tài là một cụm từ ở BT 2/127- 2-3 HS- Nhận xét, chấm điểm2. Dạy bài mới a.... xét, chốt lời giải đúng: câu 1: Trong hiệu : vế 1 và 2 nối với nhau bằng QHT thì; vế 2 và 3 nối với nhau trực tiếp câu 2: Tuy đồng chí : Vế 1 và 2 nối bằng cặp QHT tuy nhưng câu 3: vế 1 và 2 nối trực tiếp- Rút ra ghi nhớ - Đọc ghi nhớc. Hướng dẫn luyện tập (20ph- 22ph)Bài tập 1/22 ( 5ph-7ph)- KT: - Tìm câu ghép, xác định vế câu trong câu ghép, tìm quan hệ từ trong câu ghép- 1 HS đọc to yêu... 3a, 3c của tiết trước đặt câu với cặp từ nhiều nghĩa.- Củng cố kiến thức đã học về từ nhiều nghĩa và từ đồng âm. B. Dạy bài mới: (30’ - 32’) 1. Giới thiệu bài: ( 1-2 ph)2. Hướng dẫn HS làm bài tập:Bài 1+ Bài 2: ( 9 – 10’) - KT: đọc văn bản và tìm những từ về miêu tả bầu trời. Tìm từ ngữ chỉ sự so sánh và nhân hoá khi tả bầu trời.- Bài 2: có mấy yêu cầu nhỏ.- Chốt kết quả đúng:+ Từ ngữ thể... NHÂN============================================================================================================================= Tiết 3: Luyện từ và câu: Tiết thứ 23MỞ RỘNG VỐN TỪ:BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGI. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:1. Mở rộng vốn từ thuộc chủ đề bảo vệ môi trường - Nắm được nghĩa của một số từ ngữ về môi trường; biết tìm từ đồng nghĩa 2. Biết ghép một tiếng gốc hán (bảo) với những tiếng thích hợp để tạo thành từ phức.II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:- Tranh minh hoạ một vài cảnh đẹp .- Từ điển Hán Việt.- Tranh... cầu bài tập. - Cả lớp đọc thầm yêu cầu bài tập trong VBT- Cả lớp làm bài độc lập cá nhân.- Trao đổi kết quả theo nhóm đôi- Ý kiến cá nhân+ Đoạn a có một câu ghép với 4 vế câu - 4 vcâu nối với nhau trực tiếp bằng dấu phẩy ( chú ý từ thì không phải)+ Đoạn b có một câu ghép với 3 vế câu - 4 vcâu nối với nhau trực tiếp bằng dấu phẩy+ Đoạn c có một câu ghép với 3 vế câu - Vế 1 và vế 2 nối với . Tiết 3: Luyện từ và câu: Tiết thứ 26 LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Nhận biết các cặp quan hệ từ trong câu và ứng dụng của chúng. 2. Luyện. trong lớp. - Nhận xét tiết học. Nhắc chuẩn bị cho tiết học sau. - Ghi nhớ nội dung bài học. - Ghi vở. - Tiết 3: Luyện từ và câu: Tiết thứ 18 ĐẠI TỪ Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Luyện từ và câu lớp 5 từ tuần 9 đến hết năm rất chi tiết và theo hướng đổi mới, Giáo án Luyện từ và câu lớp 5 từ tuần 9 đến hết năm rất chi tiết và theo hướng đổi mới, Giáo án Luyện từ và câu lớp 5 từ tuần 9 đến hết năm rất chi tiết và theo hướng đổi mới

Bình luận về tài liệu giao-an-luyen-tu-va-cau-lop-5-tu-tuan-9-den-het-nam-rat-chi-tiet-va-theo-huong-doi-moi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP