Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

99 2,479 8
Aristarchus

Aristarchus

Tải lên: 11,472 tài liệu

  • Loading...
1/99 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2013, 01:27

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC HỘI THI KỂ CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH XÃ ĐÔNG MỸ 1. Đ/C NGUYỄN THỊ LIÊN– BÍ THƯ ĐẢNG UỶ- CT.HĐND- T. BAN 2. Đ/C NGUYỄN THỊ KIM THƯ – PHÓ BÍ THƯ TT - P.BAN TT 3. Đ/C LÊ TUẤN MINH – P.BÍ THƯ ĐẢNG UỶ-CT.UBND – P.BAN 4. Đ/C PHẠM VĂN THỌ- PHÓ CT. HĐND XÃ- UỶ VIÊN 5. Đ/C HOÀNG VĂN HƯỞNG –CT.UB.MTTQ- UỶ VIÊN 6. Đ/C NGUYỄN VĂN ĐỈNH –PHÓ CT.UBND XÃ – UỶ VIÊN 7. Đ/C PHẠM HẢI HẬU – BÍ THƯ ĐOÀN XÃ – UỶ VIÊN 8. Đ/C NGUYỄN THỊ MỸ – CT.HỘI PHỤ NỮ - UỶ VIÊN 9. Đ/C NGUYỄN VĂN LIÊN – CT. HỘI CCB – UỶ VIÊN 10. Đ/C PHẠM VĂN TĨNH – CT HỘI NÔNG DÂN – UỶ VIÊN 11. Đ/C LÊ MẠNH CHIẾN – VP UBND XÃ – UỶ VIÊN 12. Đ/C NGUYỄN XUÂN TIẾN – TRƯỞNG C.A XÃ – UỶ VIÊN DANH SÁCH BAN GIÁM KHẢO VÀ THƯ KÝ HỘI THI KỂ CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH XÃ ĐÔNG MỸ BAN GIÁM KHẢO • Đ/C NGUYỄN THỊ LIÊN– BÍ THƯ ĐẢNG UỶ- CT.HĐND- TRƯỞNG BAN • Đ/C NGUYỄN THỊ KIM THƯ – PHÓ BÍ THƯ TT - UỶ VIÊN • Đ/C LÊ TUẤN MINH –P.BÍ THƯ ĐẢNG UỶ-CT.UBND – UỶ VIÊN • Đ/C PHẠM THỊ OANH- PHÓ HT TRƯỜNG THCS - UỶ VIÊN • Đ/C HOÀNG VĂN HƯỞNG –CT.UB.MTTQ- UỶ VIÊN BAN THƯ KÝ • Đ/C PHẠM VĂN THỌ- PHÓ CT. HĐND XÃ- THƯ KÝ • Đ/C PHẠM THỊ PHƯƠNG – KẾ TOÁN- THƯ KÝ DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHUNG KHẢO KỂ CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH XÃ ĐÔNG MỸ SBD HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 02 Đ/C PHẠM THỊ THU HẰNG TRƯỜNG TH 11 Đ/C PHẠM MINH TÂN C.Bé 1A 06 Đ/C NGUYỄN THỊ THÊM HỘI PN XÃ 08 Đ/C VÕ THỊ KIM LIÊN UB. MTTQ XÃ 05 Đ/C PHẠM THẬN C.Bé 3 15 Đ/C NGUYỄN THỊ HẢO TRƯỜNG THCS CÂU HỎI CỦA BAN GIÁM KHẢO Với các thầy cô giáo Bác Hồ đã dạy: “ Trong giáo dục không những phải có tri thức phổ thông mà phải có đạo đức cách mạng. Có tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô hủ hoá có hại cho nước. Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì cho ai”. Đồng chí hiểu lời Bác dạy như thế nào? Câu chuyện “BÁC CÓ PHẢI LÀ VUA ĐÂU ?” Phạm Minh Tân SBD: 11 Chi bộ 1A . THI CHUNG KHẢO KỂ CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH XÃ ĐÔNG MỸ SBD HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 02 Đ/C PHẠM THỊ THU HẰNG TRƯỜNG TH 11 Đ/C PHẠM MINH TÂN C.Bé 1A. XÃ – UỶ VIÊN DANH SÁCH BAN GIÁM KHẢO VÀ THƯ KÝ HỘI THI KỂ CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH XÃ ĐÔNG MỸ BAN GIÁM KHẢO • Đ/C NGUYỄN THỊ LIÊN– BÍ THƯ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bình luận về tài liệu ke-chuyen-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP