Bài 15: Tạo dáng và trang trí mặt nạ

19 891 5 Gửi tin nhắn cho Satyendra Nath Bose
Satyendra Nath Bose

Satyendra Nath Bose

Tải lên: 11,660 tài liệu

  • Loading...
1/19 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2013, 01:25

06/10/13 TAC GIA TAC PHAM HOA SI VN 1 Bùi Xuân Phái Trần văn Cẩn Nguyễn Sáng kiÓm tra bµi cò .1:Quan s¸t nhËn xÐt TÕt trung thu Lª héi HALOGUYN trang trÝ néi thÊt NghÖ thuËt I : Quan s¸t , nhËn xÐt. I : Quan s¸t , nhËn xÐt. I : Quan s¸t , nhËn xÐt. HiÒn lµnh Hung d÷ Hãm hØnh I : Quan s¸t , nhËn xÐt. 1. Tìm hình dáng chung, kẻ các trục dọc , ngang . II. C¸ch t¹o d¸ng vµ tr¸ng trÝ mÆt n¹ II. C¸ch t¹o d¸ng vµ tr¸ng trÝ mÆt n¹ 2: Tìm tỉ lệ mắt mũi miệng và các mảng trang trí cho phù hợp. II. C¸ch t¹o d¸ng vµ tr¸ng trÝ mÆt n¹ 3. Vẽ phác hình và các mảng trang trí bằng nét thẳng . [...]... 1. Tìm hình dáng chung, kẻ các trục dọc , ngang . II. Cách tạo dáng và tráng trí mặt nạ II. Cách tạo dáng và tráng trí mặt nạ 3. V phỏc hỡnh v cỏc mng trang trí bằng nét thẳng . I : Quan sát , nhận xét. *Dặn dò : - Về nhà hoàn thành tiếp bài bài vẽ. - Đọc và xem trước bài 16 . I : Quan sát , nhận xét. Hiền lànhHung... trước bài 16 . I : Quan sát , nhận xét. Hiền lànhHung dữHóm hỉnh I : Quan sát , nhận xét. II. Cách tạo dáng và tráng trí mặt nạ 5. V mu ( mu sc phự hp với nhân vật ) . II. Cách tạo dáng và tráng trí mặt nạ 2: Tỡm t l mt mi ming v các mảng trang trí cho phù hợp. Kính Chúc Các Vị Giám Khảo Mạnh Khoẻ Hạnh Phúc Xin Trân Thành Cảm Ơn . lệ mắt mũi miệng và các mảng trang trí cho phù hợp. II. C¸ch t¹o d¸ng vµ tr¸ng trÝ mÆt n¹ 3. Vẽ phác hình và các mảng trang trí bằng nét thẳng . II. C¸ch. hình dáng chung, kẻ các trục dọc , ngang . II. C¸ch t¹o d¸ng vµ tr¸ng trÝ mÆt n¹ II. C¸ch t¹o d¸ng vµ tr¸ng trÝ mÆt n¹ 2: Tìm tỉ lệ mắt mũi miệng và các
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 15: Tạo dáng và trang trí mặt nạ, Bài 15: Tạo dáng và trang trí mặt nạ, Bài 15: Tạo dáng và trang trí mặt nạ

Bình luận về tài liệu bai-15-tao-dang-va-trang-tri-mat-na

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP