Kiểm tra văn 6 tiết 97

7 166 3
Subrahmanyan Chandrasekhar

Subrahmanyan Chandrasekhar

Tải lên: 11,485 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/7 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2013, 01:25

Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Ngữ văn lớp 6 ( Thời gian : 45phút) Họ và tên học sinh : . Lớp : Phần trắc nghiệm : Mỗi câu 0,5 điểm Phần trả lời : Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng. 01. ; / = ~ 04. ; / = ~ 07. ; / = ~ 10. ; / = ~ 02. ; / = ~ 05. ; / = ~ 08. ; / = ~ 03. ; / = ~ 06. ; / = ~ 09. ; / = ~ Mã đề: 712 Câu 1. Nhân vật chình trong truyện ngắn "Buổi học cuối cùng" là ai ? A. Bác phó rèn Oát -sơ và cụ già Ho-de B. Chú bé Phrăng C. Chú bé Phrăng và thầy Ha-men D. Thầy Ha-men Câu 2. Nhân vật dượng Hương Thư có những đặc điểm gì ? A. Dày dạn kinh nghiệm , ý chí vững mạnh , hơi ngại gặp khó khăn B. Dày dạn kinh nghiệm , dũng mãnh quả cẩm , ý chí vững mạnh C. Ý chí vững mạnh , dũng cảm , nhưng thiếu hiểu biết về thiên nhiên Câu 3. Việc lựa chọn vai kể theo ngôi thứ nhất trong truyện ngắn "Bức tranh của em gái tôi" có tác dụng gì ? A. Cho phép người kể có thể linh hoạt , tự do những điểm gì diễn ra với nhân vật ở mọi nơi , mọi lúc .( mang tính khách quan , linhhoạt) B. Cho phép người kể có thể trực tiếp kể ra những gì mình nghe , thấy , trải qua , có thể nói ra cảm tưởng , ý nghó của mình .( mang tính chủ quan, thể hiện cảm xúc riêng) C. Cho phép người kể nghó gì nói ấy , tùy theo hoàn cảnh Câu 4. Câu nói "Khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ , chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình thì chẳng khác gì nắm được chìa khóa chốn lao tù ." có ý nghóa gì ? 1 : Phá vỡ gông cùm , xiềng xích của cuộc sông nô lệ 2 : Đánh đuổi được quân xâm lược Ù 3 : Được hưởng cuộc sống cộc lập , tự do Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ? A. 1,2,3 B. 1,3 C. 1,2 D. 2,3 Câu 5. Tâm trạng của người anh trai khi đứng trước bức tranh được giải nhất của em gái trong phong trưng bày ? ( truyện ngắn "Bức tranh của em gái tôi") A. Thoạt tiên ngỡ ngàng , rồi hãnh diện , sau đó là xấu hổ . B. Buồn cảm thấy mình bất tài C. Rất ghen ghét v ớ i em gái mình Câu 6. Bài thơ Đêm nay Bác không ngủ ra đời trong hoàn cảnh nào ? A. Khi đất nước hoà bình B. Thời kì chống Mó C. Trong thời kì kháng chiến chống Pháp D. Trước Cách mạng tháng tám Câu 7. Lòng yêu nước của thầy Ha-men biểu hiện như thế nào trong tác phẩm? A. Căm thù kẻ xâm lược quê hương B. Kêu gọi mọi người chống kẻ thù C. Yêu tha thiết tiếng nói của dân tộc D. Yêu q vùng quê Han-dát Câu 8. Đối tượng nào được tập trung miêu tả trong đoạn trích Vượt thác ? A. Dượng Hương Thư B. Chú Hai C. Sông Thu Bồn D. Cảnh sông Thu Bồn Câu 9. Truyện Buổi học cuối cùng thuộc phương thức biểu đạt nào ? A. Nghò luận B. Tự sự C. Miêu tả D. Biểu cảm Câu 10. Điểm giống nhau giữa hai đoạn trích Vượt thác và Sông nước Cà Mau là gì ? A. Tả cảnh vùng cực nam của Tổ quốc B. Tả sông nước miền Trung C. Tả cảnh sông nước D. Tả sự mạnh mẽ của con người Tự luận: Câu 1. (2 điểm) Nêu bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn? Câu 2 .(3 điểm) Ghi lại khổ thơ cuối cùng bài "Đêm Nay Bác khơng ngủ" của tác giả Minh Huệ và cho biết ý nghĩa của khổ thơ đó? Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Ngữ văn lớp 6 ( Thời gian : 45phút) Họ và tên học sinh : . Lớp : Phần trắc nghiệm : Mỗi câu 0,5 điểm Phần trả lời : Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng. 01. ; / = ~ 04. ; / = ~ 07. ; / = ~ 10. ; / = ~ 02. ; / = ~ 05. ; / = ~ 08. ; / = ~ 03. ; / = ~ 06. ; / = ~ 09. ; / = ~ Mã đề: 703 Câu 1. Lòng yêu nước của thầy Ha-men biểu hiện như thế nào trong tác phẩm? A. Yêu q vùng quê Han-dát B. Căm thù kẻ xâm lược quê hương C. Yêu tha thiết tiếng nói của dân tộc D. Kêu gọi mọi người chống kẻ thù Câu 2. Truyện Buổi học cuối cùng thuộc phương thức biểu đạt nào ? A. Biểu cảm B. Nghò luận C. Tự sự D. Miêu tả Câu 3. Bài thơ Đêm nay Bác không ngủ ra đời trong hoàn cảnh nào ? A. Khi đất nước hoà bình B. Thời kì chống Mó C. Trước Cách mạng tháng tám D. Trong thời kì kháng chiến chống Pháp Câu 4. Điểm giống nhau giữa hai đoạn trích Vượt thác và Sông nước Cà Mau là gì ? A. Tả sự mạnh mẽ của con người B. Tả cảnh vùng cực nam của Tổ quốc C. Tả sông nước miền Trung D. Tả cảnh sông nước Câu 5. Đối tượng nào được tập trung miêu tả trong đoạn trích Vượt thác ? A. Cảnh sông Thu Bồn B. Dượng Hương Thư C. Chú Hai D. Sông Thu Bồn Câu 6. Việc lựa chọn vai kể theo ngôi thứ nhất trong truyện ngắn "Bức tranh của em gái tôi" có tác dụng gì ? A. Cho phép người kể nghó gì nói ấy , tùy theo hoàn cảnh B. Cho phép người kể có thể linh hoạt , tự do những điểm gì diễn ra với nhân vật ở mọi nơi , mọi lúc .( mang tính khách quan , linhhoạt) C. Cho phép người kể có thể trực tiếp kể ra những gì mình nghe , thấy , trải qua , có thể nói ra cảm tưởng , ý nghó của mình .( mang tính chủ quan, thể hiện cảm xúc riêng) Câu 7. Câu nói "Khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ , chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình thì chẳng khác gì nắm được chìa khóa chốn lao tù ." có ý nghóa gì ? 1 : Phá vỡ gông cùm , xiềng xích của cuộc sông nô lệ 2 : Đánh đuổi được quân xâm lược Ù 3 : Được hưởng cuộc sống cộc lập , tự do Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ? A. 1,2,3 B. 1,3 C. 2,3 D. 1,2 Câu 8. Nhân vật dượng Hương Thư có những đặc điểm gì ? A. Ý chí vững mạnh , dũng cảm , nhưng thiếu hiểu biết về thiên nhiên B. Dày dạn kinh nghiệm , dũng mãnh quả cẩm , ý chí vững mạnh C. Dày dạn kinh nghiệm , ý chí vững mạnh , hơi ngại gặp khó khăn Câu 9. Tâm trạng của người anh trai khi đứng trước bức tranh được giải nhất của em gái trong phong trưng bày ? ( truyện ngắn "Bức tranh của em gái tôi") A. Buồn cảm thấy mình bất tài B. Rất ghen ghét v ớ i em gái mình C. Thoạt tiên ngỡ ngàng , rồi hãnh diện , sau đó là xấu hổ . Câu 10. Nhân vật chình trong truyện ngắn "Buổi học cuối cùng" là ai ? A. Bác phó rèn Oát -sơ và cụ già Ho-de B. Chú bé Phrăng và thầy Ha-men C. Thầy Ha-men D. Chú bé Phrăng Tự luận: Câu 1. (2 điểm) Nêu bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn? Câu 2 .(3 điểm) Ghi lại khổ thơ cuối cùng bài "Đêm Nay Bác khơng ngủ" của tác giả Minh Huệ và cho biết ý nghĩa của khổ thơ đó? Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Ngữ văn lớp 6 ( Thời gian : 45phút) Họ và tên học sinh : . Lớp : Phần trắc nghiệm : Mỗi câu 0,5 điểm Phần trả lời : Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng. 01. ; / = ~ 04. ; / = ~ 07. ; / = ~ 10. ; / = ~ 02. ; / = ~ 05. ; / = ~ 08. ; / = ~ 03. ; / = ~ 06. ; / = ~ 09. ; / = ~ Mã đề: 694 Câu 1. Truyện Buổi học cuối cùng thuộc phương thức biểu đạt nào ? A. Biểu cảm B. Nghò luận C. Tự sự D. Miêu tả Câu 2. Lòng yêu nước của thầy Ha-men biểu hiện như thế nào trong tác phẩm? A. Yêu q vùng quê Han-dát B. Kêu gọi mọi người chống kẻ thù C. Yêu tha thiết tiếng nói của dân tộc D. Căm thù kẻ xâm lược quê hương Câu 3. Đối tượng nào được tập trung miêu tả trong đoạn trích Vượt thác ? A. Chú Hai B. Dượng Hương Thư C. Sông Thu Bồn D. Cảnh sông Thu Bồn Câu 4. Điểm giống nhau giữa hai đoạn trích Vượt thác và Sông nước Cà Mau là gì ? A. Tả cảnh sông nước B. Tả sự mạnh mẽ của con người C. Tả cảnh vùng cực nam của Tổ quốc D. Tả sông nước miền Trung Câu 5. Bài thơ Đêm nay Bác không ngủ ra đời trong hoàn cảnh nào ? A. Khi đất nước hoà bình B. Trước Cách mạng tháng tám C. Thời kì chống Mó D. Trong thời kì kháng chiến chống Pháp Câu 6. Tâm trạng của người anh trai khi đứng trước bức tranh được giải nhất của em gái trong phong trưng bày ? ( truyện ngắn "Bức tranh của em gái tôi") A. Buồn cảm thấy mình bất tài B. Thoạt tiên ngỡ ngàng , rồi hãnh diện , sau đó là xấu hổ . C. Rất ghen ghét v ớ i em gái mình Câu 7. Câu nói "Khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ , chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình thì chẳng khác gì nắm được chìa khóa chốn lao tù ." có ý nghóa gì ? 1 : Phá vỡ gông cùm , xiềng xích của cuộc sông nô lệ 2 : Đánh đuổi được quân xâm lược Ù 3 : Được hưởng cuộc sống cộc lập , tự do Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ? A. 2,3 B. 1,3 C. 1,2 D. 1,2,3 Câu 8. Việc lựa chọn vai kể theo ngôi thứ nhất trong truyện ngắn "Bức tranh của em gái tôi" có tác dụng gì ? A. Cho phép người kể nghó gì nói ấy , tùy theo hoàn cảnh B. Cho phép người kể có thể trực tiếp kể ra những gì mình nghe , thấy , trải qua , có thể nói ra cảm tưởng , ý nghó của mình .( mang tính chủ quan, thể hiện cảm xúc riêng) C. Cho phép người kể có thể linh hoạt , tự do những điểm gì diễn ra với nhân vật ở mọi nơi , mọi lúc .( mang tính khách quan , linhhoạt) Câu 9. Nhân vật chình trong truyện ngắn "Buổi học cuối cùng" là ai ? A. Thầy Ha-men B. Chú bé Phrăng C. Chú bé Phrăng và thầy Ha-men D. Bác phó rèn Oát -sơ và cụ già Ho-de Câu 10. Nhân vật dượng Hương Thư có những đặc điểm gì ? A. Dày dạn kinh nghiệm , dũng mãnh quả cẩm , ý chí vững mạnh B. Ý chí vững mạnh , dũng cảm , nhưng thiếu hiểu biết về thiên nhiên C. Dày dạn kinh nghiệm , ý chí vững mạnh , hơi ngại gặp khó khăn Tự luận: Câu 1. (2 điểm) Nêu bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn? Câu 2 .(3 điểm) Ghi lại khổ thơ cuối cùng bài "Đêm Nay Bác khơng ngủ" của tác giả Minh Huệ và cho biết ý nghĩa của khổ thơ đó? Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Ngữ văn lớp 6 ( Thời gian : 45phút) Họ và tên học sinh : . Lớp : Phần trắc nghiệm : Mỗi câu 0,5 điểm Phần trả lời : Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng. 01. ; / = ~ 04. ; / = ~ 07. ; / = ~ 10. ; / = ~ 02. ; / = ~ 05. ; / = ~ 08. ; / = ~ 03. ; / = ~ 06. ; / = ~ 09. ; / = ~ Mã đề: 685 Câu 1. Nhân vật dượng Hương Thư có những đặc điểm gì ? A. Ý chí vững mạnh , dũng cảm , nhưng thiếu hiểu biết về thiên nhiên B. Dày dạn kinh nghiệm , dũng mãnh quả cẩm , ý chí vững mạnh C. Dày dạn kinh nghiệm , ý chí vững mạnh , hơi ngại gặp khó khăn Câu 2. Tâm trạng của người anh trai khi đứng trước bức tranh được giải nhất của em gái trong phong trưng bày ? ( truyện ngắn "Bức tranh của em gái tôi") A. Buồn cảm thấy mình bất tài B. Thoạt tiên ngỡ ngàng , rồi hãnh diện , sau đó là xấu hổ . C. Rất ghen ghét v ớ i em gái mình Câu 3. Câu nói "Khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ , chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình thì chẳng khác gì nắm được chìa khóa chốn lao tù ." có ý nghóa gì ? 1 : Phá vỡ gông cùm , xiềng xích của cuộc sông nô lệ 2 : Đánh đuổi được quân xâm lược Ù 3 : Được hưởng cuộc sống cộc lập , tự do Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ? A. 2,3 B. 1,3 C. 1,2 D. 1,2,3 Câu 4. Việc lựa chọn vai kể theo ngôi thứ nhất trong truyện ngắn "Bức tranh của em gái tôi" có tác dụng gì ? A. Cho phép người kể có thể trực tiếp kể ra những gì mình nghe , thấy , trải qua , có thể nói ra cảm tưởng , ý nghó của mình .( mang tính chủ quan, thể hiện cảm xúc riêng) B. Cho phép người kể có thể linh hoạt , tự do những điểm gì diễn ra với nhân vật ở mọi nơi , mọi lúc .( mang tính khách quan , linhhoạt) C. Cho phép người kể nghó gì nói ấy , tùy theo hoàn cảnh Câu 5. Nhân vật chình trong truyện ngắn "Buổi học cuối cùng" là ai ? A. Bác phó rèn Oát -sơ và cụ già Ho-de B. Thầy Ha-men C. Chú bé Phrăng D. Chú bé Phrăng và thầy Ha-men Câu 6. Truyện Buổi học cuối cùng thuộc phương thức biểu đạt nào ? A. Miêu tả B. Tự sự C. Nghò luận D. Biểu cảm Câu 7. Đối tượng nào được tập trung miêu tả trong đoạn trích Vượt thác ? A. Dượng Hương Thư B. Chú Hai C. Cảnh sông Thu Bồn D. Sông Thu Bồn Câu 8. Lòng yêu nước của thầy Ha-men biểu hiện như thế nào trong tác phẩm? A. Yêu tha thiết tiếng nói của dân tộc B. Yêu q vùng quê Han-dát C. Căm thù kẻ xâm lược quê hương D. Kêu gọi mọi người chống kẻ thù Câu 9. Bài thơ Đêm nay Bác không ngủ ra đời trong hoàn cảnh nào ? A. Thời kì chống Mó B. Trong thời kì kháng chiến chống Pháp C. Khi đất nước hoà bình D. Trước Cách mạng tháng tám Câu 10. Điểm giống nhau giữa hai đoạn trích Vượt thác và Sông nước Cà Mau là gì ? A. Tả sông nước miền Trung B. Tả cảnh vùng cực nam của Tổ quốc C. Tả cảnh sông nước D. Tả sự mạnh mẽ của con người Tự luận: Câu 1. (2 điểm) Nêu bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn? Câu 2 .(3 điểm) Ghi lại khổ thơ cuối cùng bài "Đêm Nay Bác khơng ngủ" của tác giả Minh Huệ và cho biết ý nghĩa của khổ thơ đó? Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Ngữ văn lớp 6 ( Thời gian : 45phút) Họ và tên học sinh : . Lớp : Phần trắc nghiệm : Mỗi câu 0,5 điểm Phần trả lời : Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng. 01. ; / = ~ 04. ; / = ~ 07. ; / = ~ 10. ; / = ~ 02. ; / = ~ 05. ; / = ~ 08. ; / = ~ 03. ; / = ~ 06. ; / = ~ 09. ; / = ~ Mã đề: 676 Câu 1. Tâm trạng của người anh trai khi đứng trước bức tranh được giải nhất của em gái trong phong trưng bày ? ( truyện ngắn "Bức tranh của em gái tôi") A. Thoạt tiên ngỡ ngàng , rồi hãnh diện , sau đó là xấu hổ . B. Buồn cảm thấy mình bất tài C. Rất ghen ghét v ớ i em gái mình Câu 2. Nhân vật chình trong truyện ngắn "Buổi học cuối cùng" là ai ? A. Thầy Ha-men B. Chú bé Phrăng C. Chú bé Phrăng và thầy Ha-men D. Bác phó rèn Oát -sơ và cụ già Ho-de Câu 3. Câu nói "Khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ , chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình thì chẳng khác gì nắm được chìa khóa chốn lao tù ." có ý nghóa gì ? 1 : Phá vỡ gông cùm , xiềng xích của cuộc sông nô lệ 2 : Đánh đuổi được quân xâm lược 3 : Được hưởng cuộc sống cộc lập , tự do Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ? A. 1,3 B. 2,3 C. 1,2,3 D. 1,2 Câu 4. Nhân vật dượng Hương Thư có những đặc điểm gì ? A. Dày dạn kinh nghiệm , ý chí vững mạnh , hơi ngại gặp khó khăn B. Ý chí vững mạnh , dũng cảm , nhưng thiếu hiểu biết về thiên nhiên C. Dày dạn kinh nghiệm , dũng mãnh quả cẩm , ý chí vững mạnh Câu 5. Việc lựa chọn vai kể theo ngôi thứ nhất trong truyện ngắn "Bức tranh của em gái tôi" có tác dụng gì ? A. Cho phép người kể có thể trực tiếp kể ra những gì mình nghe , thấy , trải qua , có thể nói ra cảm tưởng , ý nghó của mình .( mang tính chủ quan, thể hiện cảm xúc riêng) B. Cho phép người kể có thể linh hoạt , tự do những điểm gì diễn ra với nhân vật ở mọi nơi , mọi lúc .( mang tính khách quan , linhhoạt) C. Cho phép người kể nghó gì nói ấy , tùy theo hoàn cảnh Câu 6. Bài thơ Đêm nay Bác không ngủ ra đời trong hoàn cảnh nào ? A. Thời kì chống Mó B. Trong thời kì kháng chiến chống Pháp C. Khi đất nước hoà bình D. Trước Cách mạng tháng tám Câu 7. Truyện Buổi học cuối cùng thuộc phương thức biểu đạt nào ? A. Nghò luận B. Tự sự C. Biểu cảm D. Miêu tả Câu 8. Điểm giống nhau giữa hai đoạn trích Vượt thác và Sông nước Cà Mau là gì ? A. Tả sự mạnh mẽ của con người B. Tả cảnh vùng cực nam của Tổ quốc C. Tả sông nước miền Trung D. Tả cảnh sông nước Câu 9. Lòng yêu nước của thầy Ha-men biểu hiện như thế nào trong tác phẩm? A. Yêu q vùng quê Han-dát B. Căm thù kẻ xâm lược quê hương C. Yêu tha thiết tiếng nói của dân tộc D. Kêu gọi mọi người chống kẻ thù Câu 10. Đối tượng nào được tập trung miêu tả trong đoạn trích Vượt thác ? A. Cảnh sông Thu Bồn B. Dượng Hương Thư C. Sông Thu Bồn D. Chú Hai Tự luận: Câu 1. (2 điểm) Nêu bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn? Câu 2 .(3 điểm) Ghi lại khổ thơ cuối cùng bài "Đêm Nay Bác khơng ngủ" của tác giả Minh Huệ và cho biết ý nghĩa của khổ thơ đó? Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Ngữ văn lớp 6 ( Thời gian : 45phút) Họ và tên học sinh : . Lớp : Phần trắc nghiệm : Mỗi câu 0,5 điểm Phần trả lời : Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng. 01. ; / = ~ 04. ; / = ~ 07. ; / = ~ 10. ; / = ~ 02. ; / = ~ 05. ; / = ~ 08. ; / = ~ 03. ; / = ~ 06. ; / = ~ 09. ; / = ~ Mã đề: 667 Câu 1. Việc lựa chọn vai kể theo ngôi thứ nhất trong truyện ngắn "Bức tranh của em gái tôi" có tác dụng gì ? A. Cho phép người kể có thể trực tiếp kể ra những gì mình nghe , thấy , trải qua , có thể nói ra cảm tưởng , ý nghó của mình .( mang tính chủ quan, thể hiện cảm xúc riêng) B. Cho phép người kể có thể linh hoạt , tự do những điểm gì diễn ra với nhân vật ở mọi nơi , mọi lúc .( mang tính khách quan , linhhoạt) C. Cho phép người kể nghó gì nói ấy , tùy theo hoàn cảnh Câu 2. Câu nói "Khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ , chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình thì chẳng khác gì nắm được chìa khóa chốn lao tù ." có ý nghóa gì ? 1 : Phá vỡ gông cùm , xiềng xích của cuộc sông nô lệ 2 : Đánh đuổi được quân xâm lược 3 : Được hưởng cuộc sống cộc lập , tự do Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ? A. 1,3 B. 2,3 C. 1,2 D. 1,2,3 Câu 3. Nhân vật chình trong truyện ngắn "Buổi học cuối cùng" là ai ? A. Bác phó rèn Oát -sơ và cụ già Ho-de B. Chú bé Phrăng C. Chú bé Phrăng và thầy Ha-men D. Thầy Ha-men Câu 4. Nhân vật dượng Hương Thư có những đặc điểm gì ? A. Dày dạn kinh nghiệm , ý chí vững mạnh , hơi ngại gặp khó khăn B. Dày dạn kinh nghiệm , dũng mãnh quả cẩm , ý chí vững mạnh C. Ý chí vững mạnh , dũng cảm , nhưng thiếu hiểu biết về thiên nhiên Câu 5. Tâm trạng của người anh trai khi đứng trước bức tranh được giải nhất của em gái trong phong trưng bày ? ( truyện ngắn "Bức tranh của em gái tôi") A. Buồn cảm thấy mình bất tài B. Thoạt tiên ngỡ ngàng , rồi hãnh diện , sau đó là xấu hổ . C. Rất ghen ghét v ớ i em gái mình Câu 6. Truyện Buổi học cuối cùng thuộc phương thức biểu đạt nào ? A. Nghò luận B. Biểu cảm C. Miêu tả D. Tự sự Câu 7. Bài thơ Đêm nay Bác không ngủ ra đời trong hoàn cảnh nào ? A. Trong thời kì kháng chiến chống Pháp B. Thời kì chống Mó C. Khi đất nước hoà bình D. Trước Cách mạng tháng tám Câu 8. Lòng yêu nước của thầy Ha-men biểu hiện như thế nào trong tác phẩm? A. Yêu q vùng quê Han-dát B. Căm thù kẻ xâm lược quê hương C. Yêu tha thiết tiếng nói của dân tộc D. Kêu gọi mọi người chống kẻ thù Câu 9. Điểm giống nhau giữa hai đoạn trích Vượt thác và Sông nước Cà Mau là gì ? A. Tả sự mạnh mẽ của con người B. Tả cảnh vùng cực nam của Tổ quốc C. Tả sông nước miền Trung D. Tả cảnh sông nước Câu 10. Đối tượng nào được tập trung miêu tả trong đoạn trích Vượt thác ? A. Cảnh sông Thu Bồn B. Sông Thu Bồn C. Dượng Hương Thư D. Chú Hai Tự luận: Câu 1. (2 điểm) Nêu bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn? Câu 2 .(3 điểm) Ghi lại khổ thơ cuối cùng bài "Đêm Nay Bác khơng ngủ" của tác giả Minh Huệ và cho biết ý nghĩa của khổ thơ đó? Ñaùp aùn Ngữ văn 6 – 45 phuùt Đáp án mã đề: 712 01. - - = - 04. ; - - - 07. - - = - 10. - - = - 02. - / - 05. ; - - 08. ; - - - 03. - / - 06. - - = - 09. - / - - Đáp án mã đề: 703 01. - - = - 04. - - - ~ 07. ; - - - 10. - / - - 02. - - = - 05. - / - - 08. - / - 03. - - - ~ 06. - - = 09. - - = Đáp án mã đề: 694 01. - - = - 04. ; - - - 07. - - - ~ 10. ; - - 02. - - = - 05. - - - ~ 08. - / - 03. - / - - 06. - / - 09. - - = - Đáp án mã đề: 685 01. - / - 04. ; - - 07. ; - - - 10. - - = - 02. - / - 05. - - - ~ 08. ; - - - 03. - - - ~ 06. - / - - 09. - / - - Đáp án mã đề: 676 01. ; - - 04. - - = 07. - / - - 10. - / - - 02. - - = - 05. ; - - 08. - - - ~ 03. - - = - 06. - / - - 09. - - = - Đáp án mã đề: 667 01. ; - - 04. - / - 07. ; - - - 10. - - = - 02. - - - ~ 05. - / - 08. - - = - 03. - - = - 06. - - - ~ 09. - - - ~ . / = ~ 08. ; / = ~ 03. ; / = ~ 06. ; / = ~ 09. ; / = ~ Mã đề: 67 6 Câu 1. Tâm trạng của người anh trai khi đứng trước bức tranh được giải nhất của em gái. của khổ thơ đó? Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Ngữ văn lớp 6 ( Thời gian : 45phút) Họ và tên học sinh : .
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra văn 6 tiết 97, Kiểm tra văn 6 tiết 97, Kiểm tra văn 6 tiết 97

Bình luận về tài liệu kiem-tra-van-6-tiet-97

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP