PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU

Bùi Văn Hùng
Bùi Văn Hùng(9 tài liệu)
(1 người theo dõi)
Lượt xem 8304
176
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2013, 11:07

Mô tả: bien bản nghiem thu CÔNG TY TNHH BìNH YÊN Số:… /PCCC CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội,,ngày …. Tháng …. năm 20…. PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU Kính gửi: - Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án – Trường PTTH Marie Cuire - Tư vấn giám sát: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng H.P.T Sau khi hoàn thành việc kiểm tra và Nghiệm thu nội bộ của Nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 19 Nghị định 209/2004/NĐ- CP. Đơn vị thi công đề nghị Chủ đầu tư và TVGS tổ chức nghiệm thu theo nội dung sau: Công trình: Trường PTTH Marie Cuire Hạng mục: Cung cấp lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy. Địa điểm xây dựng: Lô đất TH1 khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì – Tư Liêm – Hà Nội Đối tượng nghiệm thu: . Thời gian đề nghị nghiệm thu: Bắt đầu:… h… ngày … tháng … năm 20…. Tại: Hiện trường đang thi công Các biên bản kèm theo : + Biên bản nghiệm thu nội bộ: số /PCCC/VTTB/NB + Hồ sơ xuất xứ, chứng chỉ kỹ thuật, kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm chất lượng. Nơi nhận: - Như kính gửi. - Lưu VP. - Ban TVGS……… - Ban QLDA………… ĐạI DIệN NHà THầU THI CÔNG . NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ..Hà Nội,,ngày …. Tháng …. năm 20…. PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU Kính gửi: - Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án – Trường PTTH Marie. bản kèm theo : + Biên bản nghiệm thu nội bộ: số ..../PCCC/VTTB/NB + Hồ sơ xuất xứ, chứng chỉ kỹ thu t, kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm chất lượng. Nơi

— Xem thêm —

Xem thêm: PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU, PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 01:15 am 24/05/2014

Bạn ơi bạn cho mình xin đủ bộ về dự án này luôn được không

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu phieu-yeu-cau-nghiem-thu

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.186085939407 s. Memory usage = 18.42 MB