BÀI 4 - TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ TÚI XÁCH

14 1,396 4
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/14 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2013, 01:25

Bài 4 Bài 4 : : Vẽ trang trí Vẽ trang trí - Túi xách có nhiều kiểu - Túi xách có nhiều kiểu dáng và hình thức trang trí dáng và hình thức trang trí khác nhau. Họa tiết trang trí khác nhau. Họa tiết trang trí thường là hoa, lá, chim, thú, thường là hoa, lá, chim, thú, hoặc bằng mảng màu, nét hoặc bằng mảng màu, nét màu. Tùy thuộc thuộc vào sở màu. Tùy thuộc thuộc vào sở thích mà ta lựa chọn màu sắc, thích mà ta lựa chọn màu sắc, họa tiết trang trí cho phù hợp. họa tiết trang trí cho phù hợp. II/. II/. CÁCH TRANG TRÍ CÁCH TRANG TRÍ : : 1. Tạo dáng: 1. Tạo dáng: a. Vẽ hình dáng chung a. Vẽ hình dáng chung b. Tìm tỷ lệ các bộ phận. b. Tìm tỷ lệ các bộ phận. c. Vẽ hình dáng túi xách. c. Vẽ hình dáng túi xách. 2. 2. Trang trí Trang trí : : a. Tìm mảng hình trang trí. a. Tìm mảng hình trang trí. b. Vẽ họa tiết. b. Vẽ họa tiết. c. Vẽ màu. c. Vẽ màu. [...]... tỷ lệ các bộ phận. 2. 2. Trang trí Trang trí ::a. Tìm mảng hình trang trí. a. Tìm mảng hình trang trí. b. Vẽ họa tiết.b. Vẽ họa tiết. BÀI TẬP VỀ NHÀBÀI TẬP VỀ NHÀ:: - Hoàn thành bài tập trên lớp. Sưu - Hoàn thành bài tập trên lớp. Sưu tầm tranh phong cảnh quê hương. tầm tranh phong cảnh quê hương. Đọc trước bài 5 – VTĐT “Phong cảnh Đọc trước bài 5 – VTĐT “Phong cảnh quê hương. . Bài 4 Bài 4 : : Vẽ trang trí Vẽ trang trí - Túi xách có nhiều kiểu - Túi xách có nhiều kiểu dáng và hình thức trang trí dáng và hình thức trang trí. III/. III/. BÀI TẬP BÀI TẬP : : Tạo dáng và trang trí túi xách Tạo dáng và trang trí túi xách theo ý thích. theo ý thích. MỘT SỐ MẪU TÚI XÁCH THAM KHẢO
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 4 - TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ TÚI XÁCH, BÀI 4 - TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ TÚI XÁCH, BÀI 4 - TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ TÚI XÁCH

Bình luận về tài liệu bai-4-tao-dang-va-trang-tri-tui-xach

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP