BÀI 4 - TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ TÚI XÁCH

Luis Alvarez
Luis Alvarez(9954 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 1254
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 14 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2013, 01:25

Mô tả: Bài 4 Bài 4 : : Vẽ trang trí Vẽ trang trí - Túi xách có nhiều kiểu - Túi xách có nhiều kiểu dáng và hình thức trang trí dáng và hình thức trang trí khác nhau. Họa tiết trang trí khác nhau. Họa tiết trang trí thường là hoa, lá, chim, thú, thường là hoa, lá, chim, thú, hoặc bằng mảng màu, nét hoặc bằng mảng màu, nét màu. Tùy thuộc thuộc vào sở màu. Tùy thuộc thuộc vào sở thích mà ta lựa chọn màu sắc, thích mà ta lựa chọn màu sắc, họa tiết trang trí cho phù hợp. họa tiết trang trí cho phù hợp. II/. II/. CÁCH TRANG TRÍ CÁCH TRANG TRÍ : : 1. Tạo dáng: 1. Tạo dáng: a. Vẽ hình dáng chung a. Vẽ hình dáng chung b. Tìm tỷ lệ các bộ phận. b. Tìm tỷ lệ các bộ phận. c. Vẽ hình dáng túi xách. c. Vẽ hình dáng túi xách. 2. 2. Trang trí Trang trí : : a. Tìm mảng hình trang trí. a. Tìm mảng hình trang trí. b. Vẽ họa tiết. b. Vẽ họa tiết. c. Vẽ màu. c. Vẽ màu. . Bài 4 Bài 4 : : Vẽ trang trí Vẽ trang trí - Túi xách có nhiều kiểu - Túi xách có nhiều kiểu dáng và hình thức trang trí dáng và hình thức trang trí. III/. III/. BÀI TẬP BÀI TẬP : : Tạo dáng và trang trí túi xách Tạo dáng và trang trí túi xách theo ý thích. theo ý thích. MỘT SỐ MẪU TÚI XÁCH THAM KHẢO

— Xem thêm —

Xem thêm: BÀI 4 - TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ TÚI XÁCH, BÀI 4 - TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ TÚI XÁCH, BÀI 4 - TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ TÚI XÁCH

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-4-tao-dang-va-trang-tri-tui-xach

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.15689301490784 s. Memory usage = 17.81 MB