Tiết 22- bài 11- Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

19 1,990 8
Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg

Tải lên: 11,569 tài liệu

  • Loading...
1/19 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2013, 01:26

Tiết 22- Bài 11 Tiết 22- Bài 11 Một số phạm trù cơ Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học bản của đạo đức học Nghĩa vụ Lương tâm Danh dự và nhân phẩm Hạnh phúc 1, Nghĩa vụ. 1, Nghĩa vụ. a, Nghĩa vụ là gì? a, Nghĩa vụ là gì? Khi các con vật con trên trưởng thành, quan hệ giữa chúng và mẹ còn diễn ra như trên nữa không? Khi con cái Khi con cái trưởng thành, trưởng thành, cha mẹ còn cha mẹ còn quan tâm săn quan tâm săn sóc các con sóc các con nữa không? nữa không? - Hoạt động nuôi con của loài vật - Hoạt động nuôi con của loài vật thể hiện bản năng loài vật. thể hiện bản năng loài vật. - Cha mẹ nuôi con thể hiện nghĩa - Cha mẹ nuôi con thể hiện nghĩa vụ của cha mẹ với con cái. vụ của cha mẹ với con cái. Hãy quan sát Hãy quan sát các hình ảnh sau và cho biết, các hình ảnh sau và cho biết, để tồn tại và phát triển, để tồn tại và phát triển, con người phải được con người phải được đáp ứng những đáp ứng những nhu cầu gì? nhu cầu gì? Con người cần được đáp Con người cần được đáp ứng những nhu cầu vật chất ứng những nhu cầu vật chất như ăn, mặc, ở, phương tiện như ăn, mặc, ở, phương tiện sinh hoạt… sinh hoạt… … … và cả và cả những nhu những nhu cầu tinh cầu tinh thần như thần như học tập, vui học tập, vui chơi, sáng chơi, sáng tạo… tạo… Để đáp ứng các nhu cầu trên, Để đáp ứng các nhu cầu trên, con người phải làm gì? Một cá nhân con người phải làm gì? Một cá nhân có thể tự mình đáp ứng tất cả có thể tự mình đáp ứng tất cả các nhu cầu đó hay không? các nhu cầu đó hay không? Em hiểu thế nào là nghĩa vụ? Em hiểu thế nào là nghĩa vụ? Hiện nay, nghĩa vụ chính Hiện nay, nghĩa vụ chính của em là gì? của em là gì? - Nghĩa vụ: Nghĩa vụ: là trách nhiệm của mỗi là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với nhu cầu, cá nhân đối với nhu cầu, lợi ích chung của cộng đồng, lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội. của xã hội. Hãy tìm những ví dụ cụ thể Hãy tìm những ví dụ cụ thể về nghĩa vụ của cá nhân về nghĩa vụ của cá nhân trong cuộc sông? trong cuộc sông? Chấp hành luật ATGTĐóng học phí Nghĩa vụ quân sự Nộp thuế Hãy theo dõi các tình huống sau: Hãy theo dõi các tình huống sau: Tình huống 1 Tình huống 1 Trong giờ học, Bạn Nam bỗng dưng rất muốn hát thật to bài hát mình yêu thích, nhưng cả lớp thì lại đang chăm chú nghe cô giảng bài. Hôm nay, bài học rất hay và bổ ích- Nam cũng biết như vậy ! Nhưng… làm thế nào bây giờ? làm thế nào bây giờ? Tình huống 2: Tình huống 2: Đường vào thôn em đi lại thật khó khăn, mỗi khi trời mưa là bùn lầy đến mắt cá chân.Em đã nhiều lần bị ngã khi đi học, vừa bẩn hết quần áo lại còn bị muộn học nữa.Thật may, đầu năm tới Nhà nước sẽ đầu tư làm mới con đường đến thôn em. Nhưng con đường lại đi qua mảnh vườn mà Bà em đã vất vả trồng và chăm sóc bao nhiêu là cây ăn trái. Bà em phải làm thế nào bây giờ? Bà em phải làm thế nào bây giờ? Nhà nước mà lấy vườn cây của Bà rồi, Bà sẽ tìm đâu ra nguồn thu nhập mới? Nhà nước mà lấy vườn cây của Bà rồi, Bà sẽ tìm đâu ra nguồn thu nhập mới? Qua hai tình huống trên, hãy cho biết: Qua hai tình huống trên, hãy cho biết: Có phải lúc nào lợi ích cá nhân và xã hội cũng Có phải lúc nào lợi ích cá nhân và xã hội cũng phù hợp với nhau không? Khi mâu thuẫn phù hợp với nhau không? Khi mâu thuẫn xảy ra, cần giải quyết như thế nào? xảy ra, cần giải quyết như thế nào? [...]... hi sinh quyền lợi của mình thiết, phải biết hi sinh quyền lợi của mình vì lợi ích chung.vì lợi ích chung.- XH có trách nhiệm bảo đảm cho nhu cầu - XH có trách nhiệm bảo đảm cho nhu cầu và lợi ích chính đáng của cá nhân.và lợi ích chính đáng của cá nhân. Một số phạm trù cơ Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học bản của đạo đức học Nghĩa vụLương tâmDanh dự và nhân phẩmHạnh phúc ... Thường xuyên rèn luyện tư tưởng, đạo đức theo quan điểm tiến bộ, cách mạng và tự giác thực hiện các hành vi đạo đức. - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bản thân.- Bồi dưỡng tình cảm trong sáng, đẹp đẽ, cao thượng, bao dung và nhân ái.* Đối với học sinh:Đối với học sinh:- Tự giác thực hiện nghĩa vụ của học sinh.- Rèn luyện ý thức đạo đức, tác phong kỉ luật.- Có lối sống lành mạnh, biết quan tâm đến... có một số người sống theo kiểu: có một số người sống theo kiểu: đèn nhà ai, nhà ấy rạng.đèn nhà ai, nhà ấy rạng.Em có nhận xét gì về Em có nhận xét gì về cách sống này?cách sống này? - Cá nhân phải biết đặt nhu cầu và lợi ích - Cá nhân phải biết đặt nhu cầu và lợi ích của xã hội lên trên, trong trường hợp cần của xã hội lên trên, trong trường hợp cần thiết, phải biết hi sinh quyền lợi của. .. huống 1Trong giờ học, Bạn Nam bỗng dưng rất muốn hát thật to bài hát mình yêu thích,nhưng cả lớp thì lại đang chăm chú nghe cô giảng bài. Hôm nay, bài học rất hay và bổ ích- Nam cũng biết như vậy ! Nhưng…làm thế nào bây giờ?làm thế nào bây giờ?Tình huống 2:Tình huống 2:Đường vào thôn em đi lại thật khó khăn, mỗi khi trời mưa là bùn lầy đến mắt cá chân.Em đã nhiều lần bị ngã khi đi học, vừa bẩn... vụ của cá nhân về nghĩa vụ của cá nhân trong cuộc sông?trong cuộc sông?Chấp hành luật ATGTĐóng học phíNghĩa vụ quân sựNộp thuế b,Làm thế nào để trở thành người có lương tâm?b,Làm thế nào để trở thành người có lương tâm?Con người phải rèn luyệnCon người phải rèn luyện thế nào để trở thành người có thế nào để trở thành người có lương tâm? Liên hệ bản thân em?lương tâm? Liên hệ bản. .. hết quần áo lại còn bị muộn học nữa.Thật may, đầu năm tới Nhà nước sẽ đầu tư làm mới con đường đến thôn em. Nhưng con đường lại đi qua mảnh vườn mà Bà em đã vất vả trồng và chăm sóc bao nhiêu là cây ăn trái. Bà em phải làm thế nào bây giờ? Bà em phải làm thế nào bây giờ? Nhà nước mà lấy vườn cây của Bà rồi, Bà sẽ tìm đâu ra nguồn thu nhập mới?Nhà nước mà lấy vườn cây của Bà rồi, Bà sẽ tìm đâu ra... học sinh.- Rèn luyện ý thức đạo đức, tác phong kỉ luật.- Có lối sống lành mạnh, biết quan tâm đến người khác. ……và cả và cả những nhu những nhu cầu tinh cầu tinh thần như thần như học tập, vui học tập, vui chơi, sáng chơi, sáng tạo…tạo… 1, Nghĩa vụ.1, Nghĩa vụ.a, Nghĩa vụ là gì?a, Nghĩa vụ là gì?Khi các con vật con trên trưởng thành, quan hệ giữa chúng và mẹ còn diễn ra . Tiết 22- Bài 11 Tiết 22- Bài 11 Một số phạm trù cơ Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học bản của đạo đức học Nghĩa vụ Lương tâm. lực tự đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức của và điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với bản thân trong mối quan hệ với người
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 22- bài 11- Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học, Tiết 22- bài 11- Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học, Tiết 22- bài 11- Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

Bình luận về tài liệu tiet-22-bai-11-mot-so-pham-tru-co-ban-cua-dao-duc-hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP