BIỂU điểm HSG văn 8 TP THAI BINH 2015 2016

4 237 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2016, 21:40

PHềNG GIO DC V O TO HNG DN CHM KHO ST HSG CP THNH PH THNH PH THI BèNH NM HC: 2015- 2016 MễN: NG VN A Hng dn chung - Ngi chm cn nm bt c ni dung trỡnh by bi lm ca thớ sinh ỏnh giỏ c mt cỏch tng quỏt, trỏnh m ý cho im Ch ng, linh hot dng, cõn nhc tng trng hp - Tinh thn chung: nờn s dng nhiu mc im (t im n 20 im) mt cỏch hp lớ Mnh dn cho im 0, im 1; khụng yờu cu quỏ cao i vi mc im 19, im 20 c bit khuyn khớch nhng bi vit cú cm xỳc v sỏng to - Nu thớ sinh lm bi theo cỏch riờng nhng ỏp ng c yờu cu c bn, ngi chm cho im nh hng dn qui nh - Vic chi tit hoỏ im s (nu cú) so vi biu im phi m bo khụng sai lch vi hng dn chm v c thng nht nhng ngi chm thi Sau cng im ton bi, khụng lm trũn B ỏp ỏn v thang im Cõu ( 8.0 im) I Yờu cu chung: - Cõu ny kim tra nng lc to lp bn NLXH ca thớ sinh; ũi hi thớ sinh phi huy ng nhng hiu bit v i sng xó hi, v k nng vit bi ngh lun xó hi v kh nng by t thỏi , ch kin ca bn thõn lm bi - Thớ sinh cú th trin khai , trỡnh by cỏc ý, din t bng nhiu cỏch khỏc nhng bi vit phi cú lớ l xỏc ỏng, dn chng phự hp, lp lun phi cht ch thuyt phc c by t ch kin nhng thỏi phi nghiờm tỳc, phự hp vi chun mc o c xó hi v lớ tng sng ca ngi hc sinh II Yờu cu v kin thc: Đây đề mở, học sinh trình bày cách nghĩ khác xung quanh vấn đề cần nghị luận, có cách lập luận khác nhau, nhng phải hng đến ý sau: Cõu Ni dung im * im ni dung: Gi ch tớn l coi trng lũng tin ca mi ngi i vi mỡnh, im bit trng li v bit tin tng Phõn tớch ỏnh giỏ: nờu cỏc lớ l v dn chng lm ni bt cỏc ý - Nờu s biu hin thng gp cuc sng( hc tp, kinh doanh, giao tip ng x): gi ỳng li ha, núi ỳng s tht, ỳng hn, lm ỳng cam kt, lm trũn trỏch nhim c giao -í ngha : Ngi gi ch tớn s luụn thn, vui v, s nhn c s tớn nhim tin cy ca ngi khỏc i vi mỡnh, giỳp mi ngi on kt v d dng hp tỏc vi nhauGi ch tớn lm cho xó hi tt p hn, phỏt huy li sng lnh mnh, gi c nn tng im o c xó hi Gi ch tớn cng l chỡa khúa m cỏnh ca dn n thnh cụng Bn bc m rng - Ngi khụng gi ch tớn s b mt lũng tin v õy cng l mt nhng nguyờn nhõn ca s tht bi - Phờ phỏn nhng ngi tht ha, thiu trỏch nhim, phờ phỏn nhng k li dng lũng tin ca mi ngi lm iu xu, - Phõn bit gi ch tớn vi nhng trng hp mờ tớn, cung tớn hoc l s bo th lc hu khụng chu thay i quan nim, t tip thu cỏi mi tin b, phỏt trin - Rỳt bi hc nhn thc v hnh ng 1.5 im * im hỡnh thc: - Bi vit b cc phn 0.5 im - Khụng mc lụi din t, dựng t, t cõuch vit trỡnh by sch p, rừ rng im * im sỏng to: Bit cỏch lp lun thuyt phc, bi cú cm xỳc, cú dn chng thc t tiờu biu v bit liờn h bn thõn, liờn h vi gii tr ngy im Cõu (12,0 im) I Yờu cu chung: - Cõu ny kim tra nng lc to lp bn NLVH ca hc sinh; ũi hi hc sinh phi huy ng kin thc v tỏc phm hc, lớ lun hc, k nng to lp bn ngh lun v kh nng cm th chng ca mỡnh lm bi - Hc sinh cú th kin gii, la chn, cm nhn v din t theo nhng cỏch khỏc nhng bi vit phi a c h thng lớ l, dn chng hp lớ, lp lun thuyt phc, khụng mc li chớnh t, dựng t v ng phỏp II Yờu cu v kin thc: Cõu Ni dung im * im ni dung im Dn dt gii thiu nhn nh v cn bn Trỡnh by quan im v nhn nh: - õy l ý ngh ca nhõn vt ụng giỏo, l trit lớ ln cm xỳc tr tỡnh xút xa ca nh Nam Cao Vi trit lớ ny nh ó khng nh mt thỏi sng, mt cỏch ng x mang tinh thn nhõn o: cn phi quan sỏt suy ngh y v nhng ngi 1.5 im hng ngy sng quanh mỡnh, cn phi nhỡn nhn h bng lũng ng cm bng ụi mt ca tỡnh thng bit nõng niu trõn trng nhng iu ỏng quý, ỏng thng h - Nam Cao ó nờu lờn mt phng phỏp ỳng n, sõu sc ỏnh giỏ ngi: Ta cn bit t t mỡnh vo cnh ng c th ca h thỡ mi cú th hiu ỳng, cm thụng ỳng 3 Chng minh Hc sinh chn mt s dn chng phõn tớch lm rừ a M Hng - M Hng: thụng qua cỏi nhỡn ca b cụ (hin thõn ca nhng c tc phong kin lc hu) thỡ m Hng l ngi xu xa, rỏch ri, thm hi, b cỏi v gia ỡnh i tha hng, cha on tang chng ó cha vi ngi khỏc.Nu ch nhỡn nhn theo cỏch nhỡn ca b cụ thỡ bn c cng cú th chờ trỏch m Hng l ngi ph n xu xa khụng oan chớnh, khụng yờu thng - Trong cm nhn bng tỡnh yờu thng m ca Hng: m em p, rt ỏng c cm thụng, v ó mang n cho em nim hnh phỳc cc im ca tỡnh mu t Hng rt thng yờu v tin cy m (dn chng phõn tớch) b ễng giỏo - Cú lỳc cng hiu lm lóo Hc - ễng l ngi trớ thc, cú kinh nghim sng li cú cỏi nhỡn mang tinh thn nhõn o nờn ụng ó tỡm hiu, suy ngm v phỏt hin chiu sõu tõm hn ngi + ễng hiu c ng sau v ngoi lm cm , gn d ca lóo Hc l v p phm cht ỏng quý ỏng trng: sch, lng thin, giu lũng t trng, giu c hy sinh, giu tỡnh thng + ễng hiu v cm thụng c vi v: vỡ quỏ kh m th tr nờn lnh lựng, tn nhn, ớch k nờn ụng ch bun ch khụng n gin (dn chng phõn tớch) c ỏnh giỏ khỏi quỏt ti nng v tm lũng ca tỏc gi - Nguyờn Hng th hin nhõn vt qua dũng hi kớ thm m cht tr tỡnh - Nam Cao chn im nhỡn trn thut l nhõn vt ụng giỏo thun li vic gi gm nhng trit lớ v cỏch nhỡn nhn ngi cuc i - Hai nh u thnh cụng ngh thut miờu t ni tõm nhõn vt qua hnh ng v li núi (c bit l qua c thoi ni tõm) - Hai nh ó th hin tinh thn nhõn o cao c Bi hc liờn h bn thõn - Bit cỏch nhỡn nhn ỏnh giỏ ngi mt cỏch ton din - Nhỡn nhn ỏnh giỏ ngi bng c trớ tu v trỏi tim * im hỡnh thc: - Bi vit b cc phn - Khụng mc lụi din t, dựng t, t cõuch vit trỡnh by sch p, rừ rng im im im 0.5 im im * im sỏng to: Hc sinh bit cỏch lp lun thuyt phc, bi cú cm xỳc c im bit phn ỏnh giỏ ti nng, tm lũng ca nh v phn s dng lớ lun hc, cm nhn riờng, phn bi hc liờn h Lu ý chung: - Trờn õy ch l nhng gi ý cú tớnh cht nh hng; giỏm kho cn tho lun k v yờu cu v biu im b sung cho hon chnh trc chm - õy u l nhng dng m, nờn ngi chm cn linh hot ỏnh giỏ Cn c vo tỡnh hỡnh v cht lng thc t ca mi bi lm cho im thớch hp - Cn khuyn khớch nhng tỡm tũi sỏng to riờng c ni dung v hỡnh thc bi lm ca hc sinh - Trong mi phn, tựy vo thc t tng bi vit tr im v cỏc li chớnh t, ng phỏp, din t, trỡnh by cho phự hp HT
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỂU điểm HSG văn 8 TP THAI BINH 2015 2016, BIỂU điểm HSG văn 8 TP THAI BINH 2015 2016, BIỂU điểm HSG văn 8 TP THAI BINH 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn