bien bản nghiem thu nội bộ

Bùi Văn Hùng
Bùi Văn Hùng(9 tài liệu)
(1 người theo dõi)
Lượt xem 4484
84
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2013, 11:07

Mô tả: bien bản nghiem thu CÔNG TY TNHH BÌNH YÊN Số: … /PCCC/NB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hµ Néi, ngày … Tháng … năm 20… . BIÊN BẢN SỐ: ./PCCC/VTTB/NB NGHIỆM THU . Công trình: Trường PTTH Marie Curie Hạng mục: Cung cấp lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy. Địa điểm xây dựng: Lô đất TH1 khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì – Tư Liêm – Hà Nội 1. Đối tượng nghiệm thu: . 2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu a) Đại diện ban chỉ huy công trình: Ông: …………………… Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trình b)Đại diện kỹ thuật thi công: Ông: ……………………… Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật c) Đại diện tổ đội thi công: Ông: ……………… Chức vụ: Đội trưởng. 3. Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu : h . ngày . tháng . năm 20 . Kết thúc : .h30’ ngày . tháng. . năm 20 . Tại: Hiện trường đang thi công 4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện: a) Tài liệu căn cứ nghiệm thu: - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận; - Hợp đồng xây dựng số: /HĐKT/BY – .ngày về việc thi công gói thầu: : Cung cấp lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy thuộc dự án Trường PTTH Marie Curie - Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng: + TCVN 4055:1985: Tổ chức thi công. + TCXDVN 371:2006: Nghiệm thu chất lượng thi công công trình. + TCVN 5308:1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng. + TCVN 2622:1995: Phòng chống cháy cho nhà và công trình xây dựng; +Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06/2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. +TCVN 5738:2001: Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật. + TCVN 3254:1989: An toàn cháy - Yêu cầu chung. +TCVN 5760:1993: Hệ thống chữa cháy- Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng. +TCVN 3890:2009:Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng. - Hồ sơ xuất xứ, chứng chỉ kỹ thuật, kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm chất lượng; - Danh mục tính năng kỹ thuật của các đối tượng nghiệm thu - Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu; b) Về chất lượng công việc xây dựng: - Các vật liệu đưa vào sử dụng đảm bảo đúng theo thiết kế đã được duyệt. - Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống PCCC đã được duyệt. c) Các ý kiến khác: . 5. Kết luận: Chấp nhận nghiệm thu.Cho phép thi công triển khai công việc tiếp theo. ĐD QLCL CỦA NHÀ THẦU KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG CBKT TỔ TRƯỞNG . công. + TCXDVN 371 :20 06: Nghiệm thu chất lượng thi công công trình. + TCVN 5308:1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng. + TCVN 26 22: 1995: Phòng chống. Số: … /PCCC /NB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hµ Néi, ngày … Tháng … năm 20 … . BIÊN BẢN SỐ: ./PCCC/VTTB /NB NGHIỆM THU

— Xem thêm —

Xem thêm: bien bản nghiem thu nội bộ, bien bản nghiem thu nội bộ

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 07:41 pm 24/06/2015

cũng tạm được

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bien-ban-nghiem-thu-noi-bo

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.226193189621 s. Memory usage = 18.46 MB