luyen tu va cau

10 198 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2013, 01:26

Thứ sáu ngày 2 tháng 1 năm 2009 Luyện từ câu Trắng - xấu Tốt Tìm từ trái nghĩa với từ sau: - đen - Hưngoan 1.Chn cho mi con vt di õy mi t ch ỳng c im ca nú: nhanh, chm, kho, trung thnh. Thứ sáu ngày 2 tháng 1 năm 2009 Luyện từ câu Trâu kho Từ ngữ về vật nuôi.Câu kiểu ai thế nào? Rùa chm Chó trung thnh Thỏ nhanh khe nh trõu Chm nh rựa trung thnh nh chú nhanh nh th Con trâu rất khoẻ. Thứ sáu ngày 2 tháng 1 năm 2009 Luyện từ câu Từ ngữ về vật nuôi.Câu kiểu ai thế nào? 1.Trâu khoẻ, rùa chậm, chó trung thành, thỏ nhanh. 2. Thờm hỡnh nh so sỏnh vo sau mi t di õy: -đẹp,cao, khoẻ; -nhanh, chậm,hiền; -trắng,xanh,đỏ. M: p p nh tranh p nh tiờn p nh hoa Thứ sáu ngày 2 tháng 1 năm 2009 Luyện từ câu Từ ngữ về vật nuôi.Câu kiểu ai thế nào? 1.Trâu khoẻ, rùa chậm, chó trung thành, thỏ nhanh. 2. Thờm hỡnh nh so sỏnh vo sau mi t di õy: -đẹp,cao, khoẻ; -nhanh, chậm,hiền; -trắng,xanh,đỏ. M: p p nh tranh p nh tiờn Da bạn Chi trắng như trứng gà bóc. p nh hoa Ai thế nào? 3. Dựng cỏch núi trờn vit tip cỏc cõu sau: Thứ sáu ngày 2 tháng 1 năm 2009 Luyện từ câu Từ ngữ về vật nuôi.Câu kiểu ai thế nào? 1. Trâu khoẻ, rùa chậm, chó trung thành, thỏ nhanh 2.Thờm hỡnh nh so sỏnh M: p p nh tiờn M: Mt con mốo nh em trũn a) Mt con mốo nh em trũn . b) Ton thõn nú ph mt lp lụng mu tro,mt c) Hai tai nú nh xớu . Mt con mốo nh em trũn nh hũn bi ve. như nhung. như hai cái mộc nhĩ tí hon. Trò chơi: Nối mỗi từ sau ứng với đặc điểm của con vật, sựvật thích hợp. Kho Chm Nhanh Xanh Dữ 3 Chăm chỉ Thứ sáu ngày 2 tháng 1 năm 2009 Luyện từ câu Từ ngữ về vật nuôi.Câu kiểu ai thế nào? 1. Trâu khoẻ, rùa chậm, chó trung thành, thỏ nhanh 2.Thờm hỡnh nh so sỏnh M: p p nh tiờn a) Mt con mốo nh em trũn b) Ton thõn nú ph mt lp lụng mu tro,mt c) Hai tai nú nh xớu như hòn bi ve. như nhung. như hai cái mộc nhĩ tí hon. 3. Dựng cỏch núi trờn vit tip cỏc cõu sau: Bài học đến đây kết thúc Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ, các em học sinh chăm ngoan học giỏi.
- Xem thêm -

Xem thêm: luyen tu va cau, luyen tu va cau, luyen tu va cau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn